Abraham-koden

123 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Jun 9, 2019, 7:54:01 AM6/9/19
to
The Abraham code (Abraham-koden)
Found distance Ur(Iraq)-Giza(Egypt) = ½*43 and
Found distance Crater(Mexico)-Giza(Egypt) = 4*43 (172)
Found distance Epsilon(Orion)-M45(7-star) = 61

File 21.560 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/distance/orion-epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon/distance/m45/21-560

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560

-

Update:

Last output-file:
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-514

https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/samson-s-riddle/21-516
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-517
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/575/21-519
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-526
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-527
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-530
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-536
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-538
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-540
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-541
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-542
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-543
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-544
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-550


Subject: [Found Isak-60+25 *474/575 = Tara-70]
21552 news:5cf8b544$0$699$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-552
https://sites.google.com/site/etbible/home/pangea/21-552
>
> Found the connection, ET ... :-)
>
>
> HVIS vi opfatter Abraham-75 som *måleudgangspunktet* ...
>
> Input from file 21.511
>
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/21-511

>
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511

>
>
> Apophis
> waves___Abram__Irak
> _________175____75 (137 -> 137)
> 575, 3
> _________150____50
> 575, 2
> _________125____25
> 575, 1
> _________100_____0
> 474, 1
> __________75___-25 (205 -> 187)
>
>
> .... og herfra tæller årene frem til, at Isak-60 får de
> 2 sønner (crater-afrika = 160), da bliver regnestykket
> følgende:
>
> +60 år (Isak-60, Abraham-160, Jakob-0)
> +25 år
> =
> 85 år
>
>
> 85 * 474/575
> =
> 70,069565217391304347826086956522
>
>
> Compare with ...
>
> Tara-70 (Abraham-60)
>
>
> Det vil sige, at vi nu *forklare*, HVORFOR der er dette
> *mystiske* "punkt" udfor Tara-70, hvor man kan MISFORSTÅ
> teksten.
>
> Man kan fejlagtigt komme til at tro, at det er udfor dette
> punkt, Tara-70, at Abraham fødes.
>
> Men det gør han jo som sagt ikke!
>
> Men HVORFOR opstiller de så denne gåde/fælde?
>
> Og HVORFOR anvendes tallene 70 og indirekte 60 (da det
> sammenlagt jo skal give 130 år, samtidig med at Abraham
> er 75 år)?
>
>
> Forklaringen er altså nu fundet, og det viser sig, at
> det dækker over kendskab til Apophis bølgerne:
>
> 575
> 575
> 575
> 474
> =
> 2199 år


21556 news:5cfb6a8c$0$704$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
>
>> Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
>> om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
>>
>> Abraham-175
>> Abraham-150
>> Abraham-125
>> Abraham-100
>> Abraham-75
>>
>> .... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
>> (474 og 3*575 osv.), ...
>>
>> .... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
>> ha' stået fx. følgende:
>>
>> Abraham-175
>> 575
>> Abraham-150
>> 575
>> Abraham-125
>> 575
>> Abraham-100
>> 474
>> Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...
[ ... ]
> 1.
> Find if possible Temple-Peru-195?
[ ... ]
> Hmm ...
>
> +175
> -150
> =
> 25
>
> =>
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+25&version=BPH
>
> Salme 25.1-22, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>
> Bøn om vejledning og beskyttelse
>
> Kommentar:
>
> I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
> der udfor denne salme følgende:
>
> Salmen er alfabetisk (jfr. til 9) med et nyt bogstav
> først i hvert vers.
>
> Der er 22 vers i alt og dette svarer til det hebraiske alfabet.
>
>
> Hmm ...
>
> HVORFOR (Salme) 9 ?
>
> Let's find out:
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+9&version=DN1933
>
> Salme 9.1-21, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>
> Herren dømmer de onde og hjælper de undertrykte
>
> Kommentar:
>
> I den noget ældre autoriserede oversættelse fra 1931 står
> der udfor denne salme følgende:
>
> I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der
> enkelte uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt
> i alfabetet.
>
> 9½ ?
>
> Hmm ...
>
> Hypotese:
> (fremsagt tidligere)
>
> Salme 9 repræsenterer Cygnus A's galaktiske breddegrad
[ ... ]
> Men idéen er altså, at vi ud fra disse små ændringer
> i det hebraiske alfabet kan finde frem til noget,
> der med ret stor sandsynlighed afslører kendskab
> til noget vedr. Cygnus A (muligvis dets galaktiske
> breddegrad)


Input:

Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory

The Orion correlation theory (or Giza–Orion correlation
theory)[1] is a fringe hypothesis in alternative
Egyptology.

It posits that there is a correlation between the location
of the three largest pyramids of the Giza pyramid complex
and Orion's Belt of the constellation Orion, and that
this correlation was intended as such by the original
builders of the Giza pyramid complex. The stars of Orion
were associated with Osiris, the god of rebirth and
afterlife by the ancient Egyptians.[2][3][4] Depending on
the version of the theory, additional pyramids can be
included to complete the picture of the Orion
constellation, and the Nile river can be included to match
with the Milky Way galaxy. The theory

[ ... ]

Leo and the Sphinx

The Great Sphinx is a colossal statue with the face of a
man and the body of a lion. Carved out of the surrounding
limestone bedrock, it is 57 metres (187 ft) long, 6 metres
(20 ft) wide, and has a height of 20 metres (66 ft),
making it the largest single-stone statue in the world. ...

The Great Sphinx is ... An argument put forward by Bauval
and Hancock to support the Orion Correlation Theory is
that the construction of the Great Sphinx was begun in
10,500 BC; that the Sphinx's lion-shape is a definitive
reference to the constellation of Leo; and that the layout
and orientation of the Sphinx, the Giza pyramid complex
and the Nile River are an accurate reflection or "map" of
the constellations of Leo, Orion (specifically, Orion's
Belt) and the Milky Way, respectively.[18]

A date of 10,500 BC is chosen because they maintain this
is the only time in the precession of the equinoxes when
the astrological age was Leo and when that constellation
rose directly east of the Sphinx at the vernal equinox.
They also suggest that in this epoch the angles between
the three stars of Orion's Belt and the horizon were an
"exact match" to the angles between the three main Giza
pyramids. These propositions and other theories are used
to support the overall belief in an advanced and ancient,
but now vanished, global progenitor civilization.


Google-auto-translation:

Orion korrelationsteori (eller Giza-Orion korrelationsteori)
[1] er en frynshypotes i alternativ egyptologi.

Det antyder, at der er en sammenhæng mellem placeringen af
​​Pyramidens tre største pyramider og Orion's Belt of
Constellation Orion, og at denne korrelation var beregnet
som sådan af de oprindelige bygherrer af
Giza-pyramidkomplekset. Stjernerne i Orion var forbundet
med Osiris, gud for genfødsel og efterliv af de gamle
egyptere. [2] [3] [4] Afhængig af teoriens udgave kan
yderligere pyramider inkluderes for at fuldføre billedet
af Orion-konstellationen, og Nilen kan inkluderes for at
matche Melkevejsgalaksen. Teorien ...

[ ... ]

Leo og sfinxen

Den store sfinx er en kolossal statue med ansigtet på en
mand og en løve. Skåret ud af den omkringliggende
kalkstengrund, er den 57 meter lang, 6 meter bred og har
en højde på 20 meter, hvilket gør den til verdens største
single-statue. ...

Den store sfinx er ... Et argument fremsat af Bauval og
Hancock for at støtte Orion Correlation Theory er, at
opførelsen af ​​Great Sphinx blev påbegyndt i 10.500 f.Kr.
at Sfinxens løveform er en endelig henvisning til Leos
konstellation; og at layoutet og orienteringen af ​​Sfinxen,
Giza-pyramidkomplekset og Nilen er en nøjagtig refleksion
eller "kort" af stjerneformerne af Leo, Orion (specielt
Orion's Belt) og Mælkevejen. [18]

En dato på 10.500 f.Kr. er valgt, fordi de fastholder, at
dette er den eneste tid i equinoxernes præcession, da den
astrologiske alder var Leo, og da den konstellation stod
direkte øst for Sfinksen på vernal equinox. De antyder
også, at vinklerne mellem de tre stjerner af Orions Bælte
og horisonten i denne epoke var en "nøjagtig match" til
vinklerne mellem de tre vigtigste Giza-pyramider. Disse
propositioner og andre teorier bruges til at understøtte
den overordnede tro på en avanceret og gammel, men nu
forsvundet global progenitor civilisation.


Kommentar:

Jeg har hørt en teoriom, at Sfinsken oprindelig var en
løve med et løve-ansigt, men at så en Farao sidenhen har
ødelagt ansigtet af løven for at ære sig selv!


Nå men ...

Målet vi anstanden mellem de 3 store pyramider og så de 3
stjerner, der til sammen giver Orions bælte, da passer
forholdene IKKE 100%.

Og inddrager vi en hypotese om, at de 3 små pryamider
(pyramids of Queens) ...


Pyramids of Queens, 1/3
https://www.google.dk/maps/@29.9716279,31.1272708,21z

29.9716279 31.1272708
29,9716279 31,1272708


Pyramids of Queens, 2/3
https://www.google.dk/maps/@29.9715721,31.1277254,21z

29.9715721 31.1277254
29,9715721 31,1277254


Pyramids of Queens, 3/3
https://www.google.dk/maps/@29.9716055,31.1282518,21z

29.9716055 31.1282518
29,9716055 31,1282518


... da bliver resultatet ikke bedre!


Men ...

Hypotese-forslag:

Input
2, Epsilon Ori
(360°) 205,21206594
(600°) 342,0201099
Compare with ...
172*2
=
344
=>
Find pyramid at position 342,0201099 /2
=
171,01005495 (distance from Mexico-crater)

Input:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids

Contents

1 Historical development
2 Pyramid symbolism
3 Number and location of pyramids
3.1 Abu Rawash
3.2 Giza
3.3 Zawyet el-Aryan
3.4 Abusir
3.5 Saqqara
3.6 Dahshur
3.7 Mazghuna
3.8 Lisht
3.9 Meidum
3.10 Hawara
3.11 el-Lahun
3.12 El-Kurru
3.13 Nuri
3.14 Construction dates and heights

3.1 Abu Rawash
Abu Rawash
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Rawash
30.031944, 31.075
30,031944 31,075
Distance from Crater-Mexico
=
171,92651669


3.2 Giza
Giza pyramid complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex
29.976111, 31.132778
29,976111 31,132778
Distance from Crater-Mexico
=
172,04801010


3.3 Zawyet el-Aryan
Zawyet El Aryan
https://en.wikipedia.org/wiki/Zawyet_El_Aryan
29.9, 31.2
29,9 31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644


3.4 Abusir
Abusir
https://en.wikipedia.org/wiki/Abusir
29.9, 31.2
29,9 31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644


3.5 Saqqara
Saqqara
https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqara
29.871111, 31.216389
29,871111 31,216389
Distance from Crater-Mexico
=
172,24685882


3.6 Dahshur
Dahshur
https://en.wikipedia.org/wiki/Dahshur
... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
among the oldest, largest and best preserved in Egypt, built
from 2613–2589 BC.
29.806389, 31.208056
29,806389 31,208056
Distance from Crater-Mexico
=
172,29828521


Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid

Denne pyramide er ret speciel, fordi den i sin konstruktion
har en *alvorlig* fejl: Det en bygget fór stejlt, og for at
undgå, at den braser sammen, valgte man så undervejs at ændre
på vinklen, så den blev mere flad i øverste halvdel.

Dette har været et argument for, at pyramiderne IKKE har været
bygget af ufonauter, fordi det vil jo være utænkeligt, at man
godt kan finde ud af at rejse i universet men ikke kan finde
ud af at bygge en pyramide!

Men ...

Det kunne også være et *tegn* (altså en *markør*), fordi ...

Bent Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Pyramid

The Bent Pyramid rises from the desert at a 54-degree
inclination, but the top section (above 47 meters) is
built at the shallower angle of 43 degrees, lending the
pyramid its very obvious 'bent' appearance.[1]


Google-auto-translation:

Bentpyramiden stiger fra ørkenen i en 54 graders hældning,
men den øverste del (over 47 meter) er bygget ved den
nedre vinkel på 43 grader, og udlåner pyramiden er det
meget oplagte 'bøjede' udseende. [1]


Babeltårnet i Ur (som havde en distance til templet i
Jerusalem på 187 enheder ud af 600) KUNNE minde lidt om denne
pyramide

Distance Ur(Iraq)-Dahshur(Egypt):
21,48566667

=>

21,48566667 *2
=
42,97133334

Compare with ...

43-Tc, Technetium
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/43-tc
+
Markpointer 43
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43

Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...


https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english

=== citat start ===

A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
from ...
En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
fra ...
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides


From this table you can see, that ...
Fra denne tabel kan du se, at ...

1.
Proton-counter
Proton-tæller

Not all elements have stable isotopes at all.
Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.


The exceptions are the atomic numbers ...
Undtagelserne er atom-numrene ...

43, 61, 84-111
(Total of 30 pieces)
(i alt 30 stk.)

=== citat slut ===

Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!


3.7 Mazghuna
3.8 Lisht
3.9 Meidum
3.10 Hawara
3.11 el-Lahun
3.12 El-Kurru
3.13 Nuri
3.14 Construction dates and heights


Aha!

43*4 =
172


Og det må så være den naturlige og dermed videnskabelige
forklaring på, at distancen fra Krateret i Mexico til Giza
er på SELVSAMME 172 enheder!

Afstanden *afslører* jo kendskab, dels til Krateret samt
atomfysik!


HVIS vi nu kombinerer denne nyanskaffede viden med teorien om,
at Giza afbilleder Orin's bælte ...

Orion correlation theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_correlation_theory


Da kan en ny hypotese opstilles:

Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...

Abraham-75 = distance from South-America to Africa
Abraham-99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Cygnus-A mistanke:
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt

Den ny hypotese er, at idet ...

Great Sphinx of Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Sphinx_of_Giza

29.975278, 31.137778
29,975278 31,137778


... sfinksen ligger på SAMME breddegrad som den midterste
pyramide ...

Pyramid of Khafre
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Khafre

29.976111, 31.130833
29,976111 31,130833

Se evt. maps ...
https://www.google.dk/maps/@29.9757914,31.1319078,1156m/data=!3m1!1e3
https://www.google.dk/maps/@29.9757914,31.1319078,16.25z


... er det denne pyramide, der *symbolsk* skal opmåles ud fra
med hensyn til de himmelske legemer, d.s.v. den midterste
stjerne i Orions bælte, Epsilon Orion.


Dernæst at Sfinsken *symboliserer* et stjernebillede: Løven

Men da dette stjernebillede er ret stort, ved man ikke helt
præcist hvor-ud-fra, man skal måle.

Derfor ...

https://en.wikipedia.org/wiki/Giza_pyramid_complex

1 Pyramids and Sphinx

1.1 Khufu's pyramid complex
1.2 Khafre's pyramid complex
1.3 Menkaure's pyramid complex
1.4 Sphinx
1.5 Tomb of Queen Khentkaus I

(
Så vidt jeg kan skønne er der i alt 7 oldtidsgenstande i
området; 3 store pyramider + 1 Sfinsk + 3 små pyramider kaldet
Pyramids of Queens, hvoraf den ene er forvitret
)

Input memory from ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/files/14-xxx/14-800
>
> (Job siger:)
>
>>> Han skabte Bjørnen, Orion, Syvstjernen og Sydens Kamre*,
>>> (Job 9,9)
>
> see perhaps also ...
> http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%209.9&version=DN1933
>
> (Gud spørger, ifølge Bibelen:)
>
>>> Knytter du Syvstjernens Bånd, kan du løse Orions Lænker?
>>> Lader du Aftenstjernen gå op i Tide, leder du Bjørnen
>>> med Unger?
>>> Kender du Himmelens Love, ...
>>> (Job 38,31-33a)
>
> see perhaps also ...
>
http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%2038.31-33&version=DN1933
>>>
>>> * Stjernebillede.
>>>
>>> Den gammel-testamentlige profet Amos nævner også
>>> 7-stjernen og Orion, men her undlades Bjørnen (Amos 5,8)
>>> tilsyneladende.
>
>
> Job nævner altså 4 stjernebilleder (eller objekter på
> himlen):
>
> 1 Bjørnen
> 2 Orion
> 3 Syvstjernen
> 4 Sydens Kamre*,
>
> Gud (eller hvem det nu er) nævner ligeledes 4
> stjernebilleder (eller objekter på himlen):
>
> 1 Syvstjernens Bånd
> 2 Orions Lænker
> 3 Aftenstjernen
> 4 Bjørnen med Unger?


Det er derfor nærliggende at antage, at vi slet ikke skal lede
i Løvens stjernebillede efter et målepunkt men derimod ud for
7-stjernen.

Der var - som sagt - 7 genstande ved Giza, og at den ene
genstand var ved at forvitre. Og det SELVSAMME karakteristika
kan man måske sige om 7-stjernen, idet man faktisk kun kan se
6 stjerne med det blotte øje. Den 7'ende stjerne, mener man,
har været kraftigere i Oldtiden, men hvorom alting er, så -
symbolsk set - minder objekterne om i hinanden.

Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på ...

7 stars (Pleiades, M45):
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars

Galactic:
360°
Longitude 166,64427
Latitude -23,45985

samt ...

Orion, Epsilon:
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon

Galactic:
360°
Longitude 205,21206594
Latitude -17,24173111

Download evt. help-file (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20030.sxc

Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på 61 enheder, MEN ALTSÅ KUN I ET
600-TAL-SYSTEM.

Helt nøjagtig er afstanden på 60,96910294

Compare with ...

Markpointer 61
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/61

Markør 61 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...


https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics/english

=== citat start ===

A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
from ...
En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
fra ...
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclides


From this table you can see, that ...
Fra denne tabel kan du se, at ...

1.
Proton-counter
Proton-tæller

Not all elements have stable isotopes at all.
Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.


The exceptions are the atomic numbers ...
Undtagelserne er atom-numrene ...

43, 61, 84-111
(Total of 30 pieces)
(i alt 30 stk.)

=== citat slut ===

Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!


Noget tyder altså på, at man har valgt 600-tal-systemet, fordi
man her-ud-fra snildt kan danne *markør-tal*; akkurat som dem,
der benyttes i fx. et radiobudskab mellem civilisationer i
verdensrummet (et såkaldt SETI-program)!


Og HVAD skal man så bruge sådanne oplysninger til?

Tja ...

Én af mulighederne er i hvert fald:

Cygnus-A mistanke:
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt

samt ...

At der udfor *markør* Abraham-175 OGSÅ er en kode (nogle tal),
og at disse tal tilsammen giver afstanden ud til Cygnus-A på
750.000.000 lysår.

(
Det kommer vi nærmere ind på i et andet selvstændigt
nyhedsindlæg, for ikke at forvirre prins Knud! Prins Knud
eller i hvert fald hans "venner" er tungnemme! Kun én ting af
gangen, or ... Keep it simple!
)

Men det egentlige formål må være, at hjælpe os til at finde
det objekt, som vi INTET (på forhånd som udgangspunkt) ved
om (altså deres Moderstjerne)!


Så ...

Mere om dette forhåbentlig snart ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21560

Kall, Mogens

unread,
Jun 10, 2019, 7:33:03 AM6/10/19
to
Found Your "footsteps", ET (UFO-Ireland 2018-11-09 = 62) -
+
24 (Abraham-75-99), (48), Abraham-99(Sodoma-195)=96 (48*2)
Re: Abraham-koden

File 21.562 ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-11-09-ufo/21-562
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-562

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-11-09-ufo/21-562

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/cFSxTMrBBgAJ
> .... da bliver resultatet ikke bedre!
> .... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
> .... sfinksen ligger på SAMME breddegrad som den midterste
> pyramide ...
>
> Pyramid of Khafre
> https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Khafre
>
>     29.976111, 31.130833
>     29,976111  31,130833
>
> Se evt. maps ...
> https://www.google.dk/maps/@29.9757914,31.1319078,1156m/data=!3m1!1e3
> https://www.google.dk/maps/@29.9757914,31.1319078,16.25z
>
>
> .... er det denne pyramide, der *symbolsk* skal opmåles ud fra
Found Your "footsteps", ET ... :-)


Download helpfile (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-11-09-ufo/Temple%20035.sxc


The distance from ...

1.
UFO south-west coast of Ireland, 2018-11-09, CET 07:47:xx

to ...

2.
Giza pyramid complex, Egypt


... is around 62,03544240


(
NB!
Positionen af UFO'et Syd-Vest for Irland blev foretaget på
skøn (i mangel af mere nøjagtige oplysninger). Så tallet
KAN ligeså godt være på omkring de 61.
)


So ...

This mean, that *You* knew the "secret" (nov. 2018), we
(Mankind) just now have found out (about the pyramids 172
und so weiter => sky-delta-61).

-

I have found out MORE, ET:

Input memory from syntax ...

½*43, 43, 2*43, 4*43

=>

½*48, 48, 2*48, 4*48

Found:
24 (Abraham-75-99), (48), Abraham-99(Sodoma-195)=96 (48*2)


Message will be send out soon ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21562

Kall, Mogens

unread,
Jun 10, 2019, 7:46:08 AM6/10/19
to
2018-11-09, day 313 in the year
2018-12-31, day 365 in the year

Delta=
-52

Compare with ...

UFO-Ireland 2018-11-09

Længdegrad 52,17
Breddegrad -9,75

And ...

CET 07:47

=
07,78333...

Compare with ...
Galactic 600:
Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
Latitude -39,09975


Ser man bort hele tallet, da er der en Tal-symbol-genkendelse:

277,74045
__7,78333


Dette tal-synbol-genkendelses-syntax er FØR blevet fundet
(inside the Bible):

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/744/21-444
>
> Som nogen af Jer måske har bemærket, er der - tal-*symbolsk*
> set - nogle ting tilfælles med disse 2 tal:
>
> 43.730
> 601.730
>
> =>
>
> xx.730
> xxx.730


21.562b

Kall, Mogens

unread,
Jun 10, 2019, 9:52:42 AM6/10/19
to
Nå da da!

Der var åbenbart MERE bid i den end først antaget:

Input:

Orion, Epsilon:
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/orion/epsilon
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=epsilon%20orion

Galactic:
360°
Longitude 205,21206594
Latitude -17,24173111

Galactic:
600°
Longitude 342,0201099
Latitude -28,736218516...


342,0201099
-28,736218516...
=
313,28389138333333333333333333333

Compare with ...

UFO-DATA:
2018-11-09, day 313 in the year


Og hvis vi omregner decimalerne til time og minutter fås:

313,28389138333333333333333333333
-313
=
0,28389138333333333333333333333

and ...

0,28389138333333333333333333333 * 24
=
6,8133932
6 hour

and ...

6,8133932
-6
=
0,8133932

and ...

0,8133932 * 60
=
48,803592
49 min

Tiden har altså være sammenlagt:

dag nr 313, 06:49

Compare with ...

21.052 Found UFO-indicia (M45) irt. UFO (2018-11-09, GMT 06:47
south-west coast of Ireland)


Datoen og tiden passer så godt som nøjagtig sammen!


Ergo er der *indicier* for, at UFO'et pegede indirekte på
Orion Epsilons DATA med koden 61 samt noget, der minder
en hel del om 7,78 (apropos 7-stjernen).

Og det vidste vi (Menneskeheden) altså IKKE dengang (at
pyramiden i Egypten ... bla., bla., bla., ... )!

-

Hvordan fandt jeg så ud af det?

Jo, jeg tænkte, at HVIS der er noget om snakken (mht.
Giza-pyramiderne peger på 7-stjernen), da må der MÅSKE
*OGSÅ* være en markør her nede på Jorden (efterladt af
dem) med en afstand på 61 enheder i forhold til Giza.

Og det var så derfor, at jeg opdagede, at UFO'et sydvest
for Irland netop "tilfældigvis" havde selvsamme afstand!
(alt sammen målt i et 600-tal-system, fremfor vores på
360-enheder).


21.562c

Kall, Mogens

unread,
Jun 10, 2019, 6:30:26 PM6/10/19
to
Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden

File 21.563 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-563

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-563

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:


> .... da bliver resultatet ikke bedre!
> .... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
Omregner vi nu de 43 og 54 grader til 600-tal-systemet,
da fås:

43 * 600/360
=
71,666...

and ...

54 * 600/360
=
90


Sandsynligvis er de 43 grader i virkeligheden 43,2 grader,
fordi ...

43,2 * 600/360
=
72


Sandsynligvis er de 43 grader i virkeligheden 43,2 grader,
fordi så passer "regnskaber":

72 *2
=
144

Compare with ...

14 (144, 1400, 144.000)
Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser indiciet:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/14
>
>...> ... som Chandrasekhar
>...> beregnede til 1,44 gange Solens masse. Dette re-
>...> sultat kunne også formuleres sådan, at en fast
>...> stjerne med en masse større end denne kritiske
>...> værdi ikke kan eksistere. Så hvis man har en fast
>...> stjerne med 1,4 solmasser og tvinger den til at
>...> modtage yderligere 0,1 solmasse, vil der ske no-
>...> get drastisk ... (nova- og supernova-eksplosioner).


Dernæst - hvis vi sammenligner de to tal - fås bl.a.
følgende forskel:

+90
-72
=
18

Compare with ...

18 (180, 1800, 18.000):
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43


Midlertidig output:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085

___ quote begin ___________________

[ ... ]

Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab
(til tallene 61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.

Og 61 - 43 giver tallet 18


Med andre ord: Konstruktøren af Bent Pyramiden må (ligesom
mht. the-ET-Bible-code) ha' haft kendskab til atomfysik
(samt astronomi hvad angår 1,44 solmasser; altså
Supernova-eksplosioner, hvor netop atomer tungere end
Fe (Jern) skabes)


21.563

Kall, Mogens

unread,
Jun 11, 2019, 4:06:28 AM6/11/19
to
Kan det lade sig gøre?: Found 48/2 and 48*2 at Abraham-99 (Sodoma-195)

File 21.562 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/can-this-be-done/21-566
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/21-566
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-566

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/can-this-be-done/21-566

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
I forbifarten skal vi lige studere et pudsigt fænomen:

Input from ...

24 (Abraham-75-99), (48), Abraham-99(Sodoma-195)=96 (48*2) Re: Abraham-koden
https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-562
>
> I have found out MORE, ET:
>
> Input memory from syntax ...
>
> ½*43, 43, 2*43, 4*43
>
> =>
>
> ½*48, 48, 2*48, 4*48
>
> Found:
> 24 (Abraham-75-99), (48), Abraham-99(Sodoma-195)=96 (48*2)
>
>
> Message will be send out soon ... :-)


Abraham-koden er følgende:

Abraham-175
Abraham-100
Abraham-_99
Abraham-_75


Udfor Abraham-99 sker der en nedtælling i forbindelse med
Sodoma.

Og her har vi så fundet ud af, at sammenlagt fremkommer
tallet 195 (i denne nedtælling), som menes med MEGET stor
sandsynlighed at være den galaktiske længdegrad for ETs
Moderstjerne.

(
Tallet er ret sikkert, fordi vi bl.a. har fundet det den
selvsamme position på himlen ved hjælp af en helt anden
metode. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/method-2
)


Vi kan derfor tillade os at *tilføje* denne viden i
Abraham-koden:

Abraham-175
Abraham-100
Abraham-_99___Sodoma-195
Abraham-_75


Målet vi nu afstanden fra ...

Abraham-_99___Sodoma-195
Abraham-_75

delta:

+99
-75
=
24

... da fås 24.


Og KANSKE dette tal dækker over tallet 48, idet ...

48 /2
=
24


I så fald er det set *selvsamme* syntax, der anvendes, som
tilfældet var mht. afstanden fra Ur-Iraq til Bents Pyramide,
hvor 43/2 = 21½.


Men ikke nok med det.

Vi *konstaterer* nu, at afstanden fra ...

Abraham-_99___Sodoma-195


delta:

+195
- 99
=
96

... da fås 96.


Og KANSKE dette tal OGSÅ dækker over tallet 48, idet ...

96 /2
=
48


(
Vi har før fundet dette tal (tallet 48 eller 480) udfor
templet i Jerusalem, og det menes at indeholde information
om afstanden ud til objektet (ETs moderstjerne).
)


Men, men, men ...

Vi er stødt ind i et *alvorligt* forklaringsproblem nu,
fordi ...


Idet Abraham-koden OGSÅ dækker over kendskab til Krateret
i Mexico (for 65 millioner år siden) samt de tektoniske
pladers bevægelse (omtrent i dette tidsinterval), KAN man
naturligvis IKKE *manipulere* med disse tal.

Abraham-75 (afstanden mellem Sydamerika og Afrika)
Abraham-99 (afstanden mellem krateret i Mexico og Sydamerika)

=>

Abraham-75 IKKE mulig at ændre
Abraham-99 IKKE mulig at ændre


Og dermed er der heller ikke mulighed for at ændre på
forholdet mellem ...

Abraham-75 IKKE mulig at ændre
Abraham-99 IKKE mulig at ændre
delta = 24


Okay!

Det kan så være en såkaldt tilfældighed!

Men ...

FORUDSAT at 195 vitterlig repræsenterer et objekt ude i
Rummet, da kan man vel heller ej *manipulere* med dets
position.

Ergo kan man heller ej *manipulere* med tallet 195.


Tilbage står så blot den eneste mulighed for at manipulere
med tallene (så de kommer til at passe "bedre" sammen, HVIS
det er dét, man ønsker):


Abraham-75 IKKE mulig at ændre
Abraham-99 IKKE mulig at ændre
Abarham-175
Abraham-195 mulig at ændre ......... fokus


Man kan, som man har gjort, *FLYTTE* Abraham-195 på en sådan
måde, at tallet 48 indirekte fremkommer.

Og det gør man så ved at "opfinde" historien om Sodoma og
så anbringe markøren (tallet 195) udfor her.


Men, men, men ...

Man har været SMASK HAMRENDE HELDIG!
(at tallene lige passede sammen)


Hvad havde man fx. gjort, HVIS afstanden fra krateret til
Sydamerika var på 95 eller 102 (fremfor de 99)?


Det er dét, der giver stof til eftertanke!


Hvor heldig kan man i grunden være?


Hmm ...

For at forholde os *neutrale* med hensyn til efterforskningen
BØR sådanne DATA IKKE tilsidesættes (fx. for at fremme eller
tilgodese et bestemt livssyn, hvad enten det er et ateistisk
eller et troende livssyn).


Det er i hvert fald mit råd:

Slå følge med dem, der søger sandheden, men tag dig i agt for
alle dem, der påstår, at de allerede har fundet den (og bekæmper
alle andre med næb og klør som nu fx. de *hjernevaskede*
muslimske ekstremister)!


21566

Kall, Mogens

unread,
Jun 12, 2019, 5:15:19 AM6/12/19
to
Tower of Babylon -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden

File 21.568 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/babylon/tower/21-568
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-568

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/babylon/tower/21-568

-

Den 11-06-2019 kl. 00:30 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 00:30:21 +0200, GMT 22:30 (10/6-19)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21563 news:5cfeda08$0$699$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-563
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/ZQWhkDmjBgAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/auM2iAieAAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/yiUoKlAKAwAJ
HVIS man ville ha' bygget en pyramide med en hældning på 144/600,
da bliver regnestykket følgende:

Tower of Babel
https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Babel

... (no information) ...

Ziggurat of Ur
https://en.wikipedia.org/wiki/Ziggurat_of_Ur

Sumerian ziggurat

Reconstruction of Ur-Nammu's ziggurat, based on the 1939
reconstruction by Woolley (vol. V, fig. 1.4)

The ziggurat was built by King Ur-Nammu who dedicated the
great ziggurat of Ur in honour of Nanna/Sîn, in
approximately the 21st century BCE (short chronology)
during the Third Dynasty of Ur.[2] The massive step
pyramid measured 64 m (210 ft) in length, 45 m (148 ft)
in width and over 30 m (98 ft) in height. ...

=>

Formel for den retvinklede trekant

Sin A = (a/c)
Cos B = (a/c)

c^2 = a^2 + b^2

a = grundlinie
b = højde
c = den strå linie

C = 90°
A = Øverste vinkel på trekanten
B = Nederste vinkel

=>

a = 45m /2 = 22,5m

B= 144 * 360/600 = 86,4°

A = 3,6°

Sin A = 0,06279051952931337607617822456563

c = 358,33434997294472835553155072524 m

c^2 = 128403,506370532833643143921991
a^2 = 506,25
b^2 = 127897,256370532833643143921991

b = 357,62725898696932752960831149335
b = 358


Bygningen ville altså ha' været ca 360 meter i højden, HVIS
den skulle ha' været opført som en pyramide med 86,4° hændning.

Til sammenligning var de 2 tårne i WTC på ...

World Trade Center
https://da.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center

World Trade Center (WTC) var et kæmpe forretningscenter og
bygningskompleks i Lower Manhattan, New York, bestående af
syv bygninger. Mest kendte var de to 110-etagers høje
tvillingetårne, der blev opført i perioden 1966-73, med en
højde på hhv. 415 og 417 meter.

[ ... ]

Strukturel design

[ ... ]

Tårnenes kerne ... I hvert tårn var et rektangulært område
på 87×135 fod (27×41 m), der indeholdt 47 stålsøjler.

Sammenlign evt. også med andre konstruktioner (pyramider):
( https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid )
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Comparison_of_pyramids_SMIL.svg


The Shard i London minder en hel del om konstruktionen

The Shard
https://da.wikipedia.org/wiki/The_Shard

... Med en højde på 309,6 meter ...


https://en.wikipedia.org/wiki/The_Shard

Technical details

Floor area 398,490m² 1,307,383sqft

Kommentar:

Dette svarer til 19,96m * 19,96m


Og ...

Transamerica Pyramid
https://en.wikipedia.org/wiki/Transamerica_Pyramid


... måske endnu bedre.


Men ...

Med datidens byggematerialer (teglsten) ville bygningen brase
sammen undervejs pga. vægt m.m.!

Og dét kan jo gi' anledning til temmelig megen diskussion og
uenighed (som antydet i 1.Mos 11)!

Konstruktionen kan IKKE - i praksis - lade sig gøre (i
Oldtiden)!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21568

Tom Klausen

unread,
Jun 12, 2019, 5:19:23 AM6/12/19
to
Mogens:
"Med datidens byggematerialer (teglsten) ville bygningen brase
sammen undervejs pga. vægt m.m.! "

tomsr55:
Are you for real?

mvh Tom

Kall, Mogens

unread,
Jun 12, 2019, 7:32:45 AM6/12/19
to
Datering af ankomsttidspunkt samt
datering af pyramider i Ur og Egypt -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden

File 21.569 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/arrival/21-569
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-569
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-569
https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/giza/21-569
https://sites.google.com/site/etbible/home/ur-iraq/ziggurat/21-569

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/pyramids/egypt/dahshur/bent/21-569

-

Den 11-06-2019 kl. 00:30 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 00:30:21 +0200, GMT 22:30 (10/6-19)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Det næste, vi bør undersøge, er, HVORFOR tallene ikke stemmer
100% overens (mht. heltal):
30.962778, 46.103056
30,962778 46,103056


Krater-Ziggurat of Ur_______= 187,52157278
Krater-Ur(Iraq)_____________= 187,52124415
Krater-Temple(Jerusalem)____= 175,01965834
Krater-BentPyramid(Dahshur) = 172,29828521
Krater-The Pyramids of Giza = 172,04569956


Det er IKKE helt korrekt, at de 75 repræsenterer de tektoniske
pladers bevægelse, siden asteroiden hamrede ned i Mexico for
65 millioner år siden, men lidt af vejen passer det, at der er
en *ligefrem* proportional sammenhæng.

Så i mangel af bedre, kan vi sige, at Templet i Jerusalem er
IKKE opført med distancen 175,01965834 til krateret men
derimod med distancen 175,00000000.

At tallet så har forrykket sig skyldes, at de tektoniske plader
så i mellemtiden har forskubber sig yderligere.

I så fald bliver regnestykket følgende:

+172,04569956
-172
=
0,04569956

=>

0,04569956 /75 * 65.000.000
=
39606,2853...

39.606 år


Og det er IKKE korrekt, fordi vi ved med nogenlunde sikkerhed,
at Templet i Jerusalem blev bygget i år -967; altså for ca.
3.000 år siden (og IKKE for 39.600 år siden).


Hmm ...

Kan forskellene i tallene så skyldes, at man har beregnet
epicentret for asteroidenedslaget i Mellemamerika forkert?

Tja ...

I mangel af bedre viden gør det vel ikke noget, dersom vi
undersøger, HVOR MEGET det kommer til at påvirke beregningerne:


Vi antager altså, at ...

1.
Epicentret skal flytte ca. ...

0,04569956 * 360/600
=
0,027419736

minus

75 *360/600 * 3.000/65.000.000
=
0,00207692307692307692307692307692

=>

+0,027419736
-0,00207692307692307692307692307692
=
0,02534281292307692307692307692308


Epicentret skal flytte ca. o,025... grader mod Øst.

=>

-89,51666700
- 0,02534281292307692307692307692308
=
-89,4913241870...


HVAD kommer dette til at indebære (i praksis)?

Befinder vi os FORTSAT i krater-området?

Let's find out:

New Chicxulub crater, version 2,000:

Longitude -89,4913241870...
Latitude 21,39236849

Search
21.39236849, -89.4913241870

=>
https://www.google.dk/maps/place/21%C2%B023'32.5%22N+89%C2%B029'28.8%22W/@21.39236849,-89.4913242,5z/


Det ændrer kun meget lidt ved de faktuelle forhold, ...

Så vi forsøger at beregne udfra disse nye korrektioner:

New_Krater2-Ziggurat of Ur_______= 187,50570854
New_Krater2-Ur(Iraq)_____________= 187,50538004
New_Krater2-Temple(Jerusalem)____= 175,00000000
New_Krater2-BentPyramid(Dahshur) = 172,29287192
New_Krater2-The Pyramids of Giza = 172,02377176


Og omsætter vi det til tid; altså hvor meget - *hypotetisk*
set - de tektoniske plader har bevæget sig i mellemtiden, da
bliver regnskabet følgende:

Temple:

+175
-175
=
0,00000000

=>

0,00000000 /75 * 65.000.000
=
0

New_Krater2-Ziggurat of Ur_______= 438.281
New_Krater2-Ur(Iraq)_____________= 437.996
New_Krater2-Temple(Jerusalem)____= 0
New_Krater2-BentPyramid(Dahshur) = 253.822
New_Krater2-The Pyramids of Giza = 20.602


Download evt. help-file (regneark) ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20039.sxc


Pyramiderne i Giza skulle altså efter denne beregning være
blevet opført for 20.600 år siden!

Og ...

Bent-Pyramiden for 256.000 år siden

Og ...

Ziggurat of Ur for 438.000 år siden.


Og dét er jo fuldstændig *urealistist*, ved mindre selvfølgelig
at bygherren var ufonauterne themself (og altså IKKE mandkind)!


En lille vag antydning af dette KUNNE være, at Mennesket gik
*nøgen* rundt i Edens Have (dengang da "Gud" - eller måske
rettere - Guds repræsentant; altså en engel eller en ufonaut
... bla., bla., bla. ... ).


I så fald må ankomsten deres tiul vort solsystem være sket
FØR -438.000 år.


Nå, men ...

Hermed er hypotesen blevet fremsagt; IKKE dermed sagt, at den
er rigtig, men i research-arbejdet indgår den dog som relevant
DATA, skønner jeg.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21569

Pettersen,Roald

unread,
Jun 12, 2019, 4:34:34 PM6/12/19
to
Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.videnskab,no.kultur.folklore.ufo
Followup-To: dk.livssyn.kristendom

> Datering af ankomsttidspunkt ...
> Med venlig hilsen, Mogens Kall, The servant of Michael.

Michael er ankommet.

Kall, Mogens

unread,
Jun 13, 2019, 3:44:18 AM6/13/19
to
Hej Roald,

(
Tak for kritik (men gør det på et *sagligt* grundlag, fremfor
*mudderkastning* i form af latterliggørelse osv.) ... :-)
)


Bliver din tro på Jesus mindre af, at der er noget om snakken
mht., at Bibelen eventuelt KAN være "inficeret" (underforstået,
at der må ha' været et besøg fra Rummet i Oldtiden, og at
*unikke* informationer herfra er anbragt i Bibelen, som
indirekte *beviser* deres eksistens)?

Sæt nu - *hypotetisk* set (de er til og) - at de er Jesu
venner?

Apopos Johannes ord fra Åbenbaringebogen:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+19.10&version=BPH

Aabenbaringen 19:10, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Jeg kastede mig ned for hans fødder for at hylde ham, men
han sagde til mig: „Nej, gør det ikke. Jeg er Guds tjener
ligesom du og de andre kristne, der holder fast ved
budskabet om Jesus. Giv Gud al ære, for den profetiske Ånd
fortæller om Jesus og ophøjer ham.”


Ville det da ikke være tåbeligt kategorisk at afvise dem PÅ
FORHÅND (inden man overhovedet har undersøgt sagen)?

Var det netop ikke lige den type bommert Paven lavede i
1500-tallet mht. Galileo Galilei (at man var så skråsikker i
sin opfattelse af verdenen, at alle andre muligheder blev
fordømt)?

Og ...

Er det ikke lidt den selvsamme type påståelighed (i så fald)
vi konstaterer mht. muslimsk ekstremisme (hvor alle andre
meninger er bandlyste og ligefrem skal bekæmpes med næb og
klør)?


Bevares!

Man kan SELVFØLGELIG gøre sig tanker om, HVORFOR sådanne
indlæg skal havne i kristendomsgruppen, og hertil må jeg så
svare, at der indgår *væsentlige* bestanddele af Bibelen i
hele bevisførelsen, og her kan man jo så gå fejl i byen,
hvorfor *konstruktiv* kritik har sin berettigelse og ligefrem
er efterlyst. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/religious-objections/christian-objections
Ligesom også den videnskabelige *konstruktive* kritik er
efterlyst. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/scientific-objections


Hmm ...

Faktisk - HVIS du kikker mig efter i kortene - åbner jeg op
for den teoretiske mulighed, at vi MÅSKE har at gøre med noget
MERE, end vi blot kan forklare videnskabeligt. Se ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Kan det lade sig gøre?:
Found 48/2 and 48*2 at Abraham-99 (Sodoma-195) -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 10:06:24 +0200, GMT 08:06
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21566 news:5cff610a$0$706$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/Kp5Ms6jCBgAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/zwbBpne9AAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/YcW5Vr8pAwAJ


Og HVIS det er tilfældet, da er vi faktisk tilbage på det
kristne budskab om en *Guddom* (bag skaberværket)!

Og i så fald:

HVORFOR er dét nu så blevet en *trussel* mod Kristendommen?


NB!
FUT sat til kristendomsgruppen
... da diskussionen nu udelukkende er blevet religiøs (og
MANGLER det videnskabelige og efterforskningsmæssige indhold)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21572

Kall, Mogens

unread,
Jun 13, 2019, 4:52:16 AM6/13/19
to

Re: Abraham-koden

File 21.573 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/g-lon/21-573
https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-573

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
> .... da bliver resultatet ikke bedre!
> .... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
> .... sfinksen ligger på SAMME breddegrad som den midterste
> pyramide ...
>
> Pyramid of Khafre
> https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Khafre
>
>     29.976111, 31.130833
>     29,976111  31,130833
>
> Se evt. maps ...
> https://www.google.dk/maps/@29.9757914,31.1319078,1156m/data=!3m1!1e3
> https://www.google.dk/maps/@29.9757914,31.1319078,16.25z
>
>
> .... er det denne pyramide, der *symbolsk* skal opmåles ud fra
Nå, ...

Det næste, vi skal undersøge, er, om der muligvis er en
sammenhæng mellem Abraham-koden og asteroiden Apophis.


Som der blev sagt:

> 21556 news:5cfb6a8c$0$704$1472...@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/etbible/home/esp-stack/21-556
> >
> >> Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
> >> om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...
> >>
> >> Abraham-175
> >> Abraham-150
> >> Abraham-125
> >> Abraham-100
> >> Abraham-75
> >>
> >> .... *symbolsk* set - repræsenterer Apohos karakteristiske DATA
> >> (474 og 3*575 osv.), ...
> >>
> >> .... endskønt Abraham-tallerne IKKE passer. I så fald burde der
> >> ha' stået fx. følgende:
> >>
> >> Abraham-175
> >> 575
> >> Abraham-150
> >> 575
> >> Abraham-125
> >> 575
> >> Abraham-100
> >> 474
> >> Abraham-75, - (25 * 474/575 = 20,609) => Abraham-79,4...


Og vi har dernæst fundet ud af, at flere af Abraham-tallene passer
glimrende med faktuelle geografiske afstande på Jorden:

Abraham-175, Distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
575
Abraham-150
575
Abraham-125
575
Abraham-100
Abraham_-99, Distance from Crater-mexico to South-America
474
Abraham_-75, Distance from South-America to Africa


Endvidere at et skjult tal (som menes at dække over distance ud
til deres Rumskib (Det Ny Jerusalem ?) eller Moderstjernen, hvor
de kom fra) dukker op:

Abraham-195, Distance from 195 to 99 = 2 * 48
Abraham-175, (Temple = 480 ......... =10 * 48)
575
Abraham-150
575
Abraham-125
575
Abraham-100
Abraham_-99, Distance from 99 to 195 = 2 * 48
Abraham_-99, Sodoma-195
Abraham_-99, Distance from 99 to 75 = ½ * 48
474
Abraham_-75, Distance from 75 to 99 = ½ * 48


(
Tallet 43 er et primær *markør-tal*, der tilkendegiver
viden om atomfysik. Atom 43 og 61 henfalder nemlig og
forsvinder således efter nogen tid, modsat de andre
atomer.
)


Der ér noget specielt udfor Abraham-100.

Her bliver nemlig Isak født, endskønt det ikke kan lade
sig gøre på naturlig vis. Religiøst set er dette tidspunkt
derfor afgørende. Og mht. UFO-efterforskningen kan disse
særlige undere og tegn dække over et markør-system.


Men ...

Dét, vi her skal bemærke, er, at ...

Input from file ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-487

Apophis' bølge-mønster ser således ud:

Year___1__2__3__4__5__6__7__8__9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21
-2067 . . . . . . . . . +3 . . . . . . . . . . .
-2067 Isak fødes


Isak passer sammen med Apophis-bølgerne!

Men han står IKKE udfor - som forventet - overgangen mellem
1*474 og 3*575.

Og HVORFOR nu ikke det?


Sætter vi os for at lede efter, HVORNÅR denne overgang er
mellem 1*474 og 3*575, da sker det til tiden ...

Download evt. help-file (regnmeark) ...
(1377 KByte)
https://sites.google.com/site/kallapophis001/home/out/0002/2029%2C%20046.sxc
or see ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-487


Year___-144__Adam_temple
-2945, 1374, 1230, 597, -2945 +0


-2370
575
-2945, 1374, 1230, 597, -2945 +0
474
-3419


År -2945 svarer altså til overgangspunktet
mellem 1*474 og 3*575


Forskellem på -2945 og ...

Year___-144__Adam_temple
-2167, 2152, 2008, 175, Abraham-__0
-2092, 2227, 2083, 260, Abraham-_75
-2067, 2252, 2108, 275, Abraham-100 ... fokus
-2007, 2312, 2168, 335, Abraham-160
-1992, 2327, 2183, 350, Abraham-175


Forskellem på -2945 og -2067 er altså på ...

+2945
-2067
=
878 år


Men da vi har set, at tallene ind i mellem i Bibelen er
*krypteret*, da KAN man godt opfatte 878 som en omdrejning
+ lidt ekstra:

+878
-600 (en omdrejning)
=
278

Og dette tal kender vi *særdeles* godt, fordi det er jo
vores galaktiske længdegrad på 7-stjernen:
Galactic 600:
Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
Latitude -39,09975


Så ...

Vi har altså hermed fundet endnu et *indicium* på, at man
har haft kendskab til asteroiden Apophis baneomløb (og
nedskrevet dette i Bibelen bag en lille kryptering, facade)


Vi skal *erindre*, at Samsom opstiller en gåde, hvor vi
har fundet 127-tallet. UMIDDELBART herefter nævnes et
7-tal, og KANSKE hentydes der i virkeligheden til 7-stjernen,
idet den galaktiske længdegrad OGSÅ kan formuleres udfra
4 stjernekort (hver på 150 enheder). Så i stjernekort 2
bliver tallet 278 altså til ...

+278
-150
=
127


Samsons gåde KAN altså godt være en lille "hilsen" fra dem
til os (der er på jagt efter ... "den forsvundne skat" ... ).


Formålet hermed skulle i så fald være IKKE at *forskrække*
"Rebekka", FØREND hun selv gerne vil og søger *kontakt*!


Og hendes betydning i Abraham-koden bør derfor også
undersøges.


Un moment, s'il vous plaît.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21573

Kall, Mogens

unread,
Jun 14, 2019, 5:32:00 AM6/14/19
to
175 -
[Samsons gåde, 878 -> 278] -
Re: Abraham-koden

File 21.576 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/175/21-576

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/175/21-576

-

Den 13-06-2019 kl. 10:52 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: [ Samsons gåde, 878 -> 278 ]
Re: Abraham-koden
Date: Thu, 13 Jun 2019 10:52:13 +0200, GMT 08:52
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21573 news:5d020ec6$0$695$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/vlIYK2cgBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/b9hgg7rTBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/VH2piqKCCQAJ
Interrupt from ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: Found "Phone-call 175" to 2304.
USA siger video viser Iran fjerne mine fra olietanker -
Re: 2019 uge 24 (news samlet)
Date: Fri, 14 Jun 2019 10:59:59 +0200, GMT 08:59
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21575 news:5d03621a$0$701$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/close-encounters-3-kind/21-xxx/21-575
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/hunter/hunters/21-575
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/dvEa8B8yZVI/f16XnM-TAQAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/RkE1ghSDXwc/T2oCJZuIBgAJ
>
> -
>
> Israel-U.S.-Russian trilat to be held in Jerusalem on June 24
>
> Netanyahu first proposed the idea at the Kremlin in February
> during a meeting with Russian President Vladimir Putin that
> dealt primarily with Iran’s presence in Syria.
>
> By Herb Keinon
> June 14, 2019 01:58
>
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-US-Russian-trilat-to-be-held-in-Jerusalem-on-June-24-592474

>
>
> Kommentar:
>
> 24. juni er dag nr. 175 i året
>
> Compare with ...
>
> https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573
> >
> > Abraham-175, Distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
> [ ... ]
> > Year___-144__Adam_temple
> > -2167, 2152, 2008, 175, Abraham-__0
> [ ... ]
> > -1992, 2327, 2183, 350, Abraham-175
> [ ... ]
> > Samsons gåde KAN altså godt være en lille "hilsen" fra dem
> > til os (der er på jagt efter ... "den forsvundne skat" ... ).
> >
> >
> > Formålet hermed skulle i så fald være IKKE at *forskrække*
> > "Rebekka", FØREND hun selv gerne vil og søger *kontakt*!
>
>
> I guess, this is a "phone-call" (175) for You, Sir (ET)!
>
>
> Men, men, men ...
>
> Der kan under INGEN omstændigheder gøres aftaler med
> Kleptokratistan (hvis jeg kender dem ret): Der er al, al for
> mange lig i lasten! Du har jo nærmest *voldtaget* Rebekka,
> deres brud!
>
> Så ...
>
> Hvis jeg var dig, da ville jeg stikke af nu, mens jeg endnu
> har chancen!
>
> -
>
>
> 21575


Øh ...

I forbifarten blev en markør overset:


>> Abraham-175, Distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
>[ ... ]
>> Year___-144__Adam_temple
>> -2167, 2152, 2008, 175, Abraham-__0
>[ ... ]
>> -1992, 2327, 2183, 350, Abraham-175


Tempel-markøren peger på tallet 175 ud for Abrahams fødsel!

Og dermed antydes der indirekte, at der er noget om snakken
mht. Abraham-175, men der siges IKKE noget om *hvad* tallet
175 dækker over. Blot at det ér der (og givetvis indgår i
the-ET-Bible-code)!


21576

Pettersen,Roald

unread,
Jun 14, 2019, 7:11:11 PM6/14/19
to
>>> Datering af ankomsttidspunkt ...
>>> Med venlig hilsen, Mogens Kall, The servant of Michael.
>>
>> Michael er ankommet.
>
> Hej Roald, (Tak for kritik (men gør det på et *sagligt* grundlag,
> fremfor *mudderkastning* i form af latterliggørelse osv.) ... :-) )
> Bliver din tro på Jesus mindre af, at der er noget om snakken mht., at
> Bibelen eventuelt KAN være "inficeret" (underforstået, at der må ha'
> været et besøg fra Rummet i Oldtiden, og at *unikke* informationer
> herfra er anbragt i Bibelen, som indirekte *beviser* deres eksistens)?
> Sæt nu - *hypotetisk* set (de er til og) - at de er Jesu venner?
> Apopos Johannes ord fra Åbenbaringebogen:
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+19.10&version=BPH
> Aabenbaringen 19:10, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
> Jeg kastede mig ned for hans fødder for at hylde ham, men
> han sagde til mig: „Nej, gør det ikke. Jeg er Guds tjener
> ligesom du og de andre kristne, der holder fast ved
> budskabet om Jesus. Giv Gud al ære, for den profetiske Ånd
> fortæller om Jesus og ophøjer ham.”
> Ville det da ikke være tåbeligt kategorisk at afvise dem PÅ FORHÅNDi
> (inden man overhovedet har undersøgt sagen)?

Nej for Biblen handler om tro og du bringer tvivl. Du udvander Biblens
betydning jo flere adskilte sandheder du tillægger den. Så kan du tvile
på om Jesus blev korsfæstet eller det bare var skuespil sat op af rummænd.
Du må hjertens gerne tvivle på alt, men det er det modsatte af tro. 1. bud
siger vi kun må have èn Gud. Hvilken Gud vælger du at tjene?

Kall, Mogens

unread,
Jun 15, 2019, 7:09:02 AM6/15/19
to
ET-Copyright:
Found 48 at Temple-175 + distance Cygnus A -
[Samsons gåde, 878 -> 278] -
Re: Abraham-koden

File 21.582 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/48/21-582
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/distance/21-582
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a/distance/21-582

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/48/21-582

-

Den 13-06-2019 kl. 10:52 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: [ Samsons gåde, 878 -> 278 ]
Re: Abraham-koden
Date: Thu, 13 Jun 2019 10:52:13 +0200, GMT 08:52
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21573 news:5d020ec6$0$695$1472...@news.sunsite.dk
>> Da kan en ny hypotese opstilles:
>>
>> Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
>> *hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
>>
>> Abraham-75  = distance from South-America to Africa
>> Abraham-99  = distance from Crater-Mexico to South-America
>> Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
>> Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
>> Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
>> =>
>> Cygnus-A mistanke:
>> Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
>> Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
[ ... ]
Som tidligere nævnt kan vi IKKE *manipulere* med følgende
tal i Abraham-koden:

Abraham-75 = distance from South-America to Africa
Abraham-99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa


Hvorimod man godt kan ændre på følgende:

Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
Abraham-187 = distance from Crater-Mexico to Ur-Iraq
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt


Dog har det vist sig praktisk at markere tallene 187 (144+43)
og 172 (4*43), for herigennem at indikere kendskab til atomfysik.

Tallet 175 derimod findes der IKKE umiddelbar en begrundelse
for.


Og dog!

KANSKE tallet er blevet dannet udfra følgende:

Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
+________48
=_______175

Compare with ...

48:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/48

Tallet 48 menes at repræsentere distancen ud til et objekt
i Rummet (givetvis ETs Hjemstjerne) opmålt udfra en
målestok (isotopet 78-Platin-193, ½life = 50 år). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193

48 * 50 år
=
2.400 lysår


Tallet 48 er før blevet fundet i Abraham-koden. Se evt. ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Kan det lade sig gøre?:
Found 48/2 and 48*2 at Abraham-99 (Sodoma-195) -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 10:06:24 +0200, GMT 08:06
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Det vil sige, at vi nu kan identificere 3 ting udfor Temple-175

Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
_________48


Og sammenligner vi det med grundteksten i Bibelen udfor dér,
hvor Abraham-175 står der:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+24-25&version=BPH

1 Mosebog 24-25, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

24

En brud til Isak

[ ... ]

25

Abrahams efterkommere gennem Ketura

Abrahams død og begravelse

25,7
Abraham blev 175 år gammel.

[ ... ]

Ishmaels slægt

[ ... ]

17
Ishmael var 137 år gammel, da han døde.

[ ... ]

19
Det følgende er Isaks slægtshistorie: Isak var søn af
Abraham.

20
Da han var 40 år gammel, giftede han sig med Rebekka, en
datter af aramæeren Betuel fra Paddan-Aram, og søster til
Laban.

21
Isak bad til Herren for Rebekka, for hun kunne ikke blive
gravid. Og Herren hørte Isaks bøn: Rebekka blev gravid

[ ... ]

26
... Isak var 60 år gammel, da tvillingerne blev født.


Idet Isak er født, da Abraham er 100 år, da må Isak være
75 år, da Abraham dør.

Teksten lige forinden (En brud til Isak) omhandler altså
noget, der er sket (35 år tidligere), da Abraham er 140 år.

HVORFOR dette spring i tiden (fremfor kronologisk rækkefølge)?

Er Abraham-175 anbragt et sted i teksten for indirekte at
sige os noget?

HVIS det er Rebekka og Isak, der skal fokuseres på, idet de
jo bliver gift, hvilket er klimakset for 'nærkontakt af 3.
grad', apropos Det STORE Bryllup ...

HVIS det er Rebekka og Isak, der skal fokuseres på, da er
Rebekka og Isaks alder, der kanske indeholder informationen,
men vi kender slet ikke Rebekkas alder!

Så ...

I mangel af bedre må ty til Isaks alder. Og han var - som
sagt - 75 år, da Abraham døde (Temple-175).


Der står noget interessant noget i Bibelen i forbindelse
med Rebekka:

https://sites.google.com/site/etbible/home/bible-translation/gen-24-60/21-505
>
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+24.60&version=DN1933
>
> 1 Mosebog 24:60, Dette er Biblen på dansk (DN1933)
>
> og de velsignede Rebekka og sagde: "Måtte du, vor Søster,
> blive til ti Tusind Tusinder, og måtte dit Afkom indtage
> dine Fjenders Porte!"
>
>
> Ordene 'ti tusind tusinder' eksisterer IKKE i alle
> bibeloversættelser, så hermed en oversigt over de hebraiske
> ord desangående:
[ ... ]
> Konklusion:
>
> Uden at øve vold på den hebraiske grundtekst kan man godt
> tillade sig at opfatte teksten fra 1.Mos. 24,60 således som
> overrabiner Bent Melchior gør (i hans oversættelse fra 1977):
>
> De fem mosebøger
>
> I
>
> [ ... ]
>
> Det mosaiske trossamfund i København
> 1977
>
> ISBN 87-87025-01-9
>
> [ ... ]
>
> side 34:
>
> === citat start ===
>
> De velsignede Rebekkah og sagde til hende:
>
> Vor søster, måtte du blive til
> tusinde gange ti tusind,
> og måtte dine efterkommere tage deres fjenders
> port i besiddelse
>
> === citat slut ===


Og kombinerer vi nu de to tal, ligesom vi gjorde mht.
asteroide.nedslaget for 65 millioner år tiden:
65 * 300 * 1 = 19.500
65 * 300 * 3334 = 65.013.000

Og kombinerer vi nu de to tal, da fås følgende resultat:

75 * 10.000.000
=
750.000.000

Compare with ...

Cygnus A
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a

Galactic 600:
Longitude 126,98317
Latitude +09,59233

Distance 756.000.000 ly (232 Mpc)

=>

*ET-Copyright* distance Cygnus A:
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a/distance/21-582


HVIS vi læser den anden vej, altså i teksten EFTER Abraham-175,
da nævnes Ismael-137.

Og tanken er nu nærliggende at spørge:

Er der er art jump-kode her?

Hvorfor?

Fordi da Abraham var omtrent 137, da dør hans kone Sara som
127 årig.

Og det er jo præcis dé 127 år, der - astronomisk set - dækker
over Cygnus A's galaktiske længdegrad.


Hmm ...

Konklusionen må være, at fordi der nævnes 3 ting i relation til
Temple-175:

Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
750.000.000 = distance from Cygnus A to Earth (us)

Konklusionen må være, at fordi der nævnes 3 ting i relation til
Temple-175, er det med al sandsynlighed Cygnus A, der udpeges.

Og ...

At der dukker et 48-tal op KAN betyde noget angående target,
fordi ...

Udfor Sara-127 står der følgende:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+23&version=BPH

1 Mosebog 23, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Abraham køber jord i Kanaʼan

1
Sara blev 127 år gammel.

127

[ ... ]

14-15
... „En mark til en værdi af 400 sølvstykker — hvad er det
mellem venner? Gå du bare hen og begrav den døde.”

400

16
Abraham forstod hentydningen og betalte Efron den pris,
han havde nævnt i de andres påhør — 400 sølvstykker efter
standardvægt.

400


Disse to tal giver nemlig til sammen:

+400
+400
=
800

Compare with ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/21-511
>
> Tallet 19500 er godt nok 100 gange for stort (i forhold til
> 195), men der er INGEN tvivl om, at vi har har at gøre med en
> art *feedback*, fordi vi får *bekræftet* en mistanke om, at
> tallet 195 er ret vigtigt (endskønt vi måske endnu ikke har
> opdaget, at 195 dækker over tagets galaktiske længdegrad)
>
> Dét, vi skal hæfte os ved nu, er, at ...
>
> Kan vi aflure dem koden for targets galaktiske breddegrad?
>
> I så fald må tallet være (det *forventer* vi i hvert fald):
>
> Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et
> +
>
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/20-898

>
>
> Moderstjernens position menes således at befinde sige på ca. ...
>
> Galaktisk længdegrad 45-46 (i et 600-talsystem samt i
> stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)
>
> 600-tal-system:
> Galaktisk
> længdegrad 195,6518082
> breddegrad + 8,049132769
>
> =>
>
> 8 * 100
> =
> 800
>
> Compare with ...
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+5&version=BPH
>
> 1 Mosebog 5, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>
> Adams efterkommere
>
> 4
> Efter Sets fødsel levede Adam endnu 800 år og fik mange
> sønner og døtre.
>
> 800
>
> 5
> Han døde 930 år gammel.
>
> 930
>
> [ ... ]
>
> 18
> Jered var 162 år, da hans søn Enok blev født.
>
> 162
>
> 19
> Efter Enoks fødsel levede Jered endnu 800 år og fik sønner
> og døtre.
>
> 800
>
>
> Ligesom 65-tallet nævnes 2 gange, så nævnes 800-tallet åbenbart
> OGSÅ 2 gange, SAMT at det ene står lige ud for oplysningerne
> ang. Enok!
>
> Adam-800-tallet indeholder OGSÅ en såkaldt skjult information
> om noget, vi kan forbinde med Enok, idet ... (som tidligere
> nævnt) ...
>
> 130 / 2
> =
> 65
>
> samt ...
>
> Adam-130
> +
> Enok-65
> =
> 195
>
>
> Så ...
>
> Det er heller ej næppe blot nogen tilfældighed.
>
> Det dækker SELVFØLGELIG over kendskab til targets galaktiske
> længdegrad og breddegrad!
>
> (
> Vi skal lige i forbifarten ihukomme, at tallet 144 (der dækker
> over kendskab til 1,44 Solmasser jo OGSÅ er 100 gange for stort
> et tal.
>
> KANSKE man forsøger at kommunikere et-eller-andet desangående.
>
> Vi ved i hvert fald, at der til koden OGSÅ anvendes 144 som
> *kryptering* i forbindelse med de næste trin herunder 187
> samt 205.
> )


Noget ku' godt tyde på, at der med de 800 (i forbindelse med
Sara-127) menes targets galaktiske breddegrad (fremfor Cygnus
As).

Altså er hypotesen, at der med fuld overlæg er byttet om på
tallene!

Hensigten KAN være, at vi (som UFO-jæger) skal gøre os følgende
association:

Input:
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Abraham-??? = distance from Cygnus A to Earth (us)

=>

Cygnus A
Abraham 127 = Galactic longitude
Abraham 9½-3= Galactic latitude
750.000.000 = distance from Cygnus A to Earth (us)

=>

New
Temple-175 = Input new object (DATA:Galactic longitude ?)
__Sara-800 = Input new object (DATA: Galactic latitude 800 ?)
________48 = distance from new object to Earth (us) ?


Der antydes i hvert fald noget ang. 800 (udfor Sara-127).


Hertil bør vi lige erindre, at der er dukket et andet tal
op:


Input:

> Forskellem på -2945 og -2067 er altså på ...
>
> +2945
> -2067
> =
> 878 år
>
>
> Men da vi har set, at tallene ind i mellem i Bibelen er
> *krypteret*, da KAN man godt opfatte 878 som en omdrejning
> + lidt ekstra:
>
> +878
> -600 (en omdrejning)
> =
> 278

=>

+878
-800
=
78

Compare with ...

Målestokken:
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193


Fortsætter vi efterforskningen i forbindelse med Abraham-175
nævnes:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+24-25&version=BPH

1 Mosebog 24-25, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

25,20
Da han var 40 år gammel, giftede han sig med Rebekka, en
datter af aramæeren Betuel fra Paddan-Aram, og søster til
Laban.

21
Isak bad til Herren for Rebekka, for hun kunne ikke blive
gravid. Og Herren hørte Isaks bøn: Rebekka blev gravid

[ ... ]

26
... Isak var 60 år gammel, da tvillingerne blev født.


HVORFOR nævnes dette tal 40 år?

KUNNE det dække over kendskab til 7-stjernens position?

7 stars (Pleiades, M45)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars

Galactic 600:
Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
Latitude -39,09975


Tallene er i hvert fald MEGET tæt på hinanden.


Mere om dette forhåbentlig senere.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21582

Kall, Mogens

unread,
Jun 15, 2019, 7:23:33 AM6/15/19
to
Ved du i hvor mange kirker og menigheder jeg er kommet ind på
alt dette (angående the-ET-Bible-code) ?

INGEN steder!

Og hvorfor nu ikke det?

Fordi folk jo ALLEREDE tror på Jesus (og så er det godt nok,
skønner jeg) ... :-)


Men ude i verden, hvor folk desværre IKKE tror på Jesus (fx.
blandt ateister), dér "lufter" jeg tanken, fordi den
*udfordrer* dem (ved at komme ind på nogle *kendsgerninger*,
der giver stof til eftertanke)!

HVOR skulle disse tanker ellers luftes?

Så ...

Det har jeg fuldstændig fred med ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21583

Pettersen,Roald

unread,
Jun 15, 2019, 11:24:35 AM6/15/19
to
> (angående the-ET-Bible-code)? INGEN steder! Og hvorfor nu ikke det?
> Fordi folk jo ALLEREDE tror på Jesus (og så er det godt nok, skønner jeg)
> ... :-) Men ude i verden, hvor folk desværre IKKE tror på Jesus
> (fx. blandt ateister), dér "lufter" jeg tanken, fordi den *udfordrer* dem
> (ved at komme ind på nogle *kendsgerninger*, der giver stof til eftertanke)!
> HVOR skulle disse tanker ellers luftes?
> Så ... Det har jeg fuldstændig fred med ... :-)
> Med venlig hilsen, Mogens Kall, The servant of Michael.

Du må forklare hvad det tjener Michael at du lufter disse tanker.
Ellers modsiger du dig selv når du kalder dig servant of Michael.
Du skriver endda "The servant of Michael" som om kun du tjener Michael.
Jeg tror du låser din dør, når du opdager at Michael er ankommet.

Kall, Mogens

unread,
Jun 16, 2019, 2:51:21 AM6/16/19
to
Re: Pettersen,Roald break -
Re: Datering af ankomsttidspunkt samt
datering af pyramider i Ur og i Egypt -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden

File 21.586 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-586
https://sites.google.com/site/etbible/home/religious-objections/christian-objections/21-586

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/apophis/21-586

-

Den 13-06-2019 kl. 09:44 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Datering af ankomsttidspunkt samt
datering af pyramider i Ur og i Egypt -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden
Date: Thu, 13 Jun 2019 09:44:14 +0200, GMT 07:44
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21572 news:5d01fed9$0$702$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/religious-objections/christian-objections/21-572
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/uapR1bEcBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/B2afLQXQBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/eGkdMO1-CQAJ
>
> Bevares!
>
> Man kan SELVFØLGELIG gøre sig tanker om, HVORFOR sådanne
> indlæg skal havne i kristendomsgruppen, og hertil må jeg så
> svare, at der indgår *væsentlige* bestanddele af Bibelen i
> hele bevisførelsen, og her kan man jo så gå fejl i byen,
> hvorfor *konstruktiv* kritik har sin berettigelse og ligefrem
> er efterlyst. Se evt. ...
> https://sites.google.com/site/etbible/home/religious-objections/christian-objections


Her et konkret eksempel på, da jeg engang var gået fejl i
byen (i efterforskningen):

https://sites.google.com/site/etbible/home/files/09-xxx/09-368
>
> > Input tabel:
> > ___________Tara___Abr___Isak__Begivenhed
> > Gen.11,26____70_____0_________Abraham fødes
> > Gen.12,04___145____75_________Abraham udvandrer
> > Gen.21,05___170___100_____0___Isak fødes
> > Gen.11,32___205___135____35___Tara dør
> > Gen.23,01_________136____36___Sara dør
> > Gen.25,20_________140____40___Rebekka hustru
> > Gen.25,26_________160____60___Esau og Jakob fødes
> > Gen.25,07_________175____75___Abraham dør


Sammenlign med:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/hallo/21-494
>
> Mht. at Abraham bliver født, da faderen er 130 (og IKKE 70):
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+11.26&version=BPH
>
> 1 Mosebog 11:26, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>
> Tera var 70 år, før han fik sønnerne Abram, Nakor og Haran.
> [a]
>
>
> Footnotes:
>
> a
> 11,26 Tera var altså 70, før han fik sin første søn. Det
> vides ikke, hvornår de andre blev født, og hvem der er
> ældst af de tre. Sandsynligvis er Abram yngst, men nævnes
> først, fordi han er den mest kendte og den, historien her
> drejer sig om. I 5,32 og 10,1 har vi rækkefølgen Sem, Kam
> og Jafet, selvom Kam er den yngste (9,24). Se også 10,21.
> Måske blev Abram født, da Tera var ca. 130 år, fordi ApG.
> 7,4 siger, at Abram først rejste fra Karan, efter at
> faderen var død. Ifølge 12,4 var Abram 75 år på det
> tidspunkt.


Hvis fejlen IKKE var blevet rettet, da havde konsekvensen blevet,
at hele tidsoversigt-rekonstruktionen var blevet forkert, og
dermed var mange DATA gået tabt, heriblandt et MEGET VIGTIGT
*indicium* på "Målestokken" (isotopet 78-Platin-193,
½-life = 50 år) ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193/78/21-432
>
> Og i det nye talsystem bliver denne forskel så til ...
>
> 0,35 * 223,1130205 ( én enhed)
> =
> 78,089...
>
>
> Compare with ...
>
> 78-Pt-193, Platinum
> 78, Atomic number (Z, Atomnummer)
> https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193

+

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/1140/21-472
>
> For at kunne *rekonstruere* synkroniseringen med asteroiden
> Apophis SKAL man vide dette!
[ ... ]
> Found 50:
> -10420, Tempel-counter = 50


Så ...

*Konstruktiv* kritik er - som sagt - fortsat efterlyst! ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21586

Kall, Mogens

unread,
Jun 16, 2019, 2:59:32 AM6/16/19
to
'Mikaels tjener' ... det er en helt ANDEN snak!

Ligesom kristne folk nedenunder deres underskrift somme tider
giver oplysning om, *hvem* de er og hvor de kommer fra, fx. at
de tilhører Folkekirken eller den Katolske Kirke eller Frelsens
hær; på samme måde er det her med mig.

Men det har INTET at gøre med efterforskningen! Den kan sagtens
eksistere UDEN denne "identifikation".

Se evt. ...
https://sites.google.com/site/kallfiles1/by-symbols/michael


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21501 news:5cecef81$0$695$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/-vJZiYkfBwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21587

Pettersen,Roald

unread,
Jun 16, 2019, 10:00:15 AM6/16/19
to
Jeg vil bare advare dig om at Michael er her og han kunne tage dig på ordet.

Kall, Mogens

unread,
Jul 1, 2019, 5:57:23 AM7/1/19
to
Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden

File 21.623 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/ararat/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/21-623
https://sites.google.com/site/etbible/home/stonehenge/21-623

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/ararat/21-623

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
=>

Enok_____65 = distance from Crater-Mexico to Nazca Lines, Peru
Abraham__75 = distance from South-America to Africa
Abraham__99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham_160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham_172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Cygnus-A mistanke:
Sara____127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
________9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt


Hmm ...

Men vi mangler FORTSAT at få et svar på, ...

1
HVORFOR de vælger 175 (Temple Jerusalem)
fremfor andre tal-muligheder (herunder target på 195),

samt ...

2
HVORFOR de gør koden mere vanskelig for os at aflære
end højest nødvendig
(mht. Cygnus-As galaktiske breddegrad fra 9,6 til 6,6)


I mellemtiden hændte der så følgende:

Input memory from ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: Found "Phone-call 175" to 2304.
USA siger video viser Iran fjerne mine fra olietanker -
Re: 2019 uge 24 (news samlet)
Date: Fri, 14 Jun 2019 10:59:59 +0200, GMT 08:59
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21575 news:5d03621a$0$701$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/close-encounters-3-kind/21-xxx/21-575
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/hunter/hunters/21-575
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/dvEa8B8yZVI/f16XnM-TAQAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/RkE1ghSDXwc/T2oCJZuIBgAJ
>
> -
>
> Israel-U.S.-Russian trilat to be held in Jerusalem on June 24
>
> Netanyahu first proposed the idea at the Kremlin in February
> during a meeting with Russian President Vladimir Putin that
> dealt primarily with Iran’s presence in Syria.
>
> By Herb Keinon
> June 14, 2019 01:58
>
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-US-Russian-trilat-to-be-held-in-Jerusalem-on-June-24-592474

>
>
> Kommentar:
>
> 24. juni er dag nr. 175 i året
>
> Compare with ...
>
> https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-573
> >
> > Abraham-175, Distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
> [ ... ]
> > Year___-144__Adam_temple
> > -2167, 2152, 2008, 175, Abraham-__0
> [ ... ]
> > -1992, 2327, 2183, 350, Abraham-175
> [ ... ]
> > Samsons gåde KAN altså godt være en lille "hilsen" fra dem
> > til os (der er på jagt efter ... "den forsvundne skat" ... ).
> >
> >
> > Formålet hermed skulle i så fald være IKKE at *forskrække*
> > "Rebekka", FØREND hun selv gerne vil og søger *kontakt*!
>
>
> I guess, this is a "phone-call" (175) for You, Sir (ET)!
>
>
> Men, men, men ...
>
> Der kan under INGEN omstændigheder gøres aftaler med
> Kleptokratistan (hvis jeg kender dem ret): Der er al, al for
> mange lig i lasten! Du har jo nærmest *voldtaget* Rebekka,
> deres brud!
>
> Så ...
>
> Hvis jeg var dig, da ville jeg stikke af nu, mens jeg endnu
> har chancen!
>
> -
>
>
> 21575


=>

ET Outputs ?

Newsgroups:
News:dk.politik
Subject: Re: 2019 uge 26 (news samlet)
Date: Wed, 26 Jun 2019 07:08:24 +0200, GMT 05:08
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21610 news:5d12fdd1$0$697$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/hunter/hunters/21-610
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/KRRRRth6nhU/5gV24TZ1AwAJ
>
> http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-22-01-27-25/


DATA-input from ...
http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html
Tidligere hændelser:
[ ... ]
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-05-29-00-15-59/
Nye hændelser:
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-22-01-27-25/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-23-00-46-17/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-23-01-50-01/
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2019-06-25-02-12-03/

(
NB! Bemærk den forholdsvise lange ventetid, der har været
siden sidste "stenkast" ude fra Rummet (>24days). Og så kommer
der lige 4 efter hinanden.
)

Compare with ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Subject: Mystiske signaler fra rummet er nu opsnappet for
anden gang -
(Videnskab news samlet fra 19. november 2018)
Date: Wed, 30 Jan 2019 10:02:47 +0100, GMT 09:02
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21220 news:5c516841$0$680$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/kallscie/home/000-files/21-xxx/21-220
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/g4syc4z0Ibs/v--J3KdVDAAJ
> -
>
> Kunstige stjerneskud og satellit-reklamer på himlen er måske fremtiden
> Kilde:
> ScienceAlert
> 18 januar 2019
>
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/kunstige-stjerneskud-og-satellit-reklamer-paa-himmelen-er-maaske-fremtiden
>
> -
[ ... ]
> -
>
> Kunstige stjerneskud
>
> Skrevet af Henrik Rosenørn
> Overordnet kategori: Rumfart
> Kategori: Civil rumfart
> Publiceret: 19. januar 2019
>http://www.astronomibladet.dk/rumfart/civil-rumfart/kunstige-stjerneskud.html
>
> -

(
Vores midlertidige konklusion må derfor være, at der nu er stor
sandsynlighed for, at nogen her fra Jorden KAN *fuske* med disse
input (og dermed lede os på afveje), desværre! ... :-(
)


Det, der gør disse tal interessante, er (hvis vi ser bort fra
vores forbehold mht. *fuskeri*), at ...

TIDSPUNKTERNE minder al, al for meget om velkendte tal:

2019-06-22, day 173, 01-27 = 127 (apropos Cygnus A 127)
2019-06-23, day 174, 00-46 = 46 (apropos target 196 (46)
2019-06-23, day 174, 01-50 = 150 (apropos Chernobyl-Crater 150)
2019-06-24, day 175, __________________________________________
2019-06-25, day 176, 02-12 = 212 (unknown number!)


HVIS vi opfatter tallet 212 set i lyset af target (195), da er
forskellen på ...

+212
-195
=
17

Og ...

Sammenkobler vi det med "træfpunktet" på dag nummer 175, da bliver
regnestykket på:

17
+1 (day 176 - day 175)
=
18


Såfremt det vitterlig er et ET Output, HVAD *hentyder* de så til?


KANSKE følgende:

Fra Templet (195) med en distance på 18 er der et objekt, vi indtil
nu har overset!

Dette objekt er følgende:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+7.1-8.5&version=BPH

1 Mosebog 7:1-8:5, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Ondskabens konsekvens

7,1
Da Noa var færdig med at bygge arken, ...

[ ... ]

24
I 150 dage var jorden i vandmassernes vold.

150


En ny begyndelse

[ ... ]

8,3
Vandet sank lidt efter lidt, og efter at arken i 150 dage
havde været prisgivet vandmasserne,

150

4
gik den på grund i Ararats bjerge. Det skete den 17. dag
i den syvende måned.

Ararats bjerge
17 dag
7 måned

5
Vandet fortsatte langsomt med at synke. Først i den
tiende måned kom bjergtinderne til syne.

10 måned

(
Det var denne passage i Bibelen, der først (for mange, mange
år siden) gav anledning til *mistanken* om, at Bibelen er
"inficeret" og at der med 150 op og derefter 150 ned muligvis
blev hentydet til noget ved +/- 90°.
)


Bemærk at der undervejs her nævnes 150 to gange, apropos ...

2019-06-23, day 174, 01-50 = 150 (apropos Chernobyl-Crater 150)
2019-06-24, day 175, __________________________________________
2019-06-25, day 176, 02-12 = 212 (unknown number!)


Dengang mistanken som sagt opstod, vidste vi ikke al det vi
ved i dag (mht. bl.a. targets DATA), så det ta'r vi lige her:

6 * 30 dage = 180

and ...

180
+17
=
197

Compare with ...

Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et
+
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/20-898

Moderstjernens position menes således at befinde sige på ca. ...

Galaktisk længdegrad 45-46 (i et 600-talsystem samt i
stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)

600-tal-system:
Galaktisk
længdegrad 195,6518082


Tallene er tæt på hinanden!


Nå, men ...


Beregner vi nu afstanden fra Ararats bjerg ...

Download evt. help-file (regneark):
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/Temple%20047.sxc


Beregner vi nu afstanden fra Ararats bjerg (til de andre objekter),
da fås følgende:

Distance from Ararat to Crater-Mexico = 175,40055034
Distance from Ararat to Nazca Lines, = 203,11271187
Distance from Ararat to South-America = 142,52289854
Distance from Ararat to Africa = 80,38598757
Distance from Ararat to Giza-Egypt = 24,18555493
Distance from Ararat to Temple-Jerusalem = 18,00272401


Det er FORBAVSENDE hvor *nøjagtig* tallet præcist er 18

Compare with ...

18 (180, 1800, 18.000):
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43


Midlertidig output:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085

___ quote begin ___________________

[ ... ]

Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab (til tallene
61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.

Og 61 - 43 giver tallet 18


Hmm ...

Et af vores spørgsmål var følgende:

Men vi mangler FORTSAT at få et svar på, ...

1
HVORFOR de vælger 175 (Temple Jerusalem)
fremfor andre tal-muligheder (herunder target på 195),


Svaret kan altså MULIGVIS være, at Ararats bjerg er det egentlige
objekt, idet ...

Distance from Ararat to Crater-Mexico = 175,40055034

Huske på må vi jo, at man MULIGVIS har haft et ønske om at
sammenkæde 127 med 48 (hvilket jo netop giver 175).

Eller rettere sagt:

HVAD ville VI ha' gjort (hvis VI skulle løse denne type opgave)?

Følgende objekter kan vi IKKE *manipulere* med:

Abraham__75 = distance from South-America to Africa
Abraham__99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham_160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Ararat

Følgende objekter kan VI godt *manipulere* med:
Enok_____65 = distance from Crater-Mexico to Nazca Lines, Peru
Abraham_172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
Sara____127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
________9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt


Kanske vi havde lavet et computer-program (ligesom vi har en
skakcomputer), og den kunne så spytte 1000 løsningsmodeller
ud, hvoraf nogle var/er bedre end andre.

Og så KUNNE vi *udvælge* den bedste af dem alle.

Og det blev så løsningen:
Sara____127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Ararat

Og så får man lige SDAMTIDIG "smuglet" de 48 med ind i
systemet, idet ...

+175
-127
=
48


Det er i hvert fald hermed et *hypotese-forslag*!


Undervejs skal vi lige bemærke en anden "lidt" pudsig ting:

Distance from Africa to Ararat to = 80,38598757
Distance from Africa to Stonehenge = 80,39694453

samt ...

Distance from Crater-Mexico to Stonehenge = 120,12237658


Og dét leder så tanken hen på følgende:

Kan den oprindelige Stonehenge være opført af dem udefra
Rummet?


Tja ...

Lad os undersøge sagen lidt nærmere:


https://da.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
https://da.wikipedia.org/wiki/Stonehenge#Opbygning

Opbygning

Stenkonstruktionen, som den fremstår i dag, blev rejst
for mellem 4.000 og 4.500 år siden. Når man bevæger sig
udefra ind mod midten, optræder de i denne rækkefølge:

Oprejste sten kaldet sarsens, omkring fire meter høje,
danner en kreds med diameter omkring 33 meter, med
omkring halvanden meter mellem hver sten. Oprindeligt
bestod den af 30 sten i en ubrudt ring, med overliggere
af samme stenart, en hård type sandsten, hentet fra
Avebury 30 kilometer derfra. I Avebury finder man også et
bemærkelsesværdigt neolitisk monument.

"Anhold":

1. 33 meter
2. 30 sten


Compare with ...

33:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+21.17&version=BPH

Aabenbaringen 21:17, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Derefter målte han muren til at være 144 alen[a] efter
menneskemål, som også er det mål, englen brugte.


Footnotes:

a
21,17 Da 144 er 12 gange 12, er betydningen nok, at byen
kan rumme hele Guds folk. Målet svarer til ca. 66 m. Det
er sandsynligvis murens højde, der er tale om.


Kommentar:

Vi har før i abraham-koden stødt ind i, at tallene KAN
være *krypterede*, fx. er 48 ændret til 24 eller 96

Og her er 33 meter * 2 = 66 meter


30 sten:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, October 14, 2006, CET 09:18, GMT 07:18
Subject: The main-program (message from ET, Aliens)
05786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk *
https://sites.google.com/site/etbible/home/files/05-xxx/05-7xx/05-786
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/1cc7d1b2bb09089b
>
> Tilsyneladende - med første øjekast - ser Salme 127 ud som
> alle de andre, men det har nu vist sig, at der udfor Salme
> 127 er en art markører.
>
> Symbol-genkendelserne er ...
>
> Input:
>
> 5781 news:d1gXg.345$8W...@news.get2net.dk
> >
> > > ... gges det første Templet (Sl 127) af Salomo.
> [ ... ]
> > Øh ... der er flere måder at tælle på.
> >
> > Her er en oversigt:
> >
> > 7 120 23 1
> > 6 121 24 2
> > 5 122 25 David
> > 4 123 26 1
> > 3 124 27 David
> > 2 125 28 1
> > 1 126 29 2
> > 0 127 30 Solomon, Cygnus-A Noa longitude
> > 1 128 31 1
> > 2 129 32 2
> > 3 130 33 3
> > 4 131 34 David
> > 5 132 35 1
> > 6 133 36 David
> > 7 134 37 1


Markør 30 har vi tidligere behandlet i efterforskningen.

Her skal vi derfor "blot" bemærke, at de føromtalte 120
"titter" frem, apropos ...

Distance from Crater-Mexico to Stonehenge = 120,12237658


Så noget ku' altså godt tyde på, at OGSÅ Stonehenge er "inficeret"!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21600 news:5d0dd708$0$698$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/y4ew8mg5BwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21623

Kall, Mogens

unread,
Jul 2, 2019, 7:14:04 AM7/2/19
to
Found 104 -
Re: Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden

File 21.628 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-628
https://sites.google.com/site/etbible/home/ararat/21-629
https://sites.google.com/site/etbible/home/great-flood/21-629
https://sites.google.com/site/etbible/home/temple/21-629
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104/21-623

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etbible/home/great-flood/21-629

-

Update:
https://sites.google.com/site/etbible/home/dating/21-627

Den 01-07-2019 kl. 11:57 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden
Date: Mon, 1 Jul 2019 11:57:20 +0200, GMT 09:57
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21623 news:5d19d90b$0$702$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/2OmfDja0AwAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/hQ7LO-7TCwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/JKkSxGhgAgAJ
>
> Fra Templet (195) med en distance på 18 er der et objekt, vi indtil
> nu har overset!
>
> Dette objekt er følgende:
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+7.1-8.5&version=BPH
>
>     1 Mosebog 7:1-8:5, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>
>     Ondskabens konsekvens
>
>     7,1
>     Da Noa var færdig med at bygge arken, ...
>
>     [ ... ]
>
>     24
>     I 150 dage var jorden i vandmassernes vold.
>
>   150
>
>
>     En ny begyndelse
>
>     [ ... ]
>
>     8,3
>     Vandet sank lidt efter lidt, og efter at arken i 150 dage
>     havde været prisgivet vandmasserne,
>
>   150
>
>     4
>     gik den på grund i Ararats bjerge. Det skete den 17. dag
>     i den syvende måned.
>
>   Ararats bjerge
[ ... ]
Tallet 18 er i "familie" med 1800, og dette tal står OGSÅ
*indirekte* ud for Syndfloden:


https://sites.google.com/site/etbible/home/pedigree/out-01

_________Adam__________________________Enok____________Noa
____________1____2____3____4____5____6____7____8____9___10___11
[ ... ]
0000___________________________________________________________
0144-0000_0000____-____-____-____-____-____-____-____-____-____-
0274-0130_0130_0000____-____-____-____-____-____-____-____-____-
0379-0235____-_0105_0000____-____-____-____-____-____-____-____-
0469-0325____-____-_0090_0000____-____-____-____-____-____-____-
0539-0395____-____-____-_0070_0000____-____-____-____-____-____-
0604-0460____-____-____-____-_0065_0000____-____-____-____-____-
0766-0622____-____-____-____-____-_0162_0000____-____-____-____-
0831-0687____-____-____-____-____-____-_0065_0000____-____-____-
1018-0874____-____-____-____-____-____-____-_0187_0000____-____-
1074-0930_0930_0800____-____-____-____-____-____-____-____-____-
1131-0987____-____-____-____-____-____-_0365_0300____-____-____-
1186-1042____-_0912_0807____-____-____-____-____-____-____-____-
1200-1056____-____-____-____-____-____-____-____-_0182_0000____-
1284-1140____-____-_0905_0815____-____-____-____-____-____-____-
1379-1235____-____-____-_0910_0840____-____-____-____-____-____-
1434-1290____-____-____-____-_0895_0830____-____-____-____-____-
1566-1422____-____-____-____-____-_0962_0800____-____-____-____-
1700-1556____-____-____-____-____-____-____-____-____-_0500_0000
1795-1651____-____-____-____-____-____-____-____-_0777_0595____-
1800-1656____-____-____-____-____-____-____-_0969_0782____-____-


Men det *forudsætter*, at UFO-jægeren har kendskab til atomfysik
og astronomi (herunder 1,44 Solmasser = Supernova eksplosion 1a),
og det har den "umodne" Rebekka ikke!

Men hun kan tælle:

Tidspunktet Syndfloden finder sted er ...
Tidspunktet Syndfloden finder sted er år -2519
Tidspunktet Templet bliver opført er år -967

Delta:

2519
-967
=
1552


Forskellen på dette tal (1552) og Syndfloden (målt udfra Adam) er
følgende:

+1656
-1552
=
104

Compare with ...

104:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104
Man kan *kryptere* sit kendskab (til tallene 61 og 43) ved
at lægge dem sammen:

+43
+61
=
104


Tidligere er 61 OGSÅ blevet fundet *indirekte* (i stamtavlen):

_________Adam__________________________Enok____________Noa
____________1____2____3____4____5____6____7____8____9___10___11
[ ... ]
0000___________________________________________________________
0144-0000_0000____-____-____-____-____-____-____-____-____-____-
0274-0130_0130_0000____-____-____-____-____-____-____-____-____-
0379-0235____-_0105_0000____-____-____-____-____-____-____-____-
0469-0325____-____-_0090_0000____-____-____-____-____-____-____-
0539-0395____-____-____-_0070_0000____-____-____-____-____-____-
+ 61
=
600

0604-0460____-____-____-____-_0065_0000____-____-____-____-____-
0766-0622____-____-____-____-____-_0162_0000____-____-____-____-
0831-0687____-____-____-____-____-____-_0065_0000____-____-____-
1018-0874____-____-____-____-____-____-____-_0187_0000____-____-
1074-0930_0930_0800____-____-____-____-____-____-____-____-____-
1131-0987____-____-____-____-____-____-_0365_0300____-____-____-
1186-1042____-_0912_0807____-____-____-____-____-____-____-____-

1200-1056____-____-____-____-____-____-____-____-_0182_0000____-
1284-1140____-____-_0905_0815____-____-____-____-____-____-____-
1379-1235____-____-____-_0910_0840____-____-____-____-____-____-
1434-1290____-____-____-____-_0895_0830____-____-____-____-____-
1566-1422____-____-____-____-____-_0962_0800____-____-____-____-
1700-1556____-____-____-____-____-____-____-____-____-_0500_0000
1795-1651____-____-____-____-____-____-____-____-_0777_0595____-
1800-1656____-____-____-____-____-____-____-_0969_0782____-____-


Så ...

Vores *konklusion* må derfor fortsat være, at forfatteren af
disse Oldtidstekster (inside the Bible) må ha' haft kendskab
til atomfysik og moderne astronomi!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21600 news:5d0dd708$0$698$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/y4ew8mg5BwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21628

Kall, Mogens

unread,
Jul 4, 2019, 3:38:30 AM7/4/19
to
ET-contact ? -
Re: Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden

File 21.632 ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/46/21-632
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/127/21-632
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/150/21-632
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/196/21-632
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/212/21-632

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/markpointer/212/21-632

-

Den 01-07-2019 kl. 11:57 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Found 104 -
Re: Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 2 Jul 2019 13:13:59 +0200, GMT 11:13
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21628 news:5d1b3c83$0$696$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-628
https://sites.google.com/site/etbible/home/ararat/21-628
https://sites.google.com/site/etbible/home/great-flood/21-628
https://sites.google.com/site/etbible/home/temple/21-628
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104/21-628
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/1RjZ4SkaHSk/-S3bvvkGBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/oT567LEmDAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/bSeKgCdhenk/V9TsaSyzAgAJ
Æh ...

Følgende er blevet overset:

212 * 360/600
=
127,2

Compare with ...

> 2019-06-22, day 173, 01-27 = 127 (apropos Cygnus A 127)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21600 news:5d0dd708$0$698$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/y4ew8mg5BwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 21632

Kall, Mogens

unread,
Apr 3, 2020, 4:29:26 AM4/3/20
to
Evaluering 002

File 22.287a ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/22-287
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/abraham-code/22-287

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/172/21-560
____________________________________________________________

Evaluering 002


Hypotesen om, at der med Abraham (og alle de oplysninger
knyttet til ham i Bibelen) ... OGSÅ foreligger *skjulte*
informationer om de faktuelle forhold på Jorden herunder
Chicxulub-krateret (i Mellemamerika) ... blev første gang
offentliggjort den 26 Dec 2018 (file 21.152). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-152

For nylig (28 February 2020) bragte BBC så en i denne
forbindelse interessant oplysning om, at der i Spanien OGSÅ
findes et Stonehenge. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-1xx/22-162

Og det var navnlig dette, der satte jagten igang, fordi ...

Skabes der en ret linje mellem Stonehenge i England og så det
i Spanien, da krydser denne linje Krater-Jerusalem-linjen ud
for NØJAGTIG 120,00/600 global unit.

Og dét er ganske simpelt UTÆNKELIGT, at det kan lade sig gøre
ved en tilfældighed.

Langt mere sandsynligt er det, at det er sket som en bevidst
overlagt handling.

Forklaringsproblemet her er så blot, at da der er tale om
flere tusind år gamle Oldtidsminder, kunne Menneskeheden
dengang af gode grunde INTET vide om disse hændelser (herunder
Asteroide-katastrofen i Mellemamerika for 65 millioner år
siden)!

Forklaringen må derfor være, idet vi indenfor videnskab har
det princip om, at den mest simple forklaring som oftest er
den rigtige, at der må ha' været et besøg ude fra Rummet, og
at informationerne stammer fra dem!

Og dét er jo en ret vild tanke!


Nå, men ...

Når man skuer linjen fra Krateret i Mexico helt over til
Jerusalem, da KUNNE de to Stonehenge undervejs godt minde
lidt om - visuelt set - en art *guidning*, som om vi bliver
ledt gennem denne "Port" frem mod målet (Jerusalem).

Og det er præcis DET SAMME, der måske gør sig gældende mht.
Nazca-linjerne i Peru:

Visuelt set ankommer vi "flyvende" fra Jerusalem som en
Papegøje, apropos Nazca-papegøjen, se evt. billede ...
Parrot (Loro, Papegøjen) 000, cut 005.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/parrot

Og her ved ankomsten til Nazca-linjerne er der så ligeledes 2
iøjnefaldende * "sigtekorn" *, Spiralen og Abens hale (the
Tail of the Monkey). Se evt. billede ...
Luxor 001, cut 004.jpg
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/luxor

Det er som om man *guides* til at "lande" (hvis man var en
fugl) på en af de mest iøjnefaldende linjen, Luxor-linjen.


Un moment, s'il vous plaît


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22287a

Kall, Mogens

unread,
Apr 5, 2020, 4:57:34 AM4/5/20
to
Evaluering 002,b

File 22.287b ...
Den 03-04-2020 kl. 10:29 skrev Kall, Mogens:

22287a news:5e86f3ff$0$706$1472...@news.sunsite.dk

> Evaluering 002
>
> File 22.287a ...
> Abraham-code
>
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287Evaluering 002


Hypotesen om, at der med Abraham (og alle de oplysninger
knyttet til ham i Bibelen) ... OGSÅ foreligger *skjulte*
informationer om de faktuelle forhold på Jorden herunder
Chicxulub-krateret (i Mellemamerika) ... blev første gang
offentliggjort den 26 Dec 2018 (file 21.152). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-152

For nylig (28 February 2020) bragte BBC så en i denne
forbindelse interessant oplysning om, at der i Spanien OGSÅ
findes et Stonehenge. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-1xx/22-162

Og det var navnlig dette, der satte jagten igang, fordi ...

Skabes der en ret linje mellem Stonehenge i England og så det
i Spanien, da krydser denne linje Krater-Jerusalem-linjen ud
for NØJAGTIG 120,00 global unit (ud af 600 enheder).
fugl) på en af de mest iøjnefaldende linjen, Luxor-187-linjen.


Øh ...

Forholdet mellem de 2 mest iøjnefaldne linjer er følgende:

Input picture from ...

0, oversigt, Cut 006.jpg
https://goo.gl/maps/LoHogzrGz66SNzen8
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines

Luxor-187-line inclination (hældning):
West
49, 323 pixel
East
867, 4 pixel
818, 319
21,30457°
(180-21,3)
158,69543°


Square-150-line inclination (hældning):
West
136, 37 pixel
East
561, 642 pixel
425, 605
54,91275°

=>

delta:
158,69543°
54,91275°
=
103,78°

Compare with ...

104:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43

Man kan *kryptere* sit kendskab (til tallene 61 og 43) ved
at lægge dem sammen:

+43
+61
=
104


Vi præsenteres altså allerede fra starten af - når vi undersøger
Nazca-linjerne - for noget ekstra-ordinært, fordi Menneskeheden
jo slet ikke havde kendskab til atomfysisk, førend Niels Bohr
i 1913 formulerede atommodellen!


Pudsigt nok bliver den anden vinkel så ...

180°
-103,78°
=
76,22 (360°) or 127,03 (600°)

Og dette tal *genkender* vi OGSÅ:

Cygnus A
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/cygnus-a

Galactic 360:
Longitude 076,1899
Latitude +05,7554

Galactic 600:
Longitude 126,98317
Latitude +09,59233


Un moment, s'il vous plaît


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22287b

Kall, Mogens

unread,
Apr 16, 2020, 3:12:08 AM4/16/20
to
Evaluering 002,c

File 22.287 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287c
Den 03-04-2020 kl. 10:29 skrev Kall, Mogens:

22287a news:5e86f3ff$0$706$1472...@news.sunsite.dk

> Evaluering 002
>
> File 22.287a ...
> Abraham-code
>
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287


Evaluering 002


Hypotesen om, at der med Abraham (og alle de oplysninger
knyttet til ham i Bibelen) ... OGSÅ foreligger *skjulte*
informationer om de faktuelle forhold på Jorden herunder
Chicxulub-krateret (i Mellemamerika) ... blev første gang
offentliggjort den 26 Dec 2018 (file 21.152). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-152

For nylig (28 February 2020) bragte BBC så en i denne
forbindelse interessant oplysning om, at der i Spanien OGSÅ
findes et Stonehenge. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-1xx/22-162

Og det var navnlig dette, der satte jagten igang, fordi ...

Dannes der en ret linje mellem Stonehenge i England og så det
i Spanien, da krydser denne linje Krater-Jerusalem-linjen ud
for NØJAGTIG 120,00 global unit (ud af 600 globale enheder).

Og dét er ganske simpelt UTÆNKELIGT, at det kan lade sig gøre
ved en tilfældighed.

Langt mere sandsynligt er det derfor, at det er sket som en
fugl) på en af de mest iøjnefaldende linjen, Luxor-187-linjen.


Forholdet mellem de 2 mest iøjnefaldne linjer er følgende:

Input picture from ...

0, oversigt, Cut 006.jpg
https://goo.gl/maps/LoHogzrGz66SNzen8
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines

1.
Luxor-187-line inclination (hældning):
158,65032°


2.
Square-150-line inclination (hældning):
54,93338°

=>

delta:
158,65032°
-54,93338°
=
103,72°

Compare with ...

104:
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/104

See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/background/atomic-physics

43 and 61 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43

Man kan *kryptere* sit kendskab (til tallene 61 og 43) ved
at lægge dem sammen:

+43
+61
=
104


Vi præsenteres altså allerede fra starten af - når vi
undersøger Nazca-linjerne - for noget *ekstraordinært*,
fordi ...

Menneskeheden havde jo slet ikke kendskab til atomfysisk,
førend Niels Bohr i 1913 formulerede atommodellen!


Så langt, så godt.


Opmåler vi afstandene fra Nazca-linjerne til andre kendte
objekter på Jordkloden, da bliver tallene bl.a. følgende:

https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines

Arcdegrees (600-system)
from
Nazca-linjerne
to ...
64,62789137 Chicxulub crater, Mexico
[ ... ]
186,82944722 Luxor Temple, Egypt

(
De 64½ enheder til Krateret i Mexico gav oprindelig anledning
til hypotesen om, at tallet 65 - symbolsk set - repræsenterede
de 65 millioner år, der er gået, siden asteroide-katastrofen
indtraf.
)


Tallet 186,83 minder ret meget om tallet 187, og dette tal er
et såkaldt *markørtal* (ligesom tallet 104), idet det består
af tallene 144 + 43.

Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/187

Tallet 187 KAN således dække over kendskab til atomfysik samt
den grænse, der får Supernova Type 1A til at eksplodere (og
skabe alle grundstofferne, som vi kender dem i Det Periodiske
System).


Disse oplysninger BØR få en opdager/efterforsker til at
indse, at vi her (med Nazca-linjerne) har at gøre med et
*autentisk* "fodaftryk" (som en art "visitkort" from Space).

(
NB!
Dette er en abe IKKE i stand til at indse, pga. manglende
intelligens!
)


Det næste, vi skal bemærke, er, at en af de to anvendte
figurer, Aben (The Monkey), har en lidt bemærkelsesværdig
udformning, idet hænderne hver har 5 fingre, mens bagbenene
KUN hver har 4 tæer (skønt det normale er 5 i antal). Se evt.
billeder ang. dette ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/monkey/picture

Nej!
Faktisk *mangler* en af hænderne OGSÅ en finger, så
regnestykket bliver følgende:

+5 fingre (venstre hånd)
+4 fingre (højre hånd)
+4 tæer (v. fod)
+4 tæer (h. fod)
+1 hale
=
18

(
NB!
Nogle tæller dog dette anderledes. Se fx. ...
https://tathastuu.com/2019/05/god-signs-nazca-lines.html#Monkey_Analysis
)

Compare with ...

18 (180, 1800, 18.000):
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18

Midlertidig output:

https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/18/19-085

___ quote begin ___________________

[ ... ]

Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab (til tallene
61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.

Og 61 - 43 giver tallet 18


Også heri hjælpes en UFO-jæger lidt på vej mht. at forfølge et
"fodaftryk" i håbet om at finde "dyret", der har efterladt
aftrykket!


Så langt, så godt.


Det findes også en anden linje, som "næsten" er parallel med
Luxor-linjen. Den er IKKE ret stor, men den *afslører*
kendskab til forhold, som vi skal komme ind på i det følgende.

Denne linje starter meget veldefineret næsten udfor en punkt,
hvor mange linjer mødes, og som derfor - visuelt set - minder
en hel del om en stjerne.

Denne stjerne har fået navnet:
Star of Bethlehem (Betlehemstjernen)

Og ...

Linjen har fået navnet:
Jerusalem-road-2 (Bethelemstar road)

Se evt. ...
Jerusalem-Road-2 001, cut 003.jpg
https://goo.gl/maps/xm2FTNUMZETYtabU9
https://sites.google.com/site/abraham175code/nazca-lines/jerusalem-road-2


(Mere om dette sidenhen)


Men der findes også en *usynlig* linje, som ligeledes peger
hen på Jerusalem. Den går gennem figuren Monkey og passerer
undervejs en MEGET smal passage på vej til Jerusalem.

Og det er denne linje (skønt den er usynlig), der *afslører*
kendskab til Abraham-coden samt The-ET-StarMap (som vi har
fundet inside the Bible).


Un moment, s'il vous plaît.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22203b news:5e652952$0$698$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/WAMj6e6UAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22287c

Kall, Mogens

unread,
Apr 17, 2020, 8:16:26 PM4/17/20
to
Found perhaps connection between Monkey (5+4+4+4+1) and Hands (5+4)
22.303


Found perhaps connection between Monkey (5+4+4+4+1) and Hands (5+4)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22303

Kall, Mogens

unread,
Aug 7, 2020, 6:23:25 AM8/7/20
to

Place of the Temple Mount, Jerusalem (Found Big Bang: 440,035) -
Re: Hypotese-forslags-ændring 2 -
Re: Rekonstruktion, version 1 -
Re: Abraham-koden

File 22.387z3 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/z3

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/z3

-

Den 07-08-2020 kl. 10:38 skrev Kall, Mogens:
>
> Hypotese-forslags-ændring 2 -
> Re: Rekonstruktion, version 1 -
> Re: Abraham-koden
>
> File 22.387x ...
> https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/x
>
> Google-auto-translation:
> From Danish to English (and many other languages)...
>
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/x
>
>
> -
>
> Den 01-08-2020 kl. 15:13 skrev Kall, Mogens:
>
> Newsgroups:
> News:dk.videnskab
> Subject: Rekonstruktion, version 1 - Re: Abraham-koden
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> Date: Sat, 1 Aug 2020 15:13:11 +0200
> 22387a news:5f256a6a$0$695$1472...@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/44CslFbMBwAJ
> [
> File 21560, Subject: Abraham-koden ]
> https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
> ]
> >> Da kan en ny hypotese opstilles:
> >>
> >> Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
> >> *hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
> >>
> >> Abraham-75 = distance from South-America to Africa
> >> Abraham-99 = distance from Crater-Mexico to South-America
> >> Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
> >> Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
> >> Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
> >> =>
> >> Cygnus-A mistanke:
> >> Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
> >> Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
> [ ... ]
> > Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
> > koden; idet ...
> >
> > 1.
> > Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
> >
> > 2.
> > Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
> >
> > 3.
> > Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
> >
> > 4.
> > Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
> >
> >
> > Men ...
> >
> > HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da
> > havner vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
> >
> > Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht.
> > valget af Stonehenge:
> >
> > Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
> >
> > (hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
>
> Compare with ...
>
> 22387v news:5f2cb8c3$0$689$1472...@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/v
> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/0wmaGaevAgAJ
> >
> > Mexico, westcoast
> > (næsten ved halvøen sydspids, hvor den er smallest)
> > (almost at the southern tip of the peninsula, where it is narrowest)
> > ca.
> > 23.914916, -110.821317
> > 24.080948, -111.009528
> > 24.082663, -111.010632
> > 24.087164, -111.015321
> > 24.087777, -111.015989 Stonehenge
> > 24.088025, -111.016137 (NE-of-Stonehenge)
> > 40__________185,026895
> > Samlet afstand: 12.506,71 km (7.771,31 mi)
> >
> > Find 12.500 km:
> > 24.964756, -112.224269
> > 41,61_______187,040448
> >
> > 12.500 * 600/40.000 = 187,5
>
>
> Tal- *symbol* -genkendelse:
>
> 40.000 * 5/(4*4) = 12.500
> 10.000 * 5/(4*1) = 12.500
> _________5/___1
>
>
>
> Såfremt det *primært* er dét, der har været hensigten at kommunikere
> (med the Stonehenge-MonkeySphinx-line), da ligger Stonehenges
> position nu ret *fastlåst* til denne linje.
>
> Og i så fald:
>
> Vi kan nu *forklare* (ud fra en *videnskabelig* begrundelse, HVORFOR
> Stonehenge er placeret lige præcis dér, hvor den er!
>
> Men det må komme an på en prøve!
>
>
> [ File 22.387a, fortsat ]
> >
> >
> > Teoretisk set KUNNE man også være andre *letgenkendelige* brøker:
> >
> > 1/1 = 600
> > 1/2 = 300
> > 1/3 = 200
> > 1/4 = 150
> > 1/5 = 120 ... focus
> > 1/6 = 100
> > 1/7 = 85,71...
> > 1/8 = 75
> >
> >
> > Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
> >
> > Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
> >
> >
> > Homework:
> >
> > Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker,
> > der kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
>
>
> Interrupt RETURN from ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.videnskab
> Subject: Re: Monkey-Sphinx:
> Found 61 (NewFoundland), 185 and 187 (Mexico) -
> Re: Found 440 (Big Bang) -
> Re: Found 78 -
> Re: Crater, version 4 -
> Re: Pyramids: Found 43 and the meter-system =>
> Found the Crater-Giza-line -
> Re: Rekonstruktion, version 1 -
> Re: Abraham-koden
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> Date: Fri, 7 Aug 2020 06:02:31 +0200
> 22387w news:5f2cd25a$0$696$1472...@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/w
> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/2UvCKZy1AgAJ
> >
> > Sphinx:
> > 172,000000
> > 172,0x
> > ....
> > 173
> > Conclusion: Counter *above* (overflow)
> >
> > and ...
> >
> > Monkey-Sphinx:
> > Counter
> > 49
> > ....
> > 49,89x
> > 50,000000
> > Conclusion: Counter *below*
> >
> > =>
> >
> > Big Bang:
> > 440,035 80,42166667
> > 156,62840722 (distance to GC)
> >
> > Create lines from:
> [ ... ]
> > Temple distance to Sphinx-(Birdline-to)-Jericho-line
> > 31.783068, 35.232408
> > 0,61991 km (distance to Temple-Jerusalem)
> > 439,3899 km (distance to Sphinx)
> >
> > =>
> >
> > _____________________439,39 ............ Sphinx
> > 0,61991 + 439,3899 = 440,00981
> > 0,61991 + 439,3921 = 440,01201
> > Compare with ________440,035 ........... Big Bang
> >
> >
> > Found Big Bang longitude-number ?
> >
> > =>
> >
> > Searchstring:
> > 80,42166667 km
> >
> > as distance from Sphinx and/or Temple-Jerusalem
>
>
> Konklusion:
>
> Idet tallene IKKE er 100 % præcise endnu, må konklusionen være, at
> der endnu er noget, som vi ikke har taget højde for!
>
> Hypotese-forslags-ændring 2:
>
> 1.
> Crater-M.Everest-line *flyttes* en anelse mod vest ud for Krater, så
> den passer til vores målestok Platin-193, fordi det må antages, at det
> er dét, de ønsker at informere os om (altså denne målestok på ½-life
> lig med 50 år).
> =>
> Find position 78 (fremfor 78,5...) at ...
> M.Everest-Crater-line crossing Calakmul-Xcambó-line
>
> 2.
> Stonehenge-Monkey/Sphinx-line *flyttes*, så distancen til Stonehenge
> bliver på 50 (fremfor 49,89...)
> [NB! Givetvis udgår dette punkt 2 på baggrund af 61 (NewFoundland),
> 185 og 187 (Mexico, west) samt distancen-på-12.500-km fundene på
> Stonehenge-Monkey/Sphinx-line.
>
> 3.A
> Sphinx-Jerusalem korrigeres til målte Big Bang værdier på 440,035 km
> (fremfor 439,3921 km)
>
> 3.B
> Undersøg og beregn - om mulig - deres-Big-Bang-værdier ud fra deres
> position på himlen i en afstand til os på 2419 lysår. Se evt. ...
> https://sites.google.com/site/etbible/home/pictures/3135


Jerusalem-175 (Temple)
31.778077, 35.235312
https://goo.gl/maps/iWjx2FYpBS65wUeX8
439,5096 km (distance to Pyramid-1, Le grand, Giza)


1. Pyramide top
Den store pyramide i Giza
29.978940, 31.134104
https://goo.gl/maps/cfwgRqkEZRS7Y4oMA
537,0 m (distance to Sphinx)


4. Sfinksen/Sphinx i Giza
Head of the Lion
29.975285, 31.137745
https://goo.gl/maps/ukh7V3si3HxShgku6
537,0 m (distance to Pyramid-1)

=>

Compare ...

439,5096 + 0,5370 = 440,0466
____________________440,035 ........... Big Bang


Unøjagtigheden er nu helt nede på blot sølle 11,6 meter, og ...

Vi ved ikke helt præcis, HVOR på Tempelpladsen i Jerusalem Templet
stod, så de 11,6 meters unøjagtighed KAN skyldes dette, forrdi de 2
andre positioner (Pyramid-1 og Sphinx) er MEGET nøjagtige!

Searchstring:
Place-of-The-Temple-Jerusalem

Original:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Ex+38.9-13&version=DN1933
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Ex+38.9-13&version=BPH

2 Mosebog 38:9-13, Bibelen på hverdagsdansk

Indhegningen omkring forgården

9
Derpå blev indhegningen omkring forgården lavet. Til sydsiden
blev der lavet en 45 m lang stofvæg af fintvævet linned.

Kommentar:

Her gengives altså 1 alen = 45 cm.
Andre kilder siger 1 alen = 46 cm.


10
Til at holde stofvæggen blev der lavet 20 stolper med dertil
hørende bronzesokler, sølvkroge og sølvstænger.

11
Nordvæggen var også 45 m lang med 20 stolper, bronzesokler,
sølvkroge og sølvstænger.

12
Vestsiden bestod af en 22,5 m lang stofvæg hængt op ved hjælp af
sølvkroge og sølvstænger på ti stolper med dertil hørende
bronzesokler.

13 Østsiden med indgangen til boligen var ligeledes 22,5 m lang.


Se evt. billede/picture af Templet i Jerusalem:
https://sites.google.com/site/etbible/home/pictures/bible/temple


Found:

Temple Mount
https://goo.gl/maps/P1JxVRhz6vpBBswZ8

"North-South" distrance around 162,83 meter
"East-West" distance around 121,51 meter

162,83 /23 = 7,08...
121,51 /46 = 2,64...


Målt:
line goes from ...
31.777488, 35.235653
... to ...
31.778944, 35.234822
distance = 179,67 m

Linjen krydser lige igennem dér, hvor Moskéen 'Dome of the Rock' ...
31.778077, 35.235312

Så ...

Muslimerne har været ret præcise omkring år 800 e.Kr. mht.
placeringen!

Se evt. picture:

https://goo.gl/maps/cjsrS2xPYGj3NAGB7
=>
https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175/temple
https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175/temple/Big-Bang-001,cut-001.jpg


Hmm ...

Sikke noget ÆVL, jeg her har fyret af, fordi ...

Opmålingen er FORKERT; idet tal-værdien 440,035 IKKE blev anvendt
(men derimod 440,0466).

Så de rigtige tal og opmålinger er følgende:

Målt:
line goes from ...
31.777484, 35.235519
... to ...
31.778937, 35.234686
distance = 179,67 m

Linjen krydser FORTSAT lige igennem dér, hvor Moskéen 'Dome of the
Rock' (men dog IKKE længere i centrum af Kuplen) ...
31.778052, 35.235193
https://goo.gl/maps/TtwU78whC74BVsW57


Afstanden mellem de to punkter er (som forventet) på ...
31.778077, 35.235312
11,51 m

https://goo.gl/maps/cjsrS2xPYGj3NAGB7
=>
https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175/temple
https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175/temple/Big-Bang-002,cut-001.jpg


Det var næsten rekonstruktionen af Templets placering (i forhold til
objekterne i Giza, Egypten)!


Wish You all a GOOD "Animal"-hunting ...


NB!
FUT sat UDELUKKENDE til nyhedsgruppen ...
News:dk.videnskab


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387z3

File 22.387y Still NOT online ... :-(
Sent:
Date: Fri, 7 Aug 2020 12:04:44 +0200

and ...

File 22.387z Still NOT online ... :-(
Sent:
Date: Fri, 7 Aug 2020 12:12:10 +0200

File 22.387z2 Still NOT online ... :-(
Sent:
Date: Fri, 7 Aug 2020 12:18:45 +0200

Kall, Mogens

unread,
Aug 7, 2020, 7:30:18 AM8/7/20
to
> .... to ...
> 31.778944, 35.234822
> distance =  179,67 m
>
> Linjen krydser lige igennem dér, hvor Moskéen 'Dome of the Rock' ...
> 31.778077, 35.235312
>
> Så ...
>
> Muslimerne har været ret præcise omkring år 800 e.Kr. mht.
> placeringen!
>
> Se evt. picture:
>
> https://goo.gl/maps/cjsrS2xPYGj3NAGB7
> =>
> https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175/temple
> https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175/temple/Big-Bang-001,cut-001.jpg
>
>
>
> Hmm ...
>
> Sikke noget ÆVL, jeg her har fyret af, fordi ...
>
> Opmålingen er FORKERT; idet tal-værdien 440,035 IKKE blev anvendt
> (men derimod 440,0466).
>
> Så de rigtige tal og opmålinger er følgende:
>
> Målt:
> line goes from ...
> 31.777484, 35.235519
> .... to ...
> 31.778937, 35.234686
> distance =  179,67 m
>
> Linjen krydser FORTSAT lige igennem dér, hvor Moskéen 'Dome of the
> Rock' (men dog IKKE længere i centrum af Kuplen) ...
> 31.778052, 35.235193
> https://goo.gl/maps/TtwU78whC74BVsW57
>
>
> Afstanden mellem de to punkter er (som forventet) på ...
> 31.778077, 35.235312
> 11,51 m
>
> https://goo.gl/maps/cjsrS2xPYGj3NAGB7
> =>
> https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175/temple
> https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175/temple/Big-Bang-002,cut-001.jpg
>
>
>
> Det var næsten rekonstruktionen af Templets placering (i forhold til
> objekterne i Giza, Egypten)!
>
>
> Wish You all a GOOD "Animal"-hunting ...
>
>
> NB!
> FUT sat UDELUKKENDE til nyhedsgruppen ...
> News:dk.videnskab
>
>
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael.

Oseh Shalom (He Who Makes Peace)
https://www.youtube.com/watch?v=t7Uk0hflDoY&list=PLszhKo2cWmhOpG6GvcWZxg3yJP4-2pFXk&index=98


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22391

Kall, Mogens

unread,
Aug 9, 2020, 5:12:20 AM8/9/20