Is ET-Bible a false teaching? (Er der tale om en vranglære ?) - Re: Acts 276, 40 - Re: BLOG: Udvisningen af ... cut - Re: 2018 uge 13 (news samlet)

3 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Mar 27, 2018, 2:30:32 PM3/27/18
to
File 20.478 ...
Is ET-Bible a false teaching? (Er der tale om en vranglære ?)
https://sites.google.com/site/etbible/home/false-teaching/20-478

Den 27-03-2018 kl. 19:55 skrev Kall, Mogens:

> File 20.477 ...
> "Infected" books in the Bible: 44 Act, Apostelenes gerninger:
> https://sites.google.com/site/etbible/home/infected-books/44-act/20-477
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/g-lat/20-477
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars/g-lon/20-477
>
>
> Newsgroups:
>     News:dk.politik
> Subject: BLOG: Udvisningen af russiske diplomater er ikke nok og
>         udstiller Vestens hovedproblem -
>     Re: 2018 uge 13 (news samlet)
> Date: Tue, 27 Mar 2018 10:51:50 +0200, GMT 08:51
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 20475 news:5aba05d4$0$717$1472...@news.sunsite.dk
> "Infected" books in the Bible: 44 Act, Apostelenes gerninger:
> https://sites.google.com/site/etbible/home/infected-books/44-act/20-475
> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/qLVVEuJrhl0/nSsoG7ffCAAJ
> >
>> -
>>
>> Et Ord til Dagen ...
>> http://www.ucb.dk/dagensord/
>>
>> (Her kan du også få tilsendt gratis andagtsteksten i et hæfte  4
>> gange om året, og det er jo meget smart, hvis man er væk på
>> retræte eller noget andet.)
>>
>> http://www.ucb.dk/dagensord/index.php?dato=03_27
>>
>>      Ordet for 2018-03-27
>>
>>      Elsk din kirke (2)
>>
>>      "Hvis ... [I] ikke bliver om bord, kan I ikke reddes."
>>      ApG 27,31
>>
>>
>>      ... Paulus og 276 andre befandt sig i en storm som syntes
>>      umulig at overleve. ...
>>
>>
>> Kommentar:
>>
>> Hmm ...
>>
>> Dette giver i så fald
>>
>>      276
>>      +1
>>      =
>>      277
>>
>>
>> Hmm ... (memory on from) ...
>>
>> https://sites.google.com/site/etbible/home/files-2/20-xxx/20-316
>>
>>      https://sites.google.com/site/etbible/home/files/08-xxx/08-106
>>      >
>>      >     ... 276 (sjæle) ...
>>      >     (Act ApG. 27,37)
>>      >
>>      > 276 + 1 = ... (M45) ...
>>
>>
>> I King James versionen (som nok ligger tættest op af
>> originalteksten på græsk) står der:
>>
>> https://www.biblegateway.com/passage/?search=act+27.37&version=KJV
>>
>>      Acts 27:37, King James Version (KJV)
>>
>>      And we were in all in the ship two hundred threescore and
>>      sixteen souls.
>>
>>      Kommentar:
>>
>>      200
>>      +
>>      3*20
>>      +
>>      16
>>
>>      =
>>      276
>>
>> -
>
> Anskuer vi hele tekstpassagen, da står der bl.a., at ...
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+27&version=BPH
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+27&version=DN1933
>
>     19
>     Og på den tredje Dag udkastede de med egne Hænder
>     Skibets Redskaber.
>
>   3. dag
>
>     [ ... ]
>
>     28
>     Og da de loddede, fik de tyve Favne, og da de lidt
>     længere fremme atter loddede, fik de femten Favne.
>
>   20 favne
>   15 favne
>
>     [ ... ]
>
>     33
>     Men indtil det vilde dages, formanede Paulus alle
>     til at tage Næring til sig og sagde: "Det er i Dag
>     den fjortende Dag, I have ventet og tilbragt uden
>     at spise og intet taget til eder.
>
>   14. dag
>
>     [ ... ]
>
>     37
>     Men vi vare i Skibet i alt to Hundrede og seks og
>     halvfjerdsindstyve Sjæle.
>
>   276
>
>
> 3
> +20
> +15
> =
> 38
>
> Compare with ...
>
> 7 stars (Pleiades, M45)
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/7-stars
>
>     Galactic 600:
>
>       Longitude 277,74045
>       Latitude  -39,09975
>
>
> Begge tal (277 og 39) mangler tilsyneladende 1 enhed (276 og 38).
>
> Men de ér der ikke desto mindre!
>
>
> Bemærkes skal det også, at 14-tallet OGSÅ "titter"
> frem i koden udfor 127 (og 127+150= 277):
>
> https://sites.google.com/site/etbible/home/files/05-xxx/05-7xx/05-786
>
>     5781 news:d1gXg.345$8W...@news.get2net.dk
>     >
>     > > ... gges det første Templet (Sl 127) af Salomo.
>     [ ... ]
>     > Øh ... der er flere måder at tælle på.
>     >
>     > Her er en oversigt:
>     >
>     > 7    120    23    1
>     > 6    121    24    2
>     > 5    122    25    David
>     > 4    123    26    1
>     > 3    124    27    David
>     > 2    125    28    1
>     > 1    126    29    2
>     > 0    127    30    Solomon, Cygnus-A Noa longitude
>     > 1    128    31    1
>     > 2    129    32    2
>     > 3    130    33    3
>     > 4    131    34    David
>     > 5    132    35    1
>     > 6    133    36    David
>     > 7    134    37    1
>
>
> Salme 127 "slæber" rundt på disse 2 7-taller, en på hver
> side, og tilsammen giver de 14.
>
> Og selve 7-tallet minder os jo ikke så lidt om
> "noget", hvori 7-tallet indgår (apropos 7-stjernen)!
>
>
> Disse ting er IKKE et bevis i sig selv (som en selvstændig
> enhed), skønner jeg, men fundet i Ap.G. er dog nok til, at
> vi kan tillade os at sige, at forfatteren af bogen
> (Apostlenes Gerninger) må ha' haft nogen kendskab til
> hemmeligheden ang. ET-stjernekortet (inside the Bible)!
>
> Ergo er Ap.G. (the Acts) "inficeret"!
>
> -
>
> Hmm ... (memory on from) ...
>
> Newsgroups:
>     News:dk.politik
> Subject: Nato smider syv russere på porten -
>     Re: 2018 uge 13 (news samlet)
> Date: Tue, 27 Mar 2018 19:05:25 +0200, GMT 17:05
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 20476 news:5aba7982$0$707$1472...@news.sunsite.dk
> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/qLVVEuJrhl0/d9bkXab6CAAJ
>
> Internal message to 2304 (and her friends):
>
> "Kanzi" calling HQ:
>
>     MAYDAY!
>
>     We *need* Your help now. Please understand!
>
>
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael.


Is ET-Bible a false teaching? (Er der tale om en vranglære ?)

Om dette emne er der blevet skrevet tidligere bl.a. følgende
filer:

Subject: Der findes også en helt anden version af fortolkningen -
Re: hvem er antikrist?
18286 news:54fc168d$0$291$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/markpointer/markpointer-666/18-286

Subject: Re: Hvem er de 144000 i åbenbaringen
19974 news:opd5hq$bcn$1...@news.eternal-september.org
https://sites.google.com/site/etbible/home/religious-objections/christian-objections/19-974


Is ET-Bible a false teaching? (Er der tale om en vranglære ?)

Ja, der er tale om en vranglære i den forstand, at
opmærksomheden jo bliver taget bort (for en tid) fra
hovedpersonen i Kristendommen, Kristus Hamselv.

Men når denne "indrømmelse" er sagt, så vil jeg vove at påstå,
at tingene nu om date er en "anelse" anderledes, end de var for
2000 år siden!

Man kunne IKKE bekæmpe pest i Middelalderen, uanset hvor meget
man troede på Jesus und so weiter!

Det skulle konkret *faglig viden* til at forstå sygdommen!

Og jeg vil vove at påstå, at det er noget lidt det samme her:

De englemagter, der tales om i Bibelen, KAN GODT VÆRE biologiske
væsener (ligesom os mennesker) blot udefra Rummet.

Og dette behøver ikke nødvendigvis at modsige Jesus, idet der jo
bl.a. OGSÅ står skrevet, at ...

https://www.biblegateway.com/passage/?search=rev+19%3A10&version=BPH

Aabenbaringen 19:10

Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Jeg kastede mig ned for hans fødder for at hylde ham,
men han sagde til mig:
»Nej, gør det ikke. Jeg er Guds tjener ligesom du og de
andre kristne, der holder fast ved budskabet om Jesus. Giv
Gud al ære, for den profetiske Ånd fortæller om Jesus og
ophøjer ham.«


Jesus ikke blot anerkendes af denne engel! Han ophøjes (og hyldes
dermed også som Gud)!

Og dét er da Kristendom° i en nøddeskal, for mig at se! ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 20406 news:p6f4ga$41a$1...@news.eternal-september.org
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/jlJxyoyqCgAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no: 20478

---
Denne mail er kontrolleret for vira af AVG.
http://www.avg.com

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages