Fra djævelens blækhus - Was: ... (Exorcismüs) ...

2 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Mar 8, 2009, 10:59:15 PM3/8/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Wednesday, March 04, 2009, CET 13:50, GMT 12:50
Subject: Sudans præsident tæt på tiltale -
Was: ... ( "Rykkerbrev" no 2, asteroid near impact) ...
8528 <news:49ae7931$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/b3c33a318381920e>
>
> ... > Jeg *indanker* sagen for Øvrigheden-2 (Rev. 21,2) mhp., at de
> ... > skyldige bliver straffet.

and ...

Newsgroups:
News:dk.politik
Sent: Friday, March 06, 2009, CET 00:22, GMT 5/3 23:22
Subject: Re: Sudans præsident kræves anholdt af ICC
8537C <news:49b05eac$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
>
> > TV2 TTV s144 Ons 04 Mar (2009, CET) 15.28.29
> >
> > Sudans præsident kræves anholdt
> >
> > Den Internationale Straffedomstol, ICC,
> > meddelte i dag, at den havde udstedt en
> > anholdelsesbegæring på Sudans præsident
> > Omar al-Bashir for krigsforbrydelser og
> > forbrydelser mod menneskeheden i
> > Darfur.
>
>
> Kristeligt Dagblad skrev herefter i dag i deres Leder, Torsdag den 5.
> marts 2009, side 8:
>
> === citat start ===
>
> Domstol træder i karakter
[ ... ]
> Det tjener disse lande til ære, at de holder fast ved det meget fine
> princip bag oprettelsen af ICC, nemlig at den optræder uafhængigt. Dette
> er straffedomstolens store styrke, og derfor er etableringen af den det
> mest glædelige skridt indenfor folkeretten, siden FN blev dannet i 1945.
> Det er
> positivt, at ledende politikere og militærfolk ikke længere beskyttes af
> folkeretlig immunitet. Og med beslutning om for første gang at udstede en
> arrestordre mod en siddende præsident er domstolen virkelig trådt i
> karakter.


Compare with ...

...
Men gør du det onde, så frygt; thi
øvrigheden bærer ikke sværdet for
ingenting; den er jo Guds tjener,
som til straf lader vreden ramme
den, der handler ondt.

(Rom 13,4)


Så langt, så godt, apropos Operation Jerichö ... :-)

-

Herefter skete der så noget (tilsyneladende) mærkeligt:

En langt mindre (og ubetydenlig ?) "fæstning" skulle også indtages, til gavn
og glæde for mennesker.

Men en rapport fra stedet (min egen) lød således.

=== citat start ===

Har lige været udsat for et ekstremt *udspekuleret* modangreb.

Detaljerne afslører, at forberedelserne må have stået på over længere tid.

Pilene fra den onde (Ef. 6,16) gik ind gennem forsvarsværket og ramte de
allermest sårbare positioner.

=== citat slut ====


Det hele så ud som en dundrende fiasko, apropos byen Aj (Joshua 7) !


Ved første øjekast så det ud som en traditionel dæmon-udfordring (Matt.
12,25.29.43-45)


Men det egentlige angreb bestod i noget meget mere *grundlæggende*, som
om ...

Hmm ...

(Det er lidt svært at forklare, det her. Måske en billedlig anskuelse vil
hjælpe:)

Når rovdyr fx. ude på Savannen jagter et bytte dyr, så forsøger de først at
*isolere* byttedyret, for hvis alle støttepunkterne (fx. hele gnu-flokken)
er borte, da er byttedyret meget nemmere at angribe forfra, bagfra og fra
siderne.


Og det var præcis dét, der skete !!!


Et spørgsmål melder sig:

Hvorfor en så desperat og navnlig *afslørende* handling ?

Er der så alvorlige problemer på hjemmefronten, at man ligefrem ser sig
nødsaget til denne afledningsmanøvre ?

Befinder vi os i nærheden af ...

Er selve HQ måske ligefrem i fare ?


Hmm ...

Og hvad har Du at sige til al dette, Herre ?

DADDY-break:
(2009-03-09, Monday, day no 68, CET 03:03, GMT 02:03)
- "I min nåde (lader Jeg) ..."

Jeg *genkender* Dit Ord (2.Kor. 12,7b-9a).

Hmm ...

Det var vel også et dundrende *nederlag* for dig, Jesus - i hvert fald
menneskelig set - (lige indtil Lazarus blev opvækket fra de døde,
Lukas 11,21 )...

Jesus-Break:
CET 03:07
- "Ja."

Hmm ... (memory on from) ...

8259 <news:gj2d4h$9cq$1...@newsbin.cybercity.dk> I
http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/65c1d76c1e7e0890
>
> Og dertil egner døde-opvækkelser sig eksempelvis glimrende ... :-)
>
> For, som Paulus skriver:
>
> Hvis der ikke er nogen opstandelse
> af døde, så er heller ikke Kristus op-
> stået.
>
> Men er Kristus ikke opstået, så er
> vort budskab jo *tomt*, og jeres tro
> også tom.
>
> [ ... ]
>
> Har vi alene i dette liv sat vort håb
> til Kristus ...
> ... (og det viser sig, at hele molevitten er løgn) ...
> ... , [da) er vi de ynkværdigste af
> alle mennesker.
>
> 1. Kor. 15,13-19
>
>
> Last internal memory in regard to all this is ...
> 7518 news:483eb071$0$90262$1472...@news.sunsite.dk
> 0095 news:gBEt9.170650$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
>
> (NB! Dokumentet gengivet i 0095 er ugyldigt som bevismateriale her i denne
> offentlige sammenhæng, idet det IKKE har været forelagt nyhedsgrupperne
> *før* hændelsen indtraf).


Så djævelen tror, at han gennem dette nu fik skovlen under os. Han troede,
at han kunne ydmyge os så meget, at vi pga. stolthed ville gå i rette med
Dig (som om Du havde svigtet os). Og dermed gik fjolset pladask lige i
fælden ? ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8541 <news:49b37d7b$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8542


Jesus-loves-you

unread,
Mar 10, 2009, 8:31:28 AM3/10/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8542 <news:49b48606$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/723655bab9644707>


>
> Was: ... ( "Rykkerbrev" no 2, asteroid near impact) ...
> 8528 <news:49ae7931$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
> <http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/b3c33a318381920e>
> >
> > ... > Jeg *indanker* sagen for Øvrigheden-2 (Rev. 21,2) mhp., at de
> > ... > skyldige bliver straffet.

[ ... ]
> > > Sudans præsident kræves anholdt
[ ... ]


I går mandag den 9. marts 2009 undrede jeg mig "lidt" over, at en hvid kanin
hoppede rundt hér, hvor jeg bor. Det er første gang, det er sket i de mere
end 10 år, jeg har boet her!

Hmm ... einem sign ?

-

Tirsdag den 10. marts 2009


Hånden på hjertet!

Angrebets *primær*-mål:

Kirkens enhed°, John 17,20.23

Blev jeg (af djævelen udpeget til at være) symbolet på den, som spolerer det
kristne fællesskab ved at slæbe urene ånder med til gudstjeneste/bedemøde ?


Hmm ...

Måske skulle jeg fortælle historien, som den er:

Kirkens medlemmers status i verden, generelt set:

Vi kristne er IKKE en del af verden. Vi er købt ud (løskøbt) af Kristus
Jesus. Men vi er fortsat i verden. Og formålet hermed er at videreformidle
de Gode-nyheder (The Gospel of Jesus Christ), at der er en Gud, som
*fortsat* elsker os (og vil hjælpe os), endskønt vi mennesker vendte Ham
ryggen og med vores synd (symbolsk) henrettede Ham på Golghatas kors (Hebr.
6,6)
Vi er - med andre ord - udsendt verden som Ambassadør Jesus'
medarbejdere ... :-)


Baggrund, lokal set:

En andel-i-Kirken° (underafdelingen Folkekirken; altså den Luthersk
Evangeliske Kirke) ligger i lokal-området - åndelig set - som en ruinhob,
apropos GT-billedet i Neh. 2,11-

Årsagen hertil muligvis:

Sent: Saturday, August 04, 2007, CET 16:14, GMT 14:14
Subject: Fest-*aflysning* (10 års jubilæum) -
Was: ...
6849 <news:bR%si.1112$G_3...@news.get2net.dk>
>
> > Grosbøll-sagen er således for mig at se blot et symptom.
[ ... ]
> > (Kirken bliver jo herigennem en luder, *skøge*, horeunge. Salme 127,1)
[ ... ]
> ...festen ... er (for mit vedkommende) *aflyst* !
[ ... ]
> Reason:
[ ... ]
> (1.Kor. 5,9-11)
>
> Jeg skal IKKE holde Gud for nar !


En anden andel-i-Kirken° (underafdelingen Frikirken) ligger også i
lokalområdet som et ganske lille centralt placeret fort. Der havde været en
vækkelsesperiode (i sin tid), men det var nu mere end 10 år siden, og også
her - af endnu *ukendte* årsagen - var menigheden så godt som UDEN vækst !

Denne afdeling (Frikirken) bliver kontaktet af den anden afdeling
(Tværkirkelig) fra en anden by mhp. kirkevækst, og der bliver aftalt en dag,
hvor man vil bede for byen. Og den dato blev altså så i søndags.


I den *konkrete* sag hænder der så følgende ... (input from file) ...

Sent: Tuesday, February 03, 2009 9:44 PM
Subject: Re: hilsen fra ...
=== citat start ===

[ ... ]

I fredags mødte jeg en kvinde med krykker. Hun bor ude i nærheden af mig.

Hendes mand, eller rettere sagt, ham hun har levet sammen med i en årrække,
fik sidste sommer kræft.

Så da jeg mødte hende spurgte jeg selvfølgelig til mand, og hun fortalte
mig, at han var død for 2 uger siden.

Jeg fulgte hende hjem og tilbød hjælp, hvis hun kom til skade.

I søndags efter Kirke møder jeg hende så igen, hvor hun har været ude på en
lang gåtur. Jeg var på vej over til ..., da han havde ringet og spurgt om
..., men hun og jeg fik dog udvekslet et par ord om fælles gåtur nu og da.

I går mandag ... møde. Da jeg kommer hjem ved ca. 20-tiden kan jeg se, at
hun har ringet om eftermiddagen.

I dag ..., og da jeg kommer hjem, kan jeg igen se, at hun har ringet om
eftermiddagen.

[ ... ]

=== citat slut ====


Jeg har - med andre ord - mødt et påtrængende menneske, hvis liv er blevet
lagt i ruiner ... You know, den der ubehagelige følelse: Left *alone*

Og hvorledes skal man så forholde sig - som kristen - i en sådan situation ?

Det er en ærlig sag at melde pas, hvis man ikke har psykisk eller fysisk
overskud, men ellers ér Jesu-kærlighedsbud vel, at vi ligesom Han skal
hjælpe vores medmennesker, ikke sandt ?


Umiddelbart kom jeg (dengang jeg mødte hende) i hvert fald til at associere
til engang, hvor jeg selv følte mig skrækkelig ... Left *alone*:


The internal contact, background:
8265 <news:gji0tu$7op$1...@newsbin.cybercity.dk> Det levende hus
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/c7084e28a851e93e>
+
8310 <news:gl1n2q$eo$1...@newsbin.cybercity.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ad8325d05e2ca2c3>
>
> > Som ganske ung teenager havde jeg rodet mig ud i en forfærdelig masse
> > ting.
[ ... ]
> > En dag mødte jeg - i mit sind - en person, og det skræmte mig i første
> > omgang, ...
> >
> > Hvem kunne denne person mon være, tænkte jeg ?
[ ... ]
> > Som tiden gik opdagede jeg, at denne person holdt af mig ... :-)
> >
> > *Respekterede* mig, som dén, jeg var.
> >
> >
> > Jeg begyndte at sætte stor pris på vedkommendes tilstedeværelse.
> >
> > Det var som at ligge i strandkanten og mærke bølgerne blidt kærtegne en.
> >
> > Jeg begyndte at vugge i bølgerne, og skønt jeg ikke ku' se vedkommende,
> > kikkede jeg personen meget dybt i øjnene.
> >
> > Det var nærkontakt af 3. grad.
[ ... ]
> > Vedkommende kendte mig underligt nok bedre end mig selv!
[ ... ]
[ ... samhørighed ... ]
[ ... ]
> > Jeg nød disse stunder.
[ ... ]
> > Ofte var jeg så tryg ved vedkommende, at jeg kunne falde i søvn i denne
> > persons varetægt, akkurat som en baby i sin moders favn.
[ ... ]
> > Der skete en genopretning i mit sind, som tiden gik, fordi ...
> >
> >
> > Førhen havde jeg ikke holdt meget at mig selv, eller rettere sagt: Min
> > selvværd var meget lavt.
> >
> > Men denne person elskede mig, og derfor begyndte jeg også at holde af
> > mig selv; ... [ ... ]
> >
> > Og som årene nu har gået, har denne kærlighed medført, at jeg også kan
> > elske andre mennesker, skønt de endog ikke har fortjent det.
> >
> > Så fra starten af var (og er) denne kærlighed *konstruktiv*.
> >
> >
> > Sidenhen har jeg sammenlignet denne personlige erfaring med Bibelens
> > budskab, og fundet ud af, at der er *overensstemmelse* (1.John. 4,8b)
> >
> > På tilsvarende vis mht. moderne psykologi. Også her er der
> > overensstemmelse lige bortset fra, at "terapeuten" er fraværende
> > (hvilket jo ikke siger så lidt)!
> >
> >
> > Så budskabet er følgende - gennem denne personlige erfaring - at der er
> > en, som elsker dig, uanset hvad, og at denne person ønsker at genoprette
> > dit liv, hvis det ligger i ruiner.


Og jeg vidste derfor STRAKS, at Ambassadøren° havde sendt mig ud på en
opgave, hvor jeg skulle repræsentere Ham stedfortrædende, idet kvinden
åbenbart ikke selv kunne få øje på Ham pga. omstændighederne i hendes liv.

Sådanne opgaver er jeg førhen blevet sendt ud på (i mit liv). Det minder
ikke så lidt om en sjælesørgerfunktion, hvor man må "guide" folk ind i en
tryg havn, langt borte fra den rasende og *livstruende* storm på havet.

Sådan opfattede jeg det dengang i starten af februar (i hvert fald), for ...

Kan man nægte at tilbyde et *lidende* menneske akut førstehjælp (til
selvhjælp) ?

Selv Jesus standsede jo op og gav sig tid til det enkelte menneske, endskønt
Han var på vej med en stor gruppe mennesker hen til et meget vigtigt
stævnemøde, eller hvad det nu kunne være.

Jesus *elskede* det enkelte (fortabte) menneske!


Men der var noget ved situationen, som jeg ikke brød mig om. Jeg var bange
for at blive shanghajet af kvinden, så jeg bad en søster i menigheden om at
være oppasser!


END of part 1

Received mayday (?) today at CET 13:07. Markør "Mozart".

Memory on from ...
2009-03-8, Sunday, day no 67, a little bit before around CET 17,29
Internal note-output: Hebr. 8,15 (-> Hebr. 9,2)
Found-error. Warum nicht Hebr. 9,3 ? - What's *wrong* ?

Interrupt-request( from position John [14,16-17a] 16,8)...

And then I heard a voice from Heaven said:
(2009-03-10, Tuesday, day no 69, CET 13:23, GMT 12:23)
- "Answered."


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8546 <news:49b59c10$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8547


Jesus-loves-you

unread,
Mar 10, 2009, 9:17:26 AM3/10/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8547 <news:49b65da4$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>

[ ... ]

[ ... ]


> Og jeg vidste derfor STRAKS, at Ambassadøren° havde sendt mig ud på en
> opgave, hvor jeg skulle repræsentere Ham stedfortrædende, idet kvinden
> åbenbart ikke selv kunne få øje på Ham pga. omstændighederne i hendes liv.
>
> Sådanne opgaver er jeg førhen blevet sendt ud på (i mit liv). Det minder
> ikke så lidt om en sjælesørgerfunktion, hvor man må "guide" folk ind i en
> tryg havn, langt borte fra den rasende og *livstruende* storm på havet.
>
> Sådan opfattede jeg det dengang i starten af februar (i hvert fald),
> for ...
>
> Kan man nægte at tilbyde et *lidende* menneske akut førstehjælp (til
> selvhjælp) ?
>
> Selv Jesus standsede jo op og gav sig tid til det enkelte menneske,
> endskønt Han var på vej med en stor gruppe mennesker hen til et meget
> vigtigt stævnemøde, eller hvad det nu kunne være.
>
> Jesus *elskede* det enkelte (fortabte) menneske!


News from djævelens blækhus, Dark-HQ:


Headline:
"Skak-trækket" var til at "forudse"

Hvis jeg var djævelen, da ville jeg kunne "forudse" denne reaktion.

Godt nok har jeg hverken evnen eller magtbeføjelserne til at forudsige ting,
førend de indtræffer; altså decideret profeti, således som min konkurrent,
ham dersens Jesus har (jævnfør Esajas 42,8-9), men ...

Det er jo *indlysende*, at Hans disciple anno 2009 vil reagere med
næstekærlighed-i-gerning, når de ser et menneske i nød, ikke sandt ?

Så alt, hvad jeg behøver, er vel blot at sende dén "skakbonde" afsted ud i
feltet (som en art lokkemad).


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8547 <news:49b65da4$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8548


Jesus-loves-you

unread,
Mar 10, 2009, 9:18:01 AM3/10/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8547 <news:49b65da4$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>

[ ... ]


> Tirsdag den 10. marts 2009
>
>
> Hånden på hjertet!
>
> Angrebets *primær*-mål:
>
> Kirkens enhed°, John 17,20.23
>
> Blev jeg (af djævelen udpeget til at være) symbolet på den, som spolerer
> det kristne fællesskab ved at slæbe urene ånder med til
> gudstjeneste/bedemøde ?


Weapon-system: Light( John 3,20-21)...

And then I heard the voice again speaking from Heaven:
(2009-03-10, Tuesday, day no 69, CET 13:59, GMT 12:59)
- "The truth."

CET 13:59
- "The hole truth."

CET 13:59
- "And nothing else."

CET 14:00
- "Tak."

... Ef. 6,11-18, verse 14 ... :-)

CET 14:05
- "Ifør jer ... "

CET 14:05
- "Lyset."

CET 14:06
- "Mine børn."

CET 14:06
- "Jeg elsker jer."

CET 14:06
- "I ved det."

CET 14:06
- "Jeg har givet mit liv (for jer)."

Det er Jesus, der taler ... :-)

CET 14:06
- "Mine elskede."

CET 14:07
- "Derfor er I også skyldige (at elske/tilgive hverandre,*1)."

*1:
Kom til at afbryde Jesus i mine tanker( fordi jeg blev mindet om John
13,34), så ordene ikke rigtig blev modtaget helt tydeligt.


The music ...
Abba Pater, Track08, Father of light.mp3
... was on-air at that time.

Interrupt John 17,20-23 over-and-out


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8548 <news:49b66869$0$90271$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8549


Jesus-loves-you

unread,
Mar 10, 2009, 10:07:34 AM3/10/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8547 <news:49b65da4$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
>
> Angrebets *primær*-mål:
>
> Kirkens enhed°, John 17,20.23
[ ... ]


Interrupt RETURN from ...

Sent: Tuesday, March 10, 2009, CET 14:18, GMT 13:18
Subject: "Anti-virus-code" searchstring -
Was: ...
8549 <news:49b6688d$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>


>
> The music ...
> Abba Pater, Track08, Father of light.mp3
> ... was on-air at that time.


And then I heard a voice from Heaven again, saying:
(2009-03-10, Tuesday, day no 69, CET 14:20:53, delay 0, GMT 13:20:53)
- "Straffespark."


Et forslag på en husstandsomdelt folder lød (for 10-11 år siden):

=== citat start ===

(Forside og bagside)

Jesus (et hjerte hvori der står: 'Elsker') dig


(Indeni på venstre midtersiden)

VIDSTE DU
... at du er UNDERFULDT skabt ?

Det står skrevet i Bibelen Salme 139,14. Du er UERSTATTELIG - siger Gud - og
UVURDERLIG i Mine øjne. Du er DYREBAR for Míg og Jeg ELSKER dig. Frygt ikke
(Es. 43,4-5).

Større KÆRLIGHED har ingen - siger Jesus (John. 15,13) - end den at
sætte livet til for sine venner.

Og Gud viser Sin KÆRLIGHED mod os ved, at Kristus Jesus døde for os,
medens vi endnu var syndere (Rom 5,8)


Kom ikke det svundne i hu, tænk ikke på fortidens dage (Es. 43,18) ...
For Jeg véd, hvilke tanker Jeg tænker om dig, lyder det fra Herren, tanker
om fred og ikke om ulykke, at jeg må give dig fremtid og håb (Jer. 29,11).


Jesus siger (Matt. 11,28-30):

"Kom til mig, alle I, som er trætte og
overbebyrdede - og jeg vil give jer hvile.
Tag imod det åg, som jeg lægger på dig,
og lad dig belære af mig, for jeg er mild
og ydmyg. Så vil du falde til ro. For mit
åg er en hjælp, og min byrde er let."

Kalder du på Mig, vil Jeg svare dig;
beder du til Mig, vil Jeg høre dig;
leder du efter Mig, skal du finde Mig
(Jer. 29,12-13. Matt. 7,7-8).

Måske du føler trang til at bede til din Himmelske Far. Salme 51 er en
bøn: Tilgiv mig, o Gud, for Din trofaste kærligheds skyld ... rens mig fra
synd, vask mig hvidere end sne ... skab et nyt og rent hjerte i mig, o gud,
fyld mig med rene tanker og ønsker ...

Beder du til Jesus, har han lovet dig: Jeg er med dig ALLE DAGE (Matt.
28,20).

Jesus ELSKER dig! Du er DYREBAR for ham.

(Indeni på højre midtersiden)

Du er velkommen til at kontakte ...

Folkekirken ved sognepræst ... (præsterne i den lokale by) ...

(herefter nogle bevægelser indenfor Folkekirken repræsenteret i den lokale
by, herunder børnearbejde, samt et par frikirkesamfund)

Øvrige Kirkesamfund/bevægelser udenfor ... (den lokale by) ...

(og herefter en lang stribe Kirkesamfund, foreninger m.m.)


Denne piece er uddelt af (forslag: Guds folk)


=== citat slut ====


Den lokale Frikirke var straks med på idéen ... :-)

De lokale Folkekirkepræster, derimod, hørte man intet fra ... :-(

Men gudskelov har Folkekirken stadigvæk nogle *loyale* højborge i Danmark,
Fæstninger, såsom OASE, og de sagde allerede dengang for over 10 år siden
(1997-12-09) OK ... (just go ahead) ... :-)


Er der andre, der vil med på "plyndringstogt" ?

Interrupt John 17,20-23 over-and-out.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8549 <news:49b6688d$0$90266$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8550


Jesus-loves-you

unread,
Mar 10, 2009, 10:20:37 AM3/10/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8550 <news:49b6742a$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
>
[ ... Kirkens tilstand, lokalt ... ]

>
> Interrupt RETURN from ...
>
> Sent: Tuesday, March 10, 2009, CET 14:18, GMT 13:18
> Subject: "Anti-virus-code" searchstring -
[ ... ]

> And then I heard a voice from Heaven again, saying:
> (2009-03-10, Tuesday, day no 69, CET 14:20:53, delay 0, GMT 13:20:53)
> - "Straffespark."
>
>
> Et forslag på en husstandsomdelt folder lød (for 10-11 år siden):
[ ... ]

> Den lokale Frikirke var straks med på idéen ... :-)
>
> De lokale Folkekirkepræster, derimod, hørte man intet fra ... :-(
>
> Men gudskelov har Folkekirken stadigvæk nogle *loyale* højborge i Danmark,
> Fæstninger, såsom OASE, og de sagde allerede dengang for over 10 år siden
> (1997-12-09) OK ... (just go ahead) ... :-)
>
>
> Er der andre, der vil med på "plyndringstogt" ?
>
> Interrupt John 17,20-23 over-and-out.


And then I heard another voice from Heaven said:
(2009-03-10, Tuesday, day no 69, CET 15:11:11, delay 0, GMT 14:11:11)
- "Just go ahead."


The music from ...

> The music from ...
> Wow - Worship, 2005, Lilla, CD1 (silver), Track07, Never alone.mp3
> ( www.barlowgirl.com )


> ... was on-air at that time.
>

> The song start-up this way:
>
> I waited for You, today ...
> ...
> I cry out ...
>
... was on-air again at that time ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8550 <news:49b6742a$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8551


Jesus-loves-you

unread,
Mar 10, 2009, 10:26:17 AM3/10/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8551 <news:49b67739$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>

>
> [ ... Kirkens tilstand, lokalt ... ]
> >
> > Interrupt RETURN from ...
> >
> > Sent: Tuesday, March 10, 2009, CET 14:18, GMT 13:18
> > Subject: "Anti-virus-code" searchstring -
> [ ... ]
> > And then I heard a voice from Heaven again, saying:
> > (2009-03-10, Tuesday, day no 69, CET 14:20:53, delay 0, GMT 13:20:53)
> > - "Straffespark."
> >
> >
> > Et forslag på en husstandsomdelt folder lød (for 10-11 år siden):
> [ ... ]
> > Den lokale Frikirke var straks med på idéen ... :-)
> >
> > De lokale Folkekirkepræster, derimod, hørte man intet fra ... :-(
> >
> > Men gudskelov har Folkekirken stadigvæk nogle *loyale* højborge i
> > Danmark, Fæstninger, såsom OASE, og de sagde allerede dengang for over
> > 10 år siden (1997-12-09) OK ... (just go ahead) ... :-)
> >
> >
> > Er der andre, der vil med på "plyndringstogt" ?
> >
> > Interrupt John 17,20-23 over-and-out.
>
>
> And then I heard another voice from Heaven said:
> (2009-03-10, Tuesday, day no 69, CET 15:11:11, delay 0, GMT 14:11:11)
> - "Just go ahead."


And then again:
CET 15:21
- "We are right behind you."

CET 15:21
- "Friends."

CET 15:21
- "Forever."

CET 15:21
- "Sir."


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8551 <news:49b67739$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8552


Jesus-loves-you

unread,
Mar 10, 2009, 5:55:18 PM3/10/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8550 <news:49b6742a$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
>
> > Angrebets *primær*-mål:
> >
> > Kirkens enhed°, John 17,20.23
[ ... ]
[ ... ]

> Et forslag på en husstandsomdelt folder lød (for 10-11 år siden):
[ ... ]

> Den lokale Frikirke var straks med på idéen ... :-)
>
> De lokale Folkekirkepræster, derimod, hørte man intet fra ... :-(
>
> Men gudskelov har Folkekirken stadigvæk nogle *loyale* højborge i Danmark,
> Fæstninger, såsom OASE, og de sagde allerede dengang for over 10 år siden
> (1997-12-09) OK ... (just go ahead) ... :-)


Et berettiget spørgsmål kunne være:

Hvorfor blev folderne ikke allerede omdelt for 11 år siden ?

En af grundene hertil var, at den lokale Frikirke desværre led af intern
splid (1.Kor. 3,3, apropos John 17,20.23).

Og set i lyset af Salme 127,1 ...

... hvor det pointeres, at hvis ikke Gud er bygmesteren,
da arbejder vi forgæves, apropos John 15,5b

... var der ingen grund til at *opslide* sig selv på såkaldte døde
gerninger (Ismael'erne), som alligevel ikke bærer en sund, god frugt
(Hebr. 6,1).

Tiden( var altså bare ikke inde, dengang)...

And then I heard again a voice from heaven said:
(2009-03-10, Tuesday, day no 69, CET 15:54, GMT 14:54)
- "Moden."

Det var dog utrolig så meget, der bliver snakket i dag. Men Okay. That's
fine ... :-)

(Einem Isak ?)

CET 15:57
Det ringer på døren.

En engel banker på døren, havde jeg nær postået, men det er nu ikke helt
sandt. Et menneske, sendt af Gud ...

Break.


For nogle år siden (foråret 2004) uddelte jeg invitationer for Frikirken i
anledning af, at Helbredelsesprædikant Hans Berntsen prædikede.

Der blev bedt for mange syge, og enkelte omvendelser blev det også til
gennem de opfølgende Alfa-kurser, men ...

(Emne: Vækkelse, memory-interrupt from)
0652 <news:VAo%a.50964$Kb2.2...@news010.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/0d6994215f225aee>
1530 <news:K3nYb.91783$jf4.5...@news000.worldonline.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/3d385d12c58abdad>
>
> Forud for enhver vækkelse går der muligvis en rensende Ånd.
>
> se ...
> 1361 news:zPOQb.78932$jf4.5...@news000.worldonline.dk
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/4c73dfbca964abc1>
>
> Hvorfor ?
>
> Jo - sagen er den, at Gud ønsker at bruge dig og mig (og de andre) i denne
> vækkelse, men hvis du og jeg (og de andre) har noget urent i vores forhold
> til Gud, vil vi jo smitte de ny-frelste. Og det ønsker Gud jo selvfølgelig
> ikke, vel ?
>
> Man kunne billedlig talt sige, at du og jeg (dersom vi er urene) er som et
> stykke vådt brænde, der først må tørres over ilden (Luk.3,16), førend det
> kan brænde.
>
> Jesus siger:
>
> "Ild er Jeg kommen at kaste ud over
> jorden, og hvor ville Jeg ønske, den
> allerede havde fænget!"
> (Luk.12,49)
>
> I den henseende kan vi godt lære lidt af pyromanerne. De ved nemlig, at en
> ildebrand skal igangsættes med noget brandbart, og når ilden først fænger,
> da er der ingen grænse for, hvor stor ildebranden kan blive.
>
> Gud ønsker STOR-brand (i ordet overførte betydning, Luk.12,49)
>
> Lad dig derfor forvandle af Guds rensende Ånd !!!


Hvis man er pyroman, så kan man jo ikke ligefrem just postå, at dette lille
bål i vinternatten 2004 var en dundrende kæmpe ildebrands-succes, vel ?

Hvad var det galt, spurgte jeg (i mit stille sind) mig selv og Gud Helligånd
om.

Intern splid ?


I så fald skulle problemet (vist nok) nu være løst!

Et spørgsmål melder sig i hvert fald for mig:

Gud! Det forekommer mig, at der *frådses* meget med ressourcerne, som om
gode og dygtige menighedsforstandere hænger på træerne i hobetal (i al
evighed). Har du virkelig råd til al dette ?...

And then I heard a voice from Heaven said:

CET 22:26
- "Vil I."

CET 22:26
- "Følge mig."

CET 22:30
- "Overalt."

CET 22:30
- "Hvor jeg sender jer."

Ups! Det var godt nok et farligt og navnlig *forpligtende* spørgsmål!

Ja, Herre! jeg vil gerne.

Du véd jo, at jeg ikke har noget valg. Engang for lang tid siden flygtede
jeg fra mørkets rige, og for at sikre mig, at jeg ikke skulle finde på at
søge tilbage, brændte Du og jeg alle broerne af undervejs, således at jeg nu
ikke KAN vende om. Jeg har passeret deadline. Der er ingen vej længere
tilbage. There is no return any longer ... :-)

Og jeg tror, at de andres svar (til Dig) bliver ligeså ... :-)

Vi har - med andre ord - investeret 100% i dette *Dit* projekt ... :-)

CET 22:39, just before 22:40
- "Please, follow me."


> Er der andre, der vil med på "plyndringstogt" ?
>
> Interrupt John 17,20-23 over-and-out.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8552 <news:49b6788d$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8553


Jesus-loves-you

unread,
Mar 26, 2009, 5:19:15 PM3/26/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

> Was: ... ( "Rykkerbrev" no 2, asteroid near impact) ...
> 8528 <news:49ae7931$0$90265$1472...@news.sunsite.dk>
> <http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/b3c33a318381920e>
> >
> > ... > Jeg *indanker* sagen for Øvrigheden-2 (Rev. 21,2) mhp., at de
> > ... > skyldige bliver straffet.

[ ... ]
> > > Sudans præsident kræves anholdt
[ ... ]

> Compare with ...
>
> ...
> Men gør du det onde, så frygt; thi
> øvrigheden bærer ikke sværdet for
> ingenting; den er jo Guds tjener,
> som til straf lader vreden ramme
> den, der handler ondt.
>
> (Rom 13,4)
>
>
> Så langt, så godt, apropos Operation Jerichö ... :-)
>
> -
>
> Herefter skete der så noget (tilsyneladende) mærkeligt:
>
> En langt mindre (og ubetydenlig ?) "fæstning" skulle også indtages, til
> gavn og glæde for mennesker.
>
> Men en rapport fra stedet (min egen) lød således.
>
> === citat start ===
>
> Har lige været udsat for et ekstremt *udspekuleret* modangreb.
>
> Detaljerne afslører, at forberedelserne må have stået på over længere tid.
>
> Pilene fra den onde (Ef. 6,16) gik ind gennem forsvarsværket og ramte de
> allermest sårbare positioner.
>
> === citat slut ====
>
>
> Det hele så ud som en dundrende fiasko, apropos byen Aj (Joshua 7) !


Interrupt RETURN from ...

Sent: Tuesday, March 10, 2009, CET 13:31, GMT 12:31
Subject: Historien, Part 1 -
Was: Fra djævelens blækhus -
Was: ... (Exorcismüs) ...
8547 <news:49b65da4$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/008178fa6fdf7f87>


>
> Received mayday (?) today at CET 13:07. Markør "Mozart".
>
> Memory on from ...
> 2009-03-8, Sunday, day no 67, a little bit before around CET 17,29
> Internal note-output: Hebr. 8,15 (-> Hebr. 9,2)
> Found-error. Warum nicht Hebr. 9,3 ? - What's *wrong* ?
>
> Interrupt-request( from position John [14,16-17a] 16,8)...


[ ... en lang historie klippes bort, ind-til-videre ... ]


Da dagens andagtstekst fra www.ucb.dk som overskrift havde ...

(NB! Teksten i andagtens indtastet i hæftet *før* 25. feb. 2009, CET 11:31)

=== citat start ===

Torsdag 26. marts (2009)

Gud bakker dig op!

"... jeg vil give dig byen. ..." Jos 8,18

... Aj ...

=== citat slut ====


... spidsede jeg derfor øre (i morges); idet jeg ihukom ovenfor stående, og
tænkte ved mig selv:

- Mon Gud vil sige os et-eller-andet gennem dette ?


Received mayday (?) today at CET 14:54. Markør "Mozart".

delta =
2009-03-26, CET 14:54, ...
2009-03-10, CET 13:07, day no 69
16d 01h 47m

Interrupt-request from position John [14,16-17a] 16,8...

And then I heard a voice from Heaven said:

(2009-03-26, Thursday, day no 85, CET 22:13, GMT 21:13)
- "Det skal du få."

Okay. Merci buku ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8644 <news:49cbe840$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8645


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages