Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Det levende hus

92 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jan 1, 2009, 4:03:54 AM1/1/09
to
"Jesus-loves-you" skrev

8251 news:gilnef$1lfr$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> ... Også lille-Peter ...


Det levende hus,

(version 1,00 Face-to-face)

Der var engang en mand (Lukas 5,31), som ville bygge et hus.

I stedet for at bygge det på sandjord, valgte Han at bygge huset oven på en
klippe, for - som Han tænkte - så kunne huset modstå livets storme (Matt.
7,24-29).

Fundamentet (the foundation) til nederste etage etage (the basement) stak
dybt ned i klippen (John 15,1-8), således at huset kunne bære mange
etager, for det var et højhus (Salme 8,6), en skyskraber, Han ville bygge.

-

Stue-etagen, den nederste etage, blev kaldt for ammestuen, fordi den blev
fortrinsvis var *reserveret* ammende mødre (Salme 131,2, Psalm).

Der var mange spejle rund omkring på denne etage, og spejlene gengav ret
præcist og sandfærdigt virkeligheden (1.Kor. 13,12 + 1.Cor. 14,24-25).
Sort var sort, og hvidt var hvidt, så der var ikke nogen forvirring, og man
kunne derfor meget nemt orientere sig.

Børn i alle aldre (Matt. 18,2 + Hebr. 5,13-14) morede sig ofte over alle de
sjove grimasser, man kunne lave (og se sig selv) her foran spejlene ... :-)

En chimpanse have også fundet vej og var nu i færd med at undersøge de
steder på kroppen, den hidentil ikke kunne se.

Et barn havde taget sin kat med og holdt den i sin favn som en lille dejlig
baby, og forsøgte at kommunikere med katten via spejlet.

"Her er jeg" sagde barnet nærmest til katten med sit kropsprog, og pegede på
sig selv, "og der er du, lille mis".

"Se, jeg er her, men jeg er også dér; derinde i spejlet. Jeg er blevet til
2, men der er kun én mis. Og den er derinde i spejlet. Hvor er den anden ?
Har den gemt sig ? Hvor er du, lille mis ?"

Om katten helt forstod det, akkurat som aben, vides ikke.

Spædbørnene spejlede sig i deres mødres opmærksomhed. En duft af kærlighed
fyldte rummet som et blomsterflorahav fylder og klæder en eng.

Nogengange hørte man et begejstret hvin fra en lille spædbarn som blev
vugget blidt af sin mor, eller også var det endelig lykkedes for denne lille
skabning at få fat i ranglen (som fx. kunne være mors fine perlekæde).

De var ellers svære at få fat i, disse her rangler, for spædbørnene havde
endnu ikke helt lært at styre og kontrollere bl.a. arm-bevægelserne.
Dog kunne mødrene ligefrem iagttage, hvordan spædbørnene deres dag for
dag blev mer' og mer' dygtige.
Det var som om de prøvede sig frem og så kom til at ramme ved siden af
forbi målet. Men fejltagelsen denne blev nu af barnet brugt til at
*korrigere*, således at næste forsøg på at få fat i ranglen, lignede den
forrige ret meget, men havde en lille nuance-forskel. Armbevægelsen var
blevet flyttet lidt til højre (eller venstre).

Jo, nu kunne man høre det igen: Et BEGEJSTRET hvin afslørede endnu en
succes-historie.

Der var rart at være på denne etage ... :-)

-

På 1. sal må bygningsarbejderne have glemt deres redskaber, for her på denne
etage var der både spande med dit-og-dat.
Nogle af dem var væltet, måske endog med vilje, for mange børn var her
samlet og morede sig med at lege med indholdet. Det lignede ... "ah, dejlig
mudder", udbrød et barn begejstret!

- "Skal vi ikke lave et mudderbad ?" spurgte et andet barn.

- "Jo," jublede alle de andre børn.

Og ret hurtigt blev hele etagen mudret til (vist nok).

-

Udenfor kunne man høre Bygmesteren tale med nogle fremmede mennesker. De kom
fra en anden skyskraber.
De havde en person med, som lå på en båre. De fortalte, at vedkommende
var styrtet mange etager ned i en elevatorskakt, fordi en-eller-anden idiot
havde fjernet elevatoren!

Bygmesteren foreslog at man *øjeblikkelig* afspærrede disse farlige
elevator-skakte (på hver eneste etage), så ikke flere kom til skade.

Måske havde der aldrig overhovedet været installeret elevatorer i den anden
skyskraber, eller måske havde nogen udefra lavet hærværk. Mudder på væggene
i elevator-skakten (hvor børn og voksne ellers normalt ikke kommer) kunne
måske godt tyde på, at dette var tilfældet.
Men der havde nu også været et jordskælv i området, så det kunne også
være, at elevatoren hang fast højere oppe i bygningen, eller var dumpet helt
ned i kælderen og smadret.

En af mødrene fra ammestuen tog sig kærligt af den tilskadekomne på båren
(Matt. 11,28-30).

Hun vidste, hvad hun gjorde, for den tilskadekomne kom sig forbavsende
hurtigt!

Jo, nu kunne man høre det igen: Et BEGEJSTRET hvin afslørede endnu en
succes-historie. Det kom ovre fra hende af ... :-)

-

Igen ku' man høre Bygmesteren (Salme 127,1) tale med de fremmede. De talte
ikke blot om at reparere den anden skyskraber, men om en decideret
ombygning, måske ligefrem en direkte *ændring* af hele konstruktionen,
for ...

Den tilskadekomne berettede nemlig om, at høn har fundet en helt ny etage,
som ingen havde hørt om før. Den må have været skjult; uden en adgang til
området.

Om den tilskadekomne så denne skjulte etage under faldet ned i
elevatorskakten; det melder historien ikke noget om, men vedkommende så
ligefrem en hel have som en art skjult skat.

Det bli'r aftalt at gå på jagt efter denne forsvundne have ... :-)

Både børn, mødre, aber, katte; ja kort sagt: *alt*, hvad der kan krybe og gå
(og bæres på) vil med skattejagt (1.Kor. 12,26).

And then I heard a voice said:

2009-01-01, Thursday, day no 1 in the year, CET 09:31, GMT 08:31
- "Paradis."

I think it came from Heaven ... :-)


To be continued.

Godt nytår, for øvrigt, til alle læsere ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8264 news:gjft8i$2hr4$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8265


Jesus-loves-you

unread,
Jan 1, 2009, 6:32:11 AM1/1/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8265 news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> Udenfor kunne man høre Bygmesteren tale med nogle fremmede mennesker. De
> kom fra en anden skyskraber.
> De havde en person med, som lå på en båre. De fortalte, at vedkommende
> var styrtet mange etager ned i en elevatorskakt, fordi en-eller-anden
> idiot havde fjernet elevatoren!

[ ... ]


> Igen ku' man høre Bygmesteren (Salme 127,1) tale med de fremmede. De talte
> ikke blot om at reparere den anden skyskraber, men om en decideret
> ombygning, måske ligefrem en direkte *ændring* af hele konstruktionen,
> for ...


Internal interrupt from ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Sent: Tuesday, July 20, 2004, CET 16:08, GMT 14:08
Subject: Menneskets indlæringsprocesse prøve-og-fejle-funktionen.
2930 news:OI9Lc.26319$Vf.14...@news000.worldonline.dk


Simulering no 1:


Øh ...

Der er indkommet et forslag om, at hvis man nu flyttede hele skyskraberen en
meter til højre (eller venstre), så skulle problemet vist være løst.

Compare with ... (input memory from itself) ...

> De var ellers svære at få fat i, disse her rangler, for spædbørnene havde
> endnu ikke helt lært at styre og kontrollere bl.a. arm-bevægelserne.
> Dog kunne mødrene ligefrem iagttage, hvordan spædbørnene deres dag for
> dag blev mer' og mer' dygtige.
> Det var som om de prøvede sig frem og så kom til at ramme ved siden af
> forbi målet. Men fejltagelsen denne blev nu af barnet brugt til at
> *korrigere*, således at næste forsøg på at få fat i ranglen, lignede den
> forrige ret meget, men havde en lille nuance-forskel. Armbevægelsen var
> blevet flyttet lidt til højre (eller venstre).


Hmm ...

Ér prøve- og fejle-indlæringsfunktionen en så integreret del af menneskets
personlighedsstruktur, at den kan finde på at "nedbryde" hele bygningen
(altså menneskets psyke) ...

... (fordi et-eller-andet måske i underbevidstheden har opdaget en alvorlig
konstruktionsfejl, som kan få livsfarlige konsekvenser, når/dersom dette
alarm-signal negligeres/tilsidesættes, apropos einem NON-Maskable-
Interrupt, see perhaps also Ordsp. 27,12 + (Proverbs) 18,10) ...

... med henblik på at genrejse bygningen (altså personligheden) igen,
omtrent som den så ud før, dog nu med visse forbedringer fx. i
nederste-etage (ammestuen, som symboliserer den orale fase) ?

Med andre ord:
Er det en selvvalgt strategi hjernen har igangsat (det psykiske sammenbrud)
mhp. at optimere individets overlevelse ?

-

Hmm ...

Svaret må være et 'både/og'.
(for mig at se)

En udefra komne overbelastning kan få en hvilken som helst bygning til at
styrte i grus, apropos World Trade Center 2001-09-11.

Og et møde med en løve har for et ur-menneske som oftest nok fået
katastrofale dødelige konsekvenser.

Men de pårørende, som så overfaldet og blev røstet i deres grundvold og blev
måske ligefrem dybt traumatiseret; de vil nok overveje at beskytte sig
selv noget bedre fremover for at undgå en tragisk gentagelse.

Og på tilsvarende vis i en mere kompliceret sammenhæng, som et helt
menneskeliv jo er, hvor individet mistrives i dets miljø så meget, at det
nu er redukseret til nærmest blot at være er en skygge af sig selv, og
faktisk en art omvandrende levende fossil! Forstenet (gjort af andre
forstenet); ikke længere dynamisk ...

Kan psyken her (altså noget i underbevidstheden) finde på at igangsætte en
selvdestruktion (regression) hvor det egentlige formål faktisk er stik
modsat; nemlig progressivt: at konstruere en ny variant i psyken ved at
genanvende byggeklodserne, men samle dem på en ny og navnlig forhåbentlig
bedre måde (end den forrige udgave), og som derfor er mere i
overensstemmelse med realiteternes verden ?

Regressionen er altomfattende, fordi fejlen ikke kan rettes uden først at
fjerne alle de etager ovenpå.

Vi *genkender* lidt dette mønster fra computer-verdenen, når vi fx. skal
installere en driver til et nyt skærm-kort:
Computer-programmet beder os nemlig om at GENSTARTE maskinen (reboot),
således at alle programmerne nu indlæses på den nye måde (i den rigtige
rækkefølge) med de ændringer, som det ny-installerede program kræver.

Mistanken er altså, at der - *genetisk* set - er indbygget en
hjerne-"reboot"-funktion, og at den hænger nøje sammen med prøve- og
fejle-indlæringsfunktionen.

2-års-barnet har jo mange daglige sammenbrud, fordi det opdager, at
realiteternes verden ikke er, som det forventede (i sin interne prognose).


Såfremt der er noget om snakken, ...

Kan det da tænkes, at det navnlig er heri, at fx. skitzofrenes *primære*
problem er ?

Altså; at de simpelthen ikke kan finde nålen-i-høstakken. Løsningsmodellen
er for svær at finde, apropos dobbeltbindingerne, som jo låser dem fast mere
eller mindre permanent i Sorteper-skurke-rollen osv. ...

Og de fælles-orienteringspunkter/objekter, ethvert samfund har (og som gerne
skulle kunne guide dem lidt på vej), er ude af funktion, (og blev det måske
allerede for mange, mange variant-forsøg siden).

... mens den, som "blot" har fået en akut reaktiv psykose, har - om jeg så
må sige - utallige muligheder, som alle mere eller mindre kan blive en
succes; altså billedlig talt noget i retning af, at der findes ikke blot en
nål (i høstakken), men at nærmest hele høstakken består af disse
symbolske nåle (altså brugbare løsningsmodeller).


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8265 news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8266


Jesus-loves-you

unread,
Jan 1, 2009, 7:07:10 AM1/1/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8266 news:gji9k0$b16$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > Udenfor kunne man høre Bygmesteren tale med nogle fremmede mennesker. De
> > kom fra en anden skyskraber.
> > De havde en person med, som lå på en båre. De fortalte, at
> > vedkommende var styrtet mange etager ned i en elevatorskakt, fordi
> > en-eller-anden idiot havde fjernet elevatoren!
[ ... ]

> Kan psyken her (altså noget i underbevidstheden) finde på at igangsætte en
> selvdestruktion (regression) hvor det egentlige formål faktisk er stik

> modsat; nemlig progressivt: at konstruere en ny ...
[ ... ]


> Regressionen er altomfattende, fordi fejlen ikke kan rettes uden først at
> fjerne alle de etager ovenpå.


Memory-input from ...
8265 news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> ... har fundet en helt ny etage,
> som ingen havde hørt om før. ...


Konstruktionsfejlen i den orale fase (eller måske anale fase, 1. sal) har
bevirket, at etagen (der kunne fx. symbolisere den *forbudte* tanke eller
tabu-emnet) er "usynlig" for patienten/klienten, endskønt den er en del af
dvedkommendes personlighed, men som ikke er ordentlig integreret endnu.


Det hævdes, at ...
Derfor må regressionen (antagelig vis) være altomfattende, således at HELE
bygningen nu kan "inspiceres med de nye briller".

De øvre etager bliver givetvis genopført, men IKKE helt som de var før,
fordi den nye etage *påvirker* resten af konstruktionen!

Derfor må regressionen (antagelig vis) være altomfattende!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8266 news:gji9k0$b16$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8267


Jesus-loves-you

unread,
Jan 2, 2009, 4:40:47 AM1/2/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8265 news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> Udenfor kunne man høre Bygmesteren tale med nogle fremmede mennesker. De
> kom fra en anden skyskraber.
> De havde en person med, som lå på en båre. De fortalte, at vedkommende
> var styrtet mange etager ned i en elevatorskakt, fordi en-eller-anden
> idiot havde fjernet elevatoren!

[ ... ]


> En af mødrene fra ammestuen tog sig kærligt af den tilskadekomne på båren
> (Matt. 11,28-30).
>
> Hun vidste, hvad hun gjorde, for den tilskadekomne kom sig forbavsende
> hurtigt!
>
> Jo, nu kunne man høre det igen: Et BEGEJSTRET hvin afslørede endnu en
> succes-historie. Det kom ovre fra hende af ... :-)


Interrupt from www.ucb.dk

(Friday, 2. jan. 2009)

Output-keywords:

Vi forvandles til lighed med Ham,
efterhånden som vi modtager fra Hans Ånd,
og det går fra herlighed til endnu større herlighed.
(2.Kor. 3,18)


Vi forvandles gradvist fra blot at være en forvrænget udgave af vor
identitet til at være den ægte.

Vi forvandles gradvist fra blot at være en forvrænget udgave af vor
identitet (med dertil hørende mange fejl) til at være den ægte.

Vi forvandles gradvist fra blot at være en forvrænget udgave af vor
identitet (med dertil hørende mange fejl, apropos ulykken i
elevator-skakten) til at være den ægte.


Et Udsagn:

Lille spejl på væggen der; fortæl mig: "hvad er sandheden her ?"
(Jakobs brev 1,22-24)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8267 news:gjibli$bsu$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8268


Jesus-loves-you

unread,
Jan 2, 2009, 4:51:07 AM1/2/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8268 news:gjknf2$18d8$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > Udenfor kunne man høre Bygmesteren tale med nogle fremmede mennesker. De
> > kom fra en anden skyskraber.
> > De havde en person med, som lå på en båre. De fortalte, at
> > vedkommende var styrtet mange etager ned i en elevatorskakt, fordi
> > en-eller-anden idiot havde fjernet elevatoren!
> [ ... ]
> > En af mødrene fra ammestuen tog sig kærligt af den tilskadekomne på
> > båren (Matt. 11,28-30).
> >
> > Hun vidste, hvad hun gjorde, for den tilskadekomne kom sig forbavsende
> > hurtigt!
> >
> > Jo, nu kunne man høre det igen: Et BEGEJSTRET hvin afslørede endnu en
> > succes-historie. Det kom ovre fra hende af ... :-)

[ ... ]


> Vi forvandles gradvist fra blot at være en forvrænget udgave af vor
> identitet til at være den ægte.

Eller måske rettere:

Vi forvandles gradvist fra blot at være en forvrænget udgave af vor

identitet til med tiden at erobre den ægte.
(se fx. Kol. 1,13. symbolsk Jos 6)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8268 news:gjknf2$18d8$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8269


Jesus-loves-you

unread,
Jan 2, 2009, 6:49:28 AM1/2/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8269 news:gjko2e$18k1$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > > Udenfor kunne man høre Bygmesteren tale med nogle fremmede mennesker.
> > > De kom fra en anden skyskraber.
> > > De havde en person med, som lå på en båre. De fortalte, at
> > > vedkommende var styrtet mange etager ned i en elevatorskakt, fordi
> > > en-eller-anden idiot havde fjernet elevatoren!
> > [ ... ]
> > > En af mødrene fra ammestuen tog sig kærligt af den tilskadekomne på
> > > båren (Matt. 11,28-30).
> > >
> > > Hun vidste, hvad hun gjorde, for den tilskadekomne kom sig forbavsende
> > > hurtigt!
> > >
> > > Jo, nu kunne man høre det igen: Et BEGEJSTRET hvin afslørede endnu en
> > > succes-historie. Det kom ovre fra hende af ... :-)
> [ ... ]
> > Vi forvandles gradvist fra blot at være en forvrænget udgave af vor
> > identitet til at være den ægte.
>
> Eller måske rettere:
>
> Vi forvandles gradvist fra blot at være en forvrænget udgave af vor
> identitet til med tiden at erobre den ægte.
> (se fx. Kol. 1,13. symbolsk Jos 6)


1. fase

Vi må med andre ord ha' spejlet til at gengive virkeligheden korrekt, uden
al for mange løgne osv.

Sort bør/skal gengives som sort, og hvidt som hvidt og så fremdeles.

Jesus siger:

"Men jeres tale skal være ja, ja! nej, nej!
hvad der går ud over det, er af det onde."
(Matt. 5,37)

Det er - som tidligere sagt - meget nemmere at *orientere* sig, når der
ikke er så megen forvirring.

For eksempel undgår skitzofrene herved at skulle gætte-sig-frem-til alt for
meget i "puslespillet", som verden jo nogengange godt kan forekomme os
mennesker at være.
Og de derved nu *frigivne* prykiske resourcer kan bruges mere
hensigstmæssigt fx. i form af et progressivt fremstød (i
selverkendelses-processen).


Ang. fortrængning bør følgende nævnes:


Selvfølgelig kan nogle sandheder være fór ubærlige at rumme på en gang.

Fortrængningen må bearbejdes gradvist, fx. gennem samtale-terapi.

Bemærk - som øvrigt - at også spædbarnet er beskyttet, apropos dét, at pakke
sandheden ind i vat, så den er lettere at "fordøje".

Spædbarnet er nærsynet, og kan således kun fokusere i en radius på 30 cm,
lige akkurat nok til at spejle sig i moderansigtets opmærksomhed, mens
resten af verdens gemmes bort i en tåge, skjult, ikke-eksisterende.

Herved undgås, at spædbarnet bliver skræmt fra vid-og-sans.


Fortrængning skal man altså ikke nødvendigvis kimse af, da det - reelt set -
kan være er del af genoprettelses-processen, endog en meget vigtig
bestanddel, måske!

Måske bør vi betragte sandheden som en gentleman, der ikke
påtrænger/tiltvinger sig adgang i ens hjem (symbolsk set). Høn venter pænt
udenfor, indtil du frivilligt *inviterer* høn indenfor ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8269 news:gjko2e$18k1$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8270


Jesus-loves-you

unread,
Jan 3, 2009, 11:33:33 AM1/3/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8265 news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> Der var engang en mand (Lukas 5,31), som ville bygge et hus.

[ ... ]


> Stue-etagen, den nederste etage, blev kaldt for ammestuen, fordi den blev
> fortrinsvis var *reserveret* ammende mødre (Salme 131,2, Psalm).
>
> Der var mange spejle rund omkring på denne etage, og spejlene gengav ret
> præcist og sandfærdigt virkeligheden (1.Kor. 13,12 + 1.Cor. 14,24-25).
> Sort var sort, og hvidt var hvidt, så der var ikke nogen forvirring, og
> man kunne derfor meget nemt orientere sig.
>
> Børn i alle aldre (Matt. 18,2 + Hebr. 5,13-14) morede sig ofte over alle
> de sjove grimasser, man kunne lave (og se sig selv) her foran spejlene ...
> :-)
>
> En chimpanse have også fundet vej og var nu i færd med at undersøge de
> steder på kroppen, den hidentil ikke kunne se.
>
> Et barn havde taget sin kat med og holdt den i sin favn som en lille
> dejlig baby, og forsøgte at kommunikere med katten via spejlet.
>
> "Her er jeg" sagde barnet nærmest til katten med sit kropsprog, og pegede
> på sig selv, "og der er du, lille mis".
>
> "Se, jeg er her, men jeg er også dér; derinde i spejlet. Jeg er blevet til
> 2, men der er kun én mis. Og den er derinde i spejlet. Hvor er den anden ?
> Har den gemt sig ? Hvor er du, lille mis ?"
>
> Om katten helt forstod det, akkurat som aben, vides ikke.
>

> Spædbørnene spejlede sig i deres mødres opmærksomhed. ...


Interrupt RETURN from ...

8271 news:gjnp0h$2kf1$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Selv en baby ...
[ ... ]
> ... *præstationsløse* identitet; altså noget, hvor man ikke skal
> arbejde og således gøre sig fortjent til ydelsen (Ef. 2,8-9 samt Esajas
> 55,1) modsat fx. en tjeners præstationsfikserede fastlåste rolle.
>
> Der er - med andre ord - her tale om *uforfalsket* modermælk ...


Det er meget vigtigt at fastslå, at hvis der er kommet uorden i et menneskes
psyke med hensyn til denne præstationsløse-identitet, da kommer det til at
influere på resten af bygnings-konstruktionen. Højhuset bliver - om jeg så
må sige - skrøbeligt her og der på grund af denne forurening.


Et eksempel på denne type "forurening" kunne være følgende:

Input memory from www.ucb.dk

(NB! Afsnit tilføjet hist og her i teksten under denne
tekstkopi-redigering.)

=== citat start ===

Mandag 29. december (2008)

...
Da Bill Gates, grundlæggeren af Microsoft, blev spurgt om vejen til sin
fantastiske succes, nævnede han 11 væsentlige punkter, som enhver, der skal
bygge noget nyt op, bør forstå. De er nok værd at overveje.

1) Livet er ikke retfærdigt - det kan du ligeså godt vænne dig til.

2) Verden bekymrer sig ikke om dit selvværd; den forventer, at du udretter
noget før du er tilfreds med dig selv.

3) Du kan ikke tjene 100.000$ om året eller blive direktør, straks du
forlader skolen med din mobiltelefon i hånden.

4) Synes du, din lærer er streng ? Vent så til du får en chef!

5) Det er ikke under din værdighed at lange burgers over disken; dine
bedsteforældre anså det for at være en chance.

6) Det er ikke dine forældres skyld, hvis du roder med dit liv.

7) Dine forældre har ikke altid været kedelige; det kom af at opdrage dig,
give dig mad og vaske dit tøj og betale dine regninger. Så før du farer ud
for at redde regnskoven fra 'parasitterne' i dine forældres generation,
skulle du måske lige feje for din egen dør.

8) Det kan være, at nogle skoler har afskaffet vindere og tabere, men det
har livet ikke. Skolen har måske slettet 'dumpekarakteren' og givet dig så
megen tid, du havde brug for, til at finde det rigtige svar. Det ligner slet
ikke virkeligheden.

9) Livet er ikke inddelt isemestre. Du har ikke fri hele sommeren. De, der
har ansat dig, er ikke interesseret i at hjælpe dig med at 'finde dig selv';
det må du gøre for egen regning.

10) I modsætning til det, du ser på fjernsynet, er virkelige mennesker
faktisk nødt til at forlade kantinen og gå på arbejde.

11) Du skal behandle "nørderne" pænt - en dag kommer du til at arbejde for
en af dem.
...
=== citat slut ====


Hvad er det, som er problemet her ?

(Perhaps Jante-loven ?)

Compare with ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab.psykologi
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Monday, October 06, 2008, CET 13:45, GMT 11:45
Subject: Børneopdragelse - Spar på de rosende ord
8068 news:gcctoo$27e3$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > > > Du kan lære Kærlighedens 5 sprog.
[ ... ]
> > Bekræft barnets unikke værdi ved at tale *dets* kærlighedssprog, fremfor
> > at tæve det sønder og sammen!
[ ... ]
> === citat start ===
>
> Spar på de rosende
>
> Danske forældre roser deres børn i et omfang, som skader børnenes
> selvværd, siger psykolog Dan Svarre til bladet Vores børn.
>
> Alt for ofte gentager forældre vendinger som "nej, hvor er du dygtig" og
> "ih, hvor er det flot".
>
> I stedet skal de voksne udvise nærvær, deltagelse og komme med ægte
> opmuntringer.
>
> Den megen ros stryker barnets selvtillid, men det bidrager ikke
> nødvendigvis til at opbygge barnets selvværd, argumenterer Dan Svarre.
>
> Når barnet fisker en tegning op fra skoletasken, så er automatreaktionen
> hos mange "nej, hvor er den flot", men i stedet skal man hellere udtrykke,
> at man er glad for tegningen.
>
> For ifølge Dan Svarre kommer barnet ikke med tegningen for at få den
> bedømt, men for at give en gave. Ved at udtrykke glæden over gaven, så
> anerkender man giveren og styrker indirekte barnets selvværd, lyder det
> fra psykologen.
>
> === citat slut ====


Der er således ikke noget forkert i flid, men det skal bare ikke gøres på
stue-etagen, hvor spædbarnet end ikke er i stand til at tørre sig i rumpen,
og heller ej forstår, at det måske driver mor og far til vanvid med dets
kolik-agtige hyleri hele tiden.

(Tag evt. et par hørepropper på, I forældre med denne tyranniserende plage.
Barnet skades blot (måske endog kronisk, permanent, úgenopretteligt), dersom
I tæver det sønder og sammen, for at få det til at holde kæft.)

På stue-etagen er formålet nemlig UDELUKKENDE at opbygge det *grundlæggende*
selvværd (i barnets personlighed), ved at barnet indlærer gennem utallige,
tilnærmelsesvis *identiske* emotionelle mønste (fx. samhørighedshandlingerne
under amningen), som skaber tilsammen (ubevidste) erfaringer om dets unikke
og enestående værdi blot i kraft af dét, at være til; at eksistere (om søn,
datter og arving). Den såkaldte præstationsløse identitet!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8271 news:gjnp0h$2kf1$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8272


Jesus-loves-you

unread,
Jan 3, 2009, 12:07:09 PM1/3/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8272 news:gjo411$2p2q$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> > Spædbørnene spejlede sig i deres mødres opmærksomhed. ...

[ ... ]
> > ... *præstationsløse* identitet; altså noget, hvor man ikke skal
> > arbejde og således gøre sig fortjent til ydelsen (Ef. 2,8-9 samt Esajas
> > 55,1) modsat fx. en tjeners præstationsfikserede fastlåste rolle.
> >
> > Der er - med andre ord - her tale om *uforfalsket* modermælk ...
>
>
> Det er meget vigtigt at fastslå, at hvis der er kommet uorden i et
> menneskes psyke med hensyn til denne præstationsløse-identitet, da kommer
> det til at influere på resten af bygnings-konstruktionen. Højhuset
> bliver - om jeg så må sige - skrøbeligt her og der på grund af denne
> forurening.

[ ... ]


> På stue-etagen er formålet nemlig UDELUKKENDE at opbygge det
> *grundlæggende* selvværd (i barnets personlighed), ved at barnet indlærer

> gennem utallige, tilnærmelsesvis *identiske* emotionelle mønste ...


Et Udsagn:

Hvis jeg ikke har nogen værdi (eller hvis denne er meget lav), da er jeg
lettere forskræmt og ængstelig og tør ikke udfolde mig (i hvert til fælde
ikke særlig meget) af frygt for, at noget (uforudset) farligt sker.
Vil følelsen af magtesløshed overvælde mig og efterlade mig som
drivtømmer (efter et skibsforlis) ?

Dette er første stadium til apati; altså handlingslammelse, og som kan være
et symptom på skitzofreni.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8272 news:gjo411$2p2q$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8273


Jesus-loves-you

unread,
Jan 4, 2009, 8:29:15 AM1/4/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8272 news:gjo411$2p2q$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> > Spædbørnene spejlede sig i deres mødres opmærksomhed. ...

[ ... ]
> > ... *præstationsløse* identitet; altså noget, hvor man ikke skal
> > arbejde og således gøre sig fortjent til ydelsen (Ef. 2,8-9 samt Esajas
> > 55,1) modsat fx. en tjeners præstationsfikserede fastlåste rolle.
> >
> > Der er - med andre ord - her tale om *uforfalsket* modermælk ...
>
>
> Det er meget vigtigt at fastslå, at hvis der er kommet uorden i et
> menneskes psyke med hensyn til denne præstationsløse-identitet, da kommer
> det til at influere på resten af bygnings-konstruktionen. Højhuset
> bliver - om jeg så må sige - skrøbeligt her og der på grund af denne
> forurening.

[ ... ]


> På stue-etagen er formålet nemlig UDELUKKENDE at opbygge det
> *grundlæggende* selvværd (i barnets personlighed), ved at barnet indlærer

> gennem utallige, tilnærmelsesvis *identiske* emotionelle mønste ...


Ang. din præstationsløse identitet er sandheden måske nok - i hvert fald set
udfra en kristen synsvinkel - at Gud Fader, din Skaber og Gud, allerede
*inden* Han begyndte at skabe dette Univers, havde dig personlig i tankerne
(Ef. 1,4). Så du må være værd at elske ... :-)

Og derfor må du også tro på, at Han kan genoprette dig ved at læge alle
dine fysiske og psykiske sygdomme (Esajas 53,5b).


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8273 news:gjo600$2psd$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8274


Jesus-loves-you

unread,
Jan 5, 2009, 4:13:41 AM1/5/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8265 news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> Der var engang en mand (Lukas 5,31), som ville bygge et hus.
>
> I stedet for at bygge det på sandjord, valgte Han at bygge huset oven på
> en klippe, for - som Han tænkte - så kunne huset modstå livets storme
> (Matt. 7,24-29).
>
> Fundamentet (the foundation) til nederste etage etage (the basement) stak
> dybt ned i klippen (John 15,1-8), således at huset kunne bære mange
> etager, for det var et højhus (Salme 8,6), en skyskraber, Han ville bygge.
>
> -
>
> Stue-etagen, den nederste etage, blev kaldt for ammestuen, fordi den blev
> fortrinsvis var *reserveret* ammende mødre (Salme 131,2, Psalm).

[ ... ]


> -
>
> På 1. sal må bygningsarbejderne have glemt deres redskaber, for her på
> denne etage var der både spande med dit-og-dat.
> Nogle af dem var væltet, måske endog med vilje, for mange børn var her
> samlet og morede sig med at lege med indholdet. Det lignede ... "ah,
> dejlig mudder", udbrød et barn begejstret!
>
> - "Skal vi ikke lave et mudderbad ?" spurgte et andet barn.
>
> - "Jo," jublede alle de andre børn.
>
> Og ret hurtigt blev hele etagen mudret til (vist nok).


Midlertidige notater.

På første sal findes der også mange spejle. Sådan set er det blot spejle fra
stueetagen, som er blevet *genanvendt*, dog med nogle nye tilføjelser.

Det er ikke altid, at man kan se disse spejle, fordi ungerne har mudret dem
til under deres vilde leg ... :-)

Hovsa! Nu fik jeg en mudderklat i hovedet, eller var det en snebold ?

Din lille frækkert! Her, tag' denne snebold!

Og wupti ... så er "kattekillingernes" vilde jagt efter hinanden både i
gardiner, sofaer osv. i fuld gang ... :-)


Men ovre fra et hjørne lyder der en ulykkelig stemme:

Det er meget frustrerende, doktor, øh, lille spejl på væggen der:
Hvorfor kan min mudderklat ikke ... (udfyld selv de manglende ord) ... ?

Et skriftsted strejser mit sind (i denne forbindelse):

Thi Hans værk er vi, skabte i Kristus
Jesus til gode gerninger, som Gud
forud lagde til rette, for at vi skulle
vandre i dem.
(Ef. 2,10)

Hvad vil det i grunden sige at vandre i forud beredte gerninger ?

Måske dagens andagtstekst her kan give os et lille praj:

Input www.blr.dk

=== citat start ===

Mandag 5. januar (2009)

Luk 4,1-13

Jesu fristelse og vores

Menneskehedens første stamfader - Adam - blev fristet og faldt. Det er
beretningen om syndefaldet.

Hvis vi skal reddes fra fortabelsen, så skal vi have en ny stamfader:
Jesus. Han blev nemlig fristet og bestod. Det er først og
fremmest det, denne beretning handler om. Han, som besejrede fristelsen i
vores sted.

Dernæst ...

=== citat slut ====


Bemærk hvor tæt vi her er på et emne, som kan afstedkomme skam- og
skyldfølelser. Både de ægte, men så sandelig også de *falske*,
usunde (og derfor også patologiske).

Kender du fx. sætningen:

Lille spejl på væggen der, sig' mig: Er jeg god nok ?

Hvorfor i grunden ønske denne bekræftelse ?

Var/er din egen mening ikke god nok ?

Hvorfor søge andre menneskers anerkendelse ?

Det kan kun skyldes én ting:

Du *føler* mindreværd (ikke god nok).

Og du kan selvfølgelig KOMPENSERE for denne mindreværdsfølelse ved at
foretage dig en hel masse (fx. opføre dig meget artigt, eksemplarisk osv.),
som øger din selvtillid, og herigennem så spejle dig og sige:

- "Se allesammen på alt, hvad jeg har gjort! Er det ikke flot ?"

Og herigennem genvinder du så din selvrespekt for en tid, lige indtil næste
gang, du føler mindreværd!

Så er du på den igen, desværre!

Og igen!

Og igen!

(apropos einem trædemølle.)

Og det kan - som bekendt - være ret opslidende.


Hvori er så det patologiske (den sygelige uligevægt i dit selvbillede) ?

Du har muligvis kommet til (måske ved et uheld eller dårlig indlæring fra
barndommen) at knytte dit selvværd sammen med dét at skulle præstere noget.

Det vil sige, at du først har en værdi i det øjeblik du gennem handling er
accepteret og anerkendt af dig selv og dine omgivelser.

Og det kan være en farlig kurs at komme ind på, fordi vi mennesker som
bekendt langtfra er supermennesker men kommer til at fejle i mange ting, som
giver os skyld- og skamfølelser.

Nogle kulturer er ligefrem gennemvædede i dette: Ære og skam (Hvad mon
naboerne tænker om mig og min familie ? osv.)


Hvis du ønsker at slippe for denne slave-agtige tilværelse i trædemøllen, så
skal du på en eller anden måde nu finde/genfinde din identitet i den
såkaldte præstationsløse identitet.

Jump evt. ...

Sent: Sunday, January 04, 2009, CET 14:29, GMT 13:29
Subject: Re: Præstationsløs identitet -
Was: Det levende hus
8274 news:gjqdjf$jkc$1...@newsbin.cybercity.dk


Alt andet vil muligvis være *symptombehandling* og blot forhale en egentlig
healing; altså lægedom.

Jesus-Break:
(2009-01-05, Monday, day no 5 in the year, CET 10:06, GMT 09:06)
- "Kom til Mig."


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8275 news:gjqgu3$ksg$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8276


Jesus-loves-you

unread,
Jan 5, 2009, 4:59:20 AM1/5/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8276 news:gjsj09$1des$1...@newsbin.cybercity.dk

>
> På første sal findes der også mange spejle. Sådan set er det blot spejle
> fra stueetagen, som er blevet *genanvendt*, dog med nogle nye tilføjelser.
>
> Det er ikke altid, at man kan se disse spejle, fordi ungerne har mudret
> dem til under deres vilde leg ... :-)
>
> Hovsa! Nu fik jeg en mudderklat i hovedet, eller var det en snebold ?
>
> Din lille frækkert! Her, tag' denne snebold!
>
> Og wupti ... så er "kattekillingernes" vilde jagt efter hinanden både i
> gardiner, sofaer osv. i fuld gang ... :-)
>
>
> Men ovre fra et hjørne lyder der en ulykkelig stemme:
>
> Det er meget frustrerende, doktor, øh, lille spejl på væggen der:
> Hvorfor kan min mudderklat ikke ... (udfyld selv de manglende ord) ... ?


En mulighed kunne eksempelvis være:

Hvorfor kan min mudderklat ikke ramme de andre ?


Og et svar herpå kunne så være:

Du er fór artig.

Af frygt for at blive forkastet af de andre, tør du ikke kaste snebolden, så
den virkelig rammen plet, for det gør en lille pige (eller dreng) jo ikke,
vel ?

Gennem artigheden forsøger du måske at gøre dig *fortjent* til de andres
anerkendelse og respekt.

Men det var jo bare en lille *uskyldig* fræksak-leg.

Dét, at blive grisset til, var (og er fortsat) en del af SELVE legen.

Så du behøver ikke være ængstelig (for at blive forkastet), lille skat
(kunne jeg nærmest høre en stemme sige fra Himlen).

The voice of Heaven:
(2009-01-05, Monday, day no 5 in the year, CET 10:47, GMT 09:47)
- "Leg du blot."

CET 10:47
- "Trygt i Min [favn]."

(NB! Det indklamrende ord er et forsøg på rekonstruktion.)

CET 10:47
- "Nærhed."


Og måske - hvem ved - er denne úskyldige leg en *forudsætning* for at kunne
finde/se den skjulte etage (de nye siden af din personlighed, som du endnu
ikke kender fuldt ud), apropos ...


8265 news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> Den tilskadekomne berettede nemlig om, at høn har fundet en helt ny etage,
> som ingen havde hørt om før. Den må have været skjult; uden en adgang til
> området.
>
> Om den tilskadekomne så denne skjulte etage under faldet ned i
> elevatorskakten; det melder historien ikke noget om, men vedkommende så
> ligefrem en hel have som en art skjult skat.
>
> Det bli'r aftalt at gå på jagt efter denne forsvundne have ... :-)
>
> Både børn, mødre, aber, katte; ja kort sagt: *alt*, hvad der kan krybe og
> gå (og bæres på) vil med skattejagt (1.Kor. 12,26).
>
> And then I heard a voice said:
>
> 2009-01-01, Thursday, day no 1 in the year, CET 09:31, GMT 08:31
> - "Paradis."
>
> I think it came from Heaven ... :-)
>
>
> To be continued.


Så legen er altså muligvis mere end blot en leg udelukkende for legens
skyld. Gennem legen skal der muligvis indlæres et-eller-andet, who knows!

And then I heard a voice from the Kindergarden said:

- "Mig er en farlig løve."


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8276 news:gjsj09$1des$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8277


Jesus-loves-you

unread,
Jan 5, 2009, 5:44:45 AM1/5/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8277 news:gjslls$1e9s$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


At være frigid; altså dét at være ude af stand til at opnå seksuel
tilfredsstillelse pga. kønslig ufølsomhed, kan hænge sammen med en psykisk
blokering erhvervet her på 1. sal.

"Medicinkuren" bør derfor (i sådanne tilfælde) ikke bestå i en
seksuelorienteret såkaldt symptombehandling, men derimod er det bedre om
selve årsagen til den psykiske blokering findes og ryddes af vejen.

Det handler først og fremmest om at være *tryg* midt i legen/seksualiteten
(modsat angst-følelsen).

En såkaldt "kold-Tyrker" kunne eventuelt være det at leve (dit *privatliv*)
som Adam og Eva; altså nøgen, så du vænner dig til, at du i din personlighed
ér en seksuel skabning, og at denne IKKE skal være forbundet med
nogen-som-helst præstation (Genesis 1.Mos. 2,25).

Men pas på Jerusalem-syndromet (altså *original-versionen* fra GT), hvor man
glemmer sin nøgenhed offentlig (se/læs nærmere herom fx. i Esajas 20,2
1.Samuel 19,24), apropos blufærdighedskrænkelse set i lyset af Jesu Ord
(Lukas 6,31).

Et Udsagn:

Mig er ikke længere bange for at gå nøgen rundt i Din Have, o Gud. I starten
følte jeg angst, men nu er denne fortaget, fordi jeg indså, at den var
*ubegrundet*. Og jeg føler ikke længere skam; faktisk føler jeg velvære. Jeg
har det godt. Føler mig hjemme i min egen krop. Tak for det, Gud ... :-)

Hmm ...

Gad i grunden vide om den dersens skjulte etage har noget at gøre med vor
seksualitet (eller som i hvert fald inkluderer den) ?

Der blev jo trods alt nævnt ordet 'Paradis'!

Dét må vi finde ud af ... :-)

And then I heard a voice from Heaven said:

2009-01-01, Thursday, day no 1 in the year, CET 11:37, GMT 10:37
- "Follow Me."

:-)

Og fra Kindergarden lød der også en røst:

Mig er gået på skattejagt.

Hey! Vent på mig; mig vil osse med!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8277 news:gjslls$1e9s$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8278


Jesus-loves-you

unread,
Jan 5, 2009, 6:01:47 AM1/5/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8265 news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> Der var engang en mand (Lukas 5,31), som ville bygge et hus.
>
> I stedet for at bygge det på sandjord, valgte Han at bygge huset oven på
> en klippe, for - som Han tænkte - så kunne huset modstå livets storme
> (Matt. 7,24-29).
>
> Fundamentet (the foundation) til nederste etage etage (the basement) stak
> dybt ned i klippen (John 15,1-8), således at huset kunne bære mange
> etager, for det var et højhus (Salme 8,6), en skyskraber, Han ville bygge.
>
> -
>
> Stue-etagen, den nederste etage, blev kaldt for ammestuen, fordi den blev
> fortrinsvis var *reserveret* ammende mødre (Salme 131,2, Psalm).


And then ...

Reset (Reboot) came at ...
2009-01-05, Monday, day no 5, CET 11:50:38-40, delay -00:0019
2009-01-05, Monday, day no 5, GMT 10:50:19-21. delay 0

We don't know yet, *where* it came from!

Perhaps it came through gate ...


Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
Sent: Friday, December 26, 2008, CET 11:54, GMT 10:54
Subject: Part 2 -
Was: Status-opgørelse ...
Jordskælvet i Danmark 2008-12-16, CET 06.20. Beviset på Guds eksistens
(part 3), oder was ?
8259 news:gj2d4h$9cq$1...@newsbin.cybercity.dk

and/or ...

8262 news:gjcrk3$1cp0$1...@newsbin.cybercity.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8278 news:gjsob1$1f8o$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8279


Jesus-loves-you

unread,
Jan 7, 2009, 4:29:32 AM1/7/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8277 news:gjslls$1e9s$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > På første sal findes der også mange spejle. ...
[ ... ]


> > Det er meget frustrerende, doktor, øh, lille spejl på væggen der:
> > Hvorfor kan min mudderklat ikke ... (udfyld selv de manglende ord) ... ?
>
>
> En mulighed kunne eksempelvis være:
>
> Hvorfor kan min mudderklat ikke ramme de andre ?
>
>
> Og et svar herpå kunne så være:
>
> Du er fór artig.
>
> Af frygt for at blive forkastet af de andre, tør du ikke kaste snebolden,
> så den virkelig rammen plet, for det gør en lille pige (eller dreng) jo
> ikke, vel ?
>
> Gennem artigheden forsøger du måske at gøre dig *fortjent* til de andres
> anerkendelse og respekt.


Dagens andagtstekst fra www.ucb.dk kommer lidt ind på emnet, blot set fra en
anden synsvinkel:

(NB! Afsnit-mellemrum tilføjet hist og her undervejs.)

=== citat start ===

Onsdag 7. januar (2009)

Det indplantede ord - 2

" ... koncentrere jer om at give vækstbetingelser til det ord,
som er plantet i jer, ... "
Jak 1,21

Det indplantede ord har styrke i sig selv. Det har ikke brug for godkendelse
gennem andre menneskers lovord og hyldest.

Da Jesus gik på vandet og nærmede sig sine disciple i båden, sagde Peter,
"... Hvis det virkelig er dig, Herre, så sig til mig, at jeg skal komme ud
til dig på bølgerne." Mat 14,28

Jesus sagde blot det ene ord, 'kom', og Peter begyndte at gå.

Var han mon bange ?

Ville du ikke være det ?

Men hans længsel var større, end hans frygt.

Det eneste, du behøver for at komme i gang, er en længsel efter Gud, som er
større end din tvivl og dine begrænsninger.

De andre disciple troede sikkert ikke, at Peter ville være i stand til at
gøre det.

De, som tænkte på hans sikkerhed ønskede bestemt, at han ikke ville gøre
det, og de, der opfattede sig selv som hans konkurrenter, ønskede ikke det
skulle lykkes for ham.

Sandt at sige, så vidste de andre disciple ikke, hvem der kaldte på Peter;
de troede, Jesus var et spøgelse. Se Mark 6,49

Her er noget, som du skal skrive dig bag øret,


Dker det, at Gud giver dig et ord, og du begynder at følge det, skal du
ikke forvente, at alle og enhver vil godkende det.

Det er normalt for dig, at du gerne vil have, at visse personer ser det
samme, som du ser, og tror det samme, som du tror; min i dette vers
forbereder Gud os på uenighed mellem os og dem, som ikke forstår, hvad Gud
har sagt til os.

Hvis du ikke passer på, vil andres mening kortslutte din tro og få dig til
at tvivle på det, du hørte fra Gud.

Gud siger, "Jeg har ikke i sinde at bekræfte det, jeg har sagt til dig
gennem dem, jeg har slet ikke brug for deres godkendelse af det, jeg har
sagt, som drejer sig om dig."


Slap af. Hav tillid til Gud. Måske kunne du godt tænke dig alle disse
ydre støtte-funktioner, men de er ikke nødvendige for dig!

=== citat slut ====


Det givet *altid* psykiske "tømmermænd", når/dersom "støtte"-funktionen (fx.
sekten) hæmmer din personlige vækst, apropos Matt. 23,8-10.

Følelsen af tomhed, depression kan være et symptom herpå.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8279 news:gjspb0$1fn0$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8280


Henrik V Blunck

unread,
Jan 7, 2009, 5:35:59 AM1/7/09
to
Den 07.01.2009 kl. 10:29 skrev Jesus-loves-you
<John...@1.john4.8.heaven>:
[...]

> Dagens andagtstekst fra www.ucb.dk kommer lidt ind på emnet, blot set
> fra en anden synsvinkel:

Dagens andagtstekst kan være nok så sød, men der er ikke meget videnskab i
stoffet, så mon ikke du kunne "nøjes" med at skrive i
news:dk.livssyn.kristendom?

FUT: dk.livssyn.kristendom

--
Med venlig hilsen
Henrik Blunck - Dianalund
Følger du vores blog? - http://www.blunck.dk/blog
Oversigt over alle blogs - http://xr.com/henrik

Jesus-loves-you

unread,
Jan 7, 2009, 6:03:52 AM1/7/09
to
"Henrik V Blunck" skrev
news:op.undud...@macintosh.local

[ ... file 8280 ... ]

> Den 07.01.2009 kl. 10:29 skrev Jesus-loves-you
> <John...@1.john4.8.heaven>:
> [...]
> > Dagens andagtstekst fra www.ucb.dk kommer lidt ind på emnet, blot set
> > fra en anden synsvinkel:
>
> Dagens andagtstekst kan være nok så sød, men der er ikke meget videnskab i
> stoffet, så mon ikke du kunne "nøjes" med at skrive i
> news:dk.livssyn.kristendom?
>
> FUT: dk.livssyn.kristendom


Jo, det ku' du måske ved første øjekast have ret i, men som du måske har
bemærket, søger jeg - om muligt - at sammenflette psykologi/psykiatri med
kristendom med henblik på at finde *fællesnævnere* og *forskelle*.

Så derfor vil det faktisk for mig IKKE være så smart at undlage X-postning
til psykologi-gruppen, fordi jeg jo netop gerne vil høre *faglige*
kommentarer og argumenter.

Såfremt mit indlæg, som du refererer til var selve opstarten på en tråd, da
ville jeg måske nok give dig ret, fordi det mildelst talt i så fald kunne
minde ikke så lidt om religiøs propaganda.

Men som sagt:
Mit indlæg var jo blot en opfølgning på et allerede eksisterende indlæg, og
var således blot en kommentar eller uddybning på noget allerede
eksisterende; altså et del-objekt i en meget størrre sammenhæng mhp at
belyse det fra en *ny* synsvinkel (kristen-psykologi).

I det *konkrete* eksempel her åbnes der op for diskussionen ang. vor
identitet og selve formålet med vort liv, og dertil knyttede problemer
såfremt der foreligger en neurotisk forstyrrelse mhp. behandling af denne
... :-)

Håber du kan forstå dette, disse mine ord.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8281 news:gk216n$c47$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8282


Jesus-loves-you

unread,
Jan 7, 2009, 11:30:19 AM1/7/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8265 news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Der var engang en mand (Lukas 5,31), som ville bygge et hus.
[ ... ]

> Fundamentet (the foundation) til nederste etage etage (the basement) stak
> dybt ned i klippen (John 15,1-8), således at huset kunne bære mange
> etager, for det var et højhus (Salme 8,6), en skyskraber, Han ville bygge.
>
> -
>
> Stue-etagen, den nederste etage, blev kaldt for ammestuen, ...
[ ... ]
> På 1. sal ...
[ ... ]

> Og ret hurtigt blev hele etagen mudret til (vist nok).
>
> -
>
> Udenfor kunne man høre Bygmesteren tale med nogle fremmede mennesker. De
> kom fra en anden skyskraber.
> De havde en person med, som lå på en båre. De fortalte, at vedkommende
> var styrtet mange etager ned i en elevatorskakt, fordi en-eller-anden
> idiot havde fjernet elevatoren!
[ ... ]

> Den tilskadekomne berettede nemlig om, at høn har fundet en helt ny etage,
> som ingen havde hørt om før. Den må have været skjult; uden en adgang til
> området.
>
> Om den tilskadekomne så denne skjulte etage under faldet ned i
> elevatorskakten; det melder historien ikke noget om, men vedkommende så
> ligefrem en hel have som en art skjult skat.
>
> Det bli'r aftalt at gå på jagt efter denne forsvundne have ... :-)
>
> Både børn, mødre, aber, katte; ja kort sagt: *alt*, hvad der kan krybe og
> gå (og bæres på) vil med skattejagt (1.Kor. 12,26).
>
> And then I heard a voice said:
>
> 2009-01-01, Thursday, day no 1 in the year, CET 09:31, GMT 08:31
> - "Paradis."
>
> I think it came from Heaven ... :-)


Interrupt RETURN from ...

8278 news:gjsob1$1f8o$1...@newsbin.cybercity.dk
and/or ...
8281 news:gk216n$c47$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > ... så du vænner dig til, at du i din personlighed


> > ér en seksuel skabning, og at denne IKKE skal være forbundet med

> > nogen-som-helst præstation ...


Hmm ...


Hvis vi sammenligner menneskelivet - billedlig talt - med et træ, apropos
Lukas 23,31, da kunne man måske tillade sig fx. at sige, at ...

Hjortene kom forbi og bed knopperne af dig, du lille træ, igen og igen,
således at du overhovedet ikke fik lov til at vokse, men forblev lille.

eller ...

Du blev plantet som et træ i skyggen, og fik derfor ej en naturlig vækst,
men blev skæv og forkrøblet.


De gode (psykologiske) nyheder er så, at ...

... (I'm a farmer. I know what I'm talking about) ...

... ligeså snart hjortene forhindres i at hakke-på-dig, da går den naturlige
vækst *automatisk* i gang, og skulle det være, at du hidentil har vokset i
skyggen, da får du nu mulighed for at udvikle dig til et stort pragtfuldt
træ i solen ... :-)

Bevares! Det bliver selvfølgelig ikke helt som før - det oprindelige ér
allerede gået tabt, men det nye træ er i sig selv nærmest majestætisk i al
sin prom og pragt (og derfor værd at kæmpe for)!

You *must* believe in this, Mankind:

Livets kilde (John 14,4; 6,5) og *alt*, hvad der der-ud-af udspringer (John
10,27) har i sig selv en DYNAMISK fremadrettet kraft (1.Kor. 4,20), ....

... så dét, vi skal, er sådan set blot at finde de mekanismer, som udløser
den, denne fremadrettede kraft. Og de kan være - eller rettere sagt - ér
meget individuelle.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8283 news:gk23vq$d5r$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8284


Jesus-loves-you

unread,
Jan 8, 2009, 4:20:42 PM1/8/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8284 news:gk2lb1$jo5$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]

News:

=== citat start ===

Kanal 5 (p120) Tor 08 Jan (2009, CET) 21:43:26

For meget sex dræber lysten

Det kan give bagslag, hvis du skifter
din sexpartner ud, lige så tit som du
skifter undertøj. Mange er ligefrem
nødt til at søge professionel hjælp.
"Mange kommer til mig, fordi de ikke
kan holde sig selv ud. De er ved at
kaste op over skriftende sexpartnere, og
de vil have hjælp til at komme ud af
det og få et mere normalt liv," siger
psykoterapeut og sexolog Margit Kyndal
til Urban. Hun fortæller, at nogle har
adskillige partnere på en weekend, og
det kan til sidst dræbe sexlysten.

lev. af www.newspaq.dk 08-01-2009 11:52

=== citat slut ====


Compare with ...

Min søster, min brud, er en *lukket*
have, en lukket kilde, et væld under
segl.
(Højsangen 4,12)

Dsv. seksuallivet er *hemligheder*,
man har sammen med sin partner.


Hmm ...

Kunne det tænkes, at begreberne *sammenblandes* ?

Det vil sige, at folk kommer til at forveksle kærlighed med sex ?

Er sex lig med kærlighed ?

eller ...

Er sex en måde at udtrykke kærlighed på ?

-

Se/læs endvidere også ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.snak.seksualitet
Sent: Sunday, November 02, 2008, CET 23:34, GMT 22:34
Subject: Sexolog anbefaler kristen kærlighedsbog
8148 news:gel9tg$1gg$1...@newsbin.cybercity.dk
or ...
http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/b143bbd8710bfb5e
>
> > > De fem måder at elske på


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8286 news:gk4tun$1dvs$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8287


Henrik V Blunck

unread,
Jan 8, 2009, 5:40:58 PM1/8/09
to
Den 07.01.2009 kl. 12:03 skrev Jesus-loves-you
<John...@1.john4.8.heaven>:

> "Henrik V Blunck" skrev
> news:op.undud...@macintosh.local
[...]

>> Dagens andagtstekst kan være nok så sød, men der er ikke meget
>> videnskab i stoffet, så mon ikke du kunne "nøjes" med at skrive i
>> news:dk.livssyn.kristendom?
>> FUT: dk.livssyn.kristendom
> Jo, det ku' du måske ved første øjekast have ret i, men som du måske har
> bemærket, søger jeg - om muligt - at sammenflette psykologi/psykiatri med
> kristendom med henblik på at finde *fællesnævnere* og *forskelle*.

Hvorvidt *du* søger at kæde chimpansers ynglen sammen med væksten i
kartoffeldyrkning af typen Lammefjord er fortsat ikke interessant for en
videnskabsgruppe.

Den slags søgninger og sammenfletninger behøver du ikke belaste andres
båndbredde med.

FUT for anden gang til dk.livssyn.kristendom

[...]


> I det *konkrete* eksempel her åbnes der op for diskussionen ang. vor
> identitet og selve formålet med vort liv, og dertil knyttede problemer
> såfremt der foreligger en neurotisk forstyrrelse mhp. behandling af denne
> ... :-)

Det vil tage unødig lang tid at krydse de diagnoser der kunne mistænkes
relevante, så det overlader jeg til de kompetente at vurdere. ;-)

Niels Rasmussen

unread,
Jan 8, 2009, 7:34:57 PM1/8/09
to
- Jesus, prøv at spørge i gruppen her: "hvormange finder mine indlæg
relevante?" 0 !

Jesus-loves-you skrev:

Niels P Sønderskov

unread,
Jan 9, 2009, 7:37:15 AM1/9/09
to
On Fri, 09 Jan 2009 01:34:57 +0100, Niels Rasmussen wrote:

> - Jesus, prøv at spørge i gruppen her: "hvormange finder mine indlæg
> relevante?" 0 !

På sin helt egen måde er det jo relevant, dog uden at nogen gider læse
ævlet. Indirekte handler det om forstyrrede folk, der ellers ikke kan
finde ud af noget som helst. Kun lige dette at krydsposte alt deres
sludder på usenet...

Man kan jo vælge at filtrere tosserne, men jeg foretrækker nu selv at
hoppe over og i øvrigt følge lidt med i hvad de finder på.

Bemærk i øvrigt at du ikke skriver til Jesus selv. Det er en slags navn
på en der påstår at Jesus elser dig (som sig selv måske). Så vidt jeg ved
er han nu død - ligesom sin far.

--
Niels

Niels Rasmussen

unread,
Jan 9, 2009, 8:17:19 AM1/9/09
to
- nåå, jeg troede det var Jesus jeg skrev til. Hvad så med jule manden,
kan jeg heller ikke skrive til ham?!?
Niels

Niels P Sønderskov skrev:

Niels Rasmussen

unread,
Jan 9, 2009, 8:24:59 AM1/9/09
to
- skal vi ikke lige hæve niveauet lidt...

Niels P Sønderskov skrev:

Jesus-loves-you

unread,
Jan 10, 2009, 4:46:08 AM1/10/09
to
"Henrik V Blunck" skrev
news:op.ungmm...@macintosh.local

[ ... file 8282 ... ]

> > Jo, det ku' du måske ved første øjekast have ret i, men som du måske har
> > bemærket, søger jeg - om muligt - at sammenflette psykologi/psykiatri
> > med kristendom med henblik på at finde *fællesnævnere* og *forskelle*.
>
> Hvorvidt *du* søger at kæde chimpansers ynglen sammen med væksten i
> kartoffeldyrkning af typen Lammefjord er fortsat ikke interessant for en
> videnskabsgruppe.
>
> Den slags søgninger og sammenfletninger behøver du ikke belaste andres
> båndbredde med.
>
> FUT for anden gang til dk.livssyn.kristendom
>
> [...]
> > I det *konkrete* eksempel her åbnes der op for diskussionen ang. vor
> > identitet og selve formålet med vort liv, og dertil knyttede problemer
> > såfremt der foreligger en neurotisk forstyrrelse mhp. behandling af
> > denne ... :-)
>
> Det vil tage unødig lang tid at krydse de diagnoser der kunne mistænkes
> relevante, så det overlader jeg til de kompetente at vurdere. ;-)


Jump venligst ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.psykologi
Sent: Saturday, January 10, 2009, CET 10:45, GMT 09:45
Subject: Re: Tanker before part 2 - Was: Det levende hus
8288 news:gk9qn5$9mt$1...@newsbin.cybercity.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8288 news:gk9qn5$9mt$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8289


Jesus-loves-you

unread,
Jan 10, 2009, 4:45:03 AM1/10/09
to
"Niels P Sønderskov" skrev

Newsgroups:
News:dk.videnskab.psykologi
Sent: Friday, January 09, 2009, CET 13:37, GMT 12:37
news:496744fb$0$90272$1472...@news.sunsite.dk

>
> On Fri, 09 Jan 2009 01:34:57 +0100, Niels Rasmussen wrote:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.psykologi

news:49668d5f$0$11585$ba62...@nntp06.dk.telia.net

[ ... som en opfølgning på file 8287 ... ]

>
> > - Jesus, prøv at spørge i gruppen her: "hvormange finder mine indlæg
> > relevante?" 0 !
>

> På sin helt egen måde er det jo relevant, ...

Ja, dén indfaldsvinkel er der - teoretisk set - vel i enhver sag (vurderet
udfra et såkaldt neutral standpunkt) ... :-)

> ... dog uden at nogen gider læse


> ævlet. Indirekte handler det om forstyrrede folk, der ellers ikke kan
> finde ud af noget som helst. Kun lige dette at krydsposte alt deres
> sludder på usenet...
>
> Man kan jo vælge at filtrere tosserne, men jeg foretrækker nu selv at
> hoppe over og i øvrigt følge lidt med i hvad de finder på.
>
> Bemærk i øvrigt at du ikke skriver til Jesus selv. Det er en slags navn
> på en der påstår at Jesus elser dig (som sig selv måske). Så vidt jeg ved
> er han nu død - ligesom sin far.


Hmm ... (memory on from) ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Monday, January 26, 2004, CET 01:43, GMT 00:48
Subject: Re: Sønderbrydelsen
1381 news:NpZQb.79161$jf4.5...@news000.worldonline.dk
>
> > > Det er så korrekt. Prøv at læse min kronik om at tage Gud med i
> > > terapien: http://www.sekter.org/generelt/gud.html
>
> Fra Cyril Malkas hjemmeside:
[ ... ]
> > Naturligvis kommer terapeutens tro ind i billedet. Men det gør den
> > altid, også selv om man mener at være neutral, ateist eller lignende.
> > Her er det vigtigt, at terapeuten har så meget selvindsigt, at
> > vedkommende ved, hvad han selv tror, og hvad han ved. ...
[ ... ]
> > Summa summarum: rent psykologisk har man for længst anerkendt, at
> > mennesket har et religiøst behov. Dette bliver tilfredsstillet på
> > forskellige måder.
> > Og det er lige så farligt at undertrykke folks religiøse behov, som det
> > er at undertrykke folks seksualitet.
> >
> > Man kan kort sige, at terapeuten er nødt til at tage Gud med i terapien.
> > Under en eller anden form.


Det forekommer mig således, at der er noget *grundlæggende* I har
misforstået mht. denne videnskabelige faggren, som psykologi jo er!

Hvorfor ?

Fordi der er en grundlæggende *kendsgerning*, I har overset:

(Input memory from)

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Friday, January 23, 2004, CET 20:27, GMT 19:27
1335 news:GBeQb.78500$jf4.5...@news000.worldonline.dk
>
> "Paul Fisher" skrev
> (news:40111a58$0$1601$edfa...@dread14.news.tele.dk):
>
> > Hvis du havde en ... klient i terapi, ville det til enhver tid
> > være muligt, at præge og manipulere den person til at blive ...


Og dét har Paul Fisher nemlig ret i !

Man kan, som terapeut komme til (endog ubevidst) at påvirke en klient i en
retning, denne person oprindelig ikke ønskede.

Jeg har da i hvert tilfælde et *konkret* eksempel på, hvordan en verdslig
psykolog Henriette Windsløv har spoleret et kristent ægteskab med hendes
såkaldte "vejledning".


Så konklusionen min (og andres) må derfor fortsat være, at kristen-psykologi
så sandelig også har sin berettigelse.

Disse mine indlæg i denne oprettede tråd skal udelukkende forstås og tolkes
i den *specifikke* sammenhæng.

Andre grupperinger fx. jøder og muslimer kan muligvis have brug for en
såkaldt jødisk-psykologi og en muslimsk-psykologi osv.

Det forholder sig altså på samme måde, som når man fx. går til tandlæge,
hvor man ikke kan ha' tillid til alle, fordi ikke alle tandlæger er lige
dygtige.

Og i dagspressen har vi jo gentagne gange hørt om, at nogle kirurger har
begået katastrofale lemlæstelser på folk.

Vi mennesker er forskellige, og vi kan derfor ikke have tillid til
hvem-som-helst, hvilket jo navnlig i en terapeutisk sammenhæng ligefrem er
en *forudsætning* for en succesfuld behandling.

Sådan er livets realiteter altså bare, og det må I også lære; både du, Niels
Rasmussen, og du, Niels P Sønderskov, samt du, Henrik V Blunck (og hvem der
ellers end måtte være enige med Jer i Jeres *subjektive* standpunkt) !

EOD herfra desangående (jeg har ikke tid til at "diskutere" med Jer) ... :-(


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8287 news:gk5qnf$1pav$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8288


Niels P Sønderskov

unread,
Jan 10, 2009, 3:16:00 PM1/10/09
to

Sjovt nok er der jo nærmest klare øjeblikke i Mogens' bryg ind imellem,
og det er da helt legitimt at tro, som Malka også gør, at mennesker har
et religiøst 'behov'. Jeg ville så kalde det spirituelt, og opdelingen i
en kristen psykologi og muslimsk psykologi osv. er noget anstrengt. Der
er vel ikke grundlæggende forskel på menneskers psykiske udrustning om de
er vokset op i den ene eller den anden tradition.

Hvis det virkelig er tilfældet at bare én psykolog har undladt at
respektere nogle menneskers tro, som Mogens nævner, er det efter min
opfattelse helt forkert. Som ikke troende kan man godt betragte (med
rimelighed) troendes overtro som forstyrrelser. Når man ser syner eller
hører stemmer er det fx normalt indikationer på psykose. Men det er
direkte uprofessionelt og uetisk at forsøge at fratage nogen deres tro i
terapeutisk sammenhæng.

Og tilbage til den glimtvise fornuft i Mogens' indlæg. Hvorfor den
rablende og uigennemskuelige struktur, når man faktisk er i stand til at
udtrykke sig forståeligt?

--
Niels

Jesus-loves-you

unread,
Jan 12, 2009, 3:52:23 AM1/12/09
to
"Niels P Sønderskov" skrev
news:49690200$0$90276$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8288 ... ]

> Sjovt nok er der jo nærmest klare øjeblikke i Mogens' bryg ind

> imellem, ...

Ja, livet byder sommetider på overraskelser, ikke sandt ... :-)

> og det er da helt legitimt at tro, som Malka også gør, at mennesker har
> et religiøst 'behov'. Jeg ville så kalde det spirituelt, og opdelingen i

> en kristen psykologi og muslimsk psykologi osv. er noget anstrengt. ...

Øh ... det var nu også mere i *behandlings-øjemed*, at jeg finder denne
opdeling nogengange nødvendig.

> ... Der


> er vel ikke grundlæggende forskel på menneskers psykiske udrustning om de
> er vokset op i den ene eller den anden tradition.

Se ovenfor.

>
> Hvis det virkelig er tilfældet at bare én psykolog har undladt at
> respektere nogle menneskers tro, som Mogens nævner, er det efter min

> opfattelse helt forkert. ...

Ja! *uprofessionelt*!


> ... Som ikke troende kan man godt betragte (med
> rimelighed) troendes overtro som forstyrrelser. ...

Tanken er selvfølgelig nærliggende, set udfra en ateistisk synsvinkel, men
jeg vil nu vove at postå, at denne synsvinkel er *subjektiv* og derfor IKKE
kan tage patentret på en såkaldt *objektiv* korrekt virkelighedsforståelse.

Men for mig er tro meget mere end dét, du her givet udtryk for.

Det er først og fremmest at have *tillid* (og fortrolighed) og i det hele
taget dét, at være sammen med en anden person (guddommen), som man *elsker*,
akkurat som et menneske for eksempel kan have et intimt forhold til sin
ægtefælle.

Det kunne se ud som om det er fiktion (udefra set), men for det menneske,
som lever i det, er det en *realitet*.

Jeg forsøgte at beskrive den indledende fase i denne ... tja, hvad skal jeg
kalde det ? - tros-tilstand ? ...

Jeg forsøgte altså at beskrive denne tros-tilstand i mit første indlæg, ved
at sammenligne det med den orale fase.

Hvorfor ?

Fordi jeg *personlig* har erfaret det!

Så jeg véd, hvad jeg taler om, og vil gerne uddybe dette ved lejlighed (har
ikke lige tid for øjeblikket).


> ... Når man ser syner eller
> hører stemmer er det fx normalt indikationer på psykose. ...

Korrekt.

I 99,9% af tilfældende er der tale om symptomer på noget psykotisk, når et
menneske hører stemmer. Syner, derimod, er kun meget sjældent forekommen
indenfor psykiatri (vist nok). Jeg har i hvert fald aldrig læst om det i
psykiatribøger.

Men - statistisk set - er henved 99% af kristnes praktisering af deres tro
IKKE forbundet med noget som helst angående det at høre stemmer og se syner.

Den såkaldte samvittighedens stemme må her opfattes som værende under en
anden kategori. Kald det bare OverJeg'et (i mangel af bedre).


> ... Men det er


> direkte uprofessionelt og uetisk at forsøge at fratage nogen deres tro i
> terapeutisk sammenhæng.

Flot udmelding du her kommer med, Niels P Sønderskov. Den ta'r jeg hatten af
for ... :-)


>
> Og tilbage til den glimtvise fornuft i Mogens' indlæg. ...

:-)

> ... Hvorfor den


> rablende og uigennemskuelige struktur, når man faktisk er i stand til at
> udtrykke sig forståeligt?

Øh ... (input memory from) ...

8265 news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> (version 1,00 Face-to-face)


Tja ... hvordan skal jeg forklare det ?

Lige børn leger bedst (apropos Hebr. 2,17a + 1.Kor. 1,25-26) ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8290 news:gkd0q5$1go6$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8291


Niels P Sønderskov

unread,
Jan 12, 2009, 4:44:53 AM1/12/09
to
On Mon, 12 Jan 2009 09:52:23 +0100, Jesus-loves-you wrote:

> Lige børn leger bedst (apropos Hebr. 2,17a + 1.Kor. 1,25-26) ... :-)

Som psykolog vil man så spørge hvad du får ud af at rable løs til dig
selv på usenet? Måske er det passende i dk.livssyn.kristendom hvor du dog
heller ikke ser til at få den store respons. Det kender jeg ikke noget
til. Men her?

Er det en form for ekshibitionistisk tilfredsstillelse? Eller er der bare
ikke mere plads på hard-disken?

--
Niels

Jesus-loves-you

unread,
Jan 12, 2009, 6:36:18 AM1/12/09
to
"Niels P Sønderskov" skrev
news:496b1114$0$90262$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8291 ... ]

> > Lige børn leger bedst (apropos Hebr. 2,17a + 1.Kor. 1,25-26) ... :-)
>
> Som psykolog vil man så spørge hvad du får ud af at rable løs til dig
> selv på usenet? Måske er det passende i dk.livssyn.kristendom hvor du dog
> heller ikke ser til at få den store respons. Det kender jeg ikke noget
> til. Men her?
>
> Er det en form for ekshibitionistisk tilfredsstillelse? Eller er der bare
> ikke mere plads på hard-disken?


Nå, dér knak "kæden" vist igen, skønner jeg!

Jump venligst ...

Sent: Saturday, January 10, 2009, CET 10:45, GMT 09:45

8288 news:gk9qn5$9mt$1...@newsbin.cybercity.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8292 news:gkf2al$28jq$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8293


Niels P Sønderskov

unread,
Jan 12, 2009, 9:57:15 AM1/12/09
to
On Mon, 12 Jan 2009 12:36:18 +0100, Jesus-loves-you wrote:

> Nå, dér knak "kæden" vist igen, skønner jeg!

Nu ikke fornærmet. Vi psykologer dømmer ikke moralsk, og der er ikke
noget forkert i overdreven trang til at udstille sig selv. Det var et
venligt spørgsmål.

--
Niels

Jesus-loves-you

unread,
Jan 13, 2009, 10:03:10 AM1/13/09
to
"Niels P Sønderskov" skrev
news:496b5a4b$0$90262$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8293 ... ]

> > Nå, dér knak "kæden" vist igen, skønner jeg!
>

> Nu ikke fornærmet. ...

Det er jeg skam heller ikke ... :-)

Hvis man ikke ta' tåle mudderkastning her på nyhedsgrupperne, så skal man
nok ikke deltage overhovedet, for henved 90% af kommunikationen ér "lidt"
der-hen-af!

Hmm ...

Et forsøg på *overføring* ?

Tja ... Hvprfor i grunden ikk' ?


> ... Vi psykologer ...

Nå! Så blev jeg (og andre) det klogere. Ikke så ringe endda ... :-)


> ... dømmer ikke moralsk, ...

Det ville i hvert fald være noget af en bommert, *hvis* en professionel
gjorde det!


> ... og der er ikke
> noget forkert i overdreven trang til at udstille sig selv. ...

Hvem taler om at udstille sig selv ?

No-one else that You!

Men bevares! Jeg kan godt følge dig (i dine menneskelige tanker).

Navnlig narcissistisk forstyrrede personer har en umådelig trang til at
spejle sig i andre menneskers opmærksomhed.

Et eksempel:
Se, her er jeg. Har I alle set mig? Er jeg ikke dejlig ?

Som årene går krumper "fan"-skaren kraftigt ind, og de få resterende, der
bliver tilbage, tvangsindskrives herefter mere eller mindre (som levende
spejle) til timevise lange foredrag ... You know: Einem endless screw


Men prøv at forklar os andre, *hvorfor* du vil *overføre* dette på mig.

En *professionel* må jo ku' stå inde for sine ord!

eller ...

Ku' det tænkes, at du nu i dette *misbruger* din profession ?


> ... Det var et
> venligt spørgsmål.


Nej, for dét, du indirekte sagde, var: "Skrid".


Og dét har jeg ikke til hensigt at gøre, netop fordi, som jeg tidligere
allerede har givet udtryk for med ordene ... (input memory from) ...

Sent: Wednesday, January 07, 2009, CET 12:03, GMT 11:03
Subject: Re: 1. sal - Was: Det levende hus
8282 news:gk226t$chv$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> ... som du måske har


> bemærket, søger jeg - om muligt - at sammenflette psykologi/psykiatri med
> kristendom med henblik på at finde *fællesnævnere* og *forskelle*.
>
>

> Så derfor vil det faktisk for mig IKKE være så smart at undla[d]e


> X-postning til psykologi-gruppen, fordi jeg jo netop gerne vil høre
> *faglige* kommentarer og argumenter.


Eksempelvis er der muligvis allerede opstået (for mig at se) nogle
nuance-forskelle mht. begrebet selv-værd i relation til den såkaldte
præstationsløse-identitet.

Et spørgsmål melder sig jo:
Opbygges selvværdet gennem præstationer, eller hva' ?

Så tag' venligst arbejdstøjen på og deltag i dette, *fremfor* disse dine
"lidt" sygelige (?) (for mig at se) overføringer på mig!

På forhånd tak ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8293 news:gkf9vo$2b8d$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8294


Niels P Sønderskov

unread,
Jan 13, 2009, 5:58:55 PM1/13/09
to
On Tue, 13 Jan 2009 16:03:10 +0100, Jesus-loves-you wrote:

> Hvem taler om at udstille sig selv ?

Jeg orker ikke at læse bare en hundrededel af hvad du skriver, og det er
da muligt du har hemmelige beundrere, men da usenet er tænkt til dialog
til skriblerierne spørger jeg bare hvad du mon får ud af det.

Hvis du mente noget alvorligt med studierne arbejdede du vel i en eller
anden forskningssammenhæng, måske alternativ?

> Nej, for dét, du indirekte sagde, var: "Skrid".

Næh, jeg er ligeglad og undrer mig kun over hvilken fornøjelse du har,
især af at lade det gå ud over dk.videnskab.psykologi? Kristendomsgruppen
kan du have helt i fred.

>> ... som du måske har
>> bemærket, søger jeg - om muligt - at sammenflette psykologi/psykiatri
>> med kristendom med henblik på at finde *fællesnævnere* og *forskelle*.
>>
>> Så derfor vil det faktisk for mig IKKE være så smart at undla[d]e
>> X-postning til psykologi-gruppen, fordi jeg jo netop gerne vil høre
>> *faglige* kommentarer og argumenter.

Så skulle du nok arbejde lidt med formen. Et navn som 'Jesus-loves-you'
er der ingen der tager alvorligt, og man skal nærmest lede efter passager
med fornuftigt indhold. Prøv at formulere et indlæg så andre får en
mulighed.

--
Niels

Jesus-loves-you

unread,
Jan 14, 2009, 4:29:16 PM1/14/09
to
"Niels P Sønderskov" skrev
news:496d1caf$0$90269$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8294 ... ]

> > Hvem taler om at udstille sig selv ?
>

> Jeg orker ikke at læse bare en hundrededel af hvad du skriver, ...

Og dét har jeg heller ej bedt dig om!

> ... og det er
> da muligt du har hemmelige beundrere, ...

I så fald: Mig om det!

> ... men da usenet er tænkt til dialog


> til skriblerierne spørger jeg bare hvad du mon får ud af det.

Jeg får bl.a. fremsat min hypotese.

>
> Hvis du mente noget alvorligt med studierne arbejdede du vel i en eller
> anden forskningssammenhæng, måske alternativ?

Havde man kunnet X-poste til en nyhedsgruppe med navnet News:dk.psykologi da
havde jeg selvfølgelig valgt denne fremfor News:dk.videnskab.psykologi,
apropos face-to-face.


>
> > Nej, for dét, du indirekte sagde, var: "Skrid".
>
> Næh, jeg er ligeglad og undrer mig kun over hvilken fornøjelse du har,
> især af at lade det gå ud over dk.videnskab.psykologi? Kristendomsgruppen
> kan du have helt i fred.

Se ovenfor.

>
> >> ... som du måske har
> >> bemærket, søger jeg - om muligt - at sammenflette psykologi/psykiatri
> >> med kristendom med henblik på at finde *fællesnævnere* og *forskelle*.
> >>
> >> Så derfor vil det faktisk for mig IKKE være så smart at undla[d]e
> >> X-postning til psykologi-gruppen, fordi jeg jo netop gerne vil høre
> >> *faglige* kommentarer og argumenter.
>

> Så skulle du nok arbejde lidt med formen. ...

Kan ikke udstå spyt-slikkeri!


> ... Et navn som 'Jesus-loves-you'
> er der ingen der tager alvorligt, ...

I så fald er disse menneskers kommentarer heller ej værd at regne med pga.
*partiskhed*!


> ... og man skal nærmest lede efter passager
> med fornuftigt indhold. ...

Hvilket blot *understreger* behovet for en kristen-psykologi, idet verdslige
åbenbart ikke evner på dette område imparti/indføling!

Did I heard a bell ?


> ... Prøv at formulere et indlæg så andre får en
> mulighed.

Mig om det!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8295 news:gkl97j$1f65$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8296


Niels P Sønderskov

unread,
Jan 14, 2009, 4:42:38 PM1/14/09
to
On Wed, 14 Jan 2009 22:29:16 +0100, Jesus-loves-you wrote:

> Kan ikke udstå spyt-slikkeri!

Det, at man udtrykker sig så andre er i stand til at læse hvad man
skriver, har intet med spytslikkeri at gøre.

> Mig om det!

Ja, ja da...

--
Niels

Jesus-loves-you

unread,
Jan 15, 2009, 5:42:01 AM1/15/09
to
"Niels P Sønderskov" skrev
news:496e5c4e$0$90275$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8296 ... ]

> > Kan ikke udstå spyt-slikkeri!
>
> Det, at man udtrykker sig så andre er i stand til at læse hvad man
> skriver, har intet med spytslikkeri at gøre.
>
> > Mig om det!
>
> Ja, ja da...


Hmm ...

Hvis man ikke er i stand til at forstå følgende, er man så blot en akademisk
idiot med (sygelig ?) tilbøjelighed til snobberi:

8265 news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk
=== citat start ===


Det levende hus,

(version 1,00 Face-to-face)

Der var engang en mand (Lukas 5,31), som ville bygge et hus.

I stedet for at bygge det på sandjord, valgte Han at bygge huset oven på en


klippe, for - som Han tænkte - så kunne huset modstå livets storme (Matt.
7,24-29).

Fundamentet (the foundation) til nederste etage etage (the basement) stak


dybt ned i klippen (John 15,1-8), således at huset kunne bære mange
etager, for det var et højhus (Salme 8,6), en skyskraber, Han ville bygge.

-

Stue-etagen, den nederste etage, blev kaldt for ammestuen, fordi den blev


fortrinsvis var *reserveret* ammende mødre (Salme 131,2, Psalm).

Der var mange spejle rund omkring på denne etage, og spejlene gengav ret
præcist og sandfærdigt virkeligheden (1.Kor. 13,12 + 1.Cor. 14,24-25).
Sort var sort, og hvidt var hvidt, så der var ikke nogen forvirring, og man
kunne derfor meget nemt orientere sig.

Børn i alle aldre (Matt. 18,2 + Hebr. 5,13-14) morede sig ofte over alle de
sjove grimasser, man kunne lave (og se sig selv) her foran spejlene ... :-)

En chimpanse have også fundet vej og var nu i færd med at undersøge de
steder på kroppen, den hidentil ikke kunne se.

Et barn havde taget sin kat med og holdt den i sin favn som en lille dejlig
baby, og forsøgte at kommunikere med katten via spejlet.

"Her er jeg" sagde barnet nærmest til katten med sit kropsprog, og pegede på
sig selv, "og der er du, lille mis".

"Se, jeg er her, men jeg er også dér; derinde i spejlet. Jeg er blevet til
2, men der er kun én mis. Og den er derinde i spejlet. Hvor er den anden ?
Har den gemt sig ? Hvor er du, lille mis ?"

Om katten helt forstod det, akkurat som aben, vides ikke.

Spædbørnene spejlede sig i deres mødres opmærksomhed. En duft af kærlighed
fyldte rummet som et blomsterflorahav fylder og klæder en eng.

Nogengange hørte man et begejstret hvin fra en lille spædbarn som blev
vugget blidt af sin mor, eller også var det endelig lykkedes for denne lille
skabning at få fat i ranglen (som fx. kunne være mors fine perlekæde).

De var ellers svære at få fat i, disse her rangler, for spædbørnene havde
endnu ikke helt lært at styre og kontrollere bl.a. arm-bevægelserne.
Dog kunne mødrene ligefrem iagttage, hvordan spædbørnene deres dag for
dag blev mer' og mer' dygtige.
Det var som om de prøvede sig frem og så kom til at ramme ved siden af
forbi målet. Men fejltagelsen denne blev nu af barnet brugt til at
*korrigere*, således at næste forsøg på at få fat i ranglen, lignede den
forrige ret meget, men havde en lille nuance-forskel. Armbevægelsen var
blevet flyttet lidt til højre (eller venstre).

Jo, nu kunne man høre det igen: Et BEGEJSTRET hvin afslørede endnu en
succes-historie.

Der var rart at være på denne etage ... :-)

-

På 1. sal må bygningsarbejderne have glemt deres redskaber, for her på denne
etage var der både spande med dit-og-dat.
Nogle af dem var væltet, måske endog med vilje, for mange børn var her
samlet og morede sig med at lege med indholdet. Det lignede ... "ah, dejlig
mudder", udbrød et barn begejstret!

- "Skal vi ikke lave et mudderbad ?" spurgte et andet barn.

- "Jo," jublede alle de andre børn.

Og ret hurtigt blev hele etagen mudret til (vist nok).

-

Udenfor kunne man høre Bygmesteren tale med nogle fremmede mennesker. De kom


fra en anden skyskraber.
De havde en person med, som lå på en båre. De fortalte, at vedkommende
var styrtet mange etager ned i en elevatorskakt, fordi en-eller-anden idiot
havde fjernet elevatoren!

Bygmesteren foreslog at man *øjeblikkelig* afspærrede disse farlige
elevator-skakte (på hver eneste etage), så ikke flere kom til skade.

Måske havde der aldrig overhovedet været installeret elevatorer i den anden
skyskraber, eller måske havde nogen udefra lavet hærværk. Mudder på væggene
i elevator-skakten (hvor børn og voksne ellers normalt ikke kommer) kunne
måske godt tyde på, at dette var tilfældet.
Men der havde nu også været et jordskælv i området, så det kunne også
være, at elevatoren hang fast højere oppe i bygningen, eller var dumpet helt
ned i kælderen og smadret.

En af mødrene fra ammestuen tog sig kærligt af den tilskadekomne på båren
(Matt. 11,28-30).

Hun vidste, hvad hun gjorde, for den tilskadekomne kom sig forbavsende
hurtigt!

Jo, nu kunne man høre det igen: Et BEGEJSTRET hvin afslørede endnu en
succes-historie. Det kom ovre fra hende af ... :-)

-

Igen ku' man høre Bygmesteren (Salme 127,1) tale med de fremmede. De talte
ikke blot om at reparere den anden skyskraber, men om en decideret
ombygning, måske ligefrem en direkte *ændring* af hele konstruktionen,
for ...

Den tilskadekomne berettede nemlig om, at høn har fundet en helt ny etage,
som ingen havde hørt om før. Den må have været skjult; uden en adgang til
området.

Om den tilskadekomne så denne skjulte etage under faldet ned i
elevatorskakten; det melder historien ikke noget om, men vedkommende så
ligefrem en hel have som en art skjult skat.

Det bli'r aftalt at gå på jagt efter denne forsvundne have ... :-)

Både børn, mødre, aber, katte; ja kort sagt: *alt*, hvad der kan krybe og gå
(og bæres på) vil med skattejagt (1.Kor. 12,26).

And then I heard a voice said:

2009-01-01, Thursday, day no 1 in the year, CET 09:31, GMT 08:31
- "Paradis."

I think it came from Heaven ... :-)

=== citat slut ====


?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8297 news:gkn3af$24bj$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8298


Niels P Sønderskov

unread,
Jan 15, 2009, 10:44:54 AM1/15/09
to
On Thu, 15 Jan 2009 11:42:01 +0100, Jesus-loves-you wrote:

> ?

Som tidligere sagt er det skrevet i en form, som jeg finder upassende for
usenet, hvor jeg i hvert fald ikke har tid at investere i sådan noget.

--
Niels

Jesus-loves-you

unread,
Jan 15, 2009, 5:52:06 PM1/15/09
to
"Niels P Sønderskov" skrev
news:496f59f6$0$90270$1472...@news.sunsite.dk.

[ ... file 8298 ... ]


Det passer mig glimrende (tidsspilde) ... :-)

Hmm ...

Did I heard a voice said (den "lidt" ynkelige stemme):

"Mig må godt kaste med mudder, men det må de andre ikke, for mig kan slet
ikke tåle, når spejlet fortæller mig sandheden, at jeg måske slet ikke er så
objektiv i mine vurderinger, som jeg selv troede. Og at jeg slet og ret ikke
evner emparti, og således *misbruger* min faglige profession."

?

I så fald: Det er jo *hykleri* !!!

Hmm ...

Og du er helt sikker på, at du nu også vitterlig ér uddannet psykolog ?

For jeg må ærlig indrømme, at jeg oprigtig talt er begyndt at tvivle (på
dette dit udsagn) af "uforklarlige" grunde!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8301 news:gkocs4$2j90$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4c3d7bb43e449ec4
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8302


Niels P Sønderskov

unread,
Jan 15, 2009, 7:10:24 PM1/15/09