Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Heaven-break: Psykoterapi for viderekomne (Tilgivelse) - Re: 2019 uge 40 (news samlet)

3 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Oct 1, 2019, 5:47:00 AM10/1/19
to
Heaven-break: Psykoterapi for viderekomne (Tilgivelse)

File 21.812 ...
Forgiveness / Reconciliation ( Tilgivelse / Forsoning )
https://sites.google.com/site/kallfaith0/subject/forgiveness/21-812
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/hus/21-812
https://sites.google.com/site/kallfaith0/subject/therapy/21-812
https://sites.google.com/site/kallscie/home/psychology/hus/21-812
https://sites.google.com/site/kallscie/home/psychology/therapy/21-812
https://sites.google.com/site/kallscie/home/psychology/defense-mechanisms/21-812

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/kallfaith0/subject/forgiveness/21-812

Other news:

2314 days to Nuclearwar (± unknown)

-

Dagens Ord:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luk+11&version=BPH

Lukas 11, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Jesus underviser om bøn

1
En dag opholdt Jesus og disciplene sig på et øde sted, og
Jesus var i bøn. Da han var færdig, sagde en af
disciplene til ham: „Herre, lær os at bede, ligesom
Johannes lærte sine disciple det.”

2
Jesus svarede: „Når I beder, så sig:

[ ... ]

4
Tilgiv os, hvor vi har svigtet,
for vi tilgiver også dem, der har svigtet os.

[ ... ]

Jesus under falsk anklage

[ ... ]

Fra det onde til det værre

[ ... ]

Velsignelsen ved at handle på Guds ord

[ ... ]

De vantro vil blive dømt

[ ... ]

Jesus er lysets kilde

[ ... ]

Vær åben for at modtage lyset fra Jesus

[ ... ]

Jesus advarer imod farisæisme

[ ... ]

Den trefoldige anklage mod farisæernes hykleri

[ ... ]

Den trefoldige anklage mod de skriftlærdes hykleri

-

Dagens Ord fra ...

BibelLæserRingens andagtstekst
(fås som hæfte, der udgives 4 gange om året: jan, apr, jul og
okt), http://blr.dk/

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Num+15.17-41&version=BPH

4 Mosebog 15:17-41, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

(Yderligere regler for ofringer, fortsat)

17
Herren sagde også dette til Moses:

[ ... ]

22-24
Hvis I eller jeres efterkommere som folk betragtet
uforvarende kommer til at overtræde de love, som jeg har
givet jer gennem Moses indtil nu, skal hele folket, så
snart fejltagelsen er opdaget, ofre en ung tyr som
brændoffer. Da vil jeg anerkende duften af brændofferet
som et lifligt offer, når det ofres sammen med det
sædvanlige afgrødeoffer og drikoffer samt et syndoffer
bestående af en gedebuk.

25
Præsten skal på den måde skaffe soning for hele folket,
og da skal de blive tilgivet, fordi der var tale om en
fejltagelse, som er rettet, efter at der er ofret et
brændoffer og et syndoffer.

26
Da skal hele folket få tilgivelse, også de fremmede, der
bor iblandt jer, fordi der var tale om uforvarende,
kollektiv synd.

27
Hvis en enkeltperson uforvarende kommer til at overtræde
lovene, skal han ofre en etårs hun-ged som syndoffer;

28
og præsten skal skaffe ham soning, hvorefter han er
tilgivet.

29
Denne lov gælder også de fremmede, der bor iblandt jer.

30-31
Men enhver der synder forsætligt — hvad enten han er
indfødt israelit eller fremmed — skal udryddes, fordi han
har vist ringeagt for mig og mine bud og med vilje
overtrådt min lov. Derfor skal han bære sin straf.”


Straffen for at bryde sabbatsloven

[ ... ]

Om kvaster på kappen

Kommentar:

Hmm ... (input memory from) ...

Doktor "Freud": ... *frimodighed* under beskydning?

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.psykologi
Subject: Re: Samtaleterapi hos doktor Freud -
Re: Modoverføring
Date: Tue, 1 Oct 2019 10:08:57 +0200, GMT 08:08
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21811 news:5d9309a9$0$692$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/hus/21-811
https://sites.google.com/site/kallfaith0/subject/therapy/21-811
https://sites.google.com/site/kallscie/home/psychology/hus/21-811
https://sites.google.com/site/kallscie/home/psychology/therapy/21-811
https://sites.google.com/site/kallscie/home/psychology/defense-mechanisms/21-811
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/KrHugLmwkNo/IlYMSgDYAgAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab.psykologi/qB3SLZQLkTw/U9qkMn33CQAJ
>
> Doktor "Freud":
[ ... ]
> 2
> Angrebet slår fejl. Formålet var ellers at lukke munden
> på de kristne!
[ ... ]
> *Føler* du, at det var din *frimodighed*, som kom under
> beskidning ... øh ... beskydning?


Når/hvis du oplever, at et andet menneske *krænker* dig, men
at dette menneske IKKE gør det med fortsæt [altså: IKKE gør
det med vilje / bevidst] , da ELSK dette menneske (vedkommende
er jo OGSÅ en Guds skabning ligesom dig) og slå en streg over
foreteelsen, ved mindre den gentager sig (som en skrue UDEN)
ende!

(Amen?)...

Og netop i det samme hørte jeg en røst fra Himlen (perhaps
the voice of ET; altså en udenjordisk civilisation på besøg
i vort solsystem eller rettere: en bejler til Menneskeheden,
men i dette specifikke tilfælde var det nu nok Gud Hamselv),
der sagde:
(2019-10-01, STuesday, day no 274, CET 10:38, GMT 08:38)
- "Lyt til mit råd."

Herre, vor Gud! Vi priser Dig for Dit underfulde
*kærligheds*-værk. Gid alle mennesker måtte *erfare* det
personligt ... :-)

-

Dagens Ord fra ...

Det Danske Bibelselskabs bibellæseplan 2019 ...
http://www.bibelselskabet.dk/ressourcer/bibellaeseplan

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Jo+4&version=BPH

1 Johannes 4, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

At skelne mellem sandhed og vildfarelser

[ ... ]

Gud er indbegrebet af sand kærlighed

[ ... ]

16
... Gud er kærlighed, og de, der lever i kærlighed, lever
med Gud, og Gud lever i dem.


Og videre sagde Ånden (fra Himlen):

CET 11:05
- "*Tror* du mig?"

11:06
- "At jeg er den, jeg er:"

11:07
- "Gud,"

11:07
- "Skaberen"

07
- "af"

07
- "Universet,"

07
- "som du bor i"

07
- "og er en del af."

08
- "Da *HVIL* i mig,"

08
- "for jeg *elsker* dig,"

08
- "min skabning."


(Følgende profeti kom efter, at andagtsteksten fra Et Ord til
Dagen vær færdigbehandlet og klar til at gå i "trykken":)

11:26
- "Jeg læger"

26
- "dine sår"

26
- "på kroppen"

27
- "og i sindet,"

27
- "for jeg"

27
- "er"

27
- "i stand til"

27
- "at skabe nyt"

27
- "ud af"

27
- "*INTET*."

28
- "Tro mig:"

28
- "Jeg vil dig det bedste"

28
- "af alt,"

30
- "min skabning."

-

Dagens Ord fra ...

Et Ord til Dagen ...
http://www.ucb.dk/dagensord/

(Her kan du også få tilsendt gratis andagtsteksten i et hæfte
4 gange om året: dec, mar, jun og sep, og det er jo meget
smart, hvis man er væk på retræte eller noget andet.)

=== citat start ===

Ordet for 2019-10-01

Jesus vil sætte dig fri

"... Hvis I bliver i mit ord ... skal sandheden gøre jer
frie."
Joh 8,31-32

Forsøger du at overvinde en dårlig vane? Jesus kan og vil
sætte dig fri!. "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine
disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden
skal gøre jer frie."

Du spørger så måske: "Hvad er det for en sandhed, der vil
gøre mig fri?" Jesus svarer med 6 ord: "Hvis I bliver i mit
ord ..." Sejren vindes i dit sind og opretholdes i dit sind.

En dame sagde spøgefuldt: "Det er let at holde op med at
ryge; det har jeg gjort tusindvis af gange."

Hvordan kan du seriøst holde op med at genoptage dine gamle
vaner? Ved at omvende dig fra dem, frasige dig dem og
erstatte de gamle tanker, der fører dig tilbage til dem, med
nye tanker. Hvor kommer disse nye tanker fra? Jesus svarer:
"Hvis I bliver i mit ord ..." Det betyder, at man skal holde
sig væk fra de steder, der fremmer forkerte tanker, og væk
fra mennesker, der opmuntrer forkerte tanker. Det kan fx
betyde, at du må vælge at se andre udsendelser i TV og på
computeren. Du vil opdage, at du, før du giver dig hen til en
dårlig vane, tænker nogle tanker, der fører hen til den.

Bibelen siger: "Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer
forvandle, ved at sindet fornyes ..." (Rom 12,2) I de tidlige
stadier af genoprettelse fra enhver afhængighed er det
afgørende, at man hver dag fylder sit sind med Skriften,
beder og er villig til at bede om en god vens støtte. (Se
Præd 4,9-10)

Vil du undertiden lave fejl på din vej mod målet? Ja, men
sejr begynder der, hvor du beslutter dig for at være fri og
tro på, at Gud vil frigøre dig.

=== citat slut ===


*Synkroniseringen* er her desværre røget, fordi i
andagtshæftet står der følgende:

=== citat start ===

Ordet for 2019-10-01

Der er noget, Gud vil sige til dig

"Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte
Gud til ham inde fra busken ..."
2.Mos 2,4

Bedøm aldrig et menneskes potentiale efter, hvordan hun/han
fremtræder lige nu. Moses, en af historiens største ledere,
passede får, da Gud kaldte ham. Ingen headhunter ville have
ansat ham. Men døm ham ikke endnu - han befinder sig lige
mellem to jobs. Gud er lige ved at tale til ham - og med [at]
ændre hans liv.

[ ... ]

Pointen er: Intet er slut, før Gud siger, at det er slut!
Moses var næsten slidt op i forsøget på at gøre tingene på
sin egen måde. Så viste Gud sig i en ild, som Moses hverken
antændte eller vedligeholdt. Faktisk sagde Gud: "Se på denne
brændende busk; sådan kommer du til at være. I min styrke
skal du stå foran Farao. Det Røde Hav vil give plads for den
kraft, der arbejder i dig. Jeg vil give dig manna i ørkenen.
Jeg vil styrke og opretholde dig på vejen til dit
bestemmelsessted." (2. Mos 3,3)

Hvad end du laver i dag, så stop op! Vær alene med Gud og
sig: "Jeg vil nu trække mig lidt væk og lytte til dig." Når
du først har hørt dét, Gud vil sige dig, vil dit liv blive
det samme igen.

=== citat slut ===

Kommentar:

Hmm ...

Ordene fra Luk 11,1 (på et øde sted) passer "tilfældigvis"
med ordene ovenfor (Vær alene med Gud).

=>

Keywords:
Der er noget, *Gud* vil sige til dig

Amen?

-

Daily Readings - Catholic Online
https://www.catholic.org/bible/daily_reading/

(
https://www.catholic.org/bible/daily_reading/?select_date=2019-09-30
Daily Reading for Monday September 30, 2019

Reading 1, Zechariah 8:1-8
Responsorial Psalm, Psalms 102:16-18, 19-21, 29, 22-23
Gospel, Luke 9:46-50
)


https://www.catholic.org/bible/daily_reading/?select_date=2019-10-01
Daily Reading for Tuesday October 1, 2019

Reading 1, Zechariah 8:20-23
Responsorial Psalm, Psalms 87:1-3, 4-5, 6-7
Gospel, Luke 9:51-56

Kommentar:

Mærkeligt at den katolske andagtstekst "tilfældigvis" i dag
er kommet til Luke 9:51-56, idet der jo er tale om det
*SELVSAMME* emne (som der omtales her. Se evt. ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.psykologi
Subject: Re: Samtaleterapi hos doktor Freud -
Re: Modoverføring
Date: Tue, 1 Oct 2019 10:08:57 +0200, GMT 08:08
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21811 news:5d9309a9$0$692$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/kallfaith0/c/t/hus/21-811
https://sites.google.com/site/kallfaith0/subject/therapy/21-811
https://sites.google.com/site/kallscie/home/psychology/hus/21-811
https://sites.google.com/site/kallscie/home/psychology/therapy/21-811
https://sites.google.com/site/kallscie/home/psychology/defense-mechanisms/21-811
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/KrHugLmwkNo/IlYMSgDYAgAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab.psykologi/qB3SLZQLkTw/U9qkMn33CQAJ
>
[Rekonstruktion begin]
>
>> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luk+9&version=BPH
>>
>> Lukas 9, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
[ ... ]
>> 54
>> Da Jakob og Johannes hørte det, sagde de til Jesus:
>> „Herre, vil du have, at vi skal kalde ild ned fra himlen
>> og brænde dem op, ligesom Elias gjorde?”[e]
>>
[END of rekonstruktion]
>>
>> Det bekom IKKE djævelen (og hans hængerøvsparti) særlig godt,
>> denne åndelige efterretning, fordi så hændte der følgende:
>>
>> Hacker-attack came ...
>> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack
>> 2019-09-29, Sunday, day no 272, CET 07:35, GMT 05:35
>
[Rekonstruktion begin]
>
> Herre!
>
> Vil Du, at vi skal bede ild fra himlen ned og brænde dem op,
> ligesom Elias gjorde?
>
[END of rekonstruktion]


-

TODAY'S BIBLE VERSE (from CBN) ...
http://www1.cbn.com/cbnnews/cwn
http://bible.cbn.com/#!/reading-plan/1/
http://www1.cbn.com/devotions

(2019-09-30, CET 11:3x, GMT 09:3x:)

The people who walk in darkness will see a great light. For
those who live in a land of deep darkness, a light will shine.
Isaiah 9:2


(2019-10-01, CET 11:3x-4x, GMT 09:3x-4x:)

However, he has given each one of us a special gift through
the generosity of Christ.
Ephesians 4:7

-

Mogens Kall skrev ...

Newsgroups:
News:dk.politik
Subject: 2019 uge 40 (news samlet)
Date: Mon, 30 Sep 2019 09:27:55 +0200, GMT 07:27
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21809 news:5d91ae8d$0$694$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/gzITty0LxBc/RnQ2vEtKCAAJ
>
> De politiske vigtige nyhedsindlæg bliver løbende samlet i
> et DATA-arkiv. Se ...
> https://sites.google.com/site/kallpol4
> Backup-system (aktiv om 0 dage): Input website + (0000 + x, x=47) ...
> https://sites.google.com/site/kallpol40047
>
> Forrige nyhedsindlæg samlet var:
>
> Newsgroups:
> News:dk.politik
> Subject: 2019 uge 39 (news samlet)
> Date: Mon, 23 Sep 2019 09:03:26 +0200, GMT 07:03
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 21793 news:5d886e4e$0$706$1472...@news.sunsite.dk
> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/CozXybcfGOM/eMWkWajPAQAJ
>
> -
>
> I dag Mandag den 30. september 2019 (dag 273 i året) er der 6040
> dage til (16 år + 196 dage), at asteroiden Apophis *måske*
> rammer ind i Jorden (2036-04-13, 127 år efter Tunguska) ...
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/tunguska
>
> Dog har nye DATA ændret på dette. Se evt. file 21.428 ...
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/tunguska/21-428
>
> Men vi beholder tælleren, fordi der er en sammenhæng mellem
> Templets opførsel (276) og Tunguska 1908 (150) og så dette
> *dating*-tidspunkt (?), idet tælleren peger på 7-stjernen
> (150+177=277,78) i år 2036 netop "tilfældigvis" samtidig med,
> at asteroiden Apophis kommer relativt tæt forbi.
>
> Og muligvis kommer der en atomkrig (startende i Mellemøsten
> ved fx. at Iran angriber Israel med A-våben) om ca. ...
>
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/nuclearwar/21-xxx/21-221
>
> 2315
> dage til
> Nuclearwar (see file 21.221)
> (om ca. 6 1/3 år, around 2026-01-31)
>
> ... ved mindre man - I TIDE - træffer sine modforanstaltninger
> (og fx. opretter *brændbælter*, så ilden fra helvede IKKE
> spredes)!
>
>
> Og i dag er det også 2418 dage siden, at en stor asteroide
> samt en meteor nær havde ramt og udslettet
> Psykopatistan/Kleptokratistan (Rusland)! Se evt. ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.politik
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Sunday, February 17, 2013, CET 03:10, GMT 02:10
> Subject: UFO-responce to Russia no 1 (Fire from the Sky) -
> Re: ET-message to Russia, the psychopaths, 2011 oct 20, 08:18 GMT
> 15206 news:51203bbd$0$288$1472...@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2013-02-15m/15-206
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/russia/15-206
> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/I0YKzGo4NjU/IAjPH77tMm4J
>
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/I0YKzGo4NjU/-MKW2MicslIJ
>>
>> http://www.youtube.com/user/TheServantOfMichael
>> ... (russiske bogstaver) ... 2013-02-15,
>> Russia under UFO-meteor-attack
>> Uploadet den 16/02/2013 (omkring kl GMT 22 to 23, CET 23 to 24)
>> Varighed: 15:04
>> http://www.youtube.com/watch?v=wM97LxQ7H2c
>
>
> Reason:
>
> Der er - juridisk set - ikke noget ulovligt i at have en
> *sygelige* trang til selvhævdelse (selvom det er
> tåbeligt og umodent), men når det sker på andre
> menneskers bekostning, da er der noget gruelig galt!
>
> At udvide sine egne grænser med militær magt er ikke
> acceptabelt.
>
> Det er opskriften på verdenskrig!
>
>
> Og på den baggrund fremkommer spørgsmålet:
>
> Hvad vil du gøre, hvis du blev Statsminister (eller Præsident) ?
>
> Hmm ... (memory on from) ...
>
> Aktuel politisk news:
>
> Forbryderen Assad fortsat på fri fod
> (= lovløs planet, ifølge din nabo, Mankind)
>
> Compare with ...
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=ecc+8%3A11&version=BPH
>
> Slås der ikke ned på forbryderen STRAKS,
> er det en indirekte opfordring til at
> følge hans eksempel.
>
> (Præd. 8,11)
>
>
> Hmm .. (memory on from) ...
>
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/udn
>
> Jeg ville øjeblikkelig ta' kontakt til vores allierede
> i NATO og EU og forsøge at overbevise dem om
> *nødvendigheden* af at oprette De Forenede
> Demokratiske Nationer (United Democratic Nations, UDN)
> som en *sund* modvægt til FN (UN)!
>
> Hvorfor ?
>
> Fordi fordelene ved UDN er for mange (herunder sund
> favorisering af eksilregeringer til erstatning for
> et ikke-demokratisk styre), og ulemperne er for få!
>
> Man vil fx. ikke træde Retten under fode (men forstå sit
> *ansvar*, at Loven skal håndhæves også internationalt,
> så forbrydere ikke slipper for straf). Og det vil ha' en
> præventiv effekt på længere sigt (så forbrydelserne slet
> ikke begås i det samme omfang som nu fx. med angrebskrige
> her og der og allevegne til skade for Menneskeheden og dens
> overlevelse)!
>
> Så kort og godt vil det ændre Verden til det bedre med tiden,
> skønner jeg!
>
> Hmm ... (memory on from) ...
>
> "Kanzi" fortjent belønning, ET!
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/kanzi-fortjent-beloenning
>
> Subject: Re: Der er et kinesisk ordsprog, som lyder:
> Dræb kyllingen for at skræmme aben, men ... -
> Re: Pligtforsømmelse (Straffelovens § 253), ET ?
> 19084 news:ngsbaa$172$1...@news.eternal-september.org
>
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/kanzi-fortjent-beloenning/19-084

> >
> >> Hvad får jeg af belønning, ET, hvis jeg kan bevise, at du
> >> har lagt enn besked til os, menneskeheden, gemt/skjult
> >> under "den sten derhenne"?
> >>
> >> Fire from the sky?
>
>
> ET! Hvor meget står der på min goodwill-konto?
> Hvor mange "godbidder" har "Kanzi" optjent?
>
> Apropos galaktisk *nabohjælp* i relation til "vuggedøden"! ...
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/crib-death/20-810
>
>
> Answer:
>
> Newsgroups:
> News:dk.politik
> Subject: Satellitfotos afslører aktivitet ved nordkoreansk raketbase
> + ET-break -
> Re: 2019 uge 10 (news samlet)
> Date: Wed, 6 Mar 2019 14:28:09 +0100, GMT 13:28
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 21286 news:5c7fcaec$0$694$1472...@news.sunsite.dk
>
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/north-korea/21-xxx/21-286

> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/goodwill/21-286
> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/6Oc2rdQ-vG4/6VNBJw20BwAJ
> >
> > ET! Hvor meget står der på min goodwill-konto?...
> >
> > Og netop i det samme hørte jeg en røst fra Himlen (perhaps
> > the voice of ET; altså en udenjordisk civilisation på besøg
> > i vort solsystem eller rettere: en bejler til Menneskeheden),
> > der sagde:
> > (2019-03-06, Wednesday, day no 65, CET 14:15, GMT 13:15)
> > - "Masser!§"
>
>
> Se tillige ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.livssyn.kristendom
> News:dk.politik
> News:dk.videnskab
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Followup-To:
> News:dk.videnskab
> Subject: Found 30 and 196 -
> Re: Found 115 -
> Re: Found 50 and 78 at Chernobyl disaster 1986-04-26 -
> Re: Tunguska: Found 78 -
> Re: Meteor eksploderede over Sibirien 2019-04-06, GMT 12:00
> (T-17 and 7 days) -
> Re: 2019 uge 15 (news samlet)
> Date: Thu, 11 Apr 2019 09:21:46 +0200, GMT 07:21
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 21390 news:5caeeb12$0$701$1472...@news.sunsite.dk
> Chernobyl disaster (Tjernobylulykken)
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/chernobyl/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/chernobyl/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/apophis/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/tunguska/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer-14/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer-30/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer-50/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer-78/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer-115/21-390
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer-196/21-390
>
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1-pfgcv8r74/lFNV1Br7AgAJ

> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/IhSuyrBDmF0/j0dI6RziBAAJ
> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/yzeSkItbCs4/cxkWlA8ZCgAJ
>
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/koRifFcgF9g/ggBb8KzVBwAJ

>
>
> -
>
> Tidens aktuelle litterære sætning:
>
>
https://sites.google.com/site/kalllitteratur/home/0/maa-jeg-godt-vaere-vred
>
> Må jeg godt være vred?
> af Ross Campbell
>
> Kapitel 2:
> Samfundet og vreden, side 18-25
>
> side 20
>
> Oprør mod autoriteterne
>
> Mennesker, der aldrig har fået tilfredsstillet deres behov
> for kærlighed, bliver vrede og lader ofte deres vrede
> komme til udtryk i oprør. Og her har vi den egentlige
> grund til respektløshed og anti-autoritære holdninger.
>
> Kommentar:
>
> Kan dette være årsagen til al den megen had (med vold, mord,
> død og ødelæggelse), vi observerer i Mellemøsten ?
>
> -
[ ... ]
> -
>
> Prøv også :
>
> Test dit kærlighedssprog ...
> http://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog/
>
> Gennemgå profilen, når du er afslappet og har tid nok.
>
> (Vælg en af følgende 2 muligheder:)
>
> Nr. 1
> Jeg er glad for at blive rost
> Jeg kan lide at få et knus
>
> Nr. 2
> Jeg kan godt lide at ...
>
>
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael.
> --
> Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
> Last OUTPUT: 21800 news:5d8b1600$0$699$1472...@news.sunsite.dk
> https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/d4CjpU_XBAAJ
> Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
> Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21809

-

Taliban holder Afghanistan i et jerngreb: Vælgerne bliver væk fra
stemmeboksen
kl. 13:21
https://www.dr.dk/nyheder/udland/taliban-holder-afghanistan-i-et-jerngreb-vaelgerne-bliver-vaek-fra-stemmeboksen

Kommentar:

Dumme svin!

-


132
18:30

samt ...


Saudiarabisk kronprins om Khashoggi-drab: - Det var en fejltagelse
30. sep. 2019, 14:20
https://nyheder.tv2.dk/udland/2019-09-30-saudiarabisk-kronprins-om-khashoggi-drab-det-var-en-fejltagelse

-

Bagmand i Bornholms største narkosag idømt 12 års fængsel
30. sep. 2019, 17:10 ...
Visitationszoner i København forlænges
30. sep. 2019, 17:26 ...

-

NRK:
30. september 2019 kl. 11:44

-


21812
0 new messages