Fwd: ใบแจ้งข่าว ศูนย์ทนายความฯ เตรียมยื่นหนังสือต่อ ศูนย์ดำรงธรรม กรณีการละเมิดสิทธิ จันทร์นี้

1 view
Skip to first unread message

Arthit Suriyawongkul

unread,
Sep 7, 2014, 2:31:04 AM9/7/14
to Thai Netizen
---------- Forwarded message ----------
From: "ThaiLawyers HumanRights" <tlhr...@gmail.com>
Date: 6 Sep 2014 15:44
Subject: ใบแจ้งข่าว ศูนย์ทนายความฯ เตรียมยื่นหนังสือต่อ ศูนย์ดำรงธรรม กรณีการละเมิดสิทธิ จันทร์นี้
To:
Cc:ใบแจ้งข่าว

ศูนย์ทนายความฯ เตรียมยื่นหนังสือต่อ ศูนย์ดำรงธรรม กรณีการละเมิดสิทธิ จันทร์นี้

                ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เตรียมยื่นหนังสือและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 100 วัน หลังรัฐประหาร ต่อศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น.

                ตามที่ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้รับหนังสือขอความร่วมมือให้ยกเลิกการจัดงาน “ความยุติธรรมที่ปิดปรับปรุง” ในวันที่ 2 กันยายน 2557 และหากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ให้ยื่นข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่อศูนย์ดำรงธรรม สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงมหาดไทย

                ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงจะเข้ายื่นหนังสือข้อร้องเรียนและรายงานสถานการณ์ดังกล่าวต่อ ศูนย์ดำรงธรรม ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. เพื่อให้มีการตรวจสอบต่อไป

                ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญ นักข่าวและสื่อมวลชน เข้าร่วมทำข่าวและบันทึกภาพ การเข้ายื่นหนังสือ ในวันและเวลาดังกล่าว-----------------------------------------------
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
Thai Lawyers for Human Rights
โทร/Tel (+66) (0) 96-789-3172096-789-3173
e-mail: tlhr...@gmail.com
ใบแจ้งข่าว ศูนย์ทนายความฯ เตรียมยื่นหนังสือต่อ ศูนย์ดำรงธรรม กรณีการละเมิดสิทธิ.docx
ใบแจ้งข่าว ศูนย์ทนายความฯ เตรียมยื่นหนังสือต่อ ศูนย์ดำรงธรรม กรณีการละเมิดสิทธิ.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages