Nyt liv opdaget 40 kilometer oppe i atmosfæren

0 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Mar 17, 2009, 11:25:19 AM3/17/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Sent: Wednesday, February 25, 2009, CET 20:02, GMT 19:02
Subject: Livets opståen
8478 <news:go44l5$31l$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/e9100ab430a5e269>
>
> > > > Lektor Anja Andersen ... udtalte ...
> > > [ ... ]
> > > > ... (emne: Livets opståen) ...
> > > >
> > > > ... Fordi en af de ting, vi ikke forstår, er, hvordan er det
> > > > opstået ?
> > > >
> > > > Altså hvordan, dengang Jorden blev dannet, hvordan kom det første
> > >> liv.
> > > >
> > > > Altså hvordan gik man fra inorganisk til noget organisk.
> > > >
> > > > Der er simpelthen aldrig nogen forsker, som har kunnet tage et
> > > > reagensglas og kyle 4 perlesten ned i og noget vand og røre rundt og
> > > > så kom der n[o]get liv ...
> > [ ... ]
> > > > 2.a DNA-kodesprogs-forskning 1 (4^3)
> > [ ... ]
> > > > Triplet-koden TGA ATA AGA AGG AAA
> > > > m-RNA-koden UGA AUA AGA AGG AAA
> > > > DNA-koden ACT TAT TCT TCC TTT
> > > > t-RNA-anti-koden ACU UAU UCU UCC UUU
> > > > _________________________________________
> > > > Nuclear Stop Ile Arg Arg Lys 1
> > > > Cnidaria Trp Ile Arg Arg Lys 7
> > > > Ma-A-A Trp Met Stop Stop Lys 2
> > > > Insecta Trp Met Ser Stop Lys 4
> > > > Nematodes Trp Met Ser Ser Lys 5
> > > > Platyhelminth Trp Met Ser Ser Asn 6
> > > > Echinoderms Trp Ile Ser Ser Asn 3
> [ ... ]
> > ... de 7 genetiske RNA/DNA-kode-varianter.
[ ... ]
> Den hidtil mest sandsynlige beretning om, hvordan livet opstod og
> udviklede sig på Jorden.
>
> Bogen er skrevet på baggrund af de nyeste opdagelser inden for geologi og
> molekylærbiologi og forsøger bl.a. at svare på
[ ... ]
> * hvorfor livet på trods af allehånde fantasier må være et uhyre sjældent
> fænomen andre steder i Universet.

News:

=== citat start ===

TV2 TTV s133 Tir 17 Mar (2009, CET) 14.01.44

Nyt liv opdaget 40 kilometer oppe

Indiske videnskabsmænd har opdaget tre
nye livsformer i jordens øvre stratos-
fære i ca. 40 kilometers højde, oplyser
Indiens rumfartsorganisation ISRO.

Der er tale om tre bakteriearter, som
er ekstremt modstandsdygtige over for
ultraviolet lys - og deres dna er helt
forskellig fra andre typer bakterier,
der kendes fra Jorden.

"De nuværende undersøgelser fastslår
ikke endeligt om bakterierne kommer fra
et andet sted end Jorden," oplyser
ISRO, der kalder fundet en opmuntring
til at søge efter livets oprindelse".

opd. 17. mar 11:21

=== citat slut ====


Endskønt disse bakteriers DNA er helt forskellig fra andre typer bakterier,
der kendes på Jorden, så er DNA-kodesproget med ret stor sandsynlighed
identisk, hvorfor disse bakterier næppe er af udenjordisk oprindelse.

Men det vil målinger ret hurtig kunne afsløre!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8592 <news:49bfbce1$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8593


Hauge

unread,
Mar 17, 2009, 12:05:16 PM3/17/09
to
Jesus-loves-you wrote:
> Nyt liv opdaget 40 kilometer oppe

Ja det er vel bare jesus.

/Hauge


kjaer

unread,
Mar 17, 2009, 4:40:24 PM3/17/09
to

Har du læst det indlæg du svarer på?


Hauge

unread,
Mar 17, 2009, 5:14:48 PM3/17/09
to
kjaer wrote:
> Har du læst det indlæg du svarer på?

Nope, Jesus' indlæg ligger i kategorien copy/paste i så stor stil, at det
minder om vrøvl. I hvert fald så meget vrøvl, at det er spild af tid.
Men hvem siger at det ikke *er* jesus der er i den højde? Den ene
løgnehistore frem for den anden, gør vel ikke den store forskel.

/Hauge


Jesus-loves-you

unread,
Mar 17, 2009, 6:13:29 PM3/17/09
to
"Hauge" skrev
<news:49c012cf$0$15896$edfa...@dtext01.news.tele.dk>

[ ... en udlægger at file 8593 ... ]

> kjaer wrote:
> > Har du læst det indlæg du svarer på?
>
> Nope, Jesus' indlæg ligger i kategorien copy/paste i så stor stil, at det

> minder om vrøvl. ...


Hmm ... (memory on from) ...

8593 <news:49bfc0e4$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/3400faa1246dd27e>


>
> ... > Triplet-koden TGA ATA AGA AGG AAA

> ... > m-RNA-koden UGA AUA AGA AGG AAA
> ... > DNA-koden ACT TAT TCT TCC TTT
> ... > t-RNA-anti-koden ACU UAU UCU UCC UUU
> ... > _________________________________________
> ... > Nuclear Stop Ile Arg Arg Lys 1
> ... > Cnidaria Trp Ile Arg Arg Lys 7
> ... > Ma-A-A Trp Met Stop Stop Lys 2
> ... > Insecta Trp Met Ser Stop Lys 4
> ... > Nematodes Trp Met Ser Ser Lys 5
> ... > Platyhelminth Trp Met Ser Ser Asn 6
> ... > Echinoderms Trp Ile Ser Ser Asn 3


> > [ ... ]
> > > ... de 7 genetiske RNA/DNA-kode-varianter.

+

Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>


Du ska' nok en dag bli' en dygtig, "videnskabelig forsker", Hauge ... :-)


> ... I hvert fald så meget vrøvl, at det er spild af tid.


> Men hvem siger at det ikke *er* jesus der er i den højde? Den ene
> løgnehistore frem for den anden, gør vel ikke den store forskel.

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8595 <news:49c01d3e$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8596


/Peter

unread,
Mar 18, 2009, 3:04:26 AM3/18/09
to
HvIs Du bAre villlle skrive dIne INdlæG sÅ det væsenTlige var iFokus
så gad mAn Måske Læse dem.

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i en meddelelse
news:49bfc0e4$0$90267$1472...@news.sunsite.dk...

kaz

unread,
Mar 18, 2009, 5:08:36 AM3/18/09
to
/Peter wrote:
> HvIs Du bAre villlle skrive dIne INdlæG sÅ det væsenTlige var iFokus
> så gad mAn Måske Læse dem.
>
Kernen i det denne 'jesus' prøver på at bevise er den så-kaldte panspermia
teori, dvs at livet på jorden opstod fra en bakterie som kom fra rummet.

Jesus-loves-you

unread,
Mar 18, 2009, 6:33:59 AM3/18/09
to
"/Peter" skrev
<news:49c09a1d$0$56792$edfa...@dtext02.news.tele.dk>

[ ... file 8593 ... ]

> HvIs Du bAre villlle skrive dIne INdlæG sÅ det væsenTlige var

> iFokus ...


Øh ...

Dette del-emne har netop været drøftet IGEN for nylig. Bl.a. blev der sagt,
at ...

8568 <news:49ba4375$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/e429a7263bef1a09>
>
> Det hænder også, at en debatør laver en opfølgning på sit eget indlæg
> (hvilket jeg ofre gør).
>
> Da kommer et indlæg fx. til at se således ud:
>
> > > (A1) bl.a., bl.a., bl.a.
> >
> > (A2) bl.a., bl.a., bl.a.
>
> (A3) bl.a., bl.a., bl.a.
>
> Så helt *konkret* var denne nye tråd oprettet på baggrund af nogle
> allerede forrige indlæg, og det er sådan set *dem*, du har kommet til at
> læse i, og muligvis fejlagtigt troet, a det var det nye egentlige i
> meddelsen.
>
> Jeg håber hermed, at eventuelle *misforståelser* er ryddet af
> vejen ... :-)
>
> Okay ?

+

8573 <news:49bb974e$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/26785cfbdc6b7ae4>
>
> Et forslag hertil kunne være:
>
> Gør som søgemaskinen Google. Den *bortklipper* AL tekst, hvis linien er
> markeret med et eller flere '>'.
>
> Og er der så noget, som man ikke fik helt fat i, da kan man altid nærlæse
> også de linier, som er markeret.


Herefter skrev /Peter endvidere:

> så gad mAn Måske Læse dem.


(Også dette er tidligere blevet drøftet.)

Dette er IKKE en underholdningsbranche, Peter!

Hvis man slet IKKE har tid til at sætte sig ordentlig ind i stoffet,
herunder *baggrundsstoffet* (navnlig her på den videnskabelige
nyhedsgruppe), så er det nok den *forkerte* gruppe, man er havnet i!


Helt aktuelt siger det jo sig selv, at når nu indiske forskere helt seriøst
begynder at drøfte, *om* det biologiske liv, de har fundet højt opppe i
atmosfæren, overhovedet har en Jordisk oprindelse, da bliver det
*selvfølgelig* HØJAKTUELT at komme ind på DNA-kodesproget.
Og netop dérfor indledte jeg denne tråd med en henvisning til tidligere
indlæg desangående (de 7 DNA-kodesporgsvarianter), således at udenforstående
med manglende faglig kendskab hertil i ro og mag kunne indhente den forsømte
faglige viden ... :-)

Det hedder kollegial høflighed (også skønt der er tale om lægfolk fra 1.
klasse i Folkeskolen osv.) ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8597 <news:49c0c505$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8598


Jesus-loves-you

unread,
Mar 18, 2009, 6:34:27 AM3/18/09
to
"kaz" skrev
<news:49c0ba21$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>

[ ... en udlægger af file 8593 ... ]

> /Peter wrote:
> > HvIs Du bAre villlle skrive dIne INdlæG sÅ det væsenTlige var iFokus
> > så gad mAn Måske Læse dem.
> >

> Kernen i det denne 'jesus' prøver på at bevise ...


Ikke nødvendigvis!

Det skal bare undersøges, for - om mulig - at fremskaffe mere faglig viden
om Livets opståen (her på Jorden og evt. andre steder i Universet). Og
herigennem en større eksistentiel selv-forståelse.


> ... er den så-kaldte panspermia


> teori, dvs at livet på jorden opstod fra en bakterie som kom fra rummet.


... men ellers har du fuldstændig ret (teoretisk set).

Glæder mig - for øvrigt - at du kan hitte rede i tingene ... :-)


Hmm ...

Gad i grunden vide, *om* du så også er i stand til ... (input memory
from) ...

8522 <news:49adb195$0$90272$1472...@news.sunsite.dk> info-file
<http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
>
> SETI: Win (vind) 10.000 Danish Kr. (around 1800 US $), jump ...
> 6712 <news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk>
> <http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1>


Her et lille uddrag:

6712 <news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1>
>
> Meget af koden ér allerede knækket af astrofysiker Jonas Møller Larsen,
> men desværre mangler der fortsat en smule.
>
> Derfor er dusøren stadigvæk gældende og forøget ... :-)
>
>
> Endvidere er der udlovet en mindre dusør ...
>
> Sent: Wednesday, October 25, 2006 CET 15:41, GMT 13:41
> 5853 news:nQJ%g.40$KL6...@news.get2net.dk
> >
> > Jeg udlover hermed 500 danske kroner i dusør til den af jer som *først*
> > kan forklare mig, hvad der menes med kode-stumpen (fra
> > SETI-test-programmet):
> >
> > (den burde være ret nem at knække, når man først har sat sig ind i
> > systemet)
> >
> > > 506 00000001 128 128
> [ ... ]
> > > 539.3 11001100 051 51
> > >
> > > > ATT
>
> Og her forsøges også beløbet til 1.000 danske kroner ... :-)
>
> -
>
> Baggrund:
>
> Den 16. november 1974 sendte astronomen Frank Drake og Carl Sagan et
> prøvebudskab fra Arecibo-radioteleskopet til de 300.000 stjerner i den
> kugleformede stjernehob M13 i Herkules 24.000 lysår borte.
>
> Meddelsen, der blev udsendt på 12,6 cm's bølgelængde, indeholdt 1.679
> digitale impulser, som kunne arrangeres i et billede (pictogram) udfra
> primtallene 23*73=1.679. Se evt. ...
> 0472 news:s5Fga.1043$mI2.1...@news000.worldonline.dk
> 2760 news:JPzFc.21177$Vf.11...@news000.worldonline.dk
>
> Imidlertid viste det sig, at andre videnskabsfolk IKKE kunne tyde (og
> dermed forstå) det digitale budskab (pga. "indpakningen", 23*73), hvorfor
> det nok heller ej er ret sandsynligt, at en eventuel udenjordisk modtager
> umiddelbart vil kunne ... :-(
[ ... ]
> En væsentlig del af programmet er - som sagt - allerede knækket. ...
[ ... ]
> Jonas Møller Larsen (astrofysiker) fandt således ud af, at der i
> SETI-test-programmet (version 1.00) blev defineret nogle organiske
> molekyler:
>
> 20 stk. aminosyrer
> 4 stk. DNA-nucleotider


Hmm ...

10.000 samt 1.000 dask, ...

Hurtige, nemt tjente penge ? - Det ville jeg da gerne!


Wish You all luck ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8598 <news:49c0ce1c$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8599


/Peter

unread,
Mar 18, 2009, 8:48:20 AM3/18/09
to
"kaz" <ka...@yahoo.de> skrev i en meddelelse
news:49c0ba21$0$90264$1472...@news.sunsite.dk...

Jorden er en del af rummet
-hvorfor skulle livet ikke være opstået her?

Og måske som det ENESTE liv der overhovedet findes i hele universet.


Hauge

unread,
Mar 18, 2009, 11:35:39 AM3/18/09
to
Jesus-loves-you wrote:
> Det hedder kollegial høflighed (også skønt der er tale om lægfolk fra
> 1. klasse i Folkeskolen osv.) ... :-)

Det er åbenbart også en meget stor videnskab at formulere sig, så flere end
et par snæversynede kan forstå det. Og det er altså ikke altid modtagerne
der er problemet.

/Hauge


Jesus-loves-you

unread,
Mar 19, 2009, 8:25:09 AM3/19/09
to
"Hauge" skrev
<news:49c114d3$0$15891$edfa...@dtext01.news.tele.dk>

[ ... file 8598 ... ]

Hmm ...

Hvordan havde du forestillet dig, at man skal tage *konkret* stilling til
flere DNA-kodesprog, hvis man end ikke har hørt om det ?

Derfór var bl.a. denne reference nødvendig!


Lyt dog til mig forslag ...

8598 <news:49c0ce1c$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>


>
> > Gør som søgemaskinen Google. Den *bortklipper* AL tekst, hvis linien er
> > markeret med et eller flere '>'.
> >
> > Og er der så noget, som man ikke fik helt fat i, da kan man altid
> > nærlæse også de linier, som er markeret.

... og gør brug at det, fremfor disse *barnagtigheder*, hvor man jamrer
over, at man ikke kan få serveret det hele på et sølvfad (uden at røre en
finger)!

Indenfor videnskab må man *selv* gøre en indsats, hvis man skal fremskaffe
nye informationer. Her kommer der - med andre ord - ingen kæledækkemor og
mader den forkælede (?) unge.


EOD herfra desangående (ved mindre du har noget yderst genialt at meddele os
andre) !


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8605 <news:49c23452$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8606


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages