Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

ET-Tunguska-1908-*Copyright* - Re: UFO'er: Pentagon-rapporten har åbnet porten til mysterierne - (Videnskab news samlet fra 20 februar 2021)

2 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Mar 28, 2022, 2:35:43 AM3/28/22
to
ET-Tunguska-1908-*Copyright*

Re: UFO'er: Pentagon-rapporten har åbnet porten til mysterierne -
(Videnskab news samlet fra 20 februar 2021)


File 23.967 ...
Tunguska
https://sites.google.com/view/et-footsteps/1908-06-30
https://sites.google.com/view/et-footsteps/files/23-xxx/23-9xx/23-967
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/23-xxx/23-9xx/23-93x/23-967
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/23-xxx/23-9xx/23-967

-

Den 21-03-2022 kl. 08:41 skrev Kall, Mogens:

Subject: UFO'er: Pentagon-rapporten har åbnet porten til mysterierne -
(Videnskab news samlet fra 20 februar 2021)
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Mon, 21 Mar 2022 08:41:36 +0100
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
23907 <62382c31$0$705$1472...@news.sunsite.dk>
https://sites.google.com/view/kall-science/files/23-xxx/23-907
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/rfSGGlni3PQ/m/0JhasO7iAQAJ
> -
>
> UFO'er: Pentagon-rapporten har åbnet porten til mysterierne -
> sådan finder astronomerne flere svar
> 20 marts 2022
>
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/ufoer-pentagon-rapporten-har-aabnet-porten-til-mysterierne-saadan-finder
>
>
> I mange år har UFO'er været et emne, som de fleste seriøse
> videnskabsmænd ikke har ønsket at beskæftige sig med – men det er
> måske ved at ændre sig.


Interrupt RETURN from ...

Subject: ET! How many *bully bank* can we get for goodwill
191±47=144/238 + 123+115=238 + 92 + 66+78=144 ? -
Re: News 2022-03-27, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1406 days to global Nuclearwar+suicide
Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Date: Sun, 27 Mar 2022 12:41:25 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
23963 <62403f58$0$695$1472...@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/_TfuDtTn6J8/m/-ohoQ-8OAgAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/v1TDKOzrbNc/m/7kWyaRIXBQAJ
>
> ET! Hvor mange *bøllebank* kan man få for goodwill 191±47=144/238 +
> 123+115=238 + 92 + 66+78=144 ?
>
> ET! How many *bully bank* can we get for goodwill 191±47=144/238 +
> 123+115=238 + 92 + 66+78=144 ?
>
> ET! Сколько *хулиганских банков* мы можем получить за доброжелательность
> 191±47=144/238 + 123+115=238 + 92 + 66+78=144 ?


Previous findings:
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/


1.
Big Bang:
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/objects/big-bang

Found Big Bang DATA at Sphinx-Jerusalem-line:
Found Big Bang DATA at Sphinx-Marree-Man-line:
Found Big Bang DATA at Sphinx_Jerusalem-line at South America West coast:


2.
Isotop 78-Platin-193:
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/isotop/78-pt-193

Found isotop 78-Platin-193 DATA at Crater (Mexico):


3.
ET-Homestar:
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/objects/et-homestar/gal-lon

Found ET-Homestar- DATA at 2013-02-16-lat-0 and Sph-South-America-Eastcoast:


_______________________________________________________________


Create line:


1.
From ...

2013-02-15, Russia: Chelyabinsk meteor
Chelyabinsk meteor
https://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteor
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/russia/2013-02-15
61,41 55,15
55.15, 61.41
https://goo.gl/maps/aShtHjvWQ5hgB5iR7

To ...

On Sphinx-Jerusalem-Milky-Way-line at position ...

SouthAmerica-Westcoast
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/jerusalem
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/jerusalem/196-3
196,31509386 SouthAmerica Westcoast
-72,91004162 -36,50159231
-36.50159231, -72.91004162
https://goo.gl/maps/qeao2L24vd1tS99Y7

Distance:
16.012,8218 km (Google-system)
144,00654327 Global-360-units

Picture:
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/144

Compare with ...

14 (144, 1400, 144.000),
Chandrasekhar limit
(Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14
>
> Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser indiciet:
[ ... ]
>...> ... som Chandrasekhar beregnede til 1,44 gange Solens masse.
Dette resultat kunne også formuleres sådan, at en fast stjerne med en
masse større end denne kritiske værdi ikke kan eksistere. Så hvis man
har en fast stjerne med 1,4 solmasser og tvinger den til at modtage
yderligere 0,1 solmasse, vil der ske noget drastisk ... (nova- og
supernova-eksplosioner).
>
>
> Vi har altså at gøre med en astronomisk størrelse, som gør sig
gældende på samme måde *overalt* i Universet, og som derfor glimrende
kan anvendes som en art "målestok" i et SETI-program mht. interstellar
kommunikation!
>
> (I forvejen benyttes for øvrigt disse Supernova-1A som de kaldes til
at bedømme afstande i Universet.)

(
> Chandrasekhar's limit mass of 1.44 solar masses indicated:
[...]
> ...> ... which Chandrasekhar calculated to be 1.44 times the mass of
the Sun. This result could also be formulated in such a way that a solid
star with a mass greater than this critical value cannot exist. So if
you have a solid star with 1.4 solar masses and force it to receive
another 0.1 solar mass, something drastic will happen ... (nova and
supernova explosions).
>
>
> So we are dealing with an astronomical quantity, which applies in the
same way * everywhere * in the Universe, and which can therefore be used
excellently as a kind of "measure" in a SETI program in terms of
interstellar communication!
>
> (Incidentally, these Supernova-1As (as they are called) are already
used to judge distances in the Universe.)
)


ET-*Copyright* ?

________________________________________________________________


Dette punkt er i forbindelse md et andet (der hvor Nazca-lines møder
Yucatán-lines).
This point is related to another (where Nazca-lines meet Yucatán-lines).

Afstanden er på 80,4 Global-600-units (hvilket svarer til Big Bang DATA).
The distance is 80.4 Global-600-units (equivalent to Big Bang DATA).


Create line:

2.
From ...

On Sphinx-Jerusalem-Milky-Way-line at position SouthAmerica-Westcoast
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/jerusalem/196-3

To ...

Big Bang DATA object
Yucatán crossing Nazca-lines
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/b-b/yucatan-nazca
Xcambo-Calakmul-line (Yucatán) crossing Square-150-line (Nazca)
-91,07644909 8,62032321
8.62032321, -91.07644909
https://goo.gl/maps/P7evwRmN5DbevZqW7

Distance:
80,40333728 Global-600-units

________________________________________________________________

Create line:

3.
From ...

Big Bang DATA object
Yucatán crossing Nazca-lines

To ...

Chicxulub-crater area at Xcambó-Calakmul-line
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul
Calakmul-X-367,26 (Use this)
-89,3444720999565 21,3784637253842
21.3784637253842, -89.3444720999565
https://goo.gl/maps/peuwy5xWWUTWwJMG8

Distance:
21,44468824 Global-600-units

=>

+(21,44468824 / 80,40333728 * 600) + 0 = 160,02834434
-(21,44468824 / 80,40333728 * 600) + 600 = 439,97165566
___________________________________________focus

=>

_______________Big Bang DATA
-(21,44468824 / 80,42166667 * 600) + 600 = 440,00812870

Compare with ...

Big Bang, Cosmic background radiation
https://sites.google.com/view/kall-objects/b-b

Galactic
600-number-system:
longitude 440,035
latitude +80,42166667


ET-*Copyright* ?

________________________________________________________________


Create line:


4.
From ...

Big Bang DATA object
Yucatán crossing Nazca-lines

To

Nazca-lines position:

N-BB-0-0
Nazca-Big-Bang-galactic-600-system-longitude-0-latitude-0
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/nazca/n-bb-0-0
-75,15161332098 -14,7449596
-14.7449596, -75.15161332098
https://goo.gl/maps/JZrH53FLacLroxH27
40,00000000 angle at Spiral between Square and N-BB-0-0
61,23307714 angle at N-BB-0-0 between Square and Spiral
78,76694287 angle at Square between Spiral and N-BB-0-0
180,00002001 all-in-one

Distance:
47,00056276 Global-600-units

________________________________________________________________


Create line:


5.
From ...

Big Bang DATA object
Yucatán crossing Nazca-lines

To ...

Age of Universe, Nineveh-13.77
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/nineveh/nineveh-13-77
34,94782201 31,6579068
31.6579068, 34.94782201
https://goo.gl/maps/dbvpv7Hzk1dhG4Jz6

Distance:
191,00099037 Global-600-units

=>

191,00099037 - 47,00056276 = 144,00042761


Compare with ...

14 (144, 1400, 144.000),
Chandrasekhar limit
(Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14
>
> Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser indiciet:


ET-*Copyright* ?

Picture
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/144


191,00099037 + 47,00056276 = 238,00155313

Compare with ...

92-U-238, Uranium
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238

Picture
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/isotop/92/238

Netop dette stof er oprindelig blevet dannet i supernova-eksplosioner,
så der er - med andre ord - en videnskabelig sammenhæng mellem de 2 tal!
Precisely this substance was originally formed in supernova explosions,
so there is - in other words - a scientific connection between the 2
numbers!

________________________________________________________________


Create line:


6.
From ...

Big Bang DATA object
Yucatán crossing Nazca-lines

To ...

Great Ziggurat of Ur (Iraq)
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/ur
46,10316059886719 30,96273917556672
30.96273917556672, 46.10316059886719
https://goo.gl/maps/z7rqf1MQ3covB5WT8

Distance:
123,00749657 Global-360-units
205,01249428 Global-600-units


=>

123,00749657 + 115 = 238,00749657

Compare with ...

Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
Measure (Målestokken)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/78-pt-193

78 Protons
115 neutrons
=
193 Mass Number

½-life = 50,00 years


ET-*Copyright* ?

________________________________________________________________


Create line:


7.
From ...

Great Ziggurat of Ur (Iraq)
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/ur

To ...

On Sphinx-Jerusalem-Milky-Way-line at position ...

071,5112 - Africa southcoast (Ivory Coast, Elfenbenskysten)
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx/jerusalem/071-5
-5,90510741 5,01668653
5.01668653, -5.90510741
https://goo.gl/maps/hYVHKhG4my72Ytny9

Distance:
91,98986932 Global-600-units

Compare with ...

92-U-238, Uranium
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/92-u-238

Picture
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/isotop/92


ET-*Copyright* ?

________________________________________________________________


Tallet 92 er blevet fundet andre steder:
The number 92 has been found elsewhere:

Markpointer 92
https://sites.google.com/view/a-markpointer/92

92,00618461 Global-360-units between Big-Bang and Abydos
92,00065234 Global-360-units between 18-18 and Sphinx-SGP


Og tanken er nu MEGET nærliggende, at Tunguska OGSÅ hentyder til dette;
idet ...
And the thought is now VERY obvious that Tunguska ALSO alludes to this;
as ...

2000 - 1908 = 92


Hvis vi målet fra datoen 30. juni 1908, da bliver tallet: 91½


Create line:


7.
From ...

Tunguska (Russia 1908)
https://da.wikipedia.org/wiki/Tunguska-eksplosionen
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/tunguska
101,95 60,916667
60.916667, 101.95
https://goo.gl/maps/QGvcU6VVho8Q9UNe7

To ...

Sphinx body version 37
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/sphinx
31,1376683424940 29,9752719383631
29.9752719383631, 31.1376683424940
https://goo.gl/maps/Y62PXngUtsoNffk6A

Distance:
91,49847076 Global-600-units


KUNNE det tænkes, at Tunguska peger på Sphinxen (som jo er centrum for
hele den galaktiske opmåling)?
COULD Tunguska point to the Sphinx (which is the center of the entire
galactic survey)?

________________________________________________________________


7.
From ...

Great Ziggurat of Ur (Iraq)
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/ur

To ...

Sph-Tunguska-Lat-0
Tunguska-1908, Sphinx-galactic-latitude-0
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/tunguska/lat-0
94,01082723 39,12666993
39.12666993, 94.01082723
https://goo.gl/maps/o4WFcum14xqjqiWC9

Distance:
65,99233528 Global-600-units

=>

65,99233528 + 78 = 143,99233528

Compare with ...

14 (144, 1400, 144.000),
Chandrasekhar limit
(Chandrasekhars grænsemasse)
https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14
>
> Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser indiciet:

and ...

Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
Measure (Målestokken)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/78-pt-193

78 Protons
115 neutrons
=
193 Mass Number

½-life = 50,00 years


Picture
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/144
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/isotop/78-pt-193/78


Wow! - Einem *fuldtræffer*!

Tunguska-1908 er altså - med andre ord - med stor sandsynlighed IKKE en
tilfældighed, men nogen har (ude fra Rummet) kastet en genstand (is
eller sten)!
Tunguska-1908 is thus - in other words - in all probability NOT a
coincidence, but someone has (from space) thrown an object (ice or stone)!

Download Spreadsheet/Regneark ...
Tunguska,043.001.004.sxc
https://drive.google.com/file/d/17DPfge058DbURZ7oRp8RfPku3kDTrpLF/view


END of ET-Tunguska-1908-*Copyright*


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$1472...@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 23967

Kall, Mogens

unread,
Apr 3, 2022, 12:39:27 PM4/3/22
to
Found markpointer 18 and 115*2 (at Yucatán-halvøen)

Was:
ET-Tunguska-1908-*Copyright*

Re: UFO'er: Pentagon-rapporten har åbnet porten til mysterierne -
(Videnskab news samlet fra 20 februar 2021)

File 23.997 ...
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/23-xxx/23-9xx/23-99x/23-997
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/23-xxx/23-9xx/23-997

-

Den 28-03-2022 kl. 08:35 skrev Kall, Mogens:

Subject: ET-Tunguska-1908-*Copyright* -
Re: UFO'er: Pentagon-rapporten har åbnet porten til mysterierne -
(Videnskab news samlet fra 20 februar 2021)
Newsgroups:
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Date: Mon, 28 Mar 2022 08:35:38 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
23967 <6241573c$0$699$1472...@news.sunsite.dk>
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/23-xxx/23-9xx/23-96x/23-967
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/23-xxx/23-9xx/23-967
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/rfSGGlni3PQ/m/oP7k7eS_AwAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/7ye3hkUWb_o/m/_u1JYz1YBQAJ
Noget, der ikke blev undersøgt (i første omgang), er,
OM der findes et markør-system i nærheden af Krateret
på Yucatán-halvøen (Mexico) og/eller udfor Nazca-linjerne:

Eksempelvis KUNNE linjen *forlænges* ud for Nazca-linjerne fra
47 enheder til 50

(
3.158,32 km

3.158,32 / 40.030,2361 * 600 = 47,339016319216763250616950520559

-14.9112373, -75.03095422
)

(
N-BB-0-0
-75,15161332098 -14,7449596
-14.7449596, -75.15161332098
https://goo.gl/maps/oC7hRSFMKUwzi8aj7
3.135,7395 km (Google-system)
47,00056276 Global-600-units to BB_Yucatán_crossing_Nazca-lines

=>

Find 47:

3.135,7395 * 47 / 47,00056276 = 3.135,70195
Delta_______________________________0,03755

-14.744686583734087, -75.15181379827091
https://goo.gl/maps/APxF8jAQXpLRDmyWA

Distance Square-47
4,5666 km

4,5666 / 3.135,7395 = 0,001456307196436 (1/686,66830902641)
4,5666 / 3.135,7395 * 47 = 0,068446438232513 Global-600-units

1 / 8.765,97841310 globe-unit
)(
3.158,32 * 2 + (3.158,32 * 50 / 47,339016319216763250616950521) =
9.652,493 km
)

50+
-16.22816405436484, -74.06557128855174

-16.2288748813898, -74.0665047118402

-16.22883175198543, -74.06634846445682

-16.228838870943864, -74.06633173932696


SA-coastline
-15.843345473327451, -74.35015516084744
3.285,0920 km

3.285,0920 * 47,00056276 / 3.135,7395 = 49,23915801 global-600-units


______________________________________

Create line

From ...

Big Bang objects
Yucatán crossing Nazca-lines
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/b-b/yucatan-nazca
Xcambo-Calakmul-line (Yucatán) crossing Square-150-line (Nazca)
-91,07644909 8,62032321
8.62032321, -91.07644909
https://goo.gl/maps/P7evwRmN5DbevZqW7

to ...

Calakmul-X-367,26 (Use this)
-89,3444720999565 21,3784637253842
21.3784637253842, -89.3444720999565
https://goo.gl/maps/peuwy5xWWUTWwJMG8
18,0000 km to Crater
367,25636300 km (40.030,2361-system)
367,2564 km (Google-system)

Distance:
1.430,7273 km
21,44468824 Global-600-units

1.430,7273 / 21,44468824 = 66,717094881

1.430,7273 / 18 = 79,48485

-

35,2
115 latitude-600-system-from-NorthPole
-89,3993632885575 21
21, -89.3993632885575
https://goo.gl/maps/g65sqpGQYiRU8iox7
42,4664 km to Calakmul-X-367,26
35,2102 km to Xcambo
324,7898 km to Calakmul
1.388,2598 km to BB-80,4

-

126,68
Crater-S (NASA DATA)
-89,516667 20,184733723338685
20.184733723338685, -89.516667
https://goo.gl/maps/Ka1E5j1aKvKdrCYn9
133,9386 km to Calakmul-X-367,26
126,6821 km to Xcambo
135,1316 km to Crater
233,3178 km to Calakmul
1.296,7887 km to BB-80,4


_________________________________________________________

Calakmul-X-367,26
0_____________180
0--50--78-115-360-367,26
0-100-156-230-360-


0,0000 km Calakmul-X-367,26

35,2102 km to Xcambo

50,0000 km
-89,40905930967948 20,932855537616458
20.932855537616458, -89.40905930967948

78,0000 km
-89,44506877154016 20,683306015672038
20.683306015672038, -89.44506877154016

100,0000 km (50 * 2)
-89,47328117758194 20,4872257407404
20.4872257407404, -89.47328117758194

115,0000 km
-89,49247557138709 20,353532748959946
20.353532748959946, -89.49247557138709

156,0000 km (78 * 2)
-89,54476579769457 19,988092017926437
19.988092017926437, -89.54476579769457

230,0000 km (115 * 2)
-89,63854178543568 19,328481162095052
19.328481162095052, -89.63854178543568

360,0000 km
-89,80147621330264 18,169589550519174
18.169589550519174, -89.80147621330264

367,2564 km Calakmul

_________________________________________________________

Xcambo
0_____________180
0--50--78-115-360-367,26
0-100-156-230-360-


_________________________________________________________

Calakmul:
0_____________180
0--50--78-115-360-367,26
0-100-156-230-360-


Nå da da!

Der var sørme en *gevinst* IGEN:

Create line:

from ...

Big Bang DATA object
Yucatán crossing Nazca-lines
(BB-DATA object (Yucatán cr. Nazca))

To ...

Chicxulub-crater area at Xcambó-Calakmul-line
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater/xcambo/calakmul


Calakmul-X-367,26 (Use this)
-89,3444720999565 21,3784637253842
21.3784637253842, -89.3444720999565
https://goo.gl/maps/peuwy5xWWUTWwJMG8

Distance from

to (on this line) ...

230,0000 km (115 * 2)
-89,63854178543568 19,328481162095052
19.328481162095052, -89.63854178543568
https://goo.gl/maps/Do3QMm1u4XFCM1beA
1.200,7262 km to BB-DATA object (Yucatán cr. Nazca)
17,99729281 Global-600-units to BB-DATA object (Yucatán cr. Nazca)


18-tallet er et markør-tal:

https://sites.google.com/view/markpointer/1x/18

Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab (til tallene
61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.

Og 61 - 43 giver tallet 18


Og ...

115-tallet er vores målestok:

Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
Measure (Målestokken)
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/78-pt-193

78 Protons
115 neutrons
=
193 Mass Number

½-life = 50,00 years


At 115-tallet her er blevet ganget med 2, kan muligvis skyldes,
at DATA'erne (vi har fundet oppe ved Krateret) ligeledes er
blevet ganget med 2 (som en art *kryptering*). Se evt. ...

2.
Isotop 78-Platin-193:
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/isotop/78-pt-193
Found isotop 78-Platin-193 DATA at Crater (Mexico)


_______________________________________________________________

Dernæst ...

Det blev desværre IKKE fremhævet tydelig nok, at markørtallet 205
OGSÅ "tittede" frem:

> Create line:
>
>
> 6.
> From ...
>
> Big Bang DATA object
> Yucatán crossing Nazca-lines
>
> To ...
>
> Great Ziggurat of Ur (Iraq)
> https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/ur
> 46,10316059886719 30,96273917556672
> 30.96273917556672, 46.10316059886719
> https://goo.gl/maps/z7rqf1MQ3covB5WT8
>
> Distance:
> 123,00749657 Global-360-units
> 205,01249428 Global-600-units
>
>
> =>
>
> 123,00749657 + 115 = 238,00749657


Dette tal består af tallet 144 og 61


Og det vil sige, at 144 IGEN er blevet anvendt!


Første gang (vi fik mistanke om 205-markørsystemet) var i
bibelen (ud for Abrahams far Teras død 205 år, Gen 11,32).

Det interessante her er, at der står bl.a. følgende:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+11.26-&version=BPH

1 Mosebog 11:26-32, Bibelen på hverdagsdansk

31
Tera tog sin søn Abram, sin svigerdatter Saraj og sit
barnebarn Lot med sig og forlod sin hjemby Ur ... Tera blev
205 år gammel og døde ...


Byen *Ur* nævnes (lige ved siden af markør-tallet 205)!


Og det er jo netop hertil, at vi har målt 205-enheder!


Det kan næppe være en tilfældighed!


Nogen har med fuld overlæg skrevet *koden* i Bibelen, så at en
eventuel UFO-jæger sidenhen kan følge sporet (ligesom når en
jæger følger et dyrespor)!


Download Spreadsheet/Regneark:
BB-80,4-Xcambo,043.001.004.003.sxc
https://drive.google.com/file/d/19B84SnoYDrLAwdMOKpettOcVSpd9W4as/view


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$1472...@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 23997
0 new messages