Fwd: INVITACION A PARTICIPAR

2 views
Skip to first unread message

Miguel Quinteiro

unread,
May 18, 2013, 10:38:24 PM5/18/13
to


Chamada ás persoas, Entidades, Plataformas ou Asociacións que queiran que se denuncien as irregularidades cometidas polos dirixentes de entidades financeiras, polos responsables políticos de toda índole, e polos dirixentes do B. de E. e da CNMV.

Un grupo de persoas, preocupadas polo que está a ocorrer coas Caixas de Aforro e as entidades financeiras en xeral, habemos decido organizarnos e iniciar accións legais contra os responsables.

Nos documentos adxuntos, explícanse as estratexias que se propoñen empregar, baseadas principalmente na existencia da Asociación para a Defensa de Usuarias e usuarios de Caixas de Aforro e Bancos (ADUCAB) como elemento aglutinador, ao que consideramos é necesario reforzar, incrementando o número de afiliados.

Previamente presentáronse denuncias ante diversos fiscais (de Ourense, de Vigo, o Xeneral de Galicia e o da contra corrupción) sen resultado práctico algún, o que nos decidiu a concorrer ante os tribunais de Xustiza.

Esperamos por tanto que outras persoas se unan a nos, polo menos para deixar patente cantos somos os que queremos que se aplique a xustiza, e así tamén tratar de conseguir os recursos económicos suficientes para completar o proceso, mediante donativos segundo as posibilidades de cada quen, entre os 0€ e 20€ por persoa, como máximo ou de 0€ a 50€ máximo, de tratase dunha Asociación, Plataforma ou Entidade Social.

Ver o boletín que se inclúe para adherirse a ADUCAB, que se deberá devolver cumprimentado, a adu...@gmail.com, se é posible acompañado dunha fotocopia do anverso do DNI.

Visita: aducab.wordpress.com

Llamada a las personas, Entidades, Pla- taformas o Asociaciones que quieran que se denuncien las irregularidades cometidas por los dirigentes de entida- des financieras, por los responsables políticos de toda índole, y por los diri-gentes del B. de España. y de la CNMV

.
Un grupo de personas, preocupadas por lo que está a ocurrir con las Cajas de Ahorro y las entidades financieras en general, hemos decido organizarnos e iniciar acciones legales contra los responsables.


En los documentos adxuntos, se explican las estrategias que se proponen emplear, basadas principalmente en la existencia de la Asociación para la Defensa de Usuarias y usuarios de Cajas de Ahorro y Bancos (ADUCAB) cómo elemento aglutinador, a lo que consideramos es necesario reforzar, incrementando el número de afiliados.


Previamente se presentaron denuncias ante diversos fiscales (de Ourense, de Vigo, el General de Galicia y lo de la contra corrupción) sin resultado práctico alguno, lo que nos decidió a concurrir ante los tribunales de Justicia.


Esperamos por tanto que otras personas se unan a nos, por lo menos para dejar patente cuántos somos los que queremos que se aplique la justicia, y así como también tratar de conseguir los recursos económicos suficientes para completar el proceso, mediante donativos segundo las posibilidades de cada quien, entre los 0€ y 20€ por persona como máximo o de 0€ a 50€ máximo, de tratara de una Asociación, Plataforma o Entidad Social.


Ver el boletín que se incluye para adherirse a ADUCAB, que se deberá devolver cumplimentado, a adu...@gmail.com, a ser posible acompañado de una fotocopia del anverso del DNI.


Visita: aducab.wordpress.com
Información sobre a xuntanza de ADUCAB en Ourense, o dia 21/0572013.


O lugar do encontro é no "Edificio de Ferro", onde están as facultades de Historia e Ciencias da Educación.

Adxuntos van documentos que falan do proxecto para a Asociación e dos obxectivos que se queren acometer a partires desa xuntanza.

Son documentos livres de copyright, para a sua difusión, confiando na túa boa vontade...


Moitas grazas e unha aperta!.
--
Miguel A. Quinteiro.

669781006
------------------------------------
A información que poida conter este comunicado, relacionada con datos de carácter persoal, atopa-se amparada na Lei Orgánica de Protección de Dados 15/99 que compromete a non utilizar estes dados para fins que non sexan necesários de forma obrigatória para a realización do seu cometido, engadindo para alén da absoluta confidencialidade e exclusividade, e ficando proibida a calquera persoa a súa revelación, cópia distribución ou o exercício de calquera acción relativa ao seu contido. Se recibe este correo electrónico de forma erronea, pregamos-lle o elimine de todos os seus arquivos.
------------------------------------
Protexe o ambiente. Imprime só se é necesário.  --
Miguel A. Quinteiro.

669781006
------------------------------------
A información que poida conter este comunicado, relacionada con datos de carácter persoal, atopa-se amparada na Lei Orgánica de Protección de Dados 15/99 que compromete a non utilizar estes dados para fins que non sexan necesários de forma obrigatória para a realización do seu cometido, engadindo para alén da absoluta confidencialidade e exclusividade, e ficando proibida a calquera persoa a súa revelación, cópia distribución ou o exercício de calquera acción relativa ao seu contido. Se recibe este correo electrónico de forma erronea, pregamos-lle o elimine de todos os seus arquivos.
------------------------------------
Protexe o ambiente. Imprime só se é necesário.  --
Miguel A. Quinteiro.

669781006
------------------------------------
A información que poida conter este comunicado, relacionada con datos de carácter persoal, atopa-se amparada na Lei Orgánica de Protección de Dados 15/99 que compromete a non utilizar estes dados para fins que non sexan necesários de forma obrigatória para a realización do seu cometido, engadindo para alén da absoluta confidencialidade e exclusividade, e ficando proibida a calquera persoa a súa revelación, cópia distribución ou o exercício de calquera acción relativa ao seu contido. Se recibe este correo electrónico de forma erronea, pregamos-lle o elimine de todos os seus arquivos.
------------------------------------
Protexe o ambiente. Imprime só se é necesário.  
COMPARATIVA ENTRE BANCA PUBLICA, BANCA PRIVADA, CAJAS DE AHORRO, BANCOS ÉTICOS.pdf
Estatutos ADUCAB galego.pdf
folla de adhesión.pdf
Invitación para asociarse a ADUCAB.pdf
DEUDA ODIOSA O COMO EVITAR PAGO DE INTERESES OBLIGCIONES DEL ESTADO.doc
EXPLICACION DEL POR QUÉ LA CRISIS.doc
nota de prensa de ADUCAB (4).odt
nota de prensa de ADUCAB x maq.doc
O DIÑEIRO.pdf
CRISIS cajas y bancos.doc
Esta situación de crisis está condicionando cualquier esfuerzo para la transformación de la sociedad.odt
O DIÑEIRO.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages