Kvindelige præster

0 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Mar 23, 2009, 5:49:34 PM3/23/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Sent: Tuesday, January 20, 2009, CET 16:50, GMT 15:50
Subject: Re: (ET)-meteor Contact ? -
Was: Tanker before part 2 ...
Det levende hus
8313 <news:gl4rt2$16a0$1...@newsbin.cybercity.dk>
http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/5d871a0a630abfe2
>
> Historien er - kort fortalt - følgende:
[ ... ]
> Det specielle ved hændelsen 3 gang er, at ...
>
> Vi var kommet heftigt op at diskutere på den danske
> kristendomsnyhedsgruppe, og jeg sagde bl.a. vedr. kvindernes rettigheder:
>
> 4090 news:aOabe.114465$Vf.41...@news000.worldonline.dk
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/e55d2688a97d16a7>
> >
> > > > > NO MORE SLAVERY !!!


Se evt. også ...
4049 <news:6nHae.114178$Vf.41...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/72f222bf45f2c807>
4054 <news:6vPae.114254$Vf.41...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/d6ff6ec283f638eb>
4057 <news:sXPae.114260$Vf.41...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7a31fbeb20224fe3>
4067 <news:6C1be.114344$Vf.41...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7d9229b2deb0208c>

-

Det er derfor ret interessant at læse ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn,dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.psykologi
News:dk.videnskab.religion
Sent: Thursday, March 12, 2009, CET 08:20, GMT 07:20
Subject: Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
8558 <news:49b8b7cc$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/17daad9c94850228>
>
> ... bog ...
[ ... ]
> Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
> af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard
> ProRex Forlag 2008
> www.prorex.dk
> ISBN 978-87-7068-016-5


... idet der her står på side 192-193 bl.a. følgende:

(NB! Afsnitsmellemrum tilføjet undervejs, red.)

=== citat start ===

Kvindelige præster

[ ... ]

Konservative kristne henviser til ...

"Kvinderne bør i stilhed tage mod
belæring og underordne sig i alle
måder;
men at optræde som lærer tillader
jeg ikke en kvinde; ikke heller at
byde over sin mand, men hun skal
leve i stilhed.
(1.Tim 2,11-12)

Hvis man læser dette som et løsrevet citat, er der ikke meget at tage fejl
af: Paulus er tydeligvis imod kvindelige præster. Men når man fortolker
Paulus' breve, er det nødvendigt at tage hensyn til deres kontekst.

De breve, vi læser i Det Ny Testamente, er jo kun den *ene* side af en
dialog. De var altid svar på breve eller efterretninger, som Paulus havde
modtaget fra de menigheder, han oprettede på sine rejser.

Hvis vi læser teksten ude af sammenhæng, som man gør, når man bare citerer
et enkelt vers, ved vi i realiteten ikke, hvad det er, Paulus svarer på.


I de ovenfor citerede vers er der ikke tale om, at kvinder spirituelt er
underlagt mænd, men om, at kvinder, som ikke var tilstrækkelig oplært i Guds
ord (hvilket ganske få kvinder var på den tid) skulle forhindres i at
videregive en falsk lære.

Sagen er, at Paulus skrev dette brev til Timotheus i et forsøg på at komme
kætteriet i Efesos til live.

Der var en del falske lærere i Efesos på den tid, som forsøgte at narre
ikke-skriftkyndige kvinder til at få en falsk indsigt i Guds ord (se 2 Tim
3,6-7).

Thi til dem hører de, som sniger
sig ind i hjemmene og får magt over
kvindfolk, der er belæssede med
synder og lader sig lede af mange
slags begæringer.
og stadig vil lære uden nogen sinde
at nå til erkendelse af sandheden.
(2.Tim. 3,6-7)

Disse kvinder har derefter fortalt om denne falske lære til deres mænd, og
det er *det*, Paulus vil undgå.

Det drejer sig *ikke* om et universelt forbud mod kvindelige lærere, hvad
mange andre bibelske tekster også tydeligt viser.

Der er mange eksempler på, at kvinder har undervist eller vejledt både mænd
og andre kvinder med Guds tydelige velsignelse.


Det er også i denne debat vigtigt at huske på, at mænd og kvinder er
skabt lige i Guds billede.

Begge køn fik autoritet til at herske over jorden (1 Mos 1,26-28; 5,1-2).

Åndelig autoritet har intet at gøre med at være født som mand.

En persons køn har ingen indflydelse på evnen til at repræsentere Gud (Gal
3,26-28; 1 Pet 3,7).

Under den *gamle* pagt var præsteskabet ganske rigtigt reserveret for mænd
af en bestemt afstamning, men denne ulighed i religiøs status blev ændret
radikalt under den *nye* pagt, hvor alle troende er ét i Kristus.

Alle mennesker er præster for Gud (1 Pet 2,5.9) og Guds repræsentanter i
kirken og verden (2 Kor 5,20).

Paulus ville i øvrigt aldrig påstå, at manden var en slags mellemled mellem
kvinden og Gud, for den rolle tilhører udelukkende Kristus, siger han:

"For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker,
mennesket Kristus Jesus ..."
(1 Tim 2:5; se også Matt 11:27; Joh 14:6).

=== citat slut ====


Øh ...

Faktisk en fantastisk god teologisk argumentation forfatterne kommer med,
ikke sandt ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8623 <news:49c7928f$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8624


Firstname Lastname

unread,
Mar 24, 2009, 3:45:59 AM3/24/09
to
Mogens Kall skrev:

>
> Hvis man læser dette som et løsrevet citat, er der ikke meget at tage fejl
> af: Paulus er tydeligvis imod kvindelige præster. Men når man fortolker
> Paulus' breve, er det nødvendigt at tage hensyn til deres kontekst.
>
> De breve, vi læser i Det Ny Testamente, er jo kun den *ene* side af en
> dialog. De var altid svar på breve eller efterretninger, som Paulus havde
> modtaget fra de menigheder, han oprettede på sine rejser.
>
> Hvis vi læser teksten ude af sammenhæng, som man gør, når man bare citerer
> et enkelt vers, ved vi i realiteten ikke, hvad det er, Paulus svarer på.


Samme argument kan vel anvendes på hele bogen - den er et partsindlæg.
Hvordan afgør man så hvornår det er i orden at tolke og vurdere ud fra en
sammenhæng - og hvornår man skal tage timgene bogstaveligt?

Det er tydelig, at nogen mener at have patent på denne skelnen. Hvad er det,
der gør, at vi i nogle tilfælde kan afskrive ting som "kultur", mens andet
skal tages alvorligt?


Vidal

unread,
Mar 24, 2009, 6:33:42 AM3/24/09
to
Firstname Lastname skrev:

> Det er tydelig, at nogen mener at have patent på denne skelnen. Hvad er det,
> der gør, at vi i nogle tilfælde kan afskrive ting som "kultur", mens andet
> skal tages alvorligt?

Det har været en anerkendt praksis i folkekirken
de sidste mange år, f.eks. at forsøge at afgøre,
hvilke Jesus-ord der var autentiske ud fra en
bibel-kritisk synsvinkel, og så ud fra hans ord
forsøge at afgøre, hvad Jesus mente og ikke mente.

Så kan man måske se på, hvordan Jesus forholdt sig
til kvinder og ud fra det bedømme, om Paulus har
ret i sit synspunkt.

Det er selvfølgeligt en kursorisk gengivelse, jeg
kommer med.

--
Venlig hilsen,

Villy Dalsgaard

Lyrik

unread,
Mar 24, 2009, 6:43:18 AM3/24/09
to

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Very simple! Kirken som institution afgører hvad som er gældende. "Hvad I
binder på jorden er bundet i himlen!" Hvad "Den Katolske Kirke" beslutter
er gældende for menigheden.
"Den Katolske Kirke" er den af Jesus indstiftede kirkeinstitition, som
historisk har været der fra begyndelsen og som "dødsrigets porte" aldrig
har lukket sig om.
Det er af største betydning at kristensamfundet har en instituition der
kan underskrive aftaler, beslutte retning, involvere sig i politik og
dreje verdens supertanker i en kristen retning.
Da den danske Folkekirke fik invitation om at indtræde i en sammenslutning
af evangelisk Lutherske kirker med de tilsvarende amerikanske af slagsen,
så kunne de ikke deltage fordi de ikke havde nogen der kunne skrive under
på vegne af den danske Folkekirke.

Det sætter betydningen af at have en kirkelig institution i relief!
I tilfældet kvindelige præster har "Kirken" besluttet nej!

--
Hilsen
Jens

Jesus-loves-you

unread,
Mar 24, 2009, 11:20:52 AM3/24/09
to
"Firstname Lastname" skrev
<news:49c88fb7$0$15885$edfa...@dtext01.news.tele.dk>

[ ... file 8624 ... ]


Øh ...

Hvis vi - i første omgang - forsøger at begrænse diskussionen til
udelukkende at omfatte emnet (kvinder rolle), da er det faktisk meget sjovt
at læse (i forlængelse af min forgående indlæg) fra "tabernes evangelium"
fx. følgende ... (input memory from) ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Wednesday, March 09, 2005, CET 13:35, GMT 12:35
Subject: Re: Kvindekamp og kristendom
3637 <news:W7CXd.103646$Vf.39...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ce080526fc5bb261>
>
> Skønt jeg ikke bryder mig om at kanonisere Thomas-evangeliet, er der nu
> heri et interessant udsagn:
>
> 22. ... [ vedr. at komme ind i Guds rige ] ...
> Jesus sagde til dem: ... og når I gør det mandlige og det
> kvindelige til et og det samme, så det mandlige ikke er mandligt eller
> det kvindelige kvindeligt; og ... - så vil I komme ind.


De to af hinanden UAFHÆNGIGE kildetekster synes (indirekte) at *bekræfte*
hinanden (hvad angår kvindesynet og det til-og-med i et ellers
mandsdomineret samfund), oder was ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8626 <news:49c8f1d9$0$90264$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8627


Jesus-loves-you

unread,
Mar 28, 2009, 8:46:52 AM3/28/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8624 <news:49c803f4$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/b606705418b0fab7>

>
> Subject: Re: (ET)-meteor Contact ? -
[ ... ]

> > Historien er - kort fortalt - følgende:
> [ ... ]
> > Det specielle ved hændelsen 3 gang er, at ...
> >
> > Vi var kommet heftigt op at diskutere på den danske
> > kristendomsnyhedsgruppe, og jeg sagde bl.a. vedr. kvindernes
> > rettigheder:
[ ... ]
> ... > NO MORE SLAVERY !!!
[ ... ]

> Det er også i denne debat vigtigt at huske på, at mænd og kvinder er
> skabt lige i Guds billede.
>
> Begge køn fik autoritet til at herske over jorden (1 Mos 1,26-28; 5,1-2).
>
> Åndelig autoritet har intet at gøre med at være født som mand.
>
> En persons køn har ingen indflydelse på evnen til at repræsentere Gud (Gal
> 3,26-28; 1 Pet 3,7).
>
> Under den *gamle* pagt var præsteskabet ganske rigtigt reserveret for mænd
> af en bestemt afstamning, men denne ulighed i religiøs status blev ændret
> radikalt under den *nye* pagt, hvor alle troende er ét i Kristus.
>
> Alle mennesker er præster for Gud (1 Pet 2,5.9) og Guds repræsentanter i
> kirken og verden (2 Kor 5,20).


Lidt i forlængelse af denne debat står der så i andagtshæftet fra
<www.blr.dk> følgende:

=== citat start ===

Lørdag 28. marts (2009)

Luk 22,1-13

Sammensværgelsen mod Jesus

[ ... ]

Påskemåltidet forberedes

Jesus sendte Peter og Johannes i forvejen ...
"Så snart I kommer ind i Jerusalem ...
vil I få øje på en mand, der bærer en vandkrukke. ..."


Kampen intensiveres

[ ... ]

Jesus og hans disciple har ikke noget sted at fejre den store jødiske
fest, påsken, til minde om udgangen af Egypten.

Ligesom ved indtoget i Jerusalem bruger Jesus her sine profetiske evner til
at udpege et sted.

Manden med vandkrukken vil være let at finde, fordi det normalt var et
kvindearbejde at bære vand. ...

=== citat slut ====


Der anvendes altså her af Jesus et (markør)-princip:

Nem-at-finde (i KAOS'et)

Compare with ...


Newsgroups:
News:dk.videnskab
Sent: Monday, May 07, 2007, CET 07:25, GMT 05:25
Subject: Re: Ang. videnskablige indsigelser vedr. den bibelske version af
Liv-2 hypotesen.
6467 <news:9Ly%h.5$oA...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/0dfa8e075950f26c>
>
> "Claus Christiansen" skrev
[ ... ]
> Hej Claus,
>
>
> Jeg så dette dit interessante indlæg i går aftes og fik det læst her til
> morgen.
>
> Du kommer ind på i hvert fald 2 for mig at se vigtige punkter:
>
>
> 1.
> Ang. forskelligheder mellem The-Bible-Code og Liv-2 hypotesen
>
>
> Jeg er bekendt med The Bible Code, og jeg er 100% enig med respekterede
> videnskabsfolk om, at der - statistisk set - IKKE er noget om snakken (det
> hele bygger på statistiske tilfældigheder).
>
> Det er fejlagtigt - i mine øjne - at sammenligne (den bibelske version af)
> Liv-2 hypotesen med The-Bible-Code, fordi hele denne min undersøgelse har
> sin *oprindelse* i de mange hentydninger i Biblen, heriblandt ...
[ ... ]
> The-Bible-Code indeholder heller ej (mig bekendt) de såkaldte *markører*
> (heriblandt den mest berømte: tallet 666 hentet fra Åb. 13,18).


samt ...

Sent: Saturday, December 20, 2008, CET 15:48, GMT 14:53
Subject: Status-opgørelse (Claus Christiansen) -
Was: Jordskælvet i Danmark 2008-12-16, CET 06.20. Beviset på Guds
eksistens (part 3), oder was ?
8248 <news:gij0kq$k7k$1...@newsbin.cybercity.dk> I
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/0048a903ebc5d512>
>
> > > > Vedstår du, at du så også *anerkender* markør-systemet, ...
[ ... ]
> > > Det har aldrig været problemet. ...


Hvilket - alt i alt - *bestyrker* hypotesen !

-

Coming up:

Ypperstepræste-markøren -
Was: Fælles-orienteringspunktet i Baggrundsstrålingen ...
The main-program (message from ET, Aliens)
(perhaps linked to) ...
7207 <news:lz%Ri.16$ur...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/5275fa52e216a4cb>


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8649 <news:49ce0dfb$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8650


Andreas Falck

unread,
Mar 30, 2009, 6:41:08 AM3/30/09
to
Lyrik skrev i
news:op.urale...@jens-erik-bechs-imac.local

[ ... ]


> Very simple! Kirken som institution afgører hvad som er gældende.
> "Hvad I binder på jorden er bundet i himlen!" Hvad "Den Katolske
> Kirke" beslutter er gældende for menigheden.
> "Den Katolske Kirke" er den af Jesus indstiftede kirkeinstitition, som
> historisk har været der fra begyndelsen og som "dødsrigets porte"
> aldrig har lukket sig om.

Jamen dog Lyrik, den forhenværende Jehovas Vidner, er du nu gået hen og
blevet newbie-pavedyrker!!

Det er godt nok gået utroligt meget tilbage for dig siden dengang du
inviterede mig på druktur i Lyngby ;-)

--
Med venlig hilsen Andreas Falck
http://bibeltro.dk/ + *DebatForum*
http://skabelsen.info/ + *DebatForum*
http://SDAsyd.dk/ *SDA i Synnejylland*

Lyrik

unread,
Mar 30, 2009, 11:43:23 AM3/30/09
to

"Andreas Falck" <dew...@tiscali.dk> skrev i meddelelsen
news:49d0aa72$0$90271$1472...@news.sunsite.dk...

> Lyrik skrev i
> news:op.urale...@jens-erik-bechs-imac.local
>
> [ ... ]
>> Very simple! Kirken som institution afgører hvad som er gældende.
>> "Hvad I binder på jorden er bundet i himlen!" Hvad "Den Katolske
>> Kirke" beslutter er gældende for menigheden.
>> "Den Katolske Kirke" er den af Jesus indstiftede kirkeinstitition, som
>> historisk har været der fra begyndelsen og som "dødsrigets porte"
>> aldrig har lukket sig om.
>
> Jamen dog Lyrik, den forhenværende Jehovas Vidner, er du nu gået hen og
> blevet newbie-pavedyrker!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ikke så mærkeligt! Det JV og for øvrigt også Adventisterne disker op med er
følgende:
"de vil gå tilbage til den første kristne tid og starte forfra!";-)

Og hvordan bliver det så når man starter forfra? Kirken bliver "Guds kanal"
akkurat som "Den katolske kirke". Paven erstattes med en præsident for
Wagttårnsselskabet, man indfører en "inkvisition" som holder "kirken ren"
ved udstødelser.
Man proklamerer den "sande lære."
Kort sagt man skaber den nye "katolske kirke", men den er ikke "katolsk" som
betyder almindelig, den er en sekt for de få.

Historien gentager sig, men beviser samtidig at historien ikke kan gentage
sig uden at parodiere sig selv!

JV og adventisterne mangler den autoritet som den katolske kirke har. Jesus
indstiftede højtideligt kirkens institution igennem Peter som var den første
ledende biskop i denne kirke.(Og dødsrigets prote skal ikke få magten over
den!)

Ingen har salvet hverken JV eller Adventisterne. de har salvet sig selv! Der
er kun én sand kirke og det er den historiske kirke-Den Katolske Kirke! Vi
skulle ikke have reformeret os ud af den. Vi skulle have reformeret den
indefra.

mvH
Jens

Andreas Falck

unread,
Mar 30, 2009, 7:18:38 PM3/30/09
to
Lyrik skrev i
news:gqqpau$1hbu$1...@newsbin.cybercity.dk

[ .. ]


> Ingen har salvet hverken JV eller Adventisterne. de har salvet sig
> selv! Der er kun én sand kirke og det er den historiske kirke-Den
> Katolske Kirke! Vi skulle ikke have reformeret os ud af den. Vi
> skulle have reformeret den indefra.

Jeg ved ikke om JV har salvet sig selv. Men ingen har salvet adventisterne -
heller ikke adventisterne selv.

Men OK, jeg fik da bekræftet at du nu føler dig katolsk.

Ja, jeg kan da kun være enig enig med dig i at Den Katolske Kirke skulle
have været reformeret indefra. Det ville da have været langt at foretrække.
Den trænger stadig til at blive reformeret, for den har jo stort set ikke
rokket sig ud af flækken siden den mærke middelalder.

Og så har du på ingen måde ret at Den Katolske Kirke er den kirke der blev
grundlagt af Jesus og apostlene. Den katolske Kirke er et produkt af de
politiske manupulationer den hedenske Kejser Konstantin fik lavet sammen med
et par magtbegærlige og pengegriske biskopper i det 4. århundrede.

Og så har Den Katolske Kirke iøvrigt en meget smuk og gribende liturgi!

Erik Richard Sørensen

unread,
Mar 30, 2009, 7:36:12 PM3/30/09
to

Andreas Falck wrote:
> Lyrik skrev:

> [ .. ]
>> Ingen har salvet hverken JV eller Adventisterne. de har salvet sig
>> selv! Der er kun én sand kirke og det er den historiske kirke-Den
>> Katolske Kirke! Vi skulle ikke have reformeret os ud af den. Vi
>> skulle have reformeret den indefra.
>
> Jeg ved ikke om JV har salvet sig selv. Men ingen har salvet
> adventisterne - heller ikke adventisterne selv.
>
> Men OK, jeg fik da bekræftet at du nu føler dig katolsk.

Glem nu ikke, at ordet 'katolsk' egentlig betyder 'almindelig'

> Ja, jeg kan da kun være enig enig med dig i at Den Katolske Kirke skulle
> have været reformeret indefra. Det ville da have været langt at
> foretrække. Den trænger stadig til at blive reformeret, for den har jo
> stort set ikke rokket sig ud af flækken siden den mærke middelalder.

Hvorfor nu det? - Den katolske kirke - altså 'romerkirken' blev jo netop
reformeret, og det medførte først en sprængning til den romersk-katolske
og ortodokse kirke, og senere med Luther blev den romersk-katolske jo
sprængt igen til den lutherske og den romerske kirke - sagt i meget få
ord....

Om det så har været en fordel eller ej, er jo det store stridsspørgsmål.
Det er lige før, jeg vil sige, at jeg bliver mere og mere katolsk med
den udvikling, vores såkaldte 'Folkekirke' har været igennem i de sidste
50-60 år. Det har ikke ret meget med kristendom at gøre, som den nu er!

> Og så har du på ingen måde ret at Den Katolske Kirke er den kirke der
> blev grundlagt af Jesus og apostlene. Den katolske Kirke er et produkt
> af de politiske manupulationer den hedenske Kejser Konstantin fik lavet
> sammen med et par magtbegærlige og pengegriske biskopper i det 4.
> århundrede.

?? - Jeg tror, du skulle sætte dig ned og lære lidt kirkehistorie. - Det
trænger du godt nok til med den udtalelse.:-(

> Og så har Den Katolske Kirke iøvrigt en meget smuk og gribende liturgi!

Enig!! - Men liturgien alene gør det bare ikke. Det er ikke alt i den
katolske kirke, jeg kan stå inde for, men langt henad vejen er jeg mere
enig med dem end med Folkekirken...

mvh. Erik Richard

--
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Erik Richard Sørensen, Member of ADC, <mac-m...@Mstofanet.dk>
NisusWriter - The Future In Multilingual Text Processing - www.nisus.com
OpenOffice.org - The Modern Productivity Solution - www.openoffice.org
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lyrik

unread,
Mar 30, 2009, 8:39:14 PM3/30/09
to

"Erik Richard Sørensen" <NOS...@NOSPAM.dk> skrev i meddelelsen
news:49d1576d$0$1831$ba62...@nntp06.dk.telia.net...

Andreas Falck wrote:
> Lyrik skrev:

Glem nu ikke, at ordet 'katolsk' egentlig betyder 'almindelig'

> Ja, jeg kan da kun være enig enig med dig i at Den Katolske Kirke skulle
> have været reformeret indefra. Det ville da have været langt at
> foretrække. Den trænger stadig til at blive reformeret, for den har jo
> stort set ikke rokket sig ud af flækken siden den mærke middelalder.

Hvorfor nu det? - Den katolske kirke - altså 'romerkirken' blev jo netop
reformeret, og det medførte først en sprængning til den romersk-katolske
og ortodokse kirke, og senere med Luther blev den romersk-katolske jo
sprængt igen til den lutherske og den romerske kirke - sagt i meget få
ord....

Om det så har været en fordel eller ej, er jo det store stridsspørgsmål.
Det er lige før, jeg vil sige, at jeg bliver mere og mere katolsk med
den udvikling, vores såkaldte 'Folkekirke' har været igennem i de sidste
50-60 år. Det har ikke ret meget med kristendom at gøre, som den nu er!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hvis man bare kan sprænge kirken i fraktioner og kalde det naturlig
udvikling, så er der noget jeg ikke kan få til at passe teologisk. Paulus
taler om nogen der har forladt dem(kirken). "Men det var åbenbart at de ikke
hørte til os(kristne)-ellers havde de ikke forladt os!"
Altså de der forlader kirken hører ikke til blandt de kristne!
Hvorfor det? Jo fordi det strider imod Jesu Kristi såkaldte
"ypperstepræstelige bøn" i Johannes-han beder for:"At de alle må være et-
for at verden må tro at du har sendt mig!"
Derfor kan man ikke godkende en fraktionering som udvikling! En
fraktionering er en modarbejdelse af Kristi ønske!
Vi skulle blive i kirken!
Der er ikke andre steder at være for en kristen. Han skal være i en tro der
har et beslutningsdygtigt organ og kan blande sig i alt vedrørende
menneskelivet.
Det er kirken der forvalter embederne. Og det er kun den ene kirke der kan
forvalte dem fordi den er bemyndiget til det! Af Jesus Kristus selv!

Jamen hvad nu hvis de gør fejl? Allerede Paulus påpeger nogle fejl. At
apostlene stod som de ringeste i kirken og at de andre var begyndt at regere
som fyrster! Hvad siger han til det? Han siger:"Gid det var så vel! At vi
var kommet så langt! Så kunne vi regere sammen med Jer! Men nu synes det som
om vi apostle er sat bagest som verdens fejeskarn! Men forkaster han
kirken? Nej det kan ikke lade sig gøre, den skal bestå og dødsrigets porte

skal ikke få magten over den!

> Og så har Den Katolske Kirke iøvrigt en meget smuk og gribende liturgi!

Enig!! - Men liturgien alene gør det bare ikke. Det er ikke alt i den
katolske kirke, jeg kan stå inde for, men langt henad vejen er jeg mere
enig med dem end med Folkekirken...

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Simphony!

MvH
Jens

Andreas Falck

unread,
Apr 2, 2009, 6:43:56 PM4/2/09
to
Erik Richard Sørensen skrev i
news:49d1576d$0$1831$ba62...@nntp06.dk.telia.net

[ ... ]


>> Og så har du på ingen måde ret at Den Katolske Kirke er den kirke der
>> blev grundlagt af Jesus og apostlene. Den katolske Kirke er et
>> produkt af de politiske manupulationer den hedenske Kejser
>> Konstantin fik lavet sammen med et par magtbegærlige og pengegriske
>> biskopper i det 4. århundrede.
>
> ?? - Jeg tror, du skulle sætte dig ned og lære lidt kirkehistorie. -
> Det trænger du godt nok til med den udtalelse.:-(

Det er da helt tydeligt at det netop må være dig der trænger til at få læst
temmelig megen kirkehistorie.

Der skal ikke megen sammenligning til mellem det den katolske kirke lærer og
det der fremgår af Det Nye Testamente for at se hvor lidt den katolske kirke
har med den bibelske tro og lære at gøre.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages