Terminators are coming (Doomsday now) !!! - Re: Asteroide passerer Jorden fredag d. 14. september 2012

5 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Sep 11, 2012, 7:55:14 AM9/11/12
to
"Kall, Mogens" <Jesus.lov...@gmail.com> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Sent: Monday, September 10, 2012, CET 23:31, GMT 21:31
Subject: Asteroide passerer Jorden fredag d. 14. september 2012
14627 news:504e5bfa$0$293$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/B-856Kg-yAM/RHcp9KNCJHgJ
>
> Videnskab.dk skriver ...
>
>
> Asteroide passerer Jorden
>
> 10. september 2012 kl. 10:09
> http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/asteroide-passerer-jorden
>
> Fredag 14. september vil en st�rre asteroide flyve
> relativt t�t forbi Jorden set fra en astronoms synspunkt
> - der er dog ingen risiko for et sammenst�d.
>
> Jorden f�r j�vnligt bes�g af st�rre og mindre asteroider,
> der flyver forbi vores planet. P� fredag, 14. september,
> kommer asteroiden med katalognavnet 2012 QG42 forbi.
>
> Asteroiden, der f�rst blev opdaget 28. august, vil denne
> dag passere vores planet i en afstand p� cirka 2,8
> millioner kilometer.
>
> Det lyder m�ske af meget, men det er kun 7,4 gange
> gennemsnitsafstanden mellem Jorden og M�nen.
>
>
> Kommentar:
>
> Hmm ... (memory on from) ...
>
> https://sites.google.com/site/etfootsteps/home
>
>
> Un moment, s'il vous pla�t.


De 4 forrige asteroider var:

2008-07-14, mark�r 61
2009-03-02, mark�r 61
2010-01-13, mark�r 744
2012-01-27, mark�r 744

Hmm ...

I found Your "footnote", Sir:

(The code is very simple. It's a month-counter)

2008-07-14, 0*12, start (begin counter)
2009-07-14, 1*12 = 12
2010-07-14, 2*12 = 24
2011-07-14, 3*12 = 36
2012-07-14, 4*12 = 48
+
2012-09-14, 48 + 2 = 50


Compare with ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 14:17, GMT 13:17
Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 4) -
Was: The main-program (message from ET, Aliens)
14007 news:4f439953$0$289$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/425cd1585f69ab74
https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7b37e9b79b21a9d1
https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/425cd1585f69ab74
>
> Bem�rk ogs� her, hvorledes 50-mark�ren "titter" frem IGEN (i den
> religi�se version, 1.Mos. 18,24 Sodoma "nedt�llingen") !!!


OUTPUT-news (from our friends out there in space) "perhaps":

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Wednesday, April 16, 2008 1:29 AM
Subject: Re: Den galaktiske byttehandel ? -
Was: Husleje ?
07433 news:vTaNj.32$pv...@news.get2net.dk
http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/309bf3945cc1a722
>
> (H�r efter, I muslimer)
>
> Det har altid v�ret �sterlandsk tradition at udvise *g�stfrihed* (compare
> with He. 13,1 [Rom. 12,13. 1.Pet. 4,9]), som fx. nu dengang Abraham fik
> bes�g (af engle umiddelbart f�r Sodoma-syntaxet, 1. Mos 18):
>
> Lad der blive hentet lidt vand (H2O), s�
> I kan ...
>
> Genesis 18,4
>
> Du m� s�ledes IKKE n�gte en rejsende en s� *vital* ...
>
> Udvis lidt galaktisk h�flighed ... :-)
>
> Det er jo ikke ligefrem hver dag, at der er kunder p�
> "benzin-tankstationen"...


and ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Sunday, December 13, 2009, CET 05:39, GMT 04:39
Subject: Wake up, "Robot" -
Was: Val i utbrytarrepublikken Abkhasia ...
2009 uge 50 (news samlet)
10185 news:4b24700f$0$269$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.dk/group/dk.politik/msg/c9fcfaa93825b50b
>
> Description:
>
> === citat start ===
>
> Jesus says (about His return):
>
> "but on the day that Lot went out of Sodom
> it rained fire and brimstone from heaven
> and destroyed them all.
>
> "Even so will it be in the day,
> when the Son-of-Man is revealed.
>
> Luke 17,29-30
>
>
> Jesus siger (om hans genkomst):
>
> men p� den Dag, da Loth gik ud af Sodoma,
> regnede Ild og Svovl ned fra Himmelen
> og �delagde dem alle:
>
> p� samme M�de skal det v�re p� den Dag,
> da Menneskes�nnen �benbares.
>
> Lukas 17,29-30
>
> === citat slut ====
>
>
> Alts�:
>
> Der hersker ikke l�ngere nogen tvivl om, at der er noget om snakken mht.
> en udenjordisk civilisation (p� bes�g i vort solsystem), fordi ...
>
> S� smaske svine-hamrende heldig kan man alts� bare ikke v�re hele tiden,
> under henvisning til ...
>
> http://www.youtube.com/watch?v=hfB2DvgBUn8
> http://sites.google.com/site/2009c03c02/
>
> M�ske en enkelt gang, apropos Lotto, men IKKE hele-tiden (mindst 5 gange).
>
> Forklaringen �kan derfor kun v�re, at der IKKE er tale om en s�kaldt
> tilf�ldighed, men at der st�r *intelligens* bag handlingerne.
>
>
> Men, n�r d�t er sagt, s� ...
>
> S� m� vi ogs� vedst�, at der er et *afsl�rende* m�nster (bag disse handlinger):
>
> Den (You, Mister "Robot") vil gerne have kontakt med os, og det er jo fint
> nok ... :-)
>
> Men samtidig �benbart kun til en vis gr�nse, som om man ikke har f�et
> *tilladelse* til mere hjemmefra!
>
>
> Og det er denne manglende evne til *selvst�ndigt* at tr�ffe en BESLUTNING,
> endsk�nt 'kvinden �benlyst er blevet voldtaget osv.' (for nu at blive i det talende
> billedsprog), som afsl�rer, at den m� v�re kunstig, fordi ...
>
> Vi andre har jo indbygget i os en evne til at skelne mellem tingene (for at overleve
> biologisk).
>
> Denne funktion beh�ver en robot ikke, og s�t nu den har misforst�et tingene og
> g�r amok og dr�ber uskyldige.
>
> D�rfor denne sikkerhedsforanstaltning: M� f�rst ha' tilladelse hjemmefra.
>
>
> Men tillad mig at brokke mig, Mister "Robet", fordi ...
>
> Jeg (og andre) finder det FULDST�NDIG, helt og aldeles gak-gak (at gi'
> op p� forh�nd), bare fordi en-eller-anden robot fra det ydre rum (som jo kan fejle
> ligesom andre robotter) har regnet ud, at Dommedag for os mennesker er
> uundg�elig!
>
> For hvis man forts�tter d�n tankegang, s� bli'r det jo en art *selvopfyldende*
> "profeti".
>
> H�ber du ka' indse dette, friend out there in space!
>
> Please: WAKE UP


and ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Sunday, March 07, 2010, CET 13:50, GMT 12:50
Subject: Re: Guds (og englenes) retf�rdige straffedomme
10727 news:4b93a105$0$282$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/5fff4c6a8b6c754e


and ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Friday, February 24, 2012, CET 10:16, GMT 09:16
Subject: Re: WAKE UP, robot (1.Kor. 6,3) -
Re: 2012 uge 8 (news samlet)
14027 news:4f47556f$0$282$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/2bb907394095eacd
https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/b70dcfbddd98a587
>
> > Kun ANSVARSL�SE *undlader* at komme n�dstedte til unds�tning,
> > Mr. Robot (?) !
> >
> > Der er *akut* behov for din hj�lp (b�de i Syrien og andre steder)!
> >
> >
> > 14026
> >
> >
>
> Kan du ikke selv se, at det virker fuldst�ndig galmandsagtig,
> at du *afsl�rer* din eksistens (i vor baghave, i vort solsystem),
> samtidig med at du forholder dig fuldst�ndig passiv mht. at
> komme os til hj�lp (i al vores afmagt) ?
>
> Du ku' jo g�re en forskel, ikke sandt ?
>
> Hvis man kan kaste med 4 asteroider (mark�r 61, 61, 744 samt 744),
> da KAN det jo ikke tolkes p� andre m�der end, at du r�der over
> denne *milit�re* ildkraft, ikke sandt ?
>
> Apropos Sodoma!
>
>
> Men udelader du at komme os til unds�tning (sk�nt du har *pligt*
> til det), da kan det jo ikke opfattes p� andre m�der end, at du k�rer
> p� en art *autopilot* - at der ikke er noget hjemme i dag! Du ser men
> fatter dog ikke, hvad der sker!
>
> Og det er TYPISK for d�de genstande, der hverken kan g�, se, h�re
> eller tale!
>
> Det er muligt, at du b�de kan g�, se, h�re og tale - men du kan ikke
> fatte alvoren.
>
> Du mangler evner til at sk�nne, hvad der er h�jre og venstre (godt og
> ondt)!
>
>
> Det er MEGET ondt gjort IKKE at komme n�dstedte til unds�tning!
>
>
> Det BURDE selv en robot nu kunne indse!
>
>
> H�rer I mig ?


and ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, February 25, 2012, CET 08:54, GMT 07:54
Subject: Re: Notat vedr. Escorteringen (The Bodyguard, Dan. 12,1) -
Was: NEXT Tjernobyl (was: Next Damaskus ?) ...
2012 uge 8 (news samlet)
14036 news:4f489399$0$284$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/group/dk.politik/msg/2058b152a591bc26
https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4f1a4c212a040e44
>
> > > En enkelt asteroide-fuldtr�ffer BURDE dog kunne �ndre
> > > meget p� dette, apropos Sodoma!
[ ... ]
> > > Kan du forst� d�t, ET (robot eller ej) ?...
[ ... ]
> > Jeg ku' selvf�lgelig derfor ikke dy mig for at gense filmen 'The
> > Bodyguard' fra 1992, som blev sendt p� TV3 her fredag aften
> > ved 22-tiden (dansk tid).
> >
> > Henimod slutningen i filmen bliver kvinden i hovedrollen angrebet
> > p� scenen af morderen (apropos l�vejagten), men til al held er
> > hendes Bodyguard parat til at *beskytte* hende.
> >
> > Og netop da h�rer jeg en r�st fra Himlen (still perhaps ET) sige:
> > ... (som om der er tale om et escort-skib til Mankind) ...
> > (2012-02-25, Saturday, day no 56, CET 00:31:19 - around 3 sec.)
> > (2012-02-24, friday, day no 55, around GMT 23:31:16)
> > - "We will protect You."
> >
> > Men sandheden er nok, at der er tale om *mere* end blot et
> > escort-skib: En bejler vil ha' samme intensioner (at *beskytte* sin
> > udk�rne)! ... :-)


Keywords:
Men sandheden er nok, at der er tale om *mere* end blot et escort-skib ...

Wedding-time ? ... :-)

-

FUT sat til udelukkende til den politiske nyhedsgruppe ...
news:dk-politik
... s�ledes at bl.a. den videnskabelige nyhedsgruppe ikke bliver overSPAMmet!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-)
Last OUTPUT: 14500 news:500a6866$0$288$1472...@news.sunsite.dk
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no: 14630


Jørgen

unread,
Sep 11, 2012, 4:29:08 PM9/11/12
to

"Kall, Mogens" <Jesus.lov...@gmail.com> skrev i meddelelsen
news:504f2685$0$288$1472...@news.sunsite.dk...
> >
> > Asteroide passerer Jorden
> >
> > 10. september 2012 kl. 10:09
> >
> http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/asteroide-passerer-jorden
> >
> > Fredag 14. september vil en st�rre asteroide flyve
> > relativt t�t forbi Jorden set fra en astronoms synspunkt
> > - der er dog ingen risiko for et sammenst�d.

Fint.
Tak for info. Jeg er selv glad for astronomi.

(:-

mvh j�rgen.

Kall, Mogens

unread,
Oct 13, 2012, 9:38:35 AM10/13/12
to
"Kall, Mogens" <Jesus.lov...@gmail.com> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Tuesday, September 11, 2012, CET 13:55, GMT 11:55
Subject: Terminators are coming (Doomsday now) !!! -
Re: Asteroide passerer Jorden fredag d. 14. september 2012
14630 news:504f2685$0$288$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/hK3SF7jSkPs/JN9xHY6r2yAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/hK3SF7jSkPs/JN9xHY6r2yAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/B-856Kg-yAM/JN9xHY6r2yAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/hK3SF7jSkPs/JN9xHY6r2yAJ
>
> "Kall, Mogens" <Jesus.lov...@gmail.com> skrev ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.videnskab
> Sent: Monday, September 10, 2012, CET 23:31, GMT 21:31
> Subject: Asteroide passerer Jorden fredag d. 14. september 2012
> 14627 news:504e5bfa$0$293$1472...@news.sunsite.dk
> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/B-856Kg-yAM/RHcp9KNCJHgJ
> >
> > Videnskab.dk skriver ...
> >
> >
> > Asteroide passerer Jorden
> >
> > 10. september 2012 kl. 10:09
> > http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/asteroide-passerer-jorden
> >
> > Fredag 14. september vil en større asteroide flyve
> > relativt tæt forbi Jorden set fra en astronoms synspunkt
> > - der er dog ingen risiko for et sammenstød.
> >
> > Jorden får jævnligt besøg af større og mindre asteroider,
> > der flyver forbi vores planet. På fredag, 14. september,
> > kommer asteroiden med katalognavnet 2012 QG42 forbi.
> >
> > Asteroiden, der først blev opdaget 28. august, vil denne
> > dag passere vores planet i en afstand på cirka 2,8
> > millioner kilometer.
> >
> > Det lyder måske af meget, men det er kun 7,4 gange
> > gennemsnitsafstanden mellem Jorden og Månen.
> >
> >
> > Kommentar:
> >
> > Hmm ... (memory on from) ...
> >
> > https://sites.google.com/site/etfootsteps/home
> >
> >
> > Un moment, s'il vous plaît.
>
>
> De 4 forrige asteroider var:
>
> 2008-07-14, markør 61
> 2009-03-02, markør 61
> 2010-01-13, markør 744
> 2012-01-27, markør 744
>
> Hmm ...
>
> I found Your "footnote", Sir:
>
> (The code is very simple. It's a month-counter)
>
> 2008-07-14, 0*12, start (begin counter)
> 2009-07-14, 1*12 = 12
> 2010-07-14, 2*12 = 24
> 2011-07-14, 3*12 = 36
> 2012-07-14, 4*12 = 48
> +
> 2012-09-14, 48 + 2 = 50
>
>
> Compare with ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.livssyn.kristendom
> News:dk.videnskab
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 14:17, GMT 13:17
> Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 4) -
> Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> 14007 news:4f439953$0$289$1472...@news.sunsite.dk
> https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/425cd1585f69ab74
> https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7b37e9b79b21a9d1
> https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/425cd1585f69ab74
> >
> > Bemærk også her, hvorledes 50-markøren "titter" frem IGEN (i den
> > religiøse version, 1.Mos. 18,24 Sodoma "nedtællingen") !!!
>
>
> OUTPUT-news (from our friends out there in space) "perhaps":
>
> Newsgroups:
> News:dk.politik
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Wednesday, April 16, 2008 1:29 AM
> Subject: Re: Den galaktiske byttehandel ? -
> Was: Husleje ?
> 07433 news:vTaNj.32$pv...@news.get2net.dk
> http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/309bf3945cc1a722
> >
> > (Hør efter, I muslimer)
> >
> > Det har altid været østerlandsk tradition at udvise *gæstfrihed* (compare
> > with He. 13,1 [Rom. 12,13. 1.Pet. 4,9]), som fx. nu dengang Abraham fik
> > besøg (af engle umiddelbart før Sodoma-syntaxet, 1. Mos 18):
> >
> > Lad der blive hentet lidt vand (H2O), så
> > I kan ...
> >
> > Genesis 18,4
> >
> > Du må således IKKE nægte en rejsende en så *vital* ...
> >
> > Udvis lidt galaktisk høflighed ... :-)
> >
> > Det er jo ikke ligefrem hver dag, at der er kunder på
> > "benzin-tankstationen"...
>
>
> and ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.politik
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Sunday, December 13, 2009, CET 05:39, GMT 04:39
> Subject: Wake up, "Robot" -
> Was: Val i utbrytarrepublikken Abkhasia ...
> 2009 uge 50 (news samlet)
> 10185 news:4b24700f$0$269$1472...@news.sunsite.dk
> http://groups.google.dk/group/dk.politik/msg/c9fcfaa93825b50b
> >
> > Description:
> >
> > === citat start ===
> >
> > Jesus says (about His return):
> >
> > "but on the day that Lot went out of Sodom
> > it rained fire and brimstone from heaven
> > and destroyed them all.
> >
> > "Even so will it be in the day,
> > when the Son-of-Man is revealed.
> >
> > Luke 17,29-30
> >
> >
> > Jesus siger (om hans genkomst):
> >
> > men på den Dag, da Loth gik ud af Sodoma,
> > regnede Ild og Svovl ned fra Himmelen
> > og ødelagde dem alle:
> >
> > på samme Måde skal det være på den Dag,
> > da Menneskesønnen åbenbares.
> >
> > Lukas 17,29-30
> >
> > === citat slut ====
> >
> >
> > Altså:
> >
> > Der hersker ikke længere nogen tvivl om, at der er noget om snakken mht.
> > en udenjordisk civilisation (på besøg i vort solsystem), fordi ...
> >
> > Så smaske svine-hamrende heldig kan man altså bare ikke være hele tiden,
> > Måske en enkelt gang, apropos Lotto, men IKKE hele-tiden (mindst 5 gange).
> >
> > Forklaringen ´kan derfor kun være, at der IKKE er tale om en såkaldt
> > tilfældighed, men at der står *intelligens* bag handlingerne.
> >
> >
> > Men, når dét er sagt, så ...
> >
> > Så må vi også vedstå, at der er et *afslørende* mønster (bag disse handlinger):
> >
> > Den (You, Mister "Robot") vil gerne have kontakt med os, og det er jo fint
> > nok ... :-)
> >
> > Men samtidig åbenbart kun til en vis grænse, som om man ikke har fået
> > *tilladelse* til mere hjemmefra!
> >
> >
> > Og det er denne manglende evne til *selvstændigt* at træffe en BESLUTNING,
> > endskønt 'kvinden åbenlyst er blevet voldtaget osv.' (for nu at blive i det talende
> > billedsprog), som afslører, at den må være kunstig, fordi ...
> >
> > Vi andre har jo indbygget i os en evne til at skelne mellem tingene (for at overleve
> > biologisk).
> >
> > Denne funktion behøver en robot ikke, og sæt nu den har misforstået tingene og
> > går amok og dræber uskyldige.
> >
> > Dérfor denne sikkerhedsforanstaltning: Må først ha' tilladelse hjemmefra.
> >
> >
> > Men tillad mig at brokke mig, Mister "Robet", fordi ...
> >
> > Jeg (og andre) finder det FULDSTÆNDIG, helt og aldeles gak-gak (at gi'
> > op på forhånd), bare fordi en-eller-anden robot fra det ydre rum (som jo kan fejle
> > ligesom andre robotter) har regnet ud, at Dommedag for os mennesker er
> > uundgåelig!
> >
> > For hvis man fortsætter dén tankegang, så bli'r det jo en art *selvopfyldende*
> > "profeti".
> >
> > Håber du ka' indse dette, friend out there in space!
> >
> > Please: WAKE UP
>
>
> and ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.livssyn.kristendom
> Sent: Sunday, March 07, 2010, CET 13:50, GMT 12:50
> Subject: Re: Guds (og englenes) retfærdige straffedomme
> 10727 news:4b93a105$0$282$1472...@news.sunsite.dk
> http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/5fff4c6a8b6c754e
>
>
> and ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.politik
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Friday, February 24, 2012, CET 10:16, GMT 09:16
> Subject: Re: WAKE UP, robot (1.Kor. 6,3) -
> Re: 2012 uge 8 (news samlet)
> 14027 news:4f47556f$0$282$1472...@news.sunsite.dk
> http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/2bb907394095eacd
> https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/b70dcfbddd98a587
> >
> > > Kun ANSVARSLØSE *undlader* at komme nødstedte til undsætning,
> > > Mr. Robot (?) !
> > >
> > > Der er *akut* behov for din hjælp (både i Syrien og andre steder)!
> > >
> > >
> > > 14026
> > >
> > >
> >
> > Kan du ikke selv se, at det virker fuldstændig galmandsagtig,
> > at du *afslører* din eksistens (i vor baghave, i vort solsystem),
> > samtidig med at du forholder dig fuldstændig passiv mht. at
> > komme os til hjælp (i al vores afmagt) ?
> >
> > Du ku' jo gøre en forskel, ikke sandt ?
> >
> > Hvis man kan kaste med 4 asteroider (markør 61, 61, 744 samt 744),
> > da KAN det jo ikke tolkes på andre måder end, at du råder over
> > denne *militære* ildkraft, ikke sandt ?
> >
> > Apropos Sodoma!
> >
> >
> > Men udelader du at komme os til undsætning (skønt du har *pligt*
> > til det), da kan det jo ikke opfattes på andre måder end, at du kører
> > på en art *autopilot* - at der ikke er noget hjemme i dag! Du ser men
> > fatter dog ikke, hvad der sker!
> >
> > Og det er TYPISK for døde genstande, der hverken kan gå, se, høre
> > eller tale!
> >
> > Det er muligt, at du både kan gå, se, høre og tale - men du kan ikke
> > fatte alvoren.
> >
> > Du mangler evner til at skønne, hvad der er højre og venstre (godt og
> > ondt)!
> >
> >
> > Det er MEGET ondt gjort IKKE at komme nødstedte til undsætning!
> >
> >
> > Det BURDE selv en robot nu kunne indse!
> >
> >
> > Hører I mig ?
>
>
> and ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.politik
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Saturday, February 25, 2012, CET 08:54, GMT 07:54
> Subject: Re: Notat vedr. Escorteringen (The Bodyguard, Dan. 12,1) -
> Was: NEXT Tjernobyl (was: Next Damaskus ?) ...
> 2012 uge 8 (news samlet)
> 14036 news:4f489399$0$284$1472...@news.sunsite.dk
> https://groups.google.com/group/dk.politik/msg/2058b152a591bc26
> https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4f1a4c212a040e44
> >
> > > > En enkelt asteroide-fuldtræffer BURDE dog kunne ændre
> > > > meget på dette, apropos Sodoma!
> [ ... ]
> > > > Kan du forstå dét, ET (robot eller ej) ?...
> [ ... ]
> > > Jeg ku' selvfølgelig derfor ikke dy mig for at gense filmen 'The
> > > Bodyguard' fra 1992, som blev sendt på TV3 her fredag aften
> > > ved 22-tiden (dansk tid).
> > >
> > > Henimod slutningen i filmen bliver kvinden i hovedrollen angrebet
> > > på scenen af morderen (apropos løvejagten), men til al held er
> > > hendes Bodyguard parat til at *beskytte* hende.
> > >
> > > Og netop da hører jeg en røst fra Himlen (still perhaps ET) sige:
> > > ... (som om der er tale om et escort-skib til Mankind) ...
> > > (2012-02-25, Saturday, day no 56, CET 00:31:19 - around 3 sec.)
> > > (2012-02-24, friday, day no 55, around GMT 23:31:16)
> > > - "We will protect You."
> > >
> > > Men sandheden er nok, at der er tale om *mere* end blot et
> > > escort-skib: En bejler vil ha' samme intensioner (at *beskytte* sin
> > > udkårne)! ... :-)
>
>
> Keywords:
> Men sandheden er nok, at der er tale om *mere* end blot et escort-skib ...
>
> Wedding-time ? ... :-)
>
> -
>
> FUT sat til udelukkende til den politiske nyhedsgruppe ...
> news:dk-politik
> ... således at bl.a. den videnskabelige nyhedsgruppe ikke bliver overSPAMmet!
>
>
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael.
> --
> Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-)
> Last OUTPUT: 14500 news:500a6866$0$288$1472...@news.sunsite.dk
> Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
> Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no: 14630


Download from ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2012-09-14

=== citat start ===

Asteroide 2012 QG42

https://sites.google.com/site/kallast05/home/2012-qg

2012-Sep-14 05:13

RA 18 55 50.54
Dec +18 19 32.5

Near Earth at ...

18°20 North, 132°50 W

Compare with ...

Asteroid impact 65 million years ago ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater

21°24 N 89°31 W

Delta = 43,31666...

Compare with ...

The SETI-code

Olferttest002
http://www.youtube.com/user/Olferttest002
The SETI-code, a message from the stars, Part 1,
43 61, "fingerprint" of the Periodic Table Elements
Uploadet af Olferttest002 den 02/10/2011
http://www.youtube.com/watch?v=CstC8SB0-DY

-

Markpointer 50, see fx. ...

The destruction of Sodom, 1.Mos (Genesis) 18,24 ff.
http://www.biblegateway.com/passage/?search=genesis%2018.24&version=KJV


ET-message to Russia, the psychopaths, 2011 oct 20, 08:18 GMT, v2
Uploadet af Olferttest001 den 27/10/2011
http://www.youtube.com/watch?v=OJg-vI3B_6k

=== citat slut ===


14748
... (arabic word. Means: mercy) ... 61, 61, 744, 744, 50 ...
http://www.youtube.com/watch?v=UkYz7dsCXd8


Kall, Mogens

unread,
Oct 14, 2012, 4:24:13 AM10/14/12
to
"Kall, Mogens" <Jesus.lov...@gmail.com> skrev ...

Interrupt RETURN from ...

Sent: Sunday, October 14, 2012, CET 09:49, GMT 07:49, EDT 03:49, PDT 00:49
Subject: ... (SETI) ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, October 13, 2012, CET 15:38, GMT 13:38
Subject: Found reference to Asteroid impact 65 million years ago -
Var Terminators are coming (Doomsday now) !!! ...
Asteroide passerer Jorden fredag d. 14. september 2012
14748 news:50796ed7$0$291$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/hK3SF7jSkPs/7YzMDLXYIacJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/hK3SF7jSkPs/nyMZhj2gHxMJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/B-856Kg-yAM/7YzMDLXYIacJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/hK3SF7jSkPs/nyMZhj2gHxMJ
Dette svarer til ...

Galactic:
Longitude (længdegrad) 049,82004°
Latitude (breddegrad) +07,30403°

Galactic Noa-600-system:
Longitude (længdegrad) 083,03344°
Latitude (breddegrad) 012,17338°


Og dét er "lidt" tankevækkende, fordi ...

Compare with ...

> > (The code is very simple. It's a month-counter)
> >
> > 2008-07-14, 0*12, start (begin counter)
> > 2009-07-14, 1*12 = 12
> > 2010-07-14, 2*12 = 24
> > 2011-07-14, 3*12 = 36
> > 2012-07-14, 4*12 = 48
> > +
> > 2012-09-14, 48 + 2 = 50
[ ... ]
> > > Bemærk også her, hvorledes 50-markøren "titter" frem IGEN (i den
> > > religiøse version, 1.Mos. 18,24 Sodoma "nedtællingen") !!!


Valget af den galaktiske længdegrad på henholdsvis 50 kan derfor næppe være
blot en tilfældighed!

Det er givetvis noget, der skal understreges for modtageren (altså os jordboere)!

Sodoma nedtællingen (se 1.Mos. 18,24) starter med tallet 50.

Nedtællingen indeholder følgende tal:

1___50
2___45
3___40
4___30
5___20
6___10
7___0

"Uregelmæssigheden" opstår udfor ...

2___45

Og pga. dette, kan det tænkes, at nedtællingen dækker over noget mere,
altså en kode (der skal bruges i dekrypteringen).

Det er i hvert fald ret påfaldende, at der i Salme 83 nævnes noget, der
minder "lidt" om Sodomas destruktion. Hør blot:

Ligesom ild fortærer krat og luen afsvider bjerge
så forfølge du (dvs, Gud) dem (dvs. fjenderne) med din storm ...

(Salme 83,15-16a, King James: Psalm 83,14-15a)

Compare with ...Der er altså en *umiddelbar* forbindelse mellem Salme 83 og tallet 50,
hvis dette tal primært opfattes udfra Sodoma-nedtællingen!

Kanske "kunden" (altså os jordboere) *guides* henimod stjernekortets
600-tal-system-opbygning (inside the Bible); idet 50 jo som bekendt er
lig med 83 (når det omregnes fra et 360 grader system til et 600 grader
system)!


>
> Near Earth at ...
>
> 18°20 North, 132°50 W
>
> Compare with ...
>
> Asteroid impact 65 million years ago ...
> http://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater
>
> 21°24 N 89°31 W
>


Og det vil så måske også ku' forklare *unøjagtigheden* her, fordi ...

Hvorfor anvendes 18°20 North fremfor 21°24 N ?

Kunne det tænkes, at 21°24 N på INTET tidspunkt kommer i kontakt
med den galaktiske længdegrad 50 ?


Det må vi vist hellere lige undersøge nærmere.

Un moment, s'il vous plaît.> Delta = 43,31666...
>
> Compare with ...
>
> The SETI-code
>
> Olferttest002
> http://www.youtube.com/user/Olferttest002
> The SETI-code, a message from the stars, Part 1,
> 43 61, "fingerprint" of the Periodic Table Elements
> Uploadet af Olferttest002 den 02/10/2011
> http://www.youtube.com/watch?v=CstC8SB0-DY
>
> -
>
> Markpointer 50, see fx. ...
>
> The destruction of Sodom, 1.Mos (Genesis) 18,24 ff.
> http://www.biblegateway.com/passage/?search=genesis%2018.24&version=KJV
>
>
> ET-message to Russia, the psychopaths, 2011 oct 20, 08:18 GMT, v2
> Uploadet af Olferttest001 den 27/10/2011
> http://www.youtube.com/watch?v=OJg-vI3B_6k
>
> === citat slut ===
>
>
> 14748


14751

Kall, Mogens

unread,
Oct 14, 2012, 7:37:04 AM10/14/12
to
"Kall, Mogens" <Jesus.lov...@gmail.com> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Sunday, October 14, 2012, CET 10:24, GMT 08:24
Subject: Re: Found reference to Asteroid impact 65 million years ago -
Var: Terminators are coming (Doomsday now) !!! ...
Asteroide passerer Jorden fredag d. 14. september 2012
14751 news:507a76a9$0$281$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/hK3SF7jSkPs/1Db451TPeCEJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/hK3SF7jSkPs/KZ9uVOSE0x0J
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/B-856Kg-yAM/sUEoUvuEDFUJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/hK3SF7jSkPs/KZ9uVOSE0x0J
(Da) lod HERREN svovl og ild regne over
Sodoma og Gomarra fra HERREN,
fra himmelen;

(1.Mos. 19,24)

>
>
> Der er altså en *umiddelbar* forbindelse mellem Salme 83 og tallet 50,
> hvis dette tal primært opfattes udfra Sodoma-nedtællingen!


Men hvor specifik er sammenhængen ?

Hvor mange andre steder i Salmernes Bog kommes der ind på destruktion
vha. ild ?

I bl.a. Åbenbaringsbogen nævnes det klart og tydeligt, at ild farer ned fra
himlen og at der lægges op til, at man ligefrem kan fuske med det, i hvert
fald at man ikke ligefrem behøver at være en såkaldt guddom for at gøre
disse ting (se evt. Åb. 13,13).

Men i denne *specifikke* sammenhæng, har vi KUN Salmernes Bog at
benytte som udgangspunkt, fordi ...

Der primært - som sagt - er tale om en *opmåling* af himmelobjekter, og
det er her (i denne *specifikke* sammenhang), at Salmernes Bog er blevet
benyttet som "kodebog" for himmelobjekter.

Ordet ild nævnes i Salmernes Bog i følgende passager:

01 01 Psa 018,009 fortærende ild
02 01 Psa 018,013 ildgløder
03 01 Psa 018,014 ildgløder

04 02 Psa 021,013 ild fortærer
05 03 Psa 039,004 ild lued op
06 04 Psa 050,003 fortærende ild ********************
07 05 Psa 057,005 spyr ild
08 06 Psa 066,012 gennem ild
09 07 Psa 068,003 smelter for ild
10 08 Psa 074,007 På din helligdom satte de ild

11 09 Psa 078,014 ved ildens skær
12 09 Psa 078,021 en ild mod
13 09 Psa 078,063 ild fortæred ... ej bryllupssange

14 10 Psa 079,005 ild
15 11 Psa 083,004 Ligesom ild fortærer ****************
16 12 Psa 089,047 som ild
17 13 Psa 097,003 ild farer frem
18 14 Psa 102,004 som ild
19 15 Psa 104,004 sendebud, ildsluer

20 16 Psa 105,032 ild i
21 16 Psa 105,039 og ild

22 17 Psa 106,018 ild rasede
23 18 Psa 118,012 ild i
24 19 Psa 148,008 ild og

19 ?

Compare with ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Thursday, September 13, 2012, CET 10:56, GMT 08:56
Subject: Septuaginta-oversættelsen -
Var: Found Det Periodiske System (inside the Bible), de 430 og 190 år ...
The main-program (message from ET, Aliens)
14642 news:50519f83$0$286$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/MrP3VUpSU70/pHzbtE3LijIJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/MrP3VUpSU70/OGsvZkzzbVMJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/MrP3VUpSU70/brArhHlTk0UJ
>
> > Regnskabet bliver da følgenede:
> >
> > 0-42 = i alt 43 enheder
> > 43-61 = i alt 19 enheder
> >
> > Og dermed er indiciet en *kendsgerning*:
> >
> > Bibelen indeholder - i *krypteret* form - kendskab til moderne atomfysik,
> > herunder Det Periodiske System.


Hmm ...

"Kanske" vi bli'r *guidet* hen imod noget!

Ordet lader til at være ret brugt og må derfor undersøges nærmere!

>
> Kanske "kunden" (altså os jordboere) *guides* henimod stjernekortets
> 600-tal-system-opbygning (inside the Bible); idet 50 jo som bekendt er
> lig med 83 (når det omregnes fra et 360 grader system til et 600 grader
> system)!
>

Dette *forudsætter* selvfølgelig, at man allerede dengang (da Biblen blev
forfattet) havde kendskab til et 360-grader-tal-system til opmåling af himlen!

Indicier herpå findes (inside the Bible) i ...

Åb. 11,1 - målestok
Åb. 11,2 - 42 måneder
Åb. 11,3 - 1260 dage
Åb. 11,9 - 3½ dag
Åb. 11,11 - 3½ dag

En år (en omdrejning i solsystemet) defineres udfra 360 enheder (dage)
Parallellen mellem år (3½) og dag (3½) bevirker, at en jordomdrejning
(1 dag) ligeledes kan defineres udfra 360 enheder.

Egypterne brugte (i forbindelse med pyramiderne) - for øvrigt - 360 systemet
til opmåling af himlen (vist nok), så talsystemet HAR ALLEREDE været
velkendt i Oldtiden.

>
> >
> > Near Earth at ...
> >
> > 18°20 North, 132°50 W
> >
> > Compare with ...
> >
> > Asteroid impact 65 million years ago ...
> > http://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater
> >
> > 21°24 N 89°31 W
> >
>
>
> Og det vil så måske også ku' forklare *unøjagtigheden* her, fordi ...
>
> Hvorfor anvendes 18°20 North fremfor 21°24 N ?
>
> Kunne det tænkes, at 21°24 N på INTET tidspunkt kommer i kontakt
> med den galaktiske længdegrad 50 ?
>
>
> Det må vi vist hellere lige undersøge nærmere.
>
> Un moment, s'il vous plaît.
>
>
>
> > Delta = 43,31666...
> >
> > Compare with ...
> >
> > The SETI-code
> >
> > Olferttest002
> > http://www.youtube.com/user/Olferttest002
> > The SETI-code, a message from the stars, Part 1,
> > 43 61, "fingerprint" of the Periodic Table Elements


1.
Den ideelle position (at pege på) må være 43° forskudt i forhold til
asteroide-nedslaget (for 65 millione år siden):

21°24 N 89°31 W
+
00°00 N 43°00 W
=
21°24 N 132°31 W

or ...

21°24 N 89°31 W
-
00°00 N 43°00 W
=
21°24 N 46°31 W


2.
Det ideelle tidspunkt må være nøjagtig 50 måneder efter forrige asteroide (med
markør 61). Dennes DATA var/er:

https://sites.google.com/site/kallast05/home/2008-bt18
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2008-07-14

Asteroid 2008 BT18

Near earth at ...

2008-Jul-14, GMT 14:55

Det ideelle tidspunk må derfor være lig med
2012-09-14, GMT 14:55


Og dette giver følgende resultat:

1
21°24 N 132°31 W, 2012-09-14, GMT 14:55

=>

Eq J2000
RA 04 41
Dec 21 24
Galactic
længdegrad 177,7
breddegrad -16,3

2
21°24 N 46°31 W, 2012-09-14, GMT 14:55


=>

Eq J2000
RA 10 24
Dec 21 24
Galactic
længdegrad 214,4
breddegrad 56,0


Og her må det så *konkluderes*, at den ønskede galaktiske længdegrad på 50
IKKE findes!

Tallene må altså - med andre ord - *manipuleres*, hvis man vil opnå at pege på
det ønskede tal (50)!


Tilbage står endnu et spørgsmål, OM det havde haft nogen betydning, dersom
vi blot manipulerer med den jordiske breddegrad (fra 18°20 N til 21°24 N)
samt længdegrad ( fra 132°50 W til 132°31 W) ? -
Ville vi komme bort fra den ønskede værdi på 50 (i galaktisk længdegrad) ?

(For i så fald må tallet være *manipuleret*!)

Let's try:

Og dette giver følgende resultat:


21°24 N 132°31 W, 2012-09-14, GMT 05:13

=>

Eq J2000
RA 18 57
Dec 21 24
Galactic
længdegrad 080,5
breddegrad +18,85


Tallet (80) ligger nu milevidt fra de ønskede 50!


Konklusionen må derfor være, at ...

1.
Man har *bevidst* flyttet tidspunktet (dog stadigvæk INDENFOR toleranceværdien
på 50 måneder plus/minus 15 dage) ca 10 timer, således at objektet kom i nærheden
af den galaktiske længdegrad 50.

2.
Man har *bevidst* flyttet en anelse på den jordiske breddegrad (hvor asteroiden
kommer tættest på jorden) men heller ej mere end, at man fortsat kan fatte en
sammenhæng mellem objektet og asteroidenedslaget for henved 65 millioner år
siden.


Der må - med andre ord - ha' været et *formål* med at pege på markør 50!


> > Uploadet af Olferttest002 den 02/10/2011
> > http://www.youtube.com/watch?v=CstC8SB0-DY
> >
> > -
> >
> > Markpointer 50, see fx. ...
> >
> > The destruction of Sodom, 1.Mos (Genesis) 18,24 ff.
> > http://www.biblegateway.com/passage/?search=genesis%2018.24&version=KJV
> >
> >
> > ET-message to Russia, the psychopaths, 2011 oct 20, 08:18 GMT, v2
> > Uploadet af Olferttest001 den 27/10/2011
> > http://www.youtube.com/watch?v=OJg-vI3B_6k
> >
> > === citat slut ===
> >
> >
> > 14748
>
>
> 14751


14752

Kall, Mogens

unread,
Oct 14, 2012, 8:32:59 AM10/14/12
to
"Kall, Mogens" <Jesus.lov...@gmail.com> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Sunday, October 14, 2012, CET 13:37, GMT 11:37
Subject: Re: Found reference to Asteroid impact 65 million years ago -
Var: Terminators are coming (Doomsday now) !!! ...
Asteroide passerer Jorden fredag d. 14. september 2012
14752 news:507aa3dc$0$292$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/hK3SF7jSkPs/AY4xsm7orUEJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/hK3SF7jSkPs/UpxTxDhOWG4J
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/B-856Kg-yAM/AY4xsm7orUEJ
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/hK3SF7jSkPs/UpxTxDhOWG4J
jump = 30

> 24 19 Psa 148,008 ild og
>
> 19 ?
>
> Compare with ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.livssyn.kristendom
> News:dk.videnskab
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Thursday, September 13, 2012, CET 10:56, GMT 08:56
> Subject: Septuaginta-oversættelsen -
> Var: Found Det Periodiske System (inside the Bible), de 430 og 190 år ...
> The main-program (message from ET, Aliens)
> 14642 news:50519f83$0$286$1472...@news.sunsite.dk
> https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/MrP3VUpSU70/pHzbtE3LijIJ
> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/MrP3VUpSU70/OGsvZkzzbVMJ
> https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/MrP3VUpSU70/brArhHlTk0UJ
> >
> > > Regnskabet bliver da følgenede:
> > >
> > > 0-42 = i alt 43 enheder
> > > 43-61 = i alt 19 enheder
> > >
> > > Og dermed er indiciet en *kendsgerning*:
> > >
> > > Bibelen indeholder - i *krypteret* form - kendskab til moderne atomfysik,
> > > herunder Det Periodiske System.
>
>
> Hmm ...
>
> "Kanske" vi bli'r *guidet* hen imod noget!
>
> Ordet lader til at være ret brugt og må derfor undersøges nærmere!


Altså:

Hvis Menneskeheden bliver klar over, at man IKKE behøver være en såkaldt
Guddom for kan kaste ild ned fra himlen, da ...

Ville det være et oplagt sted *her* at gemme skatten ?
(unikke oplysninger om Moderstjernens position)


Tja ...

Input memory from ...

> > Sodoma nedtællingen (se 1.Mos. 18,24) starter med tallet 50.
> >
> > Nedtællingen indeholder følgende tal:
> >
> > 1___50
> > 2___45
> > 3___40
> > 4___30
> > 5___20
> > 6___10
> > 7___0
> >
> > "Uregelmæssigheden" opstår udfor ...
> >
> > 2___45

50 + 45 + 40 + 30 + 20 + 10 = 195

195 - 150 = 45

Tallene stemmer overens!

Compare with ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Monday, December 14, 2009, CET 14:34, GMT 13:34
Subject: Found new "gate" to Psalm 45 -
Was: ... The Mother-ship ...
The main-program (message from ET, Aliens)
10201 news:4b263ed2$0$270$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.dk/group/dk.videnskab/msg/5405a5a63b5fe9d3
>
> Salme 45 menes således at dække over, *hvor* på himlen (set fra Jorden) den
> udenjordiske civilisation kommer fra.


Kanske *skatten* befinder sig på position 45° (i ET-stjernekort 2)!

Øh ...

Dette ...

galactic Noa-600-system
longitude 195

Dette svarer til ...

galactic
longitude 117


Hmm ...

(at afkorte en "omvej" på 40 år til blot nogle få måneder, apropos Liv-2-searching.)

Nu er det igen blevet MEGET "fristende" at finde bud på aktuelle kandidater,
hvad angår den galaktiske breddegrad!
14753

Kall, Mogens

unread,
Oct 16, 2012, 4:20:16 PM10/16/12
to
"Kall, Mogens" <Jesus.lov...@gmail.com> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Sunday, October 14, 2012, CET 14:32, GMT 10:32
Subject: Skatten = galactic longitude 117 ? -
Var: Found reference to Asteroid impact 65 million years ago ...
Terminators are coming (Doomsday now) !!! ...
Asteroide passerer Jorden fredag d. 14. september 2012
14753 news:507ab0f7$0$281$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.livssyn.kristendom/hK3SF7jSkPs/cz-rXlVDQt4J
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/hK3SF7jSkPs/cz-rXlVDQt4J
https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/B-856Kg-yAM/cz-rXlVDQt4J
https://groups.google.com/d/msg/no.kultur.folklore.ufo/hK3SF7jSkPs/cz-rXlVDQt4J
> > > > > > Fredag 14. september vil en st�rre asteroide flyve
> > > > > > relativt t�t forbi Jorden set fra en astronoms synspunkt
> > > > > > - der er dog ingen risiko for et sammenst�d.
> > > > > >
> > > > > > Jorden f�r j�vnligt bes�g af st�rre og mindre asteroider,
> > > > > > der flyver forbi vores planet. P� fredag, 14. september,
> > > > > > kommer asteroiden med katalognavnet 2012 QG42 forbi.
> > > > > >
> > > > > > Asteroiden, der f�rst blev opdaget 28. august, vil denne
> > > > > > dag passere vores planet i en afstand p� cirka 2,8
> > > > > > millioner kilometer.
> > > > > >
> > > > > > Det lyder m�ske af meget, men det er kun 7,4 gange
> > > > > > gennemsnitsafstanden mellem Jorden og M�nen.
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Kommentar:
> > > > > >
> > > > > > Hmm ... (memory on from) ...
> > > > > >
> > > > > > https://sites.google.com/site/etfootsteps/home
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Un moment, s'il vous pla�t.
> > > > >
> > > > >
> > > > > De 4 forrige asteroider var:
> > > > >
> > > > > 2008-07-14, mark�r 61
> > > > > 2009-03-02, mark�r 61
> > > > > 2010-01-13, mark�r 744
> > > > > 2012-01-27, mark�r 744
> > > > >
> > > > > Hmm ...
> > > > >
> > > > > I found Your "footnote", Sir:
> > > > >
> > > > > (The code is very simple. It's a month-counter)
> > > > >
> > > > > 2008-07-14, 0*12, start (begin counter)
> > > > > 2009-07-14, 1*12 = 12
> > > > > 2010-07-14, 2*12 = 24
> > > > > 2011-07-14, 3*12 = 36
> > > > > 2012-07-14, 4*12 = 48
> > > > > +
> > > > > 2012-09-14, 48 + 2 = 50
> > > > >
> > > > >
> > > > > Compare with ...
> > > > >
> > > > > Newsgroups:
> > > > > News:dk.livssyn.kristendom
> > > > > News:dk.videnskab
> > > > > News:no.kultur.folklore.ufo
> > > > > Sent: Tuesday, February 21, 2012, CET 14:17, GMT 13:17
> > > > > Subject: Found perhaps the survey of the motherstar/motherplanet (part 4) -
> > > > > Was: The main-program (message from ET, Aliens)
> > > > > 14007 news:4f439953$0$289$1472...@news.sunsite.dk
> > > > > https://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/425cd1585f69ab74
> > > > > https://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/7b37e9b79b21a9d1
> > > > > https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/425cd1585f69ab74
> > > > > >
> > > > > > Bem�rk ogs� her, hvorledes 50-mark�ren "titter" frem IGEN (i den
> > > > > > religi�se version, 1.Mos. 18,24 Sodoma "nedt�llingen") !!!
> > > > >
> > > > >
> > > > > OUTPUT-news (from our friends out there in space) "perhaps":
> > > > >
> > > > > Newsgroups:
> > > > > News:dk.politik
> > > > > News:no.kultur.folklore.ufo
> > > > > Sent: Wednesday, April 16, 2008 1:29 AM
> > > > > Subject: Re: Den galaktiske byttehandel ? -
> > > > > Was: Husleje ?
> > > > > 07433 news:vTaNj.32$pv...@news.get2net.dk
> > > > > http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/309bf3945cc1a722
> > > > > >
> > > > > > (H�r efter, I muslimer)
> > > > > >
> > > > > > Det har altid v�ret �sterlandsk tradition at udvise *g�stfrihed* (compare
> > > > > > with He. 13,1 [Rom. 12,13. 1.Pet. 4,9]), som fx. nu dengang Abraham fik
> > > > > > bes�g (af engle umiddelbart f�r Sodoma-syntaxet, 1. Mos 18):
> > > > > >
> > > > > > Lad der blive hentet lidt vand (H2O), s�
> > > > > > I kan ...
> > > > > >
> > > > > > Genesis 18,4
> > > > > >
> > > > > > Du m� s�ledes IKKE n�gte en rejsende en s� *vital* ...
> > > > > >
> > > > > > Udvis lidt galaktisk h�flighed ... :-)
> > > > > >
> > > > > > Det er jo ikke ligefrem hver dag, at der er kunder p�
> > > > > > "benzin-tankstationen"...
> > > > >
> > > > >
> > > > > and ...
> > > > >
> > > > > Newsgroups:
> > > > > News:dk.politik
> > > > > News:no.kultur.folklore.ufo
> > > > > Sent: Sunday, December 13, 2009, CET 05:39, GMT 04:39
> > > > > Subject: Wake up, "Robot" -
> > > > > Was: Val i utbrytarrepublikken Abkhasia ...
> > > > > 2009 uge 50 (news samlet)
> > > > > 10185 news:4b24700f$0$269$1472...@news.sunsite.dk
> > > > > http://groups.google.dk/group/dk.politik/msg/c9fcfaa93825b50b
> > > > > >
> > > > > > Description:
> > > > > >
> > > > > > === citat start ===
> > > > > >
> > > > > > Jesus says (about His return):
> > > > > >
> > > > > > "but on the day that Lot went out of Sodom
> > > > > > it rained fire and brimstone from heaven
> > > > > > and destroyed them all.
> > > > > >
> > > > > > "Even so will it be in the day,
> > > > > > when the Son-of-Man is revealed.
> > > > > >
> > > > > > Luke 17,29-30
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Jesus siger (om hans genkomst):
> > > > > >
> > > > > > men p� den Dag, da Loth gik ud af Sodoma,
> > > > > > regnede Ild og Svovl ned fra Himmelen
> > > > > > og �delagde dem alle:
> > > > > >
> > > > > > p� samme M�de skal det v�re p� den Dag,
> > > > > > da Menneskes�nnen �benbares.
> > > > > >
> > > > > > Lukas 17,29-30
> > > > > >
> > > > > > === citat slut ====
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Alts�:
> > > > > >
> > > > > > Der hersker ikke l�ngere nogen tvivl om, at der er noget om snakken mht.
> > > > > > en udenjordisk civilisation (p� bes�g i vort solsystem), fordi ...
> > > > > >
> > > > > > S� smaske svine-hamrende heldig kan man alts� bare ikke v�re hele tiden,
> > > > > > under henvisning til ...
> > > > > >
> > > > > > http://www.youtube.com/watch?v=hfB2DvgBUn8
> > > > > > http://sites.google.com/site/2009c03c02/
> > > > > >
> > > > > > M�ske en enkelt gang, apropos Lotto, men IKKE hele-tiden (mindst 5 gange).
> > > > > >
> > > > > > Forklaringen �kan derfor kun v�re, at der IKKE er tale om en s�kaldt
> > > > > > tilf�ldighed, men at der st�r *intelligens* bag handlingerne.
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Men, n�r d�t er sagt, s� ...
> > > > > >
> > > > > > S� m� vi ogs� vedst�, at der er et *afsl�rende* m�nster (bag disse handlinger):
> > > > > >
> > > > > > Den (You, Mister "Robot") vil gerne have kontakt med os, og det er jo fint
> > > > > > nok ... :-)
> > > > > >
> > > > > > Men samtidig �benbart kun til en vis gr�nse, som om man ikke har f�et
> > > > > > *tilladelse* til mere hjemmefra!
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Og det er denne manglende evne til *selvst�ndigt* at tr�ffe en BESLUTNING,
> > > > > > endsk�nt 'kvinden �benlyst er blevet voldtaget osv.' (for nu at blive i det talende
> > > > > > billedsprog), som afsl�rer, at den m� v�re kunstig, fordi ...
> > > > > >
> > > > > > Vi andre har jo indbygget i os en evne til at skelne mellem tingene (for at overleve
> > > > > > biologisk).
> > > > > >
> > > > > > Denne funktion beh�ver en robot ikke, og s�t nu den har misforst�et tingene og
> > > > > > g�r amok og dr�ber uskyldige.
> > > > > >
> > > > > > D�rfor denne sikkerhedsforanstaltning: M� f�rst ha' tilladelse hjemmefra.
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Men tillad mig at brokke mig, Mister "Robet", fordi ...
> > > > > >
> > > > > > Jeg (og andre) finder det FULDST�NDIG, helt og aldeles gak-gak (at gi'
> > > > > > op p� forh�nd), bare fordi en-eller-anden robot fra det ydre rum (som jo kan fejle
> > > > > > ligesom andre robotter) har regnet ud, at Dommedag for os mennesker er
> > > > > > uundg�elig!
> > > > > >
> > > > > > For hvis man forts�tter d�n tankegang, s� bli'r det jo en art *selvopfyldende*
> > > > > > "profeti".
> > > > > >
> > > > > > H�ber du ka' indse dette, friend out there in space!
> > > > > >
> > > > > > Please: WAKE UP
> > > > >
> > > > >
> > > > > and ...
> > > > >
> > > > > Newsgroups:
> > > > > News:dk.livssyn.kristendom
> > > > > Sent: Sunday, March 07, 2010, CET 13:50, GMT 12:50
> > > > > Subject: Re: Guds (og englenes) retf�rdige straffedomme
> > > > > 10727 news:4b93a105$0$282$1472...@news.sunsite.dk
> > > > > http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/5fff4c6a8b6c754e
> > > > >
> > > > >
> > > > > and ...
> > > > >
> > > > > Newsgroups:
> > > > > News:dk.politik
> > > > > News:no.kultur.folklore.ufo
> > > > > Sent: Friday, February 24, 2012, CET 10:16, GMT 09:16
> > > > > Subject: Re: WAKE UP, robot (1.Kor. 6,3) -
> > > > > Re: 2012 uge 8 (news samlet)
> > > > > 14027 news:4f47556f$0$282$1472...@news.sunsite.dk
> > > > > http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/2bb907394095eacd
> > > > > https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/b70dcfbddd98a587
> > > > > >
> > > > > > > Kun ANSVARSL�SE *undlader* at komme n�dstedte til unds�tning,
> > > > > > > Mr. Robot (?) !
> > > > > > >
> > > > > > > Der er *akut* behov for din hj�lp (b�de i Syrien og andre steder)!
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > 14026
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Kan du ikke selv se, at det virker fuldst�ndig galmandsagtig,
> > > > > > at du *afsl�rer* din eksistens (i vor baghave, i vort solsystem),
> > > > > > samtidig med at du forholder dig fuldst�ndig passiv mht. at
> > > > > > komme os til hj�lp (i al vores afmagt) ?
> > > > > >
> > > > > > Du ku' jo g�re en forskel, ikke sandt ?
> > > > > >
> > > > > > Hvis man kan kaste med 4 asteroider (mark�r 61, 61, 744 samt 744),
> > > > > > da KAN det jo ikke tolkes p� andre m�der end, at du r�der over
> > > > > > denne *milit�re* ildkraft, ikke sandt ?
> > > > > >
> > > > > > Apropos Sodoma!
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Men udelader du at komme os til unds�tning (sk�nt du har *pligt*
> > > > > > til det), da kan det jo ikke opfattes p� andre m�der end, at du k�rer
> > > > > > p� en art *autopilot* - at der ikke er noget hjemme i dag! Du ser men
> > > > > > fatter dog ikke, hvad der sker!
> > > > > >
> > > > > > Og det er TYPISK for d�de genstande, der hverken kan g�, se, h�re
> > > > > > eller tale!
> > > > > >
> > > > > > Det er muligt, at du b�de kan g�, se, h�re og tale - men du kan ikke
> > > > > > fatte alvoren.
> > > > > >
> > > > > > Du mangler evner til at sk�nne, hvad der er h�jre og venstre (godt og
> > > > > > ondt)!
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Det er MEGET ondt gjort IKKE at komme n�dstedte til unds�tning!
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Det BURDE selv en robot nu kunne indse!
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > H�rer I mig ?
> > > > >
> > > > >
> > > > > and ...
> > > > >
> > > > > Newsgroups:
> > > > > News:dk.politik
> > > > > News:no.kultur.folklore.ufo
> > > > > Sent: Saturday, February 25, 2012, CET 08:54, GMT 07:54
> > > > > Subject: Re: Notat vedr. Escorteringen (The Bodyguard, Dan. 12,1) -
> > > > > Was: NEXT Tjernobyl (was: Next Damaskus ?) ...
> > > > > 2012 uge 8 (news samlet)
> > > > > 14036 news:4f489399$0$284$1472...@news.sunsite.dk
> > > > > https://groups.google.com/group/dk.politik/msg/2058b152a591bc26
> > > > > https://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4f1a4c212a040e44
> > > > > >
> > > > > > > > En enkelt asteroide-fuldtr�ffer BURDE dog kunne �ndre
> > > > > > > > meget p� dette, apropos Sodoma!
> > > > > [ ... ]
> > > > > > > > Kan du forst� d�t, ET (robot eller ej) ?...
> > > > > [ ... ]
> > > > > > > Jeg ku' selvf�lgelig derfor ikke dy mig for at gense filmen 'The
> > > > > > > Bodyguard' fra 1992, som blev sendt p� TV3 her fredag aften
> > > > > > > ved 22-tiden (dansk tid).
> > > > > > >
> > > > > > > Henimod slutningen i filmen bliver kvinden i hovedrollen angrebet
> > > > > > > p� scenen af morderen (apropos l�vejagten), men til al held er
> > > > > > > hendes Bodyguard parat til at *beskytte* hende.
> > > > > > >
> > > > > > > Og netop da h�rer jeg en r�st fra Himlen (still perhaps ET) sige:
> > > > > > > ... (som om der er tale om et escort-skib til Mankind) ...
> > > > > > > (2012-02-25, Saturday, day no 56, CET 00:31:19 - around 3 sec.)
> > > > > > > (2012-02-24, friday, day no 55, around GMT 23:31:16)
> > > > > > > - "We will protect You."
> > > > > > >
> > > > > > > Men sandheden er nok, at der er tale om *mere* end blot et
> > > > > > > escort-skib: En bejler vil ha' samme intensioner (at *beskytte* sin
> > > > > > > udk�rne)! ... :-)
> > > > >
> > > > >
> > > > > Keywords:
> > > > > Men sandheden er nok, at der er tale om *mere* end blot et escort-skib ...
> > > > >
> > > > > Wedding-time ? ... :-)
> > > > >
> > > > > -
> > > > >
> > > > > FUT sat til udelukkende til den politiske nyhedsgruppe ...
> > > > > news:dk-politik
> > > > > ... s�ledes at bl.a. den videnskabelige nyhedsgruppe ikke bliver overSPAMmet!
> > > > >
> > > > >
> > > > > Med venlig hilsen,
> > > > > Mogens Kall, The servant of Michael.
> > > > > --
> > > > > Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-)
> > > > > Last OUTPUT: 14500 news:500a6866$0$288$1472...@news.sunsite.dk
> > > > > Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
> > > > > Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no: 14630
> > > >
> > > >
> > > > Download from ...
> > > > https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2012-09-14
> > > >
> > > > === citat start ===
> > > >
> > > > Asteroide 2012 QG42
> > > >
> > > > https://sites.google.com/site/kallast05/home/2012-qg
> > > >
> > > > 2012-Sep-14 05:13
> > > >
> > > > RA 18 55 50.54
> > > > Dec +18 19 32.5
> > >
> > >
> > > Dette svarer til ...
> > >
> > > Galactic:
> > > Longitude (l�ngdegrad) 049,82004�
> > > Latitude (breddegrad) +07,30403�
> > >
> > > Galactic Noa-600-system:
> > > Longitude (l�ngdegrad) 083,03344�
> > > Latitude (breddegrad) 012,17338�
> > >
> > >
> > > Og d�t er "lidt" tankev�kkende, fordi ...
> > >
> > > Compare with ...
> > >
> > > > > (The code is very simple. It's a month-counter)
> > > > >
> > > > > 2008-07-14, 0*12, start (begin counter)
> > > > > 2009-07-14, 1*12 = 12
> > > > > 2010-07-14, 2*12 = 24
> > > > > 2011-07-14, 3*12 = 36
> > > > > 2012-07-14, 4*12 = 48
> > > > > +
> > > > > 2012-09-14, 48 + 2 = 50
> > > [ ... ]
> > > > > > Bem�rk ogs� her, hvorledes 50-mark�ren "titter" frem IGEN (i den
> > > > > > religi�se version, 1.Mos. 18,24 Sodoma "nedt�llingen") !!!
> > >
> > >
> > > Valget af den galaktiske l�ngdegrad p� henholdsvis 50 kan derfor n�ppe v�re
> > > blot en tilf�ldighed!
> > >
> > > Det er givetvis noget, der skal understreges for modtageren (alts� os jordboere)!
> > >
> > > Sodoma nedt�llingen (se 1.Mos. 18,24) starter med tallet 50.
> > >
> > > Nedt�llingen indeholder f�lgende tal:
> > >
> > > 1___50
> > > 2___45
> > > 3___40
> > > 4___30
> > > 5___20
> > > 6___10
> > > 7___0
> > >
> > > "Uregelm�ssigheden" opst�r udfor ...
> > >
> > > 2___45
> > >
> > > Og pga. dette, kan det t�nkes, at nedt�llingen d�kker over noget mere,
> > > alts� en kode (der skal bruges i dekrypteringen).
> > >
> > > Det er i hvert fald ret p�faldende, at der i Salme 83 n�vnes noget, der
> > > minder "lidt" om Sodomas destruktion. H�r blot:
> > >
> > > Ligesom ild fort�rer krat og luen afsvider bjerge
> > > s� forf�lge du (dvs, Gud) dem (dvs. fjenderne) med din storm ...
> > >
> > > (Salme 83,15-16a, King James: Psalm 83,14-15a)
> > >
> > > Compare with ...
> > >
> >
> > (Da) lod HERREN svovl og ild regne over
> > Sodoma og Gomarra fra HERREN,
> > fra himmelen;
> >
> > (1.Mos. 19,24)
> >
> > >
> > >
> > > Der er alts� en *umiddelbar* forbindelse mellem Salme 83 og tallet 50,
> > > hvis dette tal prim�rt opfattes udfra Sodoma-nedt�llingen!
> >
> >
> > Men hvor specifik er sammenh�ngen ?
> >
> > Hvor mange andre steder i Salmernes Bog kommes der ind p� destruktion
> > vha. ild ?
> >
> > I bl.a. �benbaringsbogen n�vnes det klart og tydeligt, at ild farer ned fra
> > himlen og at der l�gges op til, at man ligefrem kan fuske med det, i hvert
> > fald at man ikke ligefrem beh�ver at v�re en s�kaldt guddom for at g�re
> > disse ting (se evt. �b. 13,13).
> >
> > Men i denne *specifikke* sammenh�ng, har vi KUN Salmernes Bog at
> > benytte som udgangspunkt, fordi ...
> >
> > Der prim�rt - som sagt - er tale om en *opm�ling* af himmelobjekter, og
> > det er her (i denne *specifikke* sammenhang), at Salmernes Bog er blevet
> > benyttet som "kodebog" for himmelobjekter.
> >
> > Ordet ild n�vnes i Salmernes Bog i f�lgende passager:
> >
> > 01 01 Psa 018,009 fort�rende ild
> > 02 01 Psa 018,013 ildgl�der
> > 03 01 Psa 018,014 ildgl�der
> >
> > 04 02 Psa 021,013 ild fort�rer
> > 05 03 Psa 039,004 ild lued op
> > 06 04 Psa 050,003 fort�rende ild ********************
> > 07 05 Psa 057,005 spyr ild
> > 08 06 Psa 066,012 gennem ild
> > 09 07 Psa 068,003 smelter for ild
> > 10 08 Psa 074,007 P� din helligdom satte de ild
> >
> > 11 09 Psa 078,014 ved ildens sk�r
> > 12 09 Psa 078,021 en ild mod
> > 13 09 Psa 078,063 ild fort�red ... ej bryllupssange
> >
> > 14 10 Psa 079,005 ild
> > 15 11 Psa 083,004 Ligesom ild fort�rer ****************
> > 16 12 Psa 089,047 som ild
> > 17 13 Psa 097,003 ild farer frem
> > 18 14 Psa 102,004 som ild
> > 19 15 Psa 104,004 sendebud, ildsluer
> >
> > 20 16 Psa 105,032 ild i
> > 21 16 Psa 105,039 og ild
> >
> > 22 17 Psa 106,018 ild rasede
> > 23 18 Psa 118,012 ild i
>
> jump = 30
>
> > 24 19 Psa 148,008 ild og
> >
> > 19 ?
> >
> > Compare with ...
> >
> > Newsgroups:
> > News:dk.livssyn.kristendom
> > News:dk.videnskab
> > News:no.kultur.folklore.ufo
> > Sent: Thursday, September 13, 2012, CET 10:56, GMT 08:56
> > Subject: Septuaginta-overs�ttelsen -
> > Var: Found Det Periodiske System (inside the Bible), de 430 og 190 �r ...
> > > > Regnskabet bliver da f�lgenede:
> > > >
> > > > 0-42 = i alt 43 enheder
> > > > 43-61 = i alt 19 enheder
> > > >
> > > > Og dermed er indiciet en *kendsgerning*:
> > > >
> > > > Bibelen indeholder - i *krypteret* form - kendskab til moderne atomfysik,
> > > > herunder Det Periodiske System.
> >
> >
> > Hmm ...
> >
> > "Kanske" vi bli'r *guidet* hen imod noget!
> >
> > Ordet lader til at v�re ret brugt og m� derfor unders�ges n�rmere!
>
>
> Alts�:
>
> Hvis Menneskeheden bliver klar over, at man IKKE beh�ver v�re en s�kaldt
> Guddom for kan kaste ild ned fra himlen, da ...
>
> Ville det v�re et oplagt sted *her* at gemme skatten ?
> (unikke oplysninger om Moderstjernens position)
>
>
> Tja ...
>
> Input memory from ...
>
> > > Sodoma nedt�llingen (se 1.Mos. 18,24) starter med tallet 50.
> > >
> > > Nedt�llingen indeholder f�lgende tal:
> > >
> > > 1___50
> > > 2___45
> > > 3___40
> > > 4___30
> > > 5___20
> > > 6___10
> > > 7___0
> > >
> > > "Uregelm�ssigheden" opst�r udfor ...
> > >
> > > 2___45
>
> 50 + 45 + 40 + 30 + 20 + 10 = 195
>
> 195 - 150 = 45
>
> Tallene stemmer overens!
>
> Compare with ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.livssyn.kristendom
> News:dk.videnskab
> News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Monday, December 14, 2009, CET 14:34, GMT 13:34
> Subject: Found new "gate" to Psalm 45 -
> Was: ... The Mother-ship ...
> The main-program (message from ET, Aliens)
> 10201 news:4b263ed2$0$270$1472...@news.sunsite.dk
> http://groups.google.dk/group/dk.videnskab/msg/5405a5a63b5fe9d3
> >
> > Salme 45 menes s�ledes at d�kke over, *hvor* p� himlen (set fra Jorden) den
> > udenjordiske civilisation kommer fra.
>
>
> Kanske *skatten* befinder sig p� position 45� (i ET-stjernekort 2)!
>
> �h ...
>
> Dette ...
>
> galactic Noa-600-system
> longitude 195
>
> Dette svarer til ...
>
> galactic
> longitude 117
>
>
> Hmm ...
>
> (at afkorte en "omvej" p� 40 �r til blot nogle f� m�neder, apropos Liv-2-searching.)
>
> Nu er det igen blevet MEGET "fristende" at finde bud p� aktuelle kandidater,
> hvad ang�r den galaktiske breddegrad!


Og hvad er her mere enkelt og ligefremt end at *genbruge* allerede oplagte
kandidater:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Tuesday, January 09, 2007 5:09 AM
Subject: The Mother-star (HIP 57300) of ET -
Was: The main-program (message from ET, Aliens)
05991 news:HHDoh.2$nd...@news.get2net.dk *
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/2462819148eab9de
>
> ET's hjemstavn blev fundet til at v�re p� position ...
>
> 5832 news:6Ph_g.5$wR...@news.get2net.dk
> >
> > Galactic longitude 207,366...�
> > Galactic latitude 75,2�


Positionen er (i s� fald i omr�det omkring):

Galactic
Longitude 117.366666
Latitude 75.2

Omregnet til eq f�s:

Equatorial (J2000.0)
RA 12 59 03.65
Dec +41 50 44.7

>
> >
> > >
> > > Kanske "kunden" (alts� os jordboere) *guides* henimod stjernekortets
> > > 600-tal-system-opbygning (inside the Bible); idet 50 jo som bekendt er
> > > lig med 83 (n�r det omregnes fra et 360 grader system til et 600 grader
> > > system)!
> > >
> >
> > Dette *foruds�tter* selvf�lgelig, at man allerede dengang (da Biblen blev
> > forfattet) havde kendskab til et 360-grader-tal-system til opm�ling af himlen!
> >
> > Indicier herp� findes (inside the Bible) i ...
> >
> > �b. 11,1 - m�lestok
> > �b. 11,2 - 42 m�neder
> > �b. 11,3 - 1260 dage
> > �b. 11,9 - 3� dag
> > �b. 11,11 - 3� dag
> >
> > En �r (en omdrejning i solsystemet) defineres udfra 360 enheder (dage)
> > Parallellen mellem �r (3�) og dag (3�) bevirker, at en jordomdrejning
> > (1 dag) ligeledes kan defineres udfra 360 enheder.
> >
> > Egypterne brugte (i forbindelse med pyramiderne) - for �vrigt - 360 systemet
> > til opm�ling af himlen (vist nok), s� talsystemet HAR ALLEREDE v�ret
> > velkendt i Oldtiden.
> >
> > >
> > > >
> > > > Near Earth at ...
> > > >
> > > > 18�20 North, 132�50 W
> > > >
> > > > Compare with ...
> > > >
> > > > Asteroid impact 65 million years ago ...
> > > > http://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater
> > > >
> > > > 21�24 N 89�31 W
> > > >
> > >
> > >
> > > Og det vil s� m�ske ogs� ku' forklare *un�jagtigheden* her, fordi ...
> > >
> > > Hvorfor anvendes 18�20 North fremfor 21�24 N ?
> > >
> > > Kunne det t�nkes, at 21�24 N p� INTET tidspunkt kommer i kontakt
> > > med den galaktiske l�ngdegrad 50 ?
> > >
> > >
> > > Det m� vi vist hellere lige unders�ge n�rmere.
> > >
> > > Un moment, s'il vous pla�t.
> > >
> > >
> > >
> > > > Delta = 43,31666...
> > > >
> > > > Compare with ...
> > > >
> > > > The SETI-code
> > > >
> > > > Olferttest002
> > > > http://www.youtube.com/user/Olferttest002
> > > > The SETI-code, a message from the stars, Part 1,
> > > > 43 61, "fingerprint" of the Periodic Table Elements
> >
> >
> > 1.
> > Den ideelle position (at pege p�) m� v�re 43� forskudt i forhold til
> > asteroide-nedslaget (for 65 millione �r siden):
> >
> > 21�24 N 89�31 W
> > +
> > 00�00 N 43�00 W
> > =
> > 21�24 N 132�31 W
> >
> > or ...
> >
> > 21�24 N 89�31 W
> > -
> > 00�00 N 43�00 W
> > =
> > 21�24 N 46�31 W
> >
> >
> > 2.
> > Det ideelle tidspunkt m� v�re n�jagtig 50 m�neder efter forrige asteroide (med
> > mark�r 61). Dennes DATA var/er:
> >
> > https://sites.google.com/site/kallast05/home/2008-bt18
> > https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/2008-07-14
> >
> > Asteroid 2008 BT18
> >
> > Near earth at ...
> >
> > 2008-Jul-14, GMT 14:55
> >
> > Det ideelle tidspunk m� derfor v�re lig med
> > 2012-09-14, GMT 14:55
> >
> >
> > Og dette giver f�lgende resultat:
> >
> > 1
> > 21�24 N 132�31 W, 2012-09-14, GMT 14:55
> >
> > =>
> >
> > Eq J2000
> > RA 04 41
> > Dec 21 24
> > Galactic
> > l�ngdegrad 177,7
> > breddegrad -16,3
> >
> > 2
> > 21�24 N 46�31 W, 2012-09-14, GMT 14:55
> >
> >
> > =>
> >
> > Eq J2000
> > RA 10 24
> > Dec 21 24
> > Galactic
> > l�ngdegrad 214,4
> > breddegrad 56,0
> >
> >
> > Og her m� det s� *konkluderes*, at den �nskede galaktiske l�ngdegrad p� 50
> > IKKE findes!
> >
> > Tallene m� alts� - med andre ord - *manipuleres*, hvis man vil opn� at pege p�
> > det �nskede tal (50)!
> >
> >
> > Tilbage st�r endnu et sp�rgsm�l, OM det havde haft nogen betydning, dersom
> > vi blot manipulerer med den jordiske breddegrad (fra 18�20 N til 21�24 N)
> > samt l�ngdegrad ( fra 132�50 W til 132�31 W) ? -
> > Ville vi komme bort fra den �nskede v�rdi p� 50 (i galaktisk l�ngdegrad) ?
> >
> > (For i s� fald m� tallet v�re *manipuleret*!)
> >
> > Let's try:
> >
> > Og dette giver f�lgende resultat:
> >
> >
> > 21�24 N 132�31 W, 2012-09-14, GMT 05:13
> >
> > =>
> >
> > Eq J2000
> > RA 18 57
> > Dec 21 24
> > Galactic
> > l�ngdegrad 080,5
> > breddegrad +18,85
> >
> >
> > Tallet (80) ligger nu milevidt fra de �nskede 50!
> >
> >
> > Konklusionen m� derfor v�re, at ...
> >
> > 1.
> > Man har *bevidst* flyttet tidspunktet (dog stadigv�k INDENFOR tolerancev�rdien
> > p� 50 m�neder plus/minus 15 dage) ca 10 timer, s�ledes at objektet kom i n�rheden
> > af den galaktiske l�ngdegrad 50.
> >
> > 2.
> > Man har *bevidst* flyttet en anelse p� den jordiske breddegrad (hvor asteroiden
> > kommer t�ttest p� jorden) men heller ej mere end, at man fortsat kan fatte en
> > sammenh�ng mellem objektet og asteroidenedslaget for henved 65 millioner �r
> > siden.
> >
> >
> > Der m� - med andre ord - ha' v�ret et *form�l* med at pege p� mark�r 50!
> >
> >
> > > > Uploadet af Olferttest002 den 02/10/2011
> > > > http://www.youtube.com/watch?v=CstC8SB0-DY
> > > >
> > > > -
> > > >
> > > > Markpointer 50, see fx. ...
> > > >
> > > > The destruction of Sodom, 1.Mos (Genesis) 18,24 ff.
> > > > http://www.biblegateway.com/passage/?search=genesis%2018.24&version=KJV
> > > >
> > > >
> > > > ET-message to Russia, the psychopaths, 2011 oct 20, 08:18 GMT, v2
> > > > Uploadet af Olferttest001 den 27/10/2011
> > > > http://www.youtube.com/watch?v=OJg-vI3B_6k
> > > >
> > > > === citat slut ===
> > > >
> > > >
> > > > 14748
> > >
> > >
> > > 14751
> >
> >
> > 14752
>
>
> 14753


14759
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages