Käännöstiedostojen nimeämiskäytäntö

31 views
Skip to first unread message

pdonner

unread,
Apr 14, 2011, 12:56:06 PM4/14/11
to Wordpress Suomenkielinen käännös
Hei. Liityin jotta voisin edistää hyviä käytänteitä WP:n
suomenkielisyyteen liittyvissä osioissa. Olen ryhmän uusin jäsen,
joten en tiedä onko seuraavasta aiheesta jo keskusteltu.

Halusimme ruotsinkielisillä WP-sivuillamme tukea monikielisyyttä.
Kävin siis noutamassa WP 3.1:n suomenkielisen asennuspaketin. Siellä
oli seuraavat tiedostot:

fi.mo
fi.php
fi.po
ms-fi.mo
ms-fi.po

Kun kaveri asensi ne paikoilleen hän huomasi että näiden tiedostojen
nimeämiskäytäntö poikkeaa ruotsinkielisestä (ja itse asiassa melkein
kaikista muista) kielipaketista, jossa nimet ovat muotoa:

ms-sv_SE.mo
ms-sv_SE.po
sv_SE.mo
sv_SE.php
sv_SE.po

Pitäisikö meidän pyrkiä yhtenäiseen käytäntöön muiden kielipakettien
laatijoiden kanssa. Sehän edistäisi käytettävyyttä ainakin niiden
kohdalla jotka haluavat suosia monikielisyyttä?

Asiasta mainitaan myös WP-käännöohjeessa (vrt. <http://
codex.wordpress.org/Translating_WordPress>):

Using Localizations

In order to localize your installation of wordpress, create a
directory named languages inside of wp-includes, if it does not
already exist. Then grab the appropriate localization files from the
Subversion Repository as described above. The main .mo file and the
continent .mo file for the language should go inside the languages
directory. Set WPLANG inside of wp-config.php to your chosen language.
For example, if you wanted to use french, you would have:

define ('WPLANG', 'fr_FR');

Eli meidän määrittelymme pitää olla:

define ('WPLANG', 'fi_FI');

Ja tiedostojen nimet tämän nimeämiskäytännön mukaisesti.


T ph

Jyri Väätäinen

unread,
Apr 14, 2011, 1:03:29 PM4/14/11
to wp-fi-t...@googlegroups.com
On keskusteltu ja nime�misk�yt�nt�� ei l�hdet� muuttamaan. Jos joku haluaa
fi_FI, nappaa ne suomennospaketista ja muuttaa.

My�s muilla kielill� on fi-tapainen nime�misk�yt�nt�.

-----Alkuper�inen viesti-----
From: pdonner
Sent: Thursday, April 14, 2011 7:56 PM
To: Wordpress Suomenkielinen k��nn�s
Subject: [wp-fi-k��nn�s] K��nn�stiedostojen nime�misk�yt�nt�

Hei. Liityin jotta voisin edist�� hyvi� k�yt�nteit� WP:n
suomenkielisyyteen liittyviss� osioissa. Olen ryhm�n uusin j�sen,
joten en tied� onko seuraavasta aiheesta jo keskusteltu.

Halusimme ruotsinkielisill� WP-sivuillamme tukea monikielisyytt�.
K�vin siis noutamassa WP 3.1:n suomenkielisen asennuspaketin. Siell�
oli seuraavat tiedostot:

fi.mo
fi.php
fi.po
ms-fi.mo
ms-fi.po

Kun kaveri asensi ne paikoilleen h�n huomasi ett� n�iden tiedostojen
nime�misk�yt�nt� poikkeaa ruotsinkielisest� (ja itse asiassa melkein


kaikista muista) kielipaketista, jossa nimet ovat muotoa:

ms-sv_SE.mo
ms-sv_SE.po
sv_SE.mo
sv_SE.php
sv_SE.po

Pit�isik� meid�n pyrki� yhten�iseen k�yt�nt��n muiden kielipakettien
laatijoiden kanssa. Seh�n edist�isi k�ytett�vyytt� ainakin niiden
kohdalla jotka haluavat suosia monikielisyytt�?

Asiasta mainitaan my�s WP-k��nn�ohjeessa (vrt. <http://
codex.wordpress.org/Translating_WordPress>):

Using Localizations

In order to localize your installation of wordpress, create a
directory named languages inside of wp-includes, if it does not
already exist. Then grab the appropriate localization files from the
Subversion Repository as described above. The main .mo file and the
continent .mo file for the language should go inside the languages
directory. Set WPLANG inside of wp-config.php to your chosen language.
For example, if you wanted to use french, you would have:

define ('WPLANG', 'fr_FR');

Eli meid�n m��rittelymme pit�� olla:

define ('WPLANG', 'fi_FI');

Ja tiedostojen nimet t�m�n nime�misk�yt�nn�n mukaisesti.


T ph

--
Sait t�m�n viestin, koska olet tilannut seuraavan Google-ryhm�n: Wordpress
Suomenkielinen k��nn�s.
Voit l�hett�� viestej� t�h�n ryhm��n k�ytt�m�ll� s�hk�postiosoitetta
wp-fi-t...@googlegroups.com.
Jos haluat peruuttaa t�m�n ryhm�n tilauksen, l�het� s�hk�postia osoitteeseen
wp-fi-transla...@googlegroups.com.
Lis�toimintoja on ryhm�n sivustossa osoitteessa
http://groups.google.com/group/wp-fi-translate?hl=fi.

C. Hellbeg

unread,
Apr 14, 2011, 1:08:35 PM4/14/11
to Wordpress Suomenkielinen käännös
Hei, tästä asiasta on tosiaan keskusteltu aika paljonkin, viimeisin
keskustelu löytyy täältä:
http://groups.google.com/group/wp-fi-translate/browse_thread/thread/212b9872b14ec56e/3cf8162c1e4c3c69?lnk=gst&q=fi_FI#3cf8162c1e4c3c69
. Pähkinänkuoressa: Syy miksi fi-muotoa ei ole muutettu fi_FI:ksi, on
se, että se rikkoisi automaattisen päivityksen, koska päivitykset
haettaisiin fi-muodon mukaan fi-hakemistosta, eikä fi_FI-hakemistosta.
Kuten tuossa linkittämässäni ketjussa todetaan, suomi ei ole ainoa
tätä muotoa käyttävä käännösryhmä WP.orgin lokalisointiprojektissa.

pdonner

unread,
Apr 14, 2011, 1:21:57 PM4/14/11
to Wordpress Suomenkielinen käännös
Kiitoksia napakoista palautteista. Onko asiasta keskusteltu ohjelmaa
suunnittelevan ryhmän kanssa? Vai pitäisikö ohjetta muuttaa tai
täydentää.

Pitää kai kahlata läpi nämä keskustelusäikeet, vai onko ryhmälllä
jokin FAQ posti? - Ei ainakaan löydy hakutoiminnolla.

Jyri Väätäinen

unread,
Apr 14, 2011, 1:23:27 PM4/14/11
to wp-fi-t...@googlegroups.com
On keskusteltu juu ja hek��n eiv�t suosittele sit� en�� muuttamaan. ;)

-----Alkuper�inen viesti-----
From: pdonner

Sent: Thursday, April 14, 2011 8:21 PM


To: Wordpress Suomenkielinen k��nn�s

Subject: [wp-fi-k��nn�s] Re: K��nn�stiedostojen nime�misk�yt�nt�

Kiitoksia napakoista palautteista. Onko asiasta keskusteltu ohjelmaa

suunnittelevan ryhm�n kanssa? Vai pit�isik� ohjetta muuttaa tai
t�ydent��.

Pit�� kai kahlata l�pi n�m� keskustelus�ikeet, vai onko ryhm�lll�
jokin FAQ posti? - Ei ainakaan l�ydy hakutoiminnolla.

pdonner

unread,
Apr 14, 2011, 1:42:46 PM4/14/11
to Wordpress Suomenkielinen käännös
Meneekö automaattinen päivitys muuten myös rikki jos tiedostot
olisivat molemmisssa ko. asennuspaketin hakemistossa? Silloinhan
päästäisiin asteittain suosituksen mukaiseen nimeämiskäytäntöön -
viimeistään seuraavan suuren päivityksen myötä.

Jyri Väätäinen

unread,
Apr 14, 2011, 1:44:53 PM4/14/11
to wp-fi-t...@googlegroups.com
Nykyinen muoto ei haittaa kuin alle 1 % k�ytt�jist�, joten asialle ei tulla
tekem��n mit��n. Mielipiteens� voi toki ilmaista, jos ei tykk�� fi-muodosta.

-----Alkuper�inen viesti-----
From: pdonner

Sent: Thursday, April 14, 2011 8:42 PM


To: Wordpress Suomenkielinen k��nn�s
Subject: [wp-fi-k��nn�s] Re: K��nn�stiedostojen nime�misk�yt�nt�

Meneek� automaattinen p�ivitys muuten my�s rikki jos tiedostot


olisivat molemmisssa ko. asennuspaketin hakemistossa? Silloinhan

p��st�isiin asteittain suosituksen mukaiseen nime�misk�yt�nt��n -
viimeist��n seuraavan suuren p�ivityksen my�t�.

C. Hellberg

unread,
Apr 14, 2011, 1:52:24 PM4/14/11
to wp-fi-t...@googlegroups.com
Jos nyt et Jyri tyrmää kaikkea uutta, ryhmässä muillakin on oikeus sanoa oma sanottavansa. Sitä paitsi eihän tämä todellakaan ole ainoa pyyntö, joten ehkä olisi hyvä edes harkita asiaa. Käännös sentään tehdään yhteisöä varten, ei vain meitä ;).

14. huhtikuuta 2011 20.44 Jyri Väätäinen <jyri.va...@hpguru.net> kirjoitti:
Nykyinen muoto ei haittaa kuin alle 1 % käyttäjistä, joten asialle ei tulla tekemään mitään. Mielipiteensä voi toki ilmaista, jos ei tykkää fi-muodosta.

-----Alkuperäinen viesti----- From: pdonner

Sent: Thursday, April 14, 2011 8:42 PM
To: Wordpress Suomenkielinen käännös
Subject: [wp-fi-käännös] Re: Käännöstiedostojen nimeämiskäytäntö


Meneekö automaattinen päivitys muuten myös rikki jos tiedostot

olisivat molemmisssa ko. asennuspaketin hakemistossa? Silloinhan
päästäisiin asteittain suosituksen mukaiseen nimeämiskäytäntöön -
viimeistään seuraavan suuren päivityksen myötä.

--
Sait tämän viestin, koska olet tilannut seuraavan Google-ryhmän:  Wordpress Suomenkielinen käännös.
Voit lähettää viestejä tähän ryhmään käyttämällä sähköpostiosoitetta wp-fi-t...@googlegroups.com.
Jos haluat peruuttaa tämän ryhmän tilauksen, lähetä sähköpostia osoitteeseen wp-fi-transla...@googlegroups.com.
Lisätoimintoja on ryhmän sivustossa osoitteessa http://groups.google.com/group/wp-fi-translate?hl=fi.
--
Sait tämän viestin, koska olet tilannut seuraavan Google-ryhmän:  Wordpress Suomenkielinen käännös.
Voit lähettää viestejä tähän ryhmään käyttämällä sähköpostiosoitetta wp-fi-t...@googlegroups.com.
Jos haluat peruuttaa tämän ryhmän tilauksen, lähetä sähköpostia osoitteeseen wp-fi-transla...@googlegroups.com.
Lisätoimintoja on ryhmän sivustossa osoitteessa http://groups.google.com/group/wp-fi-translate?hl=fi.


Jyri Väätäinen

unread,
Apr 14, 2011, 2:01:42 PM4/14/11
to wp-fi-t...@googlegroups.com
Niin kuten sanoin, kehittäjän suositus, siis ihan WP miehiä, älä muuta ellei ole aivan pakko. Joten mennään nyt näin miten on – toimii.
 
Sent: Thursday, April 14, 2011 8:52 PM
Subject: Re: [wp-fi-käännös] Re: Käännöstiedostojen nimeämiskäytäntö
 
Jos nyt et Jyri tyrmää kaikkea uutta, ryhmässä muillakin on oikeus sanoa oma sanottavansa. Sitä paitsi eihän tämä todellakaan ole ainoa pyyntö, joten ehkä olisi hyvä edes harkita asiaa. Käännös sentään tehdään yhteisöä varten, ei vain meitä ;).

14. huhtikuuta 2011 20.44 Jyri Väätäinen <jyri.va...@hpguru.net> kirjoitti:
Nykyinen muoto ei haittaa kuin alle 1 % käyttäjistä, joten asialle ei tulla tekemään mitään. Mielipiteensä voi toki ilmaista, jos ei tykkää fi-muodosta.

-----Alkuperäinen viesti----- From: pdonner
Sent: Thursday, April 14, 2011 8:42 PM
To: Wordpress Suomenkielinen käännös
Subject: [wp-fi-käännös] Re: Käännöstiedostojen nimeämiskäytäntö


Meneekö automaattinen päivitys muuten myös rikki jos tiedostot
olisivat molemmisssa ko. asennuspaketin hakemistossa? Silloinhan
päästäisiin asteittain suosituksen mukaiseen nimeämiskäytäntöön -
viimeistään seuraavan suuren päivityksen myötä.

--
Sait tämän viestin, koska olet tilannut seuraavan Google-ryhmän:  Wordpress Suomenkielinen käännös.
Voit lähettää viestejä tähän ryhmään käyttämällä sähköpostiosoitetta wp-fi-t...@googlegroups.com.
Jos haluat peruuttaa tämän ryhmän tilauksen, lähetä sähköpostia osoitteeseen mailto:wp-fi-translate%2Bunsu...@googlegroups.com.

Lisätoimintoja on ryhmän sivustossa osoitteessa http://groups.google.com/group/wp-fi-translate?hl=fi.
--
Sait tämän viestin, koska olet tilannut seuraavan Google-ryhmän:  Wordpress Suomenkielinen käännös.
Voit lähettää viestejä tähän ryhmään käyttämällä sähköpostiosoitetta wp-fi-t...@googlegroups.com.
Jos haluat peruuttaa tämän ryhmän tilauksen, lähetä sähköpostia osoitteeseen mailto:wp-fi-translate%2Bunsu...@googlegroups.com.

Lisätoimintoja on ryhmän sivustossa osoitteessa http://groups.google.com/group/wp-fi-translate?hl=fi.

Daniel Koskinen

unread,
Apr 14, 2011, 2:26:33 PM4/14/11
to wp-fi-t...@googlegroups.com
Tarkennanpa tähän keskusteluun siis vielä, että Automatticin Nikolay Bachiyskin suositus oli pitää nuo kielikoodit mahdollisimman lyhyinä. fi_FI ei tuo mitään lisäarvoa pelkkään fi:hin verrattuna, siinä siis syy kiteytetysti.

Jos kuitenkin olisi niin, että wp.org:in taholta suositeltaisiin siirtymistä pitempään muotoon kaikissa kielissä, homma voisi harkita - siinä tapauksessa että jollain skriptillä varmistettaisiin etteivät päivitykset hajoa. Näkisin tuossa silti ongelmana lukuisat pluginit, joihin on valmiit suomenkieliset käännökset - nekin pitäisi kaikki muuttaa. Joten ylipäänsä näen että muutos aiheuttaisi tarpeettomasti riesaa tavallisille käyttäjille tuomatta kuitenkaan yhdenmukaisuutta lukuunottamatta mitään mainittavia lisähyötyjä.

t. Dani
--
Daniel Koskinen
Website: http://danielkoskinen.com
Twitter: http://twitter.com/danielck
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/danielkoskinen

pdonner

unread,
Apr 14, 2011, 4:52:31 PM4/14/11
to Wordpress Suomenkielinen käännös
On 14 huhti, 21:26, Daniel Koskinen <d...@dani.fi> wrote:
> Tarkennanpa tähän keskusteluun siis vielä, että Automatticin Nikolay
> Bachiyskin suositus oli pitää nuo kielikoodit mahdollisimman lyhyinä. fi_FI
> ei tuo mitään lisäarvoa pelkkään fi:hin verrattuna, siinä siis syy
> kiteytetysti.

Tuossa WP:n käännösohjeen suosittelemassa nimeämiskäytännössä ei
nähdäkseni pyritä lyhyyteen, vaan siinä noudatetaan IETF:n suosituksia
RFC 5646 ja RFC 4647. Niitä noudatetaan sillä erotuksella että kun
IETF suosittelee väliviivaa niin WP:ssä käytetään alaviivaa. WP:n
suosituksen lisäarvona on että se avaa mahdollisuuden käyttää murteita
ja siihen tuo ehkä pitkältä tuntuva muoto antaa mahdollisuuden.

Jyri Väätäinen

unread,
Apr 14, 2011, 4:56:08 PM4/14/11
to wp-fi-t...@googlegroups.com
Joo, mutta meill� ei nyt oteta, sori.

Ongelma tuo on hyvin pienelle osalle k�ytt�jist�.

-----Alkuper�inen viesti-----
From: pdonner
Sent: Thursday, April 14, 2011 11:52 PM


To: Wordpress Suomenkielinen k��nn�s
Subject: [wp-fi-k��nn�s] Re: K��nn�stiedostojen nime�misk�yt�nt�

On 14 huhti, 21:26, Daniel Koskinen <d...@dani.fi> wrote:
> Tarkennanpa t�h�n keskusteluun siis viel�, ett� Automatticin Nikolay
> Bachiyskin suositus oli pit�� nuo kielikoodit mahdollisimman lyhyin�.
> fi_FI
> ei tuo mit��n lis�arvoa pelkk��n fi:hin verrattuna, siin� siis syy
> kiteytetysti.

Tuossa WP:n k��nn�sohjeen suosittelemassa nime�misk�yt�nn�ss� ei
n�hd�kseni pyrit� lyhyyteen, vaan siin� noudatetaan IETF:n suosituksia
RFC 5646 ja RFC 4647. Niit� noudatetaan sill� erotuksella ett� kun
IETF suosittelee v�liviivaa niin WP:ss� k�ytet��n alaviivaa. WP:n
suosituksen lis�arvona on ett� se avaa mahdollisuuden k�ytt�� murteita
ja siihen tuo ehk� pitk�lt� tuntuva muoto antaa mahdollisuuden.

Daniel Koskinen

unread,
Apr 15, 2011, 2:22:53 AM4/15/11
to wp-fi-t...@googlegroups.com
Tylyyteen tässä tuskin on Jyri tarvetta...

On totta, että WordPressin viralliset ohjeistukset näyttävät nykyisin suosivan pidempää nimeämiskäytäntöä, ja voisin hieman selvittää mikä ns. virallinen kanta asiaan on, eli että onko järkeä muuttaa olemassa olevaa kielikoodia. Meidän kannaltamme en edelleen näe siltikään kovin kummoista hyötyä muutoksesta, muuta kuin että se kenties lopettaisi nämä toistuvat keskustelut aiheesta. :)

Mitä murteisiin tulee, mahdollisuushan on joka tapauksessa olemassa. Koodissa 'fi_FI' tuo jälkimmäinen 'FI' viittaa maahan, joten se on käytännössä oikeasti tarpeellinen vain tilanteissa, jossa on tarvetta tarkentaa ettei nyt puhuta suomen suomesta vaan esim. ruotsinsuomalaisten suomesta (jonka kielikoodi olisi fi_SE). Alueellisen murteen kohdalla tarvittaisiin varmaankin kokonaan erillistä kielikoodia (esim. norjalaisilla on nn_NO ja nb_NO erottamaan nynorskia ja bokmålia).

Dani

2011/4/14 Jyri Väätäinen <jyri.va...@hpguru.net>
Joo, mutta meillä ei nyt oteta, sori.

Ongelma tuo on hyvin pienelle osalle käyttäjistä.

-----Alkuperäinen viesti----- From: pdonner

Sent: Thursday, April 14, 2011 11:52 PM
To: Wordpress Suomenkielinen käännös
Subject: [wp-fi-käännös] Re: Käännöstiedostojen nimeämiskäytäntö

On 14 huhti, 21:26, Daniel Koskinen <d...@dani.fi> wrote:
Tarkennanpa tähän keskusteluun siis vielä, että Automatticin Nikolay

Bachiyskin suositus oli pitää nuo kielikoodit mahdollisimman lyhyinä. fi_FI
ei tuo mitään lisäarvoa pelkkään fi:hin verrattuna, siinä siis syy
kiteytetysti.

Tuossa WP:n käännösohjeen suosittelemassa nimeämiskäytännössä ei
nähdäkseni pyritä lyhyyteen, vaan siinä noudatetaan IETF:n suosituksia

RFC 5646 ja RFC 4647. Niitä noudatetaan sillä erotuksella että kun
IETF suosittelee väliviivaa niin WP:ssä käytetään alaviivaa. WP:n
suosituksen lisäarvona on että se avaa mahdollisuuden käyttää murteita
ja siihen tuo ehkä pitkältä tuntuva muoto antaa mahdollisuuden.

--

pdonner

unread,
Apr 15, 2011, 2:58:06 AM4/15/11
to Wordpress Suomenkielinen käännös
Pidän Danielin lähestymistavasta. Tämä ei nyt ole 'väittelyä', vaan
ajatuksia lokalisointitiedostojen erilaisista nimeämiskäytänteistä;
selvittelyä siitä että miksi välineessä on päädytty eri ratkaisuihin
ja pohdintaa siitä että olisiko vaihtoehtoisia ratkaisutapoja jotka
loisivat jossain mielessä kästävämmän pohjan kehitystyölle.

On 15 huhti, 09:22, Daniel Koskinen <d...@dani.fi> wrote:
> ...
> Mitä murteisiin tulee, mahdollisuushan on joka tapauksessa olemassa.
> Koodissa 'fi_FI' tuo jälkimmäinen 'FI' viittaa maahan, joten se on
> käytännössä oikeasti tarpeellinen vain tilanteissa, jossa on tarvetta
> tarkentaa ettei nyt puhuta suomen suomesta vaan esim. ruotsinsuomalaisten
> suomesta (jonka kielikoodi olisi fi_SE). Alueellisen murteen kohdalla
> tarvittaisiin varmaankin kokonaan erillistä kielikoodia (esim. norjalaisilla
> on nn_NO ja nb_NO erottamaan nynorskia ja bokmålia).

Näin on. Selailin eri lokalisointiratkaisuja (lähinnä PHP-aineistoja
mutta myös jotain muuta). Huomasin että <kaksikirjaiminen kieli/murre
pienillä>_<kaksikirjaiminen maatunnus isoilla kirjaimilla> on aivan
yleinen tapa ilmoittaa lokalisoinneista. Näin harvemmin tätä
monimieliseen kielitunnukseen perustuvaa merkintätapaa.

Tässä kohdin olisi mukava kuulla miten nuo murteiden
lokalisointitiedostot rakennetaan. Pitääkö käännös tehdä kaikilla
murteilla joka kerta alusta loppuun vai voiko joiltakin osin tukeutua
siihen pääkieleen. Eli millä tavalla nämä haarat polveutuvat ns.
pääkielestä... jos ollenkaan.

Perustetaanko uusi säie jossa voisi selvitellä lokalisointiaineistojen
rakennetta ja aineistojen riippuvuuksia? Jotain kerrotaan siinä
käännösohjeesssa, mutta haluaisin mielelläni kuulla asiantuntijalta
selonteon jos WP-lokalisoinnista on vielä muuta sanottavaa.

Daniel Koskinen

unread,
Apr 15, 2011, 3:20:20 AM4/15/11
to wp-fi-t...@googlegroups.com
Käsittääkseni murteet ovat WP:n kannalta vain yksi uusi lokaali muiden joukossa, eli jos pääkielen käännöksiä haluaa hyödyntää, se on tehtävä käsin. Jos siis esim haluaisit GlotPressiin uuden lokaalin, sinun pitäisi liittyä ensin http://wppolyglots.wordpress.com/ -blogiin ja kysyä onko joku jo tällaisen lokaalin perustanut. Jos ei, sinusta tehdään kyseisen lokaalin vastaava henkilö. GlotPressistä voi viedä ja tuoda käännöksiä, eli alkuvaiheessa olisi toki mahdollista perustaa murre pääkieleen, mutta myöhemmässä vaiheessa se ei enää onnistuisi ylikirjoittamatta murteeseen tehtyjä muutoksia.

Dani


Tässä kohdin olisi mukava kuulla miten nuo murteiden
lokalisointitiedostot rakennetaan. Pitääkö käännös tehdä kaikilla
murteilla joka kerta alusta loppuun vai voiko joiltakin osin tukeutua
siihen pääkieleen. Eli millä tavalla nämä haarat polveutuvat ns.
pääkielestä... jos ollenkaan.
 

Jyri Väätäinen

unread,
Apr 15, 2011, 3:23:12 AM4/15/11
to wp-fi-t...@googlegroups.com
Edelleen suurimmalla osalla ei ole mitään ongelmaa fi-lokaalin kanssa.
 
fi_FI tuo oli Arkimedian aikana, mutta nyt fi Tracin aikana. Tästä winee vain murto-osa käyttäjistä.
 
99 % prosenttia tyytyväisiä.
 
Sent: Friday, April 15, 2011 10:20 AM
Subject: Re: [wp-fi-käännös] Re: Käännöstiedostojen nimeämiskäytäntö
 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages