உலகத்தமிழ் வார இதழ்கள்-2023

451 views
Skip to first unread message

தேமொழி

unread,
Jan 4, 2023, 1:48:39 PMJan 4
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

அழுக்காறு நீக்கிய அறநெறியை வலியுறுத்தும் திருக்குறள் எண் நூற்று அறுபத்து ஒன்று.           
ஒழுக்காறாக வெளி வரும் உலகத்தமிழிதழ் நூற்று அறுபத்து ஒன்று

161.jpg

உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 161
ஜனவரி 4, 2022

***இதழை இணைப்பில் காண்க***
__________________________
11.12.2019 முதல் அனைத்து புதன் கிழமைதோறும்
உலகத்தமிழிதழ் தொடர்ந்து வெளிவருகிறது
"உலகத்தமிழ் வார இதழ்"
அனைத்து மின்னிதழ்களும்
உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின்  
இத்தளத்தில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது
http://ulagatamil.in/உலகத்தமிழ்-வார-இதழ்கள்/
__________________________
161 உலகத்தமிழ் 04.01.2023.pdf

தேமொழி

unread,
Jan 11, 2023, 11:11:18 PMJan 11
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

பொதுயுகமான கிறித்துக்குப் பிறகு தொடங்கிய ஆண்டு நூற்று அறுபத்து இரண்டு.                              
புதுயுகமான மின்னிதழ் களத்தில் தடம் பதித்திடும் உலகத்தமிழிதழ் நூற்று அறுபத்து இரண்டு

162 உலகத்தமிழ் 11.01.2023.jpg

உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 162
ஜனவரி 11, 2023
162 உலகத்தமிழ் 11.01.2023.pdf

தேமொழி

unread,
Jan 18, 2023, 12:25:00 AMJan 18
to மின்தமிழ்

உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

அறன் ஆக்கம் எனத்தொடங்கும் அருங்குறள் நூற்று அறுபத்து மூன்று.            
பிறன் ஊக்கம் பெறும் வகையில் பேராற்றல் வழங்கி வரும் உலகத்தமிழிதழ் நூற்று அறுபத்து மூன்று

163.jpg

உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 163
ஜனவரி 18, 2023
உலகத்தமிழ் 163.pdf

தேமொழி

unread,
Jan 26, 2023, 12:20:41 AMJan 26
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

பாலைத் திணை குறித்து நற்றிணையில் பாடப்பட்ட பாடல் நூற்று அறுபத்து நான்கு
காலை புதன்தோறும் கருத்தூற்றாய் பொங்கிவரும் உலகத்தமிழிதழ் நூற்று அறுபத்து நான்கு

164.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 164
ஜனவரி 25, 2023
164உலகத்தமிழ்.pdf

தேமொழி

unread,
Feb 1, 2023, 7:28:08 PMFeb 1
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

தலை ஈய வாள் தந்த குமணன் பெருமையைப்
பெருந்தலைச் சாத்தனார் பாடும் புறப்பாடல் எண் நூற்று அறுபத்து ஐந்து
நிலையில்லா உலகத்தில் தமிழின் நிலைத்த புகழ் பாடும்
உலகத்தமிழிதழ் வரிசை நூற்று அறுபத்து ஐந்து

165.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 165
பிப்ரவரி 1, 2023
165 உலகத்தமிழ் 01.02.2023.pdf

தேமொழி

unread,
Feb 7, 2023, 8:51:15 PMFeb 7
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

தனிச்சிறப்புப் பெற்ற முக்கோண எண் நூற்று அறுபத்து ஆறு  
முத்தமிழின் தனிச்சிறப்பினை ஏந்தி வரும் உலகத்தமிழிதழ் வரிசை நூற்று அறுபத்து ஆறு
166.jpg

உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 166
பிப்ரவரி 8, 2023
உலகத்தமிழ் 166.pdf

தேமொழி

unread,
Feb 25, 2023, 3:51:20 AMFeb 25
to மின்தமிழ்

உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவரான ஆஅய் அண்டிரன் வள்ளன்மையைப்
பாடும் நற்றிணைப் பாடல் எண் நூற்று அறுபத்து ஏழு.
நடை நயமிகு படைப்புகளை  நானிலம் எங்கெணும் திரட்டிவரும்  
உலகத்தமிழிதழ் வரிசை எண் நூற்று அறுபத்து ஏழு.

167.jpg

உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 167
பிப்ரவரி 15, 2023
167.jpg

தேமொழி

unread,
Feb 25, 2023, 4:03:00 AMFeb 25
to மின்தமிழ்
இப்பொழுது இதழ் இணைக்கப் பட்டுள்ளது . . . 
167.pdf

தேமொழி

unread,
Feb 27, 2023, 8:01:11 PMFeb 27
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

ஐந்தும் ஒன்பதும் மட்டுமே வகுபடாத எண் நூற்று அறுபத்து எட்டு
ஐந்திணைகளின் ஒன்பான் சுவைகளையும் அள்ளிவரும்
உலகத்தமிழிதழ் எண் நூற்று அறுபத்து எட்டு
168.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 168
பிப்ரவரி 22, 2023
உலகத்தமிழ்168.pdf

தேமொழி

unread,
Mar 2, 2023, 1:44:07 AMMar 2
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

பாக்கத்தின் தொன்மையை உணர்த்தும் நற்றிணைப் பாடல் எண் நூற்று அறுபத்து ஒன்பது
ஆக்கங்கள் செழுமையுற ஊக்கந்தரும் உலகத்தமிழிதழ் வரிசை நூற்று அறுபத்து ஒன்பது
169.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 169
மார்ச் 1, 2023
உலகத்தமிழ் 169.pdf

தேமொழி

unread,
Mar 9, 2023, 2:53:03 AMMar 9
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

யானை உண்ணும் புல்லுக்கு எருவை என்றொரு பெயர் உண்டு என்று எடுத்தோதும் குறுந்தொகைப் பாடல் எண் நூற்று எழுபது
தானை உண்டு பல இந்தத் தரணியில் தமிழர் நலம் காக்க என்று பரணி பாடும் உலகத்தமிழிதழ் வரிசை எண் நூற்று எழுபது

170.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 170
மார்ச் 8, 2023
உலகத்தமிழ் 170.pdf

தேமொழி

unread,
Mar 25, 2023, 12:13:31 AMMar 25
to மின்தமிழ்

உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

"ஈவோர்  அரிய இவ்வுலகத்து" என்ற வரிகள் அமைந்த புறப்பாடல் எண் நூற்று எழுபத்து ஒன்று.                                  
வாழ்வோர் வாழ்த்தும் கருத்துப்பெட்டகங் களைப் பாரெங்கும் திரட்டி வரும் உலகத்தமிழிதழ் நூற்று எழுபத்து ஒன்று"

171.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 171
மார்ச் 16, 2023
உலகத்தமிழ் 171.pdf

தேமொழி

unread,
Mar 27, 2023, 1:55:37 AMMar 27
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

புன்னை மரத்தைத்  தங்கையாகக் கருதிய மாண்பு பகரும் நற்றிணைப் பாடல் எண் நூற்று எழுபத்து இரண்டு
முன்னைத்தமிழின் பெருமையைத் தரணியெலாம் பரப்பும் உலகத்தமிழிதழ் வரிசை எண் நூற்று எழுபத்து இரண்டு

172.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 172
மார்ச் 22, 2023
172 உலகத்தமிழ்.pdf

தேமொழி

unread,
Mar 29, 2023, 9:21:53 PMMar 29
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

ஒரு காலத்தில் உலகில் மிக நீளமான ஜார்ஜியா இரயில் பாதை மைல் கணக்கில் நூற்று எழுபத்து மூன்று
அருமையான கட்டுரைகளை எக்காலத்திலும் ஏந்திவரும் உலகத் தமிழிதழ் வரிசை நூற்று எழுபத்து மூன்று

173.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 173
மார்ச் 29, 2023
173 உலகத்தமிழ் 29.03.2023.pdf

தேமொழி

unread,
Apr 5, 2023, 1:06:14 AMApr 5
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

"பொய்யா நாவின் கபிலன்" புலவரைப் புலவர் புகழ்ந்து பாடிய புறப்பாடல் எண் நூற்று எழுபத்து நான்கு
மெய்யாய் வாழ விண்வெளி தவழும் மின்னிதழ் வரிசை நூற்று எழுபத்து நான்கு

174.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 174
ஏப்ரல் 5, 2023
174 உலகத்தமிழ் 05.04.2023.pdf

தேமொழி

unread,
Apr 12, 2023, 2:34:26 AMApr 12
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

உலகப் புகழ்பெற்ற தாகூரின் கீதாஞ்சலி பாடல்கள் நூற்று எழுபத்து ஐந்து
அலகில் புகழ்படைத்த அருந்தமிழின் அகிலத் தூதுவனாம்
உலகத்தமிழிதழ் நூற்று எழுபத்து ஐந்து

175.jpeg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 175
ஏப்ரல் 12, 2023
175 உலகத்தமிழ் 12.04.2023.pdf

தேமொழி

unread,
Apr 19, 2023, 12:53:38 AMApr 19
to மின்தமிழ்

உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

அருள்வெஃகி என தொடங்கும் அருங்குறள் எண் நூற்று எழுபத்து ஆறு.        
பொருள் பொதிந்த பெருங்கட்டுரைகளை ஏந்தி வரும் உலகத்தமிழிதழ் நூற்று எழுபத்து ஆறு

176.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 176
ஏப்ரல் 19, 2023
176 உலகத்தமிழ் 19.04.2023.pdf

தேமொழி

unread,
Apr 26, 2023, 3:21:53 AMApr 26
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

பிரிந்த கணவன் தலைவியின் மார்பில் எழுதிய தொய்யிலை நினைந்தே திரும்பிடுவான்
எனத் தேற்றும் அகநானூற்றுப் பாடல் எண் நூற்று எழுபத்து ஏழு
விரிந்த உலகின் வியத்தகு திறனெலாம் சுமந்து தமிழ்த் தொண்டாற்றும்
உலகத்தமிழிதழ் எண் நூற்று எழுபத்து ஏழு

177.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 177
ஏப்ரல் 26, 2023
177 உலகத்தமிழ் 26.04.2023.pdf

தேமொழி

unread,
May 3, 2023, 12:27:50 AMMay 3
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

மணிவண்ண நம்பிக்கு ஒரு கோல் கொண்டு வா என வேண்டும்
பெரியாழ்வார் திருமொழி பாடல் எண் நூற்று எழுபத்து எட்டு                          
அணி வண்ணமாய் பொற்றிதழாய் மிளிரும் உலகத்தமிழிதழ்
வரிசை எண் நூற்று எழுபத்து எட்டு

178.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 178
மே 3, 2023
178 உலகத்தமிழ் 03.05.2023.pdf

தேமொழி

unread,
May 10, 2023, 12:28:50 AMMay 10
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்  எனத் தொடங்கும்
அருங்குறள் நூற்று எழுபத்து ஒன்பது
திறனறிந்து தீந்தமிழில் உலகெலாம் உலா வரும்
உலகத் தமிழிதழ் நூற்று எழுபத்து ஒன்பது

179.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 179
மே 10, 2023

[வரும் ஞாயிறு 14 அன்னையர் நாள்]
அட்டையில்  ... 
DALL·E தளத்தில் [https://labs.openai.com/
செயற்கை நுண்ணறிவும்  நானும் கூட்டு முயற்சியில் உருவாக்கிய  படம் 
179 உலகத்தமிழ் 10.05.2023.pdf

தேமொழி

unread,
May 17, 2023, 2:01:42 AMMay 17
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

ஒன்று முதல் ஒன்பது வரையுள்ள இயல் எண்களுள்
ஏழும் எட்டும் மட்டுமே வகுபடாத எண் நூற்று எண்பது
தொன்று தொட்டு நிலவி வரும் ஏழு துறைகளையும் அளாவி
எட்டுத்திக்குகளிலும் புகழ் பரப்பும் உலகத்தமிழிதழ் நூற்று எண்பது

180-may 17 2023.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 180
மே 17, 2023
180 உலகத்தமிழ் 17.05.2023.pdf

தேமொழி

unread,
May 24, 2023, 12:22:15 AMMay 24
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

பெண் எருமையைக் காரான் என்றும் அது ஈன்ற கன்றை குழவி என்றும்
பயிற்றுவிக்கும் குறுந்தொகைப் பாடல் எண் நூற்று எண்பத்து ஒன்று.
திண்ணிய கருத்துகளை ஏந்தி திசையெங்கும் செம்மொழியைப் பரப்பி வரும்
உலகத்தமிழிதழ் எண் நூற்று எண்பத்து ஒன்று

181 உலகத்தமிழ் 24.05.2023.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 181
மே 24, 2023
181 உலகத்தமிழ் 24.05.2023.pdf

தேமொழி

unread,
Jun 1, 2023, 3:20:21 AMJun 1
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

இளம் பெருவழுதி பாடிய உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் எனும்
புறப்பாடல் நூற்று எண்பத்து இரண்டு                                
வளம் பெரு ஒழுகிய அருஞ்சுவை கட்டுரைகளை இவ்வுலகம் ஏற்க
வெளிவரும் உலகத்தமிழிதழ் வரிசை  நூற்று எண்பத்து இரண்டு

182 உலகத்தமிழ் 31.05.2023.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 182
மே 31, 2023
182 உலகத்தமிழ் 31.05.2023.pdf

இசையினியன்

unread,
Jun 3, 2023, 3:16:46 PMJun 3
to மின்தமிழ்
தேமொழி அவர்களே, 

- அறிவரசன் மொழியாக்கத் துணை அகராதி சொற்கள் அனைத்தும் இணையத்தில் உள்ளனவா? 
- தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகம் அச்சொற்களை  இணையப் பொது வெளியில் வைத்து உள்ளனரா? 

இருந்தால் பகிருங்களேன். 

Screenshot_2023-06-03-09-21-17-194_com.adobe.reader.jpg

தேமொழி

unread,
Jun 3, 2023, 3:34:05 PMJun 3
to மின்தமிழ்
சரியாக விவரம் தெரியவில்லை இசையினியன் 
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை தளத்தின் அகராதி பக்கம் சுட்டி எனக்கு வேலை செய்யவில்லை 
இது குறித்து மேலும் கேட்டு தகவல் பெறுவேன் 

தேமொழி

unread,
Jun 4, 2023, 7:05:36 PMJun 4
to மின்தமிழ்
"அறிவரசன் மொழியாக்கத் துணை அகராதி" சொற்கள் அனைத்தும் இணையத்தில் இல்லை இசையினியன்.
 
மேலும் ஒரு சிறு குறிப்பு:
அறிவரசன் மொழிபெயர்ப்புத் துறையின் மேனாள் துணை இயக்குநர் ஆவார்; அவர் ஆயிரக்கணக்கான சொற்களுக்கு அகராதி ஒன்றினை உருவாக்கி 1982ல் எழுதி தொகுத்து உள்ளார்.  இவ்வாறாக அறிவரசன் அவர்கள் தன் கைப்பட  எழுதி தொகுத்து  வைத்திருந்ததை முனைவர் அருள்  தட்டச்சு செய்து அவற்றை  உலகத்தமிழ் இதழில் வாரந்தோறும் அவர் நினைவாக அறிவரசன் துணை அகராதி என்று பெயர் சூட்டி  கடந்த 121 வாரங்களாக  வெளியிட்டு வருகிறார். இதுநாள் வரை 2220 ஆங்கில சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்கள் வெளி வந்துள்ளன.

தேமொழி

unread,
Jun 7, 2023, 5:23:41 AMJun 7
to மின்தமிழ்

உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

இன மீன் ஆர்ந்த   வெண் குருகு மிதித்தவறு நீர் நெய்தல்  போல வாழாள் 
என்று  தலைவனைத் தெருட்டும் நற்றிணைப் பாடல் எண் நூற்று எண்பத்து மூன்று          
இனமானம் காக்க எண்ணித் துணிந்த எண்ணற்ற படைப்புகளை ஏந்திவரும்
உலகத்தமிழிதழ் அணி எண்  நூற்று எண்பத்து மூன்று

183 உலகத்தமிழ் 07.06.2023.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 183
ஜூன் 7, 2023
183 உலகத்தமிழ் 07.06.2023.pdf

தேமொழி

unread,
Jun 15, 2023, 2:22:06 AMJun 15
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல்லின் கடுமையைத்
தெற்றென விளக்கும் முப்பால் எண்          
நூற்று எண்பத்து நான்கு
மின்னின்று தண்டமிழை மேதினியில் பரப்பிவரும்
உலகத்தமிழிதழ் அணி                      
நூற்று எண்பத்து நான்கு
184 உலகத்தமிழ் 14.06.2023.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 184
ஜூன் 14, 2023
184 உலகத்தமிழ் 14.06.2023.pdf

தேமொழி

unread,
Jun 21, 2023, 12:38:03 AMJun 21
to மின்தமிழ்
உலகத்தமிழ் வார இதழ்  

"உடுத்தாரை உண்டி வினவுவார் இல்" பழமொழி 
பாடல் எண் நூற்று எண்பத்து ஐந்து
‌கடுத்தாரும் வாதம் தொடுத்தாரும் ஏற்கும் வண்ணம் செய்திகளை 
ஏந்திவரும் உலகத்தமிழிதழ் எண் நூற்று எண்பத்து ஐந்து

185.jpg
உலகத்தமிழ் வார இதழ் – 185
ஜூன் 21, 2023
185 உலகத்தமிழ் 21062023.pdf

தேமொழி

unread,
Jun 28, 2023, 1:20:44 AMJun 28