RE: Abridged summary of esperanto@googlegroups.com - 1 Message in 1 Topic

0 views
Skip to first unread message

Zelimir Marijan Pehar

unread,
Aug 10, 2011, 8:36:15 PM8/10/11
to espe...@googlegroups.com
Atilio kaj sekvaj pli "bonaj lingvistoj" lasu nin. Esperanto estus kaj pli bona. Ne faru aliaj. Pli "bonaj lingvistoj" aperu ion pli bonan kaj faru multe pli. Getajlandoj uzu bonaj lingvoj   -  anglaj - kial? Tute simple ili estas kvazau mono. Getajlanadnoj estas simpla - ho kiel du Esperanto sed la PLEJ bonaj anglaj ili ricevas monon - kial?
Zelimir
 

To: esperant...@googlegroups.com
From: esperant...@googlegroups.com
Subject: Abridged summary of espe...@googlegroups.com - 1 Message in 1 Topic
Date: Wed, 10 Aug 2011 21:00:24 +0000

Group: http://groups.google.com/group/esperanto/topics
  attilio <attilio...@gmail.com> Aug 10 09:06AM -0700 ^
   
  Artefarita kaj kultivataj lingvoj
   
  Antaŭ iom pli ol 120 jaroj Zamenhof puplikis “La Lingvo internacia”
  poste nomita “Esperanto” ĉar li subskribis la verkon “Doktoro
  Esperanto”. more...

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Esperanto" group.
To post to this group, send email to espe...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to esperanto+...@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/esperanto?hl=en.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages