తెలుగు బ్లాగుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

24 views
Skip to first unread message

వీవెన్

unread,
Dec 11, 2021, 10:34:06 PM12/11/21
to తెలుగు బ్లాగు గుంపు
అందరికీ తెలుగు బ్లాగుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

2007 డిసెంబరులో ఈ గుంపు సభ్యుల సంఖ్య వేయికి చేరిన సందర్భంగా, అప్పటినుండి డిసెంబరు రెండవ ఆదివారాన్ని తెలుగు బ్లాగుల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాము.

మళ్ళీ తెలుగు బ్లాగులోకం కళకళలాడాలని ఆశిస్తూ…

వీవెన్.

Prasad Charasala

unread,
Dec 12, 2021, 12:06:10 PM12/12/21
to telugublog
ఆ రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి!

--
--
______________________________________________
 
* ప్రతిస్పందనలని పంపేటప్పుడు ఈ కింది భాగాన్ని తొలగించగలరు *
______________________________________________
 
మీరు "తెలుగుబ్లాగు" గుంపులో సభ్యులు కనుక మీకీ సందేశం వచ్చింది.
ఈ గుంపుకు జాబు పంపేందుకు, telug...@googlegroups.com కు మెయిలు పంపండి.
ఈ గుంపు నుండి తప్పుకునేందుకు, telugublog-...@googlegroups.com కు మెయిలు పంపండి.
మరిన్ని చర్చాహారాలు మరియు ఎంపికల కొరకు, http://groups.google.com/group/telugublog వద్ద ఈ గుంపును చూడండి.
______________________________________________
 
బ్లాగుల సంకలినులు: koodali.org | jalleda.com | haaram.com | maalika.org | telugubloggers.com
బ్లాగు పాఠాలు: telugublogtutorial.blogspot.com | nerpu.com

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "తెలుగుబ్లాగు" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to telugublog+...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/telugublog/CA%2B017z-Pjf6fM3hjKm51E0R_c6s7cX8vqOPuxaNwPs1TR9vOUw%40mail.gmail.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages