Active

22 views
Skip to first unread message

Mahesh Khanal

unread,
Sep 12, 2020, 9:07:52 PM9/12/20
to Nepali Bloggers
Is this group still active?

Shekhar Dhakal

unread,
Sep 12, 2020, 11:45:53 PM9/12/20
to nepali-...@googlegroups.com
Thanku 

Mahesh Khanal ले २०२० सेप्टेम्बर १३, आइत मा ०६:५२ बजे मा <maheshsa...@gmail.com> लेख्नुभयो:
Is this group still active?

--
--
Thank You for being a valuable member of Nepali Bloggers Community.
Please visit: http://groups.google.com/group/nepali-bloggers for lively discussions.

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Nepali Bloggers" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to nepali-blogge...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/nepali-bloggers/36e26c48-f40d-4524-a779-e82edcf0d288n%40googlegroups.com.


--
यात्री शेखर
विराटनगर, माेरङ

sumAn

unread,
Sep 13, 2020, 5:41:11 PM9/13/20
to nepali-...@googlegroups.com
I think this group is't active. 

On Sun, Sep 13, 2020 at 6:52 AM Mahesh Khanal <maheshsa...@gmail.com> wrote:
Is this group still active?

--
--
Thank You for being a valuable member of Nepali Bloggers Community.
Please visit: http://groups.google.com/group/nepali-bloggers for lively discussions.

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Nepali Bloggers" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to nepali-blogge...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/nepali-bloggers/36e26c48-f40d-4524-a779-e82edcf0d288n%40googlegroups.com.


--
Suman Kumar Luitel
9851003385बसन्त

unread,
Sep 14, 2020, 1:55:56 AM9/14/20
to Nepali Bloggers
तपाइँ हामी active छौँ भने यसलाइ पनि Active गरौँ न त । यसो गरे कसो होला ?

Aayush Sammohan

unread,
Sep 14, 2020, 6:20:44 AM9/14/20
to Nepali Bloggers
ग्रुपमा सम्प्रेषण भएका समस्याहरूलाइ ग्रुपका सदस्यहरूले समाधान गर्नु भएकाे छ । सायद यहि हाेला Active . बाँकी कुरा त समयकाे ब्यस्तता सबैलाइ हुन्छ।
Happy Blogging 
Aayush Sammohan 

Bhagwan Ghimire

unread,
Sep 14, 2020, 11:59:45 PM9/14/20
to nepali-...@googlegroups.com
यहाँ के कुराको चर्चा भैरहेको छ मैले केहि भेउ पाउन सकिरहेको छैन र म कसरि यो ग्रुपमा जोडिन आइपुगें कुन्नि , या त ग्रुप पुरानो भएर मैले बिर्सेको हो कि।  कसैले बताउन सक्नुहुन्छ ? मलाइ यो साहित्यिक ग्रुप जस्तो पनि लाग्दै छ, जानकारी पाउँ न।😀😍✒--
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages