Islam, einem snylter-religion ?

3 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Mar 19, 2009, 7:13:36 PM3/19/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Sent: Thursday, March 19, 2009, CET 12:58, GMT 11:58
Subject: Manikæerne -
Was: Kætterske kristne retninger med betydning for islam
8603 <news:49c2336f$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/6fcd71cc4855602a>
>
> Pasmelding:
>
> Beklager! Pladsen ér altså allerede optaget (af Gud Helligånd), kære
> muslimer!
>
> Eller ...
>
> Sagt på dansk: Lokummet ér optaget!
>
> (find noget andet at *snylte* på).


Normalt forstår vi ved begrebet en snylter en biologisk organisme (fx. en
parasit), der ikke kan leve/eksistere uden en vært.

Snyltebier er således fællesnavn for en række enlige bier, der ikke selv
bygger celler, men lægger deres æg i andres biers bo (til skade for disse).


I ordets overførte betydning - religiøst set - kender vi til fænomenet under
betegnelsen Erstatningsteologi.

Om dette er der bl.a. tidligere blevet skrevet, at ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Monday, February 05, 2007, CET 13:44, GMT 12:46
Subject: Derfor bliver fred umuliggjort i Mellemøsten ... :-(
6023 <news:bFFxh.36$hH...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/b7acf293d8ee25b5>
>
> > I den muslimske erstatningsteologi, som blandt andet fremføres af
> > Hamas, bliver Israel i Guds forjættelser erstattet med muslimerne.
>
> and (til *sammenligning*) ...
>
> 3755 news:T6v3e.109133$Vf.41...@news000.worldonline.dk
> >
> > "Mr. D" skrev
> > news:424d9ee6$0$73736$edfa...@dread14.news.tele.dk
> >
> > [ ... ]
> > > > Mikkels interesse for Israels tabte stammers identitet, har ikke
> > > > noget med naziteologi at gøre.
> > >
> > > Det er vel heller ikke i første omgang interessen for de 10 stammers
> > > identitet, der står for skud, men snarere den bemærkelsesværdige trang
> > > til i samme hug at udradere de to sidste stammers identitet, altså at
> > > benægte jøderne *deres* liv, historie, religion og identitet.
[ ... ]
> "Erstatningsteologi"
>
> Hamas' teologiske forståelse af de løfter om Israels land, som Gud gav til
> Israels folk, kan med en vis ret kaldes for "erstatningsteologi". På
> grund af Israels vantro og afvisning af islam, har muslimerne erstattet
> israelitteme som de retmæssige ejere af landet.
>
> Der er dog en grundlæggende forskel på den islamiske erstatningsteologi
> og den erstatningsteologi, der har præget en del af den kristne kirke i
> lange perioder af kirkehistorien. Mens kirkens erstatningsteologi ønsker
> at tage udgangspunkt i Bibelen, afviser islam Bibelen og tager
> udgangspunkt i koranen.
>
> Men der er også ligheder. Begge former for erstatningsteologi
> fastholder, at Gud åbenbarede sig for Abraham og Israels profeter og gav
> landet til dem. Og begge former hævder, at Israels vantro medførte, at
> Gud forkastede dem og overdrog landet til nogle andre. Kirkelig
> erstatningsteologi hævder, at kirken i dag har indtaget Israels plads og
> overtaget Israels løfter. Islamisk erstatningsteologi hævder, at
> muslimerne i dag er de sande troende, der har overtaget Guds løfte om
> landet.
>
> Vurderet på Bibelen holder ingen af disse erstatningsteologier.


Snyltningen består altså i, at man *stjæler* en anden religions autoritet
(herunder ophavsretten til de overnaturlige tegn og undere) for herigennem
at legitimere forfalskningen.

Bemærkes skal det i hvert fald, at så længe Israel eksisterer som nation
(i Mellemøsten), er det et indirekte bevis på, at Koranen har taget fejl.

Compare with ...

8586 <news:49be250f$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/0fda2f712c91f167>
>
> " ... (ingen modsigelser i Koranen) ... "
>
> Surâ 4,83 side 196-197, A.S.Madsen oversættelsen


Og dermed kan Islam jo IKKE (pga. de interne modsigelser) være en sand
religion (ifølge islamisk tro)!

Det er navnlig derfór, at hadet er så stort til Israel iblandt muslimer!

Og det er navnlig også derfór, at de er så forhippet på den totale
ødelæggelseskrig mod Israel.

Psykologisk set begynder deres *falske* identitet at krakelere - om jeg så
må sige - og det er den egentlige motivation muligvis til volden (i et
desperat forsøg på at holde personligheden og det religiøse fællesskab
sammen).


Men foruden dette psykologiske aspekt har vi kristne også konstateret, at
der *snyltes* på både GT-profetierne angående profetens komme (Messias) samt
Helligånden.

Og dette bør nok lige uddybes!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8608 <news:49c2bffc$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8609


Jesus-loves-you

unread,
Mar 24, 2009, 1:21:22 PM3/24/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8609 <news:49c2d1a5$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/bbdbfc1eadb80463>

>
> Normalt forstår vi ved begrebet en snylter en biologisk organisme (fx. en
> parasit), der ikke kan leve/eksistere uden en vært.
>
> Snyltebier er således fællesnavn for en række enlige bier, der ikke selv
> bygger celler, men lægger deres æg i andres biers bo (til skade for
> disse).
>
>
> I ordets overførte betydning - religiøst set - kender vi til fænomenet
> under betegnelsen Erstatningsteologi.
[ ... ]

> Snyltningen består altså i, at man *stjæler* en anden religions autoritet
> (herunder ophavsretten til de overnaturlige tegn og undere) for herigennem
> at legitimere forfalskningen.
[ ... ]
> ... også konstateret, at

> der *snyltes* på både GT-profetierne angående profetens komme (Messias)
> samt Helligånden.
>
> Og dette bør nok lige uddybes!


Angående profetens komme (Messias).

(Jesus siger:)

Hvis I virkelig troede Moses, ville I også tro det, jeg siger,
for det er om mig, han har skrevet.

(John 5,46 - Bibelen på hverdagsdansk)

I den autoriserede oversættelse fra 1948 er der udfor dette skriftsted en
henvisning til ...

Filip finder Natanael og siger til ham:
"Ham, som Moses i loven og ligeså profeterne har skrevet om,
ham har vi fundet, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret."

(John 1,45)

samt ...

(Jødernes Gud Jahve siger:)

Jeg vil lade en profet som dig (Moses) fremstå
for dem (Jødefolket) af deres brødre
og lægge mine ord i hans mund,
og han skal sige dem alt,
hvad jeg byder ham!

(5.Mos. 18,18)


Med andre ord hævdes det altså her i dette NT-skrift, at Jesus er denne
profet.

Compare with ...

Derfor, på grund af ... *35

Surâ 4,161

*35:
... Men de (jøderne, red.) forkastede også deres Messias (Jesus,
red.), og derfor overgik velsignelsen nu til Ismaeliterne i
overensstemmelse med forrjættelsen til både Moses (5. Moseb. 18:18)
og Jesus (Matth. 21:43).

Kilde: A. S. Madsens oversættelse fra 1967


Det er bl.a. heri *tyveriet* bliver en kendsgerning!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8627 <news:49c8fa5a$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8628


Jesus-loves-you

unread,
Mar 24, 2009, 1:22:11 PM3/24/09
to
> > Pasmelding:
> >
> > Beklager! Pladsen ér altså allerede optaget (af Gud Helligånd), kære
> > muslimer!
[ ... ]

> Normalt forstår vi ved begrebet en snylter en biologisk organisme (fx. en
> parasit), der ikke kan leve/eksistere uden en vært.
>
> Snyltebier er således fællesnavn for en række enlige bier, der ikke selv
> bygger celler, men lægger deres æg i andres biers bo (til skade for
> disse).
>
>
> I ordets overførte betydning - religiøst set - kender vi til fænomenet
> under betegnelsen Erstatningsteologi.
[ ... ]

> Snyltningen består altså i, at man *stjæler* en anden religions autoritet
> (herunder ophavsretten til de overnaturlige tegn og undere) for herigennem
> at legitimere forfalskningen.
[ ... ]
> ... også konstateret, at

> der *snyltes* på både GT-profetierne angående profetens komme (Messias)
> samt Helligånden.
>
> Og dette bør nok lige uddybes!


Angående tyveri af autoritetsobjektet Helligånden var dette sådan set
allerede blevet nævnt i et andet indlæg, som her dog også gengives:

Input from ...

Sent: Thursday, March 19, 2009, CET 12:58, GMT 11:58
Subject: Manikæerne -
Was: Kætterske kristne retninger med betydning for islam
8603 <news:49c2336f$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/6fcd71cc4855602a>

=== citat start (file 8603) ===

(Der er her tale om at gøre krav på at være Gud Helligånd.)

Også Muhammed gør krav på denne titel (ifølge nogle af hans tilhængere);
idet der i Koranen bl.a. står, at ...

2649 <news:mrTBc.15713$Vf.9...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ad7a3ca311e50d42>
>
> > Til www.religion.dk
> >
> > Jeg har et spørgsmål til den muslimske præst:
> >
> > Goddag imam Ahmed Akkari,
> >
> > (Vi er her på nyhedsgruppen dk.livssyn.kristendom i gang med en
> > indirekte diskussion om Guds person.)
> >
> > I den forbindelse kom jeg til at tænke på A.S.Madsens Koran-oversættelse
> > til dansk (1967) samt hans fortolkning. Her står der:
> >
> > "Og (husk) da Jesus, Marias søn, sagde: O Israels børn,
> > jeg er ... og som brin-
> > ger glædeligt budskab om et Sendebud, som skal komme
> > efter mig, hvis navn skal være Ahmad ... *2
> >
> > *2:
> > Jesus har forudsagt en 'paraklet' (oversat ved 'talsmand') i
> > Johs.14,16-17; 15,26; 16,7.12-14. ... Men først da Gud erklærede
> > Muhammad for den forjættede 'talsmand' ...
> >
> > (Sûra al-Saff 61,7)
> >
> >
> > Dét, jeg godt kunne tænke mig at få svar på, er, om A.S.Madsens
> > fortolkning (på dette punkt) er i overensstemmelse med Islam:
> >
> >
> > Tror muslimer på, at Talsmanden (Helligånden) omtalt i Bibelen ér
> > Muhammed ?
>
>
> Jeg har modtaget en E-mail fra Peter Fischer-Nielsen i går med svar fra
> Ahmed Akkari. Her står der:
>
> === citat start ===
>
> Ordet "parakleet" oversættes normalt fra græsk med "den takkede." Eller
> "en tak".
>
> I denne betydning er det i overensstemmelse med navnet Ahmed, der på
> arabisk betyder "Den der fortjener megen tak".
>
> Islam betragter ikke Allahs sendebud Mohammad (fred være med ham) som den
> messias der skal vende tilbage, men som den sidste afsluttende person på
> profetskaber. Han er profeternes segl.
>
> Helligånden er i Islams forståelse Gabriel, der er en skabt engel med stor
> position og et sær ansvar i form af åbenbaring og kontakt til sendebud.
>
> Nej: Mohammad er ikke Talsmanden i betydningen helligånden. Mohammad fvmh
> er en talsmand i anden betydning: nemlig budskabets overbringelse og
> formidlingen fra Allah via Ærkeenglen Gabriel til Mohammad og videre til
> mennesker.
>
> Desuden skal vi være opmærksomme på den forskel i fortolkningen af
> 'paraklet ' der eksisterer mellem religionerne og det vil sige at samme
> ord ikke nødvendigvis rummer samme betydningsindhold.
>
> I kristendommen hænger det sammen med selve guds forståelsen, mens Islam
> faktisk ikke anvender talsmanden som begreb, men sendebud. Og helligånden,
> den betroende ånd referer til englen Gabriel.
>
> En yderligere oplysning
>
> Allahs sendebud (fred være med ham) har lært os, at den messias der skal
> komme tilbage og sprede retfærdighed og fred er Allahs sendebud Isa (fred
> være med ham). Altså "Jesus".
>
> Vi er tillig af Mohammad fvmh blevet tydeligt advaret mod den falske
> messias, der vil forsøge at overtale verden til at følge ham, og
> umiddelbart lige efter vil Jesus Isa (f vmh) komme ned og besejre ham.
>
> Dermed er der en vigtig skelnen mellem det Jesus giver et glædeligt
> budskab om - nemlig at der vil komme et sendebud efter ham hvis navn er
> Ahmad - og når der advares imod den falske messias.
>
> Der er også en forskel mellem ærkeenglen og profeten, der begge i er en
> del af Gud eller er bærer af guddommelige attributter.
>
> Beklager det sene svar - skyldes meget travlhed.
>
> Ahmed akkari
>
> === citat slut ====
>
>
>
> Jeg hæfter mig særlig ved sætningen:
>
> "Nej: Mohammad er ikke Talsmanden i betydningen helligånden"
>
> ... og konstaterer samtidig, at Islam IKKE har den rette forståelse af
> Guds Ånd, idet Akkari skriver:
>
> "Helligånden er i Islams forståelse Gabriel, der er en skabt engel ..."
>
> Islam er jo ikke en selvstændig religion, men har sit fundament i
> Jødedommen samt Kristendommen.
>
> -
>
> Vedr. den Jødiske/kristne forståelse af Guds Ånd (Helligånden) ...
>
> Date: 10. juni 2004 CET 20:00
> Subject: Re: Er Guds Ånd én og samme person som Jahve ? - Spørgsmål til
> Bent Lexner
> 2498 news:Im1yc.10562$Vf.5...@news000.worldonline.dk
>
> === citat start ===
>
> > Er *Guds Ånd* én og samme person som Jahve (JHVH) ?
>
>
> Jeg har fået en E-mail fra Bent Lexner, som lyder således:
>
> === citat start ===
>
> Kære Mogens Kall,
> Efter jødisk tankegang er såvel Guds ånd som Gud selv identisk.
>
> hilsen
> Bent Lexner
>
> === citat slut ====
>
>
> UTROLIGE interessante oplysninger ... :-)
>
> Jeg er 100 % enig. *Guds ånd* og *Gud selv* er én og samme person (apropos
> 5.Mos.6,4 og Jesu Ord fra Mark.12,29).
>
> Jesus siger jo - for resten - også:
>
> "Gud er ånd ..."
> (John.4,24)
>
> Konklusion:
> Kristendommen og Jødedommen er - for mig at se - på dette punkt i
> overensstemmelse ... :-)
>
> === citat slut ====


Men dersom de af Jer muslimer, som FORTSAT insisterer på at ophøje Muhammed
(eller en skabt engel, fx. Gabriel) med denne titel (at være Helligånden),
så begår man altså samtidig en meget alvorlig bommert ifølge islamisk tro
angående afgudsdyrkelse, shirk; idet man jo så bryder med selve moneteismen
og *guddommeliggør* Muhammed (eller englen); idet der OGSÅ står skrevet om
Helligånden i de kristnes hellige Bog, Bibelen, at ...


1145 <news:jMCKb.67985$jf4.4...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/b792d5c49ac149e8>
>
> > Medens vi er ved emnet Moneteisme, bør jeg også lige nævne, at
> > Helligånden ligeledes OGSÅ er en del af Guddommen. Vi læser i
> > Apostlenes Gerninger følgende:
> >
> > (en person Ananias har fået den skøre idé, at foregive et,
> > men at gøre noget andet)
> >
> > Peter siger:
> > "Ananias! ... du har løjer imod HELLIGÅNDEN ...
> > Det er ikke mennesker, du har løjet for, men GUD."
> > (Ap.G. 5,3-4)
> >
> > Helligånden er - ifølge Ap.G. - også Gud.


Ang. den rette kristne forståelse af Gud Helligånd ... (input memory
from) ...

Subject: Helligånden er Jesus, blot på en ny måde
4012 <news:uYnae.114038$Vf.41...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/d270ad3d46e2e6df>
>
> Interview-prædiken
>
> Broder David fra Karmeliter-klosteret i Norraby i Sverige udlægger
> søndagens tekst
>
> Helligåndens opgave (John 16,5-16)
>
> (Interview:)
> Hvorfor er det bedre, at Helligånden kommer, end at Jesus bliver ?
>
> (David:)
> - Selv om det kan lyde sådan ud fra teksten, så er der ikke nogen
> modsætning mellem de to ting, for Helligånden er Kristi ånd. Det skal ikke
> forstås, som om Helligånden afløser Jesus, eller at Jesus udskiftes med
> Helligånden. Det er bare en ny måde, som Jesus er til stede på.
>
> - Og den nye måde er bedre, fordi Jesus ikke længere af sin krop er
> begrænset til kun at være et sted ad gangen. Ved Helligånden kan Han være
> overalt på samme tid og til alle tider, og Han kan derfor også være hos os
> nu.
>
> - Derudover bliver vores fællesskab med Jesus mere intimt, når det er ved
> Helligånden, at Han er til stede. Jesus bliver kaldt Immanuel - Gud *med*
> os - men Helligånden er Gud *i* os, og mere intimt kan det næsten ikke
> blive, når vi, som Paulus siger, bliver et tempel for Herren. Når Han bor
> i os, når Han er til stede i os og vejleder indefra.
>
> - Det siger også noget om Guds ydmyghed; ikke blot bliver Han menneske,
> men Han er også parat til at være til stede i hver enkelt af os.


Pasmelding:

Beklager! Pladsen ér altså allerede optaget (af Gud Helligånd), kære
muslimer!

Eller ...

Sagt på dansk: Lokummet ér optaget!

(find noget andet at *snylte* på).

=== citat slut (file 8603) ====


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8628 <news:49c91697$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8629


Jesus-loves-you

unread,
Mar 24, 2009, 1:24:06 PM3/24/09
to


Herefter blev der også sagt følgende:

Sent: Tuesday, March 24, 2009, CET 18:21, GMT 17:21
Subject: Angående profetens komme (Messias) -
Was: Islam, einem snylter-religion ?
8628 <news:49c91697$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>


>
> Derfor, på grund af ... *35
>
> Surâ 4,161
>
> *35:
> ... Men de (jøderne, red.) forkastede også deres Messias (Jesus,
> red.), og derfor overgik velsignelsen nu til Ismaeliterne i
> overensstemmelse med forrjættelsen til både Moses (5. Moseb.
> 18:18) og Jesus (Matth. 21:43).
>
> Kilde: A. S. Madsens oversættelse fra 1967
>
>
> Det er bl.a. heri *tyveriet* bliver en kendsgerning!


Hvad bliver konsekvensen så af, at denne velsignelse tages fra jøderne og
gives til ismaeliterne ?

Input memory from:

1610 <news:gRJ0c.102192$jf4.6...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/86e4ae115612fb49>
>
> From Mogens Kall Sunday, 2. January 1997
[ ... ]
> Sûra AL-AMBIJâ 21,106:
> Og Vi (eget: Allah) har allerede skrevet [d.v.s. åben-
> baret] i Davids bog [al-Zabûr] efter formaningen, at
> Mine retfærdige tjenere vil arve landet *33
>
> *33:
> Se Salme 37:29 (eget: Bibelens Salme 37,29), hvor ord-
> ene: `de retfærdige skal arve landet' følger efter en
> formaning. Jøderne besiddelse af visse dele af Palæsti-
> na er kun midlertidig.
>
> kilde: Koranen, Bind 1,2 og 3, Borgens Forlag. På dansk ved A.S.Madsen
> 1967, Islams Ahmadiyya Mission i Skandinavien, Ramadân 1386.
> Kamal Yousuf, H. A.
>
> Som kristne og vaskægte jøder (ikke i kraft af genetisk nedarvning men
> i kraft af Romerbrevets kapittel 2 vers 29 - hjertets omskærelse) har
> vi myndighed til at udlægge Ordet:
>
> Salme 37,27-
> Vig fra ondt og øv godt, så bliver du boende evindelig;
> (28) thi HERREN ELSKER RET ( ) ...
> (29) de retfærdige arvet landet og skal bo der til evig
> tid.
> (30) Den retfærdiges mund taler visdom; hans tunge siger,
> hvad ret er;
> (31) sin Guds lov har han (og hun) i hjertet...


(Og her i Salme 37,29 står der jo blot, at de retfærdige skal arve landet.
Der står hverken noget om Muhammed eller ismaeliterne. Og *enhver* kan jo
komme og påstå, at man er retfærdig, ikke sandt ?)


Og Vupti, har man lige i det samme hug "nuppet" jødernes land, apropos
Mikkels naziteologi.


Det her; det er *tyveri*, både af land og religion, så det batter!


( File 8609 fortsat )

> Bemærkes skal det i hvert fald, at så længe Israel eksisterer som nation
> (i Mellemøsten), er det et indirekte bevis på, at Koranen har taget fejl.
>
> Compare with ...
>
> 8586 <news:49be250f$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
> <http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/0fda2f712c91f167>
> >
> > " ... (ingen modsigelser i Koranen) ... "
> >
> > Surâ 4,83 side 196-197, A.S.Madsen oversættelsen
>
>
> Og dermed kan Islam jo IKKE (pga. de interne modsigelser) være en sand
> religion (ifølge islamisk tro)!
>
> Det er navnlig derfór, at hadet er så stort til Israel iblandt muslimer!
>
> Og det er navnlig også derfór, at de er så forhippet på den totale
> ødelæggelseskrig mod Israel.


Apropos (som om der stod skrevet i Salme 37,29) ...

de "refærdige" skal arve landet !

Hvad retfærd er der i at begå drab(?)...

And then I heard a voice from Heaven said (perhaps ET):

(2009-03-24, Tuesday, day no 83, CET 18:08, GMT 17:08)
- "Spørger jeg."

Heysan, mon friend. Like to hear Your voice ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8629 <news:49c916c8$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8630


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages