అవగ్రహము

10 views
Skip to first unread message

Vijaya Kumar Rangojoo

unread,
Jul 3, 2020, 8:02:09 AM7/3/20
to తెలుగుబ్లాగు
లేఖినిలో అవగ్రహము ఎలా సాధించాలో తెలియ జేయగలరాండీ?

రహ్మానుద్దీన్ షేక్

unread,
Jul 3, 2020, 8:04:58 AM7/3/20
to telugublog
@2

On Fri, Jul 3, 2020 at 5:32 PM Vijaya Kumar Rangojoo <vkran...@gmail.com> wrote:
లేఖినిలో అవగ్రహము ఎలా సాధించాలో తెలియ జేయగలరాండీ?

--
--
______________________________________________
 
* ప్రతిస్పందనలని పంపేటప్పుడు ఈ కింది భాగాన్ని తొలగించగలరు *
______________________________________________
 
మీరు "తెలుగుబ్లాగు" గుంపులో సభ్యులు కనుక మీకీ సందేశం వచ్చింది.
ఈ గుంపుకు జాబు పంపేందుకు, telug...@googlegroups.com కు మెయిలు పంపండి.
ఈ గుంపు నుండి తప్పుకునేందుకు, telugublog-...@googlegroups.com కు మెయిలు పంపండి.
మరిన్ని చర్చాహారాలు మరియు ఎంపికల కొరకు, http://groups.google.com/group/telugublog వద్ద ఈ గుంపును చూడండి.
______________________________________________
 
బ్లాగుల సంకలినులు: koodali.org | jalleda.com | haaram.com | maalika.org | telugubloggers.com
బ్లాగు పాఠాలు: telugublogtutorial.blogspot.com | nerpu.com

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "తెలుగుబ్లాగు" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to telugublog+...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/telugublog/66eb7011-6a44-4447-85b9-d1dfd61c26b4o%40googlegroups.com.


--
తెలుగుజాతి పత్రిక : https://telugujaathi.wordpress.com/
తెలుగు వికీపీడియా : http://te.wikipedia.org
Telugu ebooks : http://kinige.com
తెలుగువారికి సాంకేతిక సహాయం - http://techsetu.com
విలక్షణ తెలుగు సాహితీ పత్రిక : http://eemaata.com/

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages