Re: Bethlehemstar: Found markpointer 65 (Chicxulub crater) at Abraham-175 and Sara-127 - Re: 2018 uge 52 (news samlet)

4 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Dec 26, 2018, 5:10:12 AM12/26/18
to
Den 26-12-2018 kl. 10:36 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.politik
Subject: Bethlehemstar: Found markpointer 65 (Chicxulub crater)
at Abraham-175 and Sara-127 -
Re: 2018 uge 52 (news samlet)
Date: Wed, 26 Dec 2018 10:36:16 +0100, GMT 09:36
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21152 news:5c234ba4$0$690$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater/21-152
https://sites.google.com/site/etbible/home/conversion-tables/276-360-600/21-152
https://sites.google.com/site/etbible/home/star-of-bethlehem/21-152
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/175/21-152
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/65/21-152
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/NcFJ07KtJN4/wsLukW_1DAAJ
>
> -
>
> Gårdagens
>
> BibelLæserRingens andagtstekst
> (fås som hæfte, der udgives 4 gange om året. Sidste: juli, aug. og
> sep.), http://blr.dk/
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+1.18-25&version=BPH
>
>     Matthæus 1:18-25, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>
>     Jesu fødsel
>
>     21
>     Hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus,[b] for
>     han skal frelse sit folk fra deres synder.”
>
>     22
>     På den måde gik det i opfyldelse, som Gud havde talt
>     gennem en af sine profeter:
>
>     23
>     „Se, jomfruen vil blive gravid.
>     Hun skal føde en søn,
>     og han skal kaldes ‚Immanuel’.”[c]
>     (Det navn betyder: „Gud er med os”).
>
>     [ ... ]
>
>
>     Footnotes:
>
>     b
>     1,21 Navnet Jesus betyder „frelser” på hebraisk.
>
>     c
>     1,23 Denne profeti er fra Es. 7,14. I modsætning til
>     situationen i Esajas' bog er der her ingen mand involveret
>     til at gøre jomfruen gravid.
>
>
> Dagens
> BibelLæserRingens andagtstekst
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+2.1-12&version=BPH
>
>     Matthæus 2:1-12, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>
>     Jesus hyldes som en kongesøn
>
>     1
>     ... Nogen tid efter ankom nogle stjernetydere fra Østen
>     til Jerusalem.  De spurgte:
>
> Østen
>
>     2
>     „Hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set hans stjerne i
>     Østen, og nu er vi kommet her for at bringe ham vores
>     hyldest.”
>
> stjerne (i Østen)
>
>     [ ... ]
>
>     4
>     Han sammenkaldte derfor ypperstepræsterne[a] ...
>
>     [ ... ]
>
>
>     Footnotes:
>
>     a
>     2,4 Ordet „ypperstepræst” betegner den øverste eller
>     ledende præst, som blandt andet var formand for det
>     højeste jødiske råd, Synedriet, med 70 medlemmer blandt
>     præsterne, de skriftlærde og øvrige jødiske ledere. Selv
>     om der kun var én fungerende ypperstepræst på et bestemt
>     tidspunkt, havde de tidligere ypperstepræster stadig stor
>     indflydelse og blev taget med på råd. Derfor møder vi ofte
>     ordet i flertal som her.
>
> Kommentar:
>
> Som tidligere nævnt er der fundet indicier på, at Lukas-teksten
> er "inficeret". Se evt. ...
>
> Newsgroups:
>     News:dk.livssyn.kristendom
>     News:dk.politik
>     News:no.kultur.folklore.ufo
> Followup-To:
>     News:dk.livssyn.kristendom
>     News:dk.politik
> Subject: Found main-entry-key-numbers Juda-43 and David-43 -
>     Re: 2018 uge 50 (news samlet)
> Date: Thu, 13 Dec 2018 09:49:10 +0100, GMT 08:49
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 21134 news:5c121d0e$0$676$1472...@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/etbible/home/entry-keys/43/21-134
> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/43/21-134
> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/90/21-134
> https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/195/21-134
> https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/8mblFLd25SI/fR7nQR9ABQAJ
> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/EGENx845eko/Pk5PCYaFBQAJ
> https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/Uoio9Si4aKQ/lLYyp9WtCAAJ
>
>
>
> På den baggrund ku' det derfor være interessant at undersøge,
> OM bue-*afstanden* mellem chicxulub-crateret (i Mellemamerika)
> og Templet i Jerusalem indeholder nogle interessante (og
> navnlig *velkendte*) talværdier:
>
> Input:
>
> Chicxulub crater (65 million years ago, Asteroid/Meteorite):
> https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater
>
>   https://da.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-krateret
>
>     Koordinater: 21°24'00 N 89°31'00 V
>
>   Dette svarer til:
>
>     21,4 N og 89,516... V
>
>
> Temple (mount Jerusalem):
>
>   https://da.wikipedia.org/wiki/Tempelbjerget
>
>     Koordinater: 31°46′N 35°14′Ø
>
>   Dette svarer til:
>
>     31,76... N og 35,23... V
>
>
> Afstanden i længdegrad er på 124,75°
> (207,92 i 600-tal-systemet)
>
> Og bue-afstanden er på 105,01°
> (175,02 i 600-tal-systemet)
>
>
> Og dette tal kender vi ret godt, fordi ... (input memory
> from) ...
>
> File:
> 6279 news:r48Jh.3$KU...@news.get2net.dk *
> >
> >
> > > Input tabel:
> > > ___________Tara___Abr___Isak__Begivenhed
> > > Gen.11,26____70_____0_________Abraham fødes
> > > Gen.12,04___145____75_________Abraham udvandrer
> > > Gen.21,05___170___100_____0___Isak fødes
> > > Gen.11,32___205___135____35___Tara dør
> > > Gen.23,01_________136____36___Sara dør
> > > Gen.25,20_________140____40___Rebekka hustru
> > > Gen.25,26_________160____60___Esau og Jakob fødes
> > > Gen.25,07_________175____75___Abraham dør
>
>
> Det er Abrahams levealder!
>
> Og her skal vi huske på, at Saras levealder blev på 127 (og
> som vi mener dækker over kendskab til den galaktiske
> længdegrad for både Cygnus-A og 7-stjernen).
>
> Logisk set KUNNE Abrahams levealder derfor godt OGSÅ dække
> over noget tilsvarende!
>
> Eller måske ligefrem en hemmelighed i forlængelse af dette,
> apropos ... (input memory from "sværhedsgraden") ...
>
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/hvorfor-traeder-et-ikke-offentlig-frem/21-133
>
> >
> >> Are crows the ultimate problem solvers? -
> >> Inside the Animal Mind: Episode 2 - BBC Two
> >> https://www.youtube.com/watch?v=AVaITA7eBZE
>
>
> Hmm ...
>
> HVIS Sara dør, da Abraham er 136 år gammel, da må "afstanden"
> til de 175 være på:
>
>     +175
>     -136
>     =
>     39
>
> Og ...
>
> *Omregnes* dette tal fra et 360-grader-tal-system til et
> 600-grader-tal-system fås:
>
>     39 *600/360
>     =
>     65
>
> Compare with ...
>
> Chicxulub crater (65 million years ago, Asteroid/Meteorite):
> https://sites.google.com/site/etbible/home/chicxulub-crater
>
>   https://da.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-krateret
>
>     Chicxulub-krateret er et gammelt nedslagskrater, hvor
>     halvdelen ligger under jorden inde på Yucatán-halvøen i
>     Mexico og den anden halvdel ligger under havbunden ud for
>     halvøen. Centrum findes omtrent dér, hvor byen Chicxulub
>     ligger. Undersøgelser har vist, at begivenheden fandt sted
>     i den sidste del af kridttiden for ca. 65,5 millioner år
>     siden ...
>
>
> *Jackpot* ... :-)
>
> Hmm ...
>
> Det vil så - med andre ord - sige, at vi OGSÅ hermed har
> fundet det første indirekte bevis på, at der OGSÅ findes et
> 360-tal-system i the-ET-Bible-code.
>
> -

[ ... ]

> -
>
> UFO-Evaluering:
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/evaluation/001/21-119
>
> 2013-02-15-hændelsen above Russia:
>
> Genstanden er for STOR til, at vi jordboere (herunder NASA) kan
> *fuske* med den!
>
> Ergo må den være *ægte*!
>
> -
>
>
> 21152


Mht. UFO-evalueringen er hypotesen således, at det slet IKKE
for *dem* i første omgang handler om at at synliggøre UFO'erne
(således som jeg (og andre) ellers havde troet og håbet på).

Det handler muligvis for dem om først og fremmest få vores
opmærksomhed rettet ind på dét, *de* synes er relevant!

Og her er "sværhedsgraden" fortsat nok den eksistentielle
trussel ude fra Rummet, apropos ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: Hold fokus på det, der er vigtigt + (2+42) -
Re: USA: Militærfly styrtet ved øvelse. Found markpointer 48 -
Re: 2018 uge 49 (news samlet)
Date: Fri, 7 Dec 2018 09:01:46 +0100, GMT 08:01
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21112 news:5c0a28f3$0$692$1472...@news.sunsite.dk
UFO-Evaluering:
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/evaluation/001/21-112
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2018-12-05/21-112
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/north-korea/21-xxx/21-112
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/usa/21-xxx/21-112
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/hacker-attack/21-112
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/issues/smoke-them-out/21-112
https://sites.google.com/site/snufo000/home/stem-paa/hundeluftnings-partiet/21-112
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/9aBhViLJ3PY/FkM9YFE6AQAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/vP1oYdQO3Vc/zufpLfciAgAJ
>
> 1.
> Vi ved med nogenlunde sikkerhed, at Tunguska-hændelsen ...
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/tunguska
>
> .... var autentisk, fordi hændelsen indeholder informationer om
> the-ET-Bible-code, som vi (Menneskeheden) først *senere* har
> fået kendskab til. Det omfatter bl.a. tallene 61 og 127.
>
> Vi vurderer, at de har givet os (Menneskeheden) 127 år til at
> forstå "eksperimentet" (en kommende trussel udefra Rummet; en
> såkaldt kosmisk katastrofe) og komme med en dertil hensigstmæssig
> *reaktion*.
>
>
> Program-syntaxet KUNNE være lidt a la følgende "melodi":
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Pro+27.12&version=BPH
>
> Ordsprogene 27:12 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>
> Den fornuftige ser faren på forhånd og undgår den,
> en tåbe vader videre og må tage konsekvensen.
>
>
> I så fald er tiden (for "eksperimentet") ved at rinde ud, idet
> counter-127 nu er på ...
>
> Internal Counter's
> https://sites.google.com/site/2009c03c02/Home
>
> Future:
> Markpointer 127
>
> 6337 days to
> Asteroid Apophis near Earth 2036-04-13,
> (127 years after Tunguska-1908))
>
> 127 days to 17 år + (2019-04-13)
>
>
> (Der er således KUN ca. 17 år tilbage ud af de 127 år)


"Kanzi" er - med andre ord - til *eksamen* (og skal *bevise*
sin eksistensberettigelse i Verdensrummet eller i hvert fald
bevise sine evner mht. at overleve)!


Vi må nok SAMTIDIG gøre os det klart (såfremt der er noget
om snakken), at det nok *primært* er Kunstig Intelligens
(AI), der har interesse i denne forskning på *bekostning*
af "operation-nabo-hjælp", apropos ...

Newsgroups:
News:dk.politik
Subject: Klage til Øverst-kommanderende
(Syrisk flygtning: Krigen gjorde min tro mindre) -
Re: 2018 uge 50 (news samlet)
Date: Wed, 12 Dec 2018 11:54:36 +0100, GMT 10:54
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21133 news:5c10e8f4$0$690$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/neighbor-help/21-133
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/hvorfor-traeder-et-ikke-offentlig-frem/21-133
https://sites.google.com/site/kallpol4/home/courts/authorities-2/21-xxx/21-133
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/EGENx845eko/TUL01ck9BQAJ
>
> Neighbor help (Nabo hjælp):
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/neighbor-help
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ex+23.4-5&version=BPH
>
> 2 Mosebog 23:4-5, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>
> 4
> Hvis din fjendes ko eller æsel er sluppet løs, og du
> opdager det, skal du aflevere dyret til dets ejermand.
>
> 5
> Hvis du ser, at din fjendes æsel er faldet under sin
> byrde, må du ikke lade ham i stikken, men hjælpe ham med
> at læsse byrden af.


Biologiske væsener tænker nok IKKE så koldblodigt.

(Det er jo en "anelse" for *kynisk*, ikke sandt?)

Og dog!

Der var jo nogle Nazi-forbrydere, som under 2. Verdenskrig
lavede de mest grusomme eksperimenter på mennesker!

Gudskelov hører de til undtagelsen fra reglen (om at behandle
sin næste (herunder medskabninger såsom en hund og kat) med
respekt)!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21100 news:5bfd5d70$0$688$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/FY50cw_HAwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no: 21152

Kall, Mogens

unread,
Dec 26, 2018, 1:12:52 PM12/26/18
to
Den 26-12-2018 kl. 11:10 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: Re: Bethlehemstar: Found markpointer 65 (Chicxulub
crater) at Abraham-175 and Sara-127 -
Re: 2018 uge 52 (news samlet)
Date: Wed, 26 Dec 2018 11:10:07 +0100, GMT 10:10
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21152b news:5c23538b$0$689$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/a-i/21-152b
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/evaluation/001/21-152b
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/WeCPWMYkuFA/zouj16exDAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/NcFJ07KtJN4/Pq5jnEb3DAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/lhpuQ_tyil8/1cbNpZG1AwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/kMWx2gfDzw4/stDB4pXMCwAJ
Interrupt from ...

Newsgroups:
News:dk.politik
Subject: Netanyahu denies Israel behind overnight airstrikes
in Syria. Einem UFO? -
Re: 2018 uge 52 (news samlet)
Date: Wed, 26 Dec 2018 18:56:50 +0100, GMT 17:56
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21153 news:5c23c0eb$0$677$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/NcFJ07KtJN4/gYV2zr0QDQAJ
>
> -
>
> Netanyahu denies Israel behind overnight airstrikes in Syria
> December 26, 2018
>
https://worldisraelnews.com/netanyahu-denies-israel-behind-overnight-airstrikes-in-syria/
>
>
> Kommentar:
>
> Hmm ... (memory on from) ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.livssyn.kristendom
> News:dk.politik
> News:dk.videnskab
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Subject: Re: Bethlehemstar: Found markpointer 65 (Chicxulub
> crater) at Abraham-175 and Sara-127 -
> Re: 2018 uge 52 (news samlet)
> Date: Wed, 26 Dec 2018 11:10:07 +0100, GMT 10:10
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 21152b news:5c23538b$0$689$1472...@news.sunsite.d
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/evaluation/001/21-152b
>
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/WeCPWMYkuFA/zouj16exDAAJ

> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/NcFJ07KtJN4/Pq5jnEb3DAAJ
> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/lhpuQ_tyil8/1cbNpZG1AwAJ
>
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/kMWx2gfDzw4/stDB4pXMCwAJ

>
>
>
> Einem UFO?


Undskyld!

Jeg skal lige - for en god ordens skyld - gøre opmærksom på,
at man IKKE er et dumt svin, blot fordi *andre* er dumme
svin (ved at udøve ondt mod sine medskabninger)!

Men ...

Hvad mht. *ansvarsforflygtigelse* (var spørgsmålet, ET)?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21100 news:5bfd5d70$0$688$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/FY50cw_HAwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no: 21154

Kall, Mogens

unread,
Dec 27, 2018, 6:49:08 AM12/27/18
to
External 39-65-break -
Re: Bethlehemstar: Found markpointer 65 (Chicxulub crater)
at Abraham-175 and Sara-127 -
Re: 2018 uge 52 (news samlet)

File 21.157 ...


Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=

-

Den 26-12-2018 kl. 19:12 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: Re: Bethlehemstar: Found markpointer 65 (Chicxulub
crater) at Abraham-175 and Sara-127 -
Re: 2018 uge 52 (news samlet)
Date: Wed, 26 Dec 2018 19:12:48 +0100, GMT 18:12
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21154 news:5c23c4aa$0$692$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/WeCPWMYkuFA/_SWZjv7LDAAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/NcFJ07KtJN4/1ja-Pp0RDQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/lhpuQ_tyil8/iTplUujPAwAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/kMWx2gfDzw4/cVqpn-zmCwAJ
DATA-output from ...
http://www.stjerneskud.info/fireball/trig_jumi.html
http://www.stjerneskud.info/fireball/event2018-12-26-07-20-41/

Download:
0021 https://sites.google.com/site/kallm0088/1/UFO-001-056.sdc

Or see ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/danish-meteor-indicia/output/v-001/0021


Time_____________________Count_Galaktisk længdegrad
_______________________________360_______600
2018-12-26, CET 07:20:41 0,000 39,101460 065,169

Compare with ...
Hmm ...

SAMME dag (som andagtsteksten kommer ind på emnet 39/65) modtager
vi dette signal *ude fra rummet*!

Det vil - med andre ord - sige, at ...

Nogen (eller noget) derude er der i hvert fald
(der *kommunikerer* med os jordboere)!

NB!

Dog skal jeg fortsat gøre opmærksom på, at der - teoretisk
set - kan *fuskes* med DATA'erne. Dette kræver dog, at man
har adgang til at kaste sten ude fra Rummet, hvilket
automatisk *frasorterer* de fleste af os jordboere!

Dernæst skal jeg OGSÅ gøre opmærksom på, at jeg IKKE i går
så denne rapport fra stjerneskud indrapporteret FØR mit
ET-Copyright-output (file 21.152), endskønt der var flere
timers mellem dem! (Underforstået. Der kan - teoretisk
set - godt *fuskes* med DATA'erne, men hvor stor er
sandsynligheden herfor?)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 21100 news:5bfd5d70$0$688$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/FY50cw_HAwAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no: 21157
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages