Ung-jords-kreationismens ophør ?

1 view
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Feb 26, 2009, 2:54:58 PM2/26/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Tuesday, November 04, 2008, CET 01:44, GMT 00:44
Subject: Re: Paven & Big Bang
8155 news:geo5uc$1574$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/a509e4f514e5e510
>
> Interessant artikel du her kommer med Per Rønne, fordi selve Bibelens
> beretning om Skaberværket (for mig at se) nok bør tolkes symbolsk;
> idet ...
[ ... ]
> > År 0 = G.lon 144° (Noa-enheder), 4004 f.Kr.
[ ... ]
> > > ... (Supernova-indiciet) ...
[ ... ]
> Herved *afslører* forfatteren (af 1.Mosebog, Genesis) jo et kendskab til
> atomfysik (hvilket mennesket dengang for 2-3000 år siden ikke havde) !
>
> Så spørgsmålet må derfor lyde:
>
> *Hvem* kan så have skrevet bogen ?


Den kristne ugeavis www.Udfordringen.dk bringer i dag torsdag den
26. februar 2009, på side 7, en interessant kronik af Rolf Grenov. Han
skriver bl.a. følgende:

(NB! Afsnits-mellemrum tilføjet undervejs, red.)

=== citat start ===

Darwin - igen, igen

[ ... ]

Jeg er hverken præst eller videnskabsmand, ... [ ... ]


De seks dage...

I følge denne beretning (skabelsen i 1. Mosebog, red.) blev universet
skabt på syv dage, men det kan jo næppe have været syv dage, som vi kender
dem, for sol, måne og stjerner blev først skabt den fjerde dag. Hvad er det
så for dage, der tales om ?

Da intet menneske har oplevet skabelsen, idet mennesket ikke var til før
den sjette dag, er hele beretningen en overlevering, og i så tilfælde må
denne overlevering være givet mennesket direkte fra skaberen selv, altså Gud
Herren.
Hvordan kunne han bedst forklare tingene for et menneske ? Jo, ved at
benytte noget af det, han selv havde skabt, nemlig sammenligningen med
"dage".


Tid uden betydning

Vi finder i Bibelen, nærmere bestem i Peters andet brev, kapitel 3, vers
8, at for Gud er en dag som tusind år og tusind år som en dag. Og så er det
jo indlysende, at når Gud er fra evighed til evighed, har tid ingen
betydning.
Tid er en dimension, vi er undergivet, men i evigheden er tidsbegrebet
uinteressant.
Nuvel, derfor kan de i skabelsesberetningen nævnte dage udmærket være
epoker på millioner af år. Nogle "dage" måske endda tidsmæssigt forskellige
fra andre "dage".
Der er således ikke noget misforhold mellem Bibelens beretning og
videnskabens opfattelse af verdens tilblivelse over millioner af år.

[ ... ]

=== citat slut ====


Kommer dette så til at medføre Ung-jords-kreationismens ophør ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8488 news:go6k8f$v0e$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8489


kaz

unread,
Feb 26, 2009, 4:46:45 PM2/26/09
to
Jesus-loves-you wrote:
> Den kristne ugeavis www.Udfordringen.dk bringer i dag torsdag den
> 26. februar 2009, på side 7, en interessant kronik af Rolf Grenov. Han
> skriver bl.a. følgende:
>
> Jeg er hverken præst eller videnskabsmand, ... [ ... ]
>
>
> De seks dage...
>
> I følge denne beretning (skabelsen i 1. Mosebog, red.) blev
> universet skabt på syv dage, men det kan jo næppe have været syv
> dage, som vi kender dem, for sol, måne og stjerner blev først skabt
> den fjerde dag. Hvad er det så for dage, der tales om ?
>

Tid eksisterede vel i og med jordens og den fysiske skabelses eksistens -
selv om sol og stjerner ikke var skabt endnu. Er der noget der absolut
skulle hindre det?

> Da intet menneske har oplevet skabelsen, idet mennesket ikke var
> til før den sjette dag, er hele beretningen en overlevering, og i så
> tilfælde må denne overlevering være givet mennesket direkte fra
> skaberen selv, altså Gud Herren.
> Hvordan kunne han bedst forklare tingene for et menneske ? Jo, ved
> at benytte noget af det, han selv havde skabt, nemlig sammenligningen
> med "dage".
>
>
> Tid uden betydning
>
> Vi finder i Bibelen, nærmere bestem i Peters andet brev, kapitel
> 3, vers 8, at for Gud er en dag som tusind år og tusind år som en
> dag. Og så er det jo indlysende, at når Gud er fra evighed til
> evighed, har tid ingen betydning.
> Tid er en dimension, vi er undergivet, men i evigheden er
> tidsbegrebet uinteressant.
> Nuvel, derfor kan de i skabelsesberetningen nævnte dage udmærket
> være epoker på millioner af år. Nogle "dage" måske endda tidsmæssigt
> forskellige fra andre "dage".
> Der er således ikke noget misforhold mellem Bibelens beretning og
> videnskabens opfattelse af verdens tilblivelse over millioner af år.
>

Gud er ikke bundet af tid, men Hans skabelse er... åbenbart.

Man kan ikke slippe godt afsted med at bruge et skriftsted som explicit
omhandler Guds egenskaber mht tid og overføre det som om var det ment på
skabelsen. Der er ringe logik og ringe meget ringe praksis og slet ikke
videnskab.

Og for at fortolke det som Rolf Grenov gør, så skal man også ignorere
tusindvis af referancer i bibelen til ordet 'dag' og omkring et dusin ref
til ordet 'uge' i vores nuværende definition af ordene. Har de ingen
betydning?

At ordet 'dag' globalt er i den nuværende betydning skulle vel ikke komme
bagpå nogen, men at ordet 'uge' er, er en noget anden sag da det ikke har
nogen umiddelbar link til noget andet observerbart astronomisk, terrestrial
eller kosmisk fenomæn.

Disse tidsrammer som uge har globalt den samme betydning i dag som de altid
har haft...hvorfor skulle man lige pludselig vende det på hovedet når det
ikke passer ind i ens kram og ideologi ellers?

Jeg kan kun se ganske få årsager.

>
>
> Kommer dette så til at medføre Ung-jords-kreationismens ophør ?
>

Den er jo ikke helt ny, så det er meget tvivlsomt. Men godt forsøg Mogens.

Jesus-loves-you

unread,
Feb 26, 2009, 6:26:39 PM2/26/09
to
"kaz" skrev
news:49a70dd0$0$90267$1472...@news.sunsite.dk

> Jesus-loves-you wrote:
> > Den kristne ugeavis www.Udfordringen.dk bringer i dag torsdag den
> > 26. februar 2009, på side 7, en interessant kronik af Rolf Grenov. Han
> > skriver bl.a. følgende:
> >
> > Jeg er hverken præst eller videnskabsmand, ... [ ... ]
> >
> >
> > De seks dage...
> >
> > I følge denne beretning (skabelsen i 1. Mosebog, red.) blev
> > universet skabt på syv dage, men det kan jo næppe have været syv
> > dage, som vi kender dem, for sol, måne og stjerner blev først skabt
> > den fjerde dag. Hvad er det så for dage, der tales om ?
> >
>
> Tid eksisterede vel i og med jordens og den fysiske skabelses eksistens -
> selv om sol og stjerner ikke var skabt endnu. Er der noget der absolut
> skulle hindre det?

Øh ...

Jeg tror blot, at forfatteren (Rolf Grenov) med sit ordvalg har ment, at
begrebet ét døgn (én dag) ikke skal opfattes al for bogstaveligt.

Argumentet er, at da Jorden slet ikke fandtes på dag 1, 2 og 3 kunne den vel
heller ej dreje rundt og derigennem skabe dag og nat, hvorved definitionen
på et døgn opstår.

Videnskabelig set ved vi jo, at engang roterede Jorden hurtigere rundt, så
et døgn varede helt ned til blot sølle 4 timer (har jeg ladet mig fortælle).

Så her har vi altså *også* at gøre med en flydende tidsdefinition!

>
> > Da intet menneske har oplevet skabelsen, idet mennesket ikke var
> > til før den sjette dag, er hele beretningen en overlevering, og i så
> > tilfælde må denne overlevering være givet mennesket direkte fra
> > skaberen selv, altså Gud Herren.
> > Hvordan kunne han bedst forklare tingene for et menneske ? Jo, ved
> > at benytte noget af det, han selv havde skabt, nemlig sammenligningen
> > med "dage".
> >
> >
> > Tid uden betydning
> >
> > Vi finder i Bibelen, nærmere bestem i Peters andet brev, kapitel
> > 3, vers 8, at for Gud er en dag som tusind år og tusind år som en
> > dag. Og så er det jo indlysende, at når Gud er fra evighed til
> > evighed, har tid ingen betydning.
> > Tid er en dimension, vi er undergivet, men i evigheden er
> > tidsbegrebet uinteressant.
> > Nuvel, derfor kan de i skabelsesberetningen nævnte dage udmærket
> > være epoker på millioner af år. Nogle "dage" måske endda tidsmæssigt
> > forskellige fra andre "dage".
> > Der er således ikke noget misforhold mellem Bibelens beretning og
> > videnskabens opfattelse af verdens tilblivelse over millioner af år.
> >
>
> Gud er ikke bundet af tid, men Hans skabelse er... åbenbart.

Øh ...

Jeg blev engang ret overrasket over, at selve tiden er en del af
skaberværket, forstået på den måde, at den slet og ret IKKE eksisterede,
førend Universets opståen (ifølge videnskaben).
Og dét giver jo "lidt" stof til eftertanke!

>
> Man kan ikke slippe godt afsted med at bruge et skriftsted som explicit
> omhandler Guds egenskaber mht tid og overføre det som om var det ment på
> skabelsen. Der er ringe logik og ringe meget ringe praksis og slet ikke
> videnskab.

Mange mennekser pointerer da også, at Bibelens henved 921 + 336 sider næppe
udelukkende kan omfatte de første 2-3 sider ... :-)

Der må ligesom være noget mere, ikk ?

Sagt med andre ord:
Bibelen er IKKE en videnskabelig afhandling !


Dét, som så er lidt mysti-fystisk ved Bibelen, er (på trods af dette), at vi
så alligevel kan spore, at forfatteren har haft kendskab til moderne
astronomi og atomfysik (ifølge mit postulat) !!!

>
> Og for at fortolke det som Rolf Grenov gør, så skal man også ignorere
> tusindvis af referancer i bibelen til ordet 'dag' og omkring et dusin ref
> til ordet 'uge' i vores nuværende definition af ordene. Har de ingen
> betydning?
>
> At ordet 'dag' globalt er i den nuværende betydning skulle vel ikke komme
> bagpå nogen, men at ordet 'uge' er, er en noget anden sag da det ikke har
> nogen umiddelbar link til noget andet observerbart astronomisk,
> terrestrial eller kosmisk fenomæn.
>
> Disse tidsrammer som uge har globalt den samme betydning i dag som de
> altid har haft

Se ovenfor.

> ...hvorfor skulle man lige pludselig vende det på hovedet
> når det ikke passer ind i ens kram og ideologi ellers?
>
> Jeg kan kun se ganske få årsager.
>
> >
> >
> > Kommer dette så til at medføre Ung-jords-kreationismens ophør ?
> >
> Den er jo ikke helt ny, så det er meget tvivlsomt. Men godt forsøg Mogens.

Tja ...

Ligesom der findes stok konservative beton-kommunister, så findes der vel
også beton-ung-jords-kreationister. En art levende *fossil* ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8493 news:go76dc$15ql$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8494


kaz

unread,
Feb 27, 2009, 4:14:10 AM2/27/09
to
Jesus-loves-you wrote:
>
> Tja ...
>
> Ligesom der findes stok konservative beton-kommunister, så findes der
> vel også beton-ung-jords-kreationister. En art levende *fossil* ...
> :-)
>
Er det her vi skal finde dit egentlige argument?

Prøv at kikke på noget af dette, så kan vi evt. tale sammen senere
http://evolution-facts.org/Ev-V1/1evlch06a.htm
http://evolution-facts.org/Ev-V1/1evlch06b.htm
http://evolution-facts.org/Appendix/a06.htm


Andreas Falck

unread,
Feb 27, 2009, 5:02:01 AM2/27/09
to
kaz skrev i
news:49a70dd0$0$90267$1472...@news.sunsite.dk

[ ... ]


>> Kommer dette så til at medføre Ung-jords-kreationismens ophør ?
>>
> Den er jo ikke helt ny, så det er meget tvivlsomt. Men godt forsøg
> Mogens.

Der findes mere og mere støtte for ungjordskreationistisk naturvidenskab.
Den er faktisk på fremmarch, hvilket man jo kun kan glæde sig over, hvilket
jo viser at der er flere og flere der afviser den ateistike darwinismes
forsøg på hjernevaskning af vore skolebørn og studerende.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck
http://bibeltro.dk/ + *DebatForum*
http://skabelsen.info/ + *DebatForum*
http://SDAsyd.dk/ *SDA i Synnejylland*

Jesus-loves-you

unread,
Feb 27, 2009, 5:13:54 AM2/27/09
to
"kaz" skrev
news:49a7aee8$0$90267$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8494 ... ]

> > Tja ...
> >
> > Ligesom der findes stok konservative beton-kommunister, så findes der
> > vel også beton-ung-jords-kreationister. En art levende *fossil* ...
> > :-)
> >
> Er det her vi skal finde dit egentlige argument?

Sorry. Jeg blev fristet over evne til at komme med denne joke (på de sene
nattetimer), som åbenbart var lidt for grov!

Tag derfor venligst imod denne min *uforbeholdne* undskyldning ... :-)


Øh ...

Jeg har endnu ikke været inde på hjemmesiderne (fordi jeg arbejder
off-line), men jeg går stærkt ud fra, at der her er tale om en art forsvar
for ung-jords-kreationismen, ikke sandt ?

Hmm ...

Compare with (tråd-opstart) ...

8489 news:go6s2l$11vh$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> > Interessant artikel du her kommer med Per Rønne, fordi selve Bibelens
> > beretning om Skaberværket (for mig at se) nok bør tolkes symbolsk;
> > idet ...
> [ ... ]
> > > År 0 = G.lon 144° (Noa-enheder), 4004 f.Kr.
> [ ... ]
> > > > ... (Supernova-indiciet) ...

+

8314 news:gl6thg$1ths$1...@newsbin.cybercity.dk
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8>
>
> På baggrund af Chandrasekhars grænsemasse, se evt. ...
> 7660 news:487c9b54$0$90266$1472...@news.sunsite.dk
> 7663A news:g5ja7q$27nh$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7663B news:g5jc33$289v$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7753 news:g7b5q9$2gs2$1...@newsbin.cybercity.dk
> 8156 news:geoh8g$19eu$1...@newsbin.cybercity.dk * 144
> 8232 news:gi6qi1$20eg$1...@newsbin.cybercity.dk


Du bør nok lige sætte dig lidt ind i dette indicium (som er blevet fundet
inside the Bible) uden nødvendigvis af den grund at godtage det, men blot
for overhovedet at kunne *forstå* indholdet i denne min oprettede tråd!

På forhånd tak ... :-)

In the meanwhile spiller On-air "radioen":

Wow - Worship, 2000, orange, CD2 (cyan), Track08, I see The Lord.mp3
(featuring Chris Falson)

Pseudo-name: Holy

Enjoy it ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8497 news:go8c0j$1j19$1...@newsbin.cybercity.dk
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8498


Jesus-loves-you

unread,
Feb 27, 2009, 5:46:17 AM2/27/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8498 news:go8ed4$1k04$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > > > > ... (Supernova-indiciet) ...
[ ... ]

> Du bør nok lige sætte dig lidt ind i dette indicium (som er blevet fundet
> inside the Bible) uden nødvendigvis af den grund at godtage det, men blot
> for overhovedet at kunne *forstå* indholdet i denne min oprettede tråd!
>
> På forhånd tak ... :-)
>
> In the meanwhile spiller On-air "radioen":
>
> Wow - Worship, 2000, orange, CD2 (cyan), Track08, I see The Lord.mp3
> (featuring Chris Falson)
>
> Pseudo-name: Holy
>
> Enjoy it ... :-)


Den er faktisk ret fed, musikken. Teksten lyder således:

I See The Lord
Chris Falson
© 1993 Maranatha Praise, Inc.
(administered by CopyCare Ltd.).
From the album 'Live Worship With Chris Falson

I see the Lord
Seated on the throne exalted
And the train of His robe
Fills the temple with glory
And the whole earth is filled
And the whole earth is filled
And the whole earth is filled
With His glory

Holy holy
Holy holy
Holy is the Lord
Holy holy
Holy holy
Holy is the Lord of lords

(Teksten er givetvis hentet fra profeten Esajas' kaldelse, Es. 6,3)

Verse 2 kunne derfor godt lyde således, ...

I see the Lord
Seated on the throne exalted
And the train of His robe
Fills the temple with glory
And the whole world is filled
And the whole world is filled
And the whole world is filled
With His glory

Holy holy
Holy holy
Holy is the Lord
Holy holy
Holy holy
Holy is the Lord of lords

.. apropos de mange jordlignende Kloder, som supernovaer med tiden
efterlader i Universet, og hvorpå levende væseren som os kan bo. I hvert
fald gjort mulig på baggrund af disse subernova-eksplosioner !!!

Prøv fx. at forestille dig, mens du synger sangen i din menighed/Kirke, at
der langt borte et andet sted i Universet også sidder en skabning og synger
omtrent den samme sang og herigennem tilbeder den selvsamme Gud; altså
vores *fælles* Himmelske Fader og Skaber° ... :-)

Og netop da blev jeg afbrudt af et ...

DADDY-Break:
(2009-02-27, Friday, day no 58, CET 11:39, GMT 10:39)
- "Mine elskede børn."


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8498 news:go8ed4$1k04$1...@newsbin.cybercity.dk
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8499


kaz

unread,
Feb 27, 2009, 6:14:30 AM2/27/09
to
Jesus-loves-you wrote:
> "kaz" skrev
> news:49a7aee8$0$90267$1472...@news.sunsite.dk
>
> [ ... file 8494 ... ]
>
>>> Tja ...
>>>
>>> Ligesom der findes stok konservative beton-kommunister, så findes
>>> der vel også beton-ung-jords-kreationister. En art levende *fossil*
>>> ... :-)
>>>
>> Er det her vi skal finde dit egentlige argument?
>
> Sorry. Jeg blev fristet over evne til at komme med denne joke (på de
> sene nattetimer), som åbenbart var lidt for grov!
>
> Tag derfor venligst imod denne min *uforbeholdne* undskyldning ... :-)
>
>>
>> Prøv at kikke på noget af dette, så kan vi evt. tale sammen senere
>> http://evolution-facts.org/Ev-V1/1evlch06a.htm
>> http://evolution-facts.org/Ev-V1/1evlch06b.htm
>> http://evolution-facts.org/Appendix/a06.htm
>
>
> Øh ...
>
> Jeg har endnu ikke været inde på hjemmesiderne (fordi jeg arbejder
> off-line), men jeg går stærkt ud fra, at der her er tale om en art
> forsvar for ung-jords-kreationismen, ikke sandt ?
>
Og jeg tror heller ikke du nogensinde vil kikke på stoffet.

Forsvar for ung-jords-kreationismen? Nej ikke nødvendigvis. Det drejer er
nogle videnskabelige forhold og iagtagelser som skal fortolkes.

Claudio Adam

unread,
Feb 27, 2009, 10:15:31 AM2/27/09
to
Andreas Falck <dew...@tiscali.dk> skrev:
>kaz skrev i
>news:49a70dd0$0$90267$14726298@news.s unsite.dk


Naturvidenskab?
Siger du,Du går ind for Natur-Videnskab??

Adam.


Claudio Adam

unread,
Feb 27, 2009, 10:19:35 AM2/27/09
to
Jesus-loves-you <John...@1.John4.8.Heaven> skrev:


Tid er en ikke eksisterende Faktor i og udenfor Universet.


Hilsen Adam.

Andreas Falck

unread,
Feb 27, 2009, 11:00:43 AM2/27/09
to
Claudio Adam (slet NNUKH) skrev i
news:12357481690.3...@dtext.news.tele.dk

> Naturvidenskab?
> Siger du,Du går ind for Natur-Videnskab??

Just praesis.

Claudio Adam

unread,
Feb 28, 2009, 3:34:48 AM2/28/09
to
Andreas Falck <dew...@tiscali.dk> skrev:


Men ikke på Darwin?

Andreas Falck

unread,
Feb 28, 2009, 6:24:56 AM2/28/09
to
Claudio Adam (slet Y5C7G) skrev i
news:12358105270.1...@dtext.news.tele.dk

[ ... ]
> Men ikke på Darwin?

Darwin var et uselvstændigt vrøvlehoved der lod sig manipulere af
gudsbespottende ateister.

Jesus-loves-you

unread,
Feb 28, 2009, 7:25:51 AM2/28/09
to
"kaz" skrev
<news:49a7cb1e$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>

[ ... file 8498 ... ]

> >> Prøv at kikke på noget af dette, så kan vi evt. tale sammen senere
> >> http://evolution-facts.org/Ev-V1/1evlch06a.htm
> >> http://evolution-facts.org/Ev-V1/1evlch06b.htm
> >> http://evolution-facts.org/Appendix/a06.htm
> >
> >
> > Øh ...
> >
> > Jeg har endnu ikke været inde på hjemmesiderne (fordi jeg arbejder
> > off-line), men jeg går stærkt ud fra, at der her er tale om en art
> > forsvar for ung-jords-kreationismen, ikke sandt ?
> >
> Og jeg tror heller ikke du nogensinde vil kikke på stoffet.


Jo da. Jeg går ind og downloader det nu, hvis jeg altså husker det. Jeg er
desværre blevet ekstrem glemsom. Glemte det fx. i går ... :-(

>
> Forsvar for ung-jords-kreationismen? Nej ikke nødvendigvis. Det drejer er
> nogle videnskabelige forhold og iagtagelser som skal fortolkes.


Men jeg finder det meget úhøfligt, at du IKKE sætter dig ind i, hvad hele
denne tråd drejer sig om, men STRAKS går i gang med dine egne ting (som du
har på hjertet og gerne vil dele med os andre).

I så fald BURDE du oprette din *egen* tråd, fordi denne tråd blev oprettet
med et helt andet formål, og det bliver åbenbart IKKE respekteret af dig,
synes jeg ... :-(

Har jeg bare en lille, bitte smule ret i dette, kaz ?


Nej, jeg ved godt, at vi ikke kan forlande det blandt verdslige mennesker,
fordi de ikke (nødvendigvis) har lært at tage hensyn til hinanden, men som
kristne bør vi udvise dette hensyn, ikke sandt ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8505 <news:49a92cfe$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8506


Jesus-loves-you

unread,
Feb 28, 2009, 8:20:44 AM2/28/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8506 <news:49a92d51$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/377a853d964b6bd7>

>
> "kaz" skrev
> <news:49a7cb1e$0$90269$1472...@news.sunsite.dk>
>
> [ ... file 8498 ... ]
>
> > >> Prøv at kikke på noget af dette, så kan vi evt. tale sammen senere
> > >> http://evolution-facts.org/Ev-V1/1evlch06a.htm

Den er på engelsk, så desværre må jeg melde pas!

Og dernæst kan man ikke gemme hjemmesiden på sin HardDisk, så man er TVUNGET
til at læse on-line, hvilket et urealistisk!

Last OUTPUT: 8507 <news:gobcmd$vb$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8508


Claudio Adam

unread,
Feb 28, 2009, 11:10:25 AM2/28/09
to
Andreas Falck <dew...@tiscali.dk> skrev:

Og lidt bombastisk;

- Jeg tænker at Den skabende kraft; af Univers etc.
Der går under en del Navne, er total uinteresseret i hvad vi
menige indianere går og diskuterer.
Modsat;
Er Vi på spanden hvis Vi ikke har "Guds Hus undenfor rækkevidde;
Det er da Os der altid behøver troen,
- Og det navnlig i, og under Hårde Tider.

Os, der behøver Gud,s Hus.
- Os, Andreas.

Hilsen Adam.


Andreas Falck

unread,
Feb 28, 2009, 1:03:50 PM2/28/09
to
Claudio Adam (slet CJR7F) skrev i
news:12358378650.3...@dtext.news.tele.dk

[ ... ]


> Os, der behøver Gud,s Hus.
> - Os, Andreas.

Ja, netop os, både dig og mig og alle andre. Det kan vi da slet ikke blive
spor uenige om.

Claudio Adam

unread,
Mar 1, 2009, 1:56:16 AM3/1/09
to
Andreas Falck <dew...@tiscali.dk> skrev:

>Claudio Adam (slet CJR7F) skrev i
>news:12358378650.328262335880417@dtex

>t.news.tele.dk
>
>[ ... ]
>> Os, der behøver Gud,s Hus.
>> - Os, Andreas.
>
>Ja, netop os, både dig og mig og alle
>andre. Det kan vi da slet ikke blive
>spor uenige om.
>
>--
>Med venlig hilsen Andreas Falck
>http://bibeltro.dk/ + *DebatForum*
>http://skabelsen.info/ + *DebatForum*
>http://SDAsyd.dk/ *SDA i
>Synnejylland*


G.W.

Hilsen Adam.


Claudio Adam

unread,
Mar 1, 2009, 4:27:25 AM3/1/09
to
Andreas Falck <dew...@tiscali.dk> skrev:

>Claudio Adam (slet CJR7F) skrev i
>news:12358378650.328262335880417@dtex
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages