Kætterske kristne retninger med betydning for islam

9 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Mar 19, 2009, 7:51:43 AM3/19/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn,dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.psykologi
News:dk.videnskab.religion
Sent: Thursday, March 12, 2009, CET 08:20, GMT 07:20
Subject: Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
8558 <news:49b8b7cc$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/17daad9c94850228>
>
> ... bog ...
[ ... ]
> Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
> af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard
> ProRex Forlag 2008
> www.prorex.dk
> ISBN 978-87-7068-016-5


Om kætterske kristne retninger står der:

=== citat start ===

(side 167-168)

Kætterske kristne retninger med betydning for islam

I det første århundrede efter Kristus var der tre hovedgrupper af kristne:
de jødekristne, dvs. Jesus' disciple, familie og deres tilhængere;
de paulinske kristne, som primært var hedningekristne, og
de gnostiske kristne, som mente, at frelsen kom via en hemmelig viden,
gnosis.

Gnosticismen var den første alvorlige trussel mod kristendommen, men med
tiden kom en hel række mere eller mindre kætterske sekter til. En del af
disse menes at have haft stor betydning for Muhammeds forståelse af Jesus.

Monofysitterne ... [ ... ]

Pelagianerne ... [ ... ]

Manikæerne ... [ ... ]

Nestorianerne ... [ ... ]

Koloridianerne ... [ ... ]

=== citat slut ====


Findes der andre kristne oldsekter, som har haft indflydelse på islams
tilblivelse ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8599 <news:49c0ce37$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8600


Jesus-loves-you

unread,
Mar 19, 2009, 7:53:44 AM3/19/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...
8600 <news:49c231d5$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>

>
> > ... bog ...
> [ ... ]
> > Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
> > af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard
> > ProRex Forlag 2008
> > www.prorex.dk
> > ISBN 978-87-7068-016-5
>
>
> Om kætterske kristne retninger står der:
>
> === citat start ===
>
> (side 167-168)
>
> Kætterske kristne retninger med betydning for islam
[ ... ]

> Gnosticismen var den første alvorlige trussel mod kristendommen, men
> med tiden kom en hel række mere eller mindre kætterske sekter til. En del
> af disse menes at have haft stor betydning for Muhammeds forståelse af
> Jesus.
>
> Monofysitterne


Om denne sekt skriver Lademanns leksikon fra 1972 bl.a. følgende:

(bind 12, side 280)

=== citat start ===

Monofysitisme:

oldkristen lære, der hævder, at Kristus kun har én natur,
nemlig Gudens, og én vilje; den menneskelige natur er opslugt af den
guddommelige. ...

[ ... ]

... læren ... har dog selv i vor tid en vis betydning for jacobitter,
armeniere, koptere og de kristne abessiniere.

=== citat slut ====


Som konsekvens af denne lære tror tilhængerne ikke på, at Jesus også blev
100% menneske, modsat den kristne tro (se fx. John 1,14. 1.John.4,1-3.
Fil. 2,7. Hebr. 2,14a.17a.)


Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard skriver, at ...

=== citat start ===

Monofysitterne

[ ... ]

... Jesus Kristus ... hans korsfæstelse var derfor kun *tilsyneladende*,
ikke virkelig ...

Denne monofysitiske lære spredte sig hurtigt i Mellemøsten og Egypten og har
ganske afgjort påvirket Muhammeds syn på korsfæstelsen

=== citat slut ====


I Koranen står der således fx at ...

Messias, Jesus, Marias søn ...
de dræbte ham ikke ved korsfæstelsen,
men han forekom dem (død). ... *33

*33:
... Verset benægter altså ikke, at Jesus blev hængt på korset,
men at han blev dræbt på korset ...

Surâ 4,158 - A. S. Madsens oversættelse fra 1967

Compare with ...

8566 <news:49ba33a5$1$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/7847a47268662908>
>
> ...; at Jesus ...
[ ... ]
> gav sit liv (John 15,13 og Fil 2,8) som et stedfortrædende offer på vores
> vegne (John 1,29 + 1.Mos. 22,13), så vi ikke længere står i straffegæld
> overfor Gud (Kol. 2,14), den Almægtige°, pga. vores oprør imod Ham i kraft
> af vor synd (Rom. 3,10.23)
>
> Det er som hovedregel her ved Golgathas kors at *vranglæren* kommer frem
> (apropos 1.John 4,1-), fordi djævelen netop IKKE ønsker at mennesket skal
> opnå forsoning med sin Skaber. Djævelen under os ikke Jesu dyrebare *fred*
> (John 14,27), ...


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8600 <news:49c231d5$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>

( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8601


Jesus-loves-you

unread,
Mar 19, 2009, 7:55:46 AM3/19/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...
8600 <news:49c231d5$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
>
> > ... bog ...
> [ ... ]
> > Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
> > af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard
> > ProRex Forlag 2008
> > www.prorex.dk
> > ISBN 978-87-7068-016-5
>
>
> Om kætterske kristne retninger står der:
>
> === citat start ===
>
> (side 167-168)
>
> Kætterske kristne retninger med betydning for islam
[ ... ]

> Gnosticismen var den første alvorlige trussel mod kristendommen, men
> med tiden kom en hel række mere eller mindre kætterske sekter til. En del
> af disse menes at have haft stor betydning for Muhammeds forståelse af
> Jesus.
[ ... ]
> Pelagianerne


Om denne sekt skriver Lademanns leksikon fra 1972 bl.a. følgende:

(bind 14, side 215)

=== citat start ===

pelagianisme:

Teologisk lære, fremsat af den britiske munk Pelagius, der i begyndelsen af
5. årh. vandt tilhængere i Rom;

den forkastede tanken om arvesynden og hævdede menneskets fri vilje til at
vælge mellem godt og ondt. ...

=== citat slut ====


Også denne lære har Muhammed taget til sig. Islam accepterer ikke
arvesyndstanken. Synd i islam handler derfor primært om overtrædelse af
Allahs love. Mennesket må derfor ta' sig sammen, og bliver derfor
*præstationsfikseret* i sin gudedyrkelse osv.

Bibelens budskab er derimod anderledes; idet det her hævdes, at
tilbøjeligheden til at fejle (herunder det at begå synd) stikker langt
dybere ned i menneskets personlighed. Apostlen Paulus skriver i
Romerbrevet, at ...

... i mig ... bor der intet godt;
thi viljen har jeg vel, men at udføre det gode formår jeg ikke;

thi det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke;
men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.

(Rom. 7,18-19

Apostlen taler altså her om, at han IKKE her 100% selvkontrol. Hans vilje
fornår ikke altid at udøve *vetoret* (i hjernens beslutningsprocesse). Han
er - om jeg så må sige - ikke helt herre i eget hus!

Der er altså her tale om en *tilstand*, og ikke blot en enkeltstående
*handling*. Og det er - symbolsk set - også det der billedlig talt skete, da
Adam og Eva blev sparket ud af Paradiset; adskilt, borte fra Gud (ude i
mørket, se Matt. 4,16. Luk. 1,79. John 1,5; 3,19-21; 12,35.46)
Heraf ordet: en synd, der gør i arv fra slægt til slægt

Og den gode nyhed hertil er, at ...

(Jesus siger:)

... enhver, der gør synd, er syndens træl.

... (Jeg frigør jer) ...

(John. 8,32.34b.36)

Billedlig talt bliver man befriet ud af mørket, akkurat som dengang
jødefolket blev befriet ud af Faraos slaveri i Ægypten (Kol. 1,13)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8601 <news:49c2324d$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8602


Jesus-loves-you

unread,
Mar 19, 2009, 7:58:33 AM3/19/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...
8600 <news:49c231d5$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
>
> > ... bog ...
> [ ... ]
> > Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
> > af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard
> > ProRex Forlag 2008
> > www.prorex.dk
> > ISBN 978-87-7068-016-5
>
>
> Om kætterske kristne retninger står der:
>
> === citat start ===
>
> (side 167-168)
>
> Kætterske kristne retninger med betydning for islam
[ ... ]

> Gnosticismen var den første alvorlige trussel mod kristendommen, men
> med tiden kom en hel række mere eller mindre kætterske sekter til. En del
> af disse menes at have haft stor betydning for Muhammeds forståelse af
> Jesus.[ ... ]
> Manikæerne


Om denne sekt skriver Lademanns leksikon fra 1972 bl.a. følgende:

(bind 12, side 24-25)

=== citat start ===

manikæisme:

gnostisk-præget religion, stiftet af perseren Mani (216-276 e.Kr.) .
Manikæismen ... bestod til 6. årh. som en konkurrent til kristendommen. ...

Manikæismen belærer, påvirket af gnosticismens dualistiske syn, om to fra al
evighed bestående, hinanden bekæmpende aspekter i virkeligheden: på den ene
side det onde, materielle og legemlige, mørkets rige; på den anden side det
gode, immaterielle og åndelige, lysets rige.

Fra begge kommer udstrømninger, som blandes i verden. menneskesjælen er
oprindelig lys, men er ved forbindelse med mørket blevet formørket. Sjælens
frigørelse opnås ved gnosis og ved asketisk livsførelse, dvs. ved
afholdenhed fra ægteskab, fra nydelse af kød og vin m.m.

Målet er adskillelse af mørket og lyset.

Grundlæggeren betragtede Zarathustra, Buddha og Kristus som sine forløbere.

=== citat slut ====


Compare with ...

Ang. Falsk ydmyghed:
8583 <news:49bce708$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ec5a5d31a7076848>
>
> ... tror på "guldkalven": "Tag ikke, smag ikke, rør
> ikke!" ... selvgjorte gudsdyrkelse og *falsk* ydmyghed ... der kun tjener
> til tilfredsstillelse af den *syndige* (dvs. ufrelste) menneskenatur.(Kol
> 2,21-23)

samt ...

Ang. Lovtrældom:
8412 <news:gmjt0n$n24$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/d3f7ce35d0d19962>
>
> > Loven er afskaffet, Ef.2,15 se Ap.G.15,20.
> >
> > Skyldsbrevet naglet til korset, Kol.2,14.
[ ... ]
> I den forbindelse bør vi måske lige ihukomme forskellen mellem den gamle
> Pagt, Jødedommen, og den ny Pagt, Kristendommen (set udfra en kristen
> synsvinkel):
>
> (Forholdet mellem lov og tro)
>
> Var det ved at overholde de jødiske love,
> at I fik Helligånden ?
> Eller fik I Ånden bare ved at høre og tro ?
> ...
> I (galaterne) begyndte med at vandre i Guds Ånds kraft;
> vil I nu fuldføre i jeres egen kraft og egne præstationer ?
>
> (Gal. 3,2-3 Bibelen på hverdagsdansk)
>
>
> Lever I muslimer i en art lovtrældom ? -
>
> Altså dét, at man evig og altid skal gøre sig *fortjent* til
> et-eller-andet (herunder frelse osv.) ?
>
> Og dermed også kan FRYGTE en eventuel fortabelse, apropos frelsesvished
> (Ef. 6,17a + 1.John. 4,18) ?


Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard skriver, at ...

=== citat start ===

Manikæerne

[ ... ]

... Manes brugte også betegnelsen "Profeternes Segl" om sig selv ...

Han mente også, at det var en anden, der var blevet korsfæstet i stedet for
Jesus, og han hævdede, at det var ham, der var den "trøster", der var blevet
sendt i stedet for Jesus (Joh 16,5-16).

=== citat slut ====


(Der er her tale om at gøre krav på at være Gud Helligånd.)

Også Muhammed gør krav på denne titel (ifølge nogle af hans tilhængere);
idet der i Koranen bl.a. står, at ...

2649 <news:mrTBc.15713$Vf.9...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ad7a3ca311e50d42>
>
> > Til www.religion.dk
> >
> > Jeg har et spørgsmål til den muslimske præst:
> >
> > Goddag imam Ahmed Akkari,
> >
> > (Vi er her på nyhedsgruppen dk.livssyn.kristendom i gang med en
> > indirekte diskussion om Guds person.)
> >
> > I den forbindelse kom jeg til at tænke på A.S.Madsens Koran-oversættelse
> > til dansk (1967) samt hans fortolkning. Her står der:
> >
> > "Og (husk) da Jesus, Marias søn, sagde: O Israels børn,
> > jeg er ... og som brin-
> > ger glædeligt budskab om et Sendebud, som skal komme
> > efter mig, hvis navn skal være Ahmad ... *2
> >
> > *2:
> > Jesus har forudsagt en 'paraklet' (oversat ved 'talsmand') i
> > Johs.14,16-17; 15,26; 16,7.12-14. ... Men først da Gud erklærede
> > Muhammad for den forjættede 'talsmand' ...
> >
> > (Sûra al-Saff 61,7)
> >
> >
> > Dét, jeg godt kunne tænke mig at få svar på, er, om A.S.Madsens
> > fortolkning (på dette punkt) er i overensstemmelse med Islam:
> >
> >
> > Tror muslimer på, at Talsmanden (Helligånden) omtalt i Bibelen ér
> > Muhammed ?
>
>
> Jeg har modtaget en E-mail fra Peter Fischer-Nielsen i går med svar fra
> Ahmed Akkari. Her står der:
>
> === citat start ===
>
> Ordet "parakleet" oversættes normalt fra græsk med "den takkede." Eller
> "en tak".
>
> I denne betydning er det i overensstemmelse med navnet Ahmed, der på
> arabisk betyder "Den der fortjener megen tak".
>
> Islam betragter ikke Allahs sendebud Mohammad (fred være med ham) som den
> messias der skal vende tilbage, men som den sidste afsluttende person på
> profetskaber. Han er profeternes segl.
>
> Helligånden er i Islams forståelse Gabriel, der er en skabt engel med stor
> position og et sær ansvar i form af åbenbaring og kontakt til sendebud.
>
> Nej: Mohammad er ikke Talsmanden i betydningen helligånden. Mohammad fvmh
> er en talsmand i anden betydning: nemlig budskabets overbringelse og
> formidlingen fra Allah via Ærkeenglen Gabriel til Mohammad og videre til
> mennesker.
>
> Desuden skal vi være opmærksomme på den forskel i fortolkningen af
> 'paraklet ' der eksisterer mellem religionerne og det vil sige at samme
> ord ikke nødvendigvis rummer samme betydningsindhold.
>
> I kristendommen hænger det sammen med selve guds forståelsen, mens Islam
> faktisk ikke anvender talsmanden som begreb, men sendebud. Og helligånden,
> den betroende ånd referer til englen Gabriel.
>
> En yderligere oplysning
>
> Allahs sendebud (fred være med ham) har lært os, at den messias der skal
> komme tilbage og sprede retfærdighed og fred er Allahs sendebud Isa (fred
> være med ham). Altså "Jesus".
>
> Vi er tillig af Mohammad fvmh blevet tydeligt advaret mod den falske
> messias, der vil forsøge at overtale verden til at følge ham, og
> umiddelbart lige efter vil Jesus Isa (f vmh) komme ned og besejre ham.
>
> Dermed er der en vigtig skelnen mellem det Jesus giver et glædeligt
> budskab om - nemlig at der vil komme et sendebud efter ham hvis navn er
> Ahmad - og når der advares imod den falske messias.
>
> Der er også en forskel mellem ærkeenglen og profeten, der begge i er en
> del af Gud eller er bærer af guddommelige attributter.
>
> Beklager det sene svar - skyldes meget travlhed.
>
> Ahmed akkari
>
> === citat slut ====
>
>
>
> Jeg hæfter mig særlig ved sætningen:
>
> "Nej: Mohammad er ikke Talsmanden i betydningen helligånden"
>
> ... og konstaterer samtidig, at Islam IKKE har den rette forståelse af
> Guds Ånd, idet Akkari skriver:
>
> "Helligånden er i Islams forståelse Gabriel, der er en skabt engel ..."
>
> Islam er jo ikke en selvstændig religion, men har sit fundament i
> Jødedommen samt Kristendommen.
>
> -
>
> Vedr. den Jødiske/kristne forståelse af Guds Ånd (Helligånden) ...
>
> Date: 10. juni 2004 CET 20:00
> Subject: Re: Er Guds Ånd én og samme person som Jahve ? - Spørgsmål til
> Bent Lexner
> 2498 news:Im1yc.10562$Vf.5...@news000.worldonline.dk
>
> === citat start ===
>
> > Er *Guds Ånd* én og samme person som Jahve (JHVH) ?
>
>
> Jeg har fået en E-mail fra Bent Lexner, som lyder således:
>
> === citat start ===
>
> Kære Mogens Kall,
> Efter jødisk tankegang er såvel Guds ånd som Gud selv identisk.
>
> hilsen
> Bent Lexner
>
> === citat slut ====
>
>
> UTROLIGE interessante oplysninger ... :-)
>
> Jeg er 100 % enig. *Guds ånd* og *Gud selv* er én og samme person (apropos
> 5.Mos.6,4 og Jesu Ord fra Mark.12,29).
>
> Jesus siger jo - for resten - også:
>
> "Gud er ånd ..."
> (John.4,24)
>
> Konklusion:
> Kristendommen og Jødedommen er - for mig at se - på dette punkt i
> overensstemmelse ... :-)
>
> === citat slut ====


Men dersom de af Jer muslimer, som FORTSAT insisterer på at ophøje Muhammed
(eller en skabt engel, fx. Gabriel) med denne titel (at være Helligånden),
så begår man altså samtidig en meget alvorlig bommert ifølge islamisk tro
angående afgudsdyrkelse, shirk; idet man jo så bryder med selve moneteismen
og *guddommeliggør* Muhammed (eller englen); idet der OGSÅ står skrevet om
Helligånden i de kristnes hellige Bog, Bibelen, at ...


1145 <news:jMCKb.67985$jf4.4...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/b792d5c49ac149e8>
>
> > Medens vi er ved emnet Moneteisme, bør jeg også lige nævne, at
> > Helligånden ligeledes OGSÅ er en del af Guddommen. Vi læser i
> > Apostlenes Gerninger følgende:
> >
> > (en person Ananias har fået den skøre idé, at foregive et,
> > men at gøre noget andet)
> >
> > Peter siger:
> > "Ananias! ... du har løjer imod HELLIGÅNDEN ...
> > Det er ikke mennesker, du har løjet for, men GUD."
> > (Ap.G. 5,3-4)
> >
> > Helligånden er - ifølge Ap.G. - også Gud.


Ang. den rette kristne forståelse af Gud Helligånd ... (input memory
from) ...

Subject: Helligånden er Jesus, blot på en ny måde
4012 <news:uYnae.114038$Vf.41...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/d270ad3d46e2e6df>
>
> Interview-prædiken
>
> Broder David fra Karmeliter-klosteret i Norraby i Sverige udlægger
> søndagens tekst
>
> Helligåndens opgave (John 16,5-16)
>
> (Interview:)
> Hvorfor er det bedre, at Helligånden kommer, end at Jesus bliver ?
>
> (David:)
> - Selv om det kan lyde sådan ud fra teksten, så er der ikke nogen
> modsætning mellem de to ting, for Helligånden er Kristi ånd. Det skal ikke
> forstås, som om Helligånden afløser Jesus, eller at Jesus udskiftes med
> Helligånden. Det er bare en ny måde, som Jesus er til stede på.
>
> - Og den nye måde er bedre, fordi Jesus ikke længere af sin krop er
> begrænset til kun at være et sted ad gangen. Ved Helligånden kan Han være
> overalt på samme tid og til alle tider, og Han kan derfor også være hos os
> nu.
>
> - Derudover bliver vores fællesskab med Jesus mere intimt, når det er ved
> Helligånden, at Han er til stede. Jesus bliver kaldt Immanuel - Gud *med*
> os - men Helligånden er Gud *i* os, og mere intimt kan det næsten ikke
> blive, når vi, som Paulus siger, bliver et tempel for Herren. Når Han bor
> i os, når Han er til stede i os og vejleder indefra.
>
> - Det siger også noget om Guds ydmyghed; ikke blot bliver Han menneske,
> men Han er også parat til at være til stede i hver enkelt af os.


Pasmelding:

Beklager! Pladsen ér altså allerede optaget (af Gud Helligånd), kære
muslimer!

Eller ...

Sagt på dansk: Lokummet ér optaget!

(find noget andet at *snylte* på).

-

Perhaps coming up:
Islam, einem snylter-religion ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8602 <news:49c232c7$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8603


Jesus-loves-you

unread,
Mar 19, 2009, 8:00:46 AM3/19/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...
8600 <news:49c231d5$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
>
> > ... bog ...
> [ ... ]
> > Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
> > af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard
> > ProRex Forlag 2008
> > www.prorex.dk
> > ISBN 978-87-7068-016-5
>
>
> Om kætterske kristne retninger står der:
>
> === citat start ===
>
> (side 167-168)
>
> Kætterske kristne retninger med betydning for islam
[ ... ]

> Gnosticismen var den første alvorlige trussel mod kristendommen, men
> med tiden kom en hel række mere eller mindre kætterske sekter til. En del
> af disse menes at have haft stor betydning for Muhammeds forståelse af
> Jesus.
[ ... ]
> Nestorianerne


Om denne sekt skriver Lademanns leksikon fra 1972 bl.a. følgende:

(bind 13, side 166)

=== citat start ===

nestorianisme:

kristen kirkeretning, opkaldt efter den syriske teolog Nestorios (død ca.
451), der 428 blev patriark af Konstantinopel.

Betonede stærkt adskillelsen mellem Kristi to naturer: den guddommelige og
den menneskelige. ...

Nestorianismen drev en vidtstrakt missionsvirksomhed, og trods forfølgelse
bredte læren sig østpå, hvor nestorianerne især fik fodfæste i Persien og
dannede deres egen kirke under navnet kaldæiske kristne. I Indien kendes
nestorianismen i 14. årh., hvor bevægelsen kaldte sig Thomas-kristne. I
nutidens Irak-Syrien findes ca. 60 000 kaldæiske kristne og i S-Indien ca.
500 000 Thomas-kristne.

=== citat slut ====


Apostlen Thomas er også kendt som tvivleren; idet han forlangte bevis på
Jesu opstandelse, ifølge Johannesevangeliet (John 20,24-29)

Og sjovt nok indeholder det nyfundne (gnostiske) Thomas-evangelium, der
først blev fundet efter 2. Verdenskrig i Egypten, heller ej den mindste
antydning af Jesu korsfæstelse (og opstandelse), hvorfor det allerede i
Oldtiden blev bandlyst som et kættersk skrift.


Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard skriver, at ...

=== citat start ===

Nestorianerne

[ ... ]

Nestorianismen hævdede, at der ikke var nogen forbindelse overhovedet mellem
mennesket Jesus og den guddommelige Kristus, for det kan ikke lade sig gøre
at forene det uperfekte og korrupt verdslige med det perfekte og
uforgængelige guddommelige, hævdede man. De fastholder dog alligevel
jomfrufødslen. ...

=== citat slut ====


Altså en dualistisk tankegang, oder was ?

Og det er det selvsamme menneskesyn, der går igen i Koranen hvad angår, at
Gud er så højt ophøjet, at vi mennesker aldrig kan komme i nærkontakt med
Ham.

Compare with ...

4032 <news:Ecvae.114123$Vf.41...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/06ae99eeffa943fc>
>
> Bilquis Sheikh skriver i sin bog:
>
> Nu tør jeg kalde ham far
> DMS-Forlag (1980)
> ISBN 87-7431-090-9
>
> Engelsk originaludgave (1978)
> I Dared To Call Him Father
>
> (side 49)
>
> === citat start ===
>
> ... Men dr. Santiagos ord blev ved med at hjemsøge mig: "Tal til Gud! Tal
> til Ham, som om Han var Deres Far."
>
> Da jeg var blevet alene i mit værelse, faldt jeg på knæ og forsøgte at
> kalde Ham "far". Men det var spildte kræfter, og jeg rejste mig modløs op.
> Det var latterligt. Ville det ikke være en synd at prøve at drage Den
> Ophøjede ned på vort eget niveau ? ...
>
> === citat slut ====
>
>
> Herefter errindrer forfatteren sin jordiske far. Forfatteren har været
> heldig, fordi uanset hvor travlt faderen havde, havde han dog altid tid
> til dette sit barn.
>
> Så fortsætter Bilquis Sheikh:
>
> (side 50)
>
> === citat start ===
>
> ... Lad os antage, kun *antage*, at Gud var som en far. Hvis min jordiske
> far ville lægge alt til side for at lytte til mig, ville min himmelske far
> så ikke gøre det samme ...?
>
> === citat slut ====
>
>
> Og videre skriver Bilquis Sheikh:
>
> (side 51)
>
> === citat start ===
>
> ... Jeg rakte over til mit natbord, hvor Bibelen og Koranen lå side om
> side. Jeg tog begge bøger og løftede dem op, én i hver hånd. "Hvilken af
> dem, Far ?" spurgte jeg, "hvilken af dem er Din bog ?"
>
> Så skete der noget fantastisk. Jeg havde aldrig opblevet noget lignende
> i hele mit liv. Jeg hørte en stemme inden i mig, en stemme, der talte til
> mig lige så klart, som om jeg talte til mig selv. Ordene lød tydeligt og
> var fulde af mildhed, men samtidig fulde af myndighed.
>
> "I hvilken bog møder du Mig som din Far ?"
>
> Jeg svarede automatisk: "I Bibelen." Det var det hele. Nu var der ingen
> tvivl i mit sind om, hvilken bog der var Hans. ...
>
> === citat slut ====


Ordene taler vist for sig selv ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8603 <news:49c2336f$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8604


Jesus-loves-you

unread,
Mar 19, 2009, 8:02:20 AM3/19/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...
8600 <news:49c231d5$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
>
> > ... bog ...
> [ ... ]
> > Islam og Kristendom, ligheder & forskelle
> > af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard
> > ProRex Forlag 2008
> > www.prorex.dk
> > ISBN 978-87-7068-016-5
>
>
> Om kætterske kristne retninger står der:
>
> === citat start ===
>
> (side 167-168)
>
> Kætterske kristne retninger med betydning for islam
[ ... ]

> Gnosticismen var den første alvorlige trussel mod kristendommen, men
> med tiden kom en hel række mere eller mindre kætterske sekter til. En del
> af disse menes at have haft stor betydning for Muhammeds forståelse af
> Jesus.
[ ... ]
> Koloridianerne


Æv! Om denne sekt står der intet i Lademanns leksikon fra 1972 ... :-(


Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard skriver, at ...

=== citat start ===

Koloridianerne var en sekt, der udsprang af marianerne fra 5,-7. årh.
De kaldte Maria for Guds Mor og gjorde hende til en del af treenigheden.

De blev dømt som kættere pg forbandt sig derefter med de arabiske
polyteister og hjalp dem med deres aktiviteter omkring Kabaen.

De hængte blandt andet et billede af deres tre guder op på væggen i Kabaen.

Det er sandsynligvis fra dem, Muhammed har fået misforståelsen vedrørende
jomfru Marias rolle i treenigheden.

=== citat slut ====


Hmm ...

Det er i hvert fald helt klart, at Muhammed troede, at Jesu mor Maria var en
af de 3 i guddommen.

Compare with ...

8586 <news:49be250f$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/0fda2f712c91f167>
>
> " ... (ingen modsigelser i Koranen) ... "
>
> Surâ 4,83 side 196-197, A.S.Madsen oversættelsen

-

Ang. afgudsdyrkelse (herunder tilbedelse af billeder), se ...
8581 <news:49bcd1fe$0$90275$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab.teologi/msg/e3c341ea7e355aa8>

Ang. Forbøn, se ...
8584 <news:49bce793$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/bdcf22d8a05c488d>


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8604 <news:49c233f3$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8605


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages