சங்கீத சங்கதிகள் - 1

27 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Dec 9, 2020, 8:24:37 AM12/9/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Dec 11, 2020, 7:18:24 AM12/11/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 18, 2021, 7:46:29 AMJan 18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 20, 2021, 8:16:04 AMJan 20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 24, 2021, 7:47:01 AMJan 24
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 27, 2021, 8:28:33 AMJan 27
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 28, 2021, 8:38:49 AMJan 28
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1789. சங்கீத சங்கதிகள் - 263

 தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 25

ஸி.ஆர். ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது.


Pas Pasupathy

unread,
Feb 3, 2021, 8:33:22 AMFeb 3
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1795. சங்கீத சங்கதிகள் - 264

 கலாநிதியுடன் ஒரு கலகல சந்திப்பு! 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1795-264.html

Pas Pasupathy

unread,
Feb 6, 2021, 8:11:39 AMFeb 6
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1798. சங்கீத சங்கதிகள் - 265

ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரிகளின் கிருதிகள் - 8

அரியக்குடி ராமானுஜய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது 

Pas Pasupathy

unread,
Feb 11, 2021, 8:00:59 AMFeb 11
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1803. சங்கீத சங்கதிகள் - 266

பரதத்தில் ஒன்றிய பாலசரஸ்வதி 
கி. சந்திரசேகரன்

Pas Pasupathy

unread,
Feb 19, 2021, 8:05:42 AMFeb 19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1809. சங்கீத சங்கதிகள் - 267

  தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 26 

 https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1809-267.html

Pas Pasupathy

unread,
Feb 22, 2021, 8:25:21 AMFeb 22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1811. சங்கீத சங்கதிகள் - 268

கர்நாடக சங்கீத வித்வான்கள் : 3 - 4 

சூலமங்கலம் வைத்தியநாத பாகவதர் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1811-268.html

Pas Pasupathy

unread,
Feb 23, 2021, 7:58:29 AMFeb 23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1812. சங்கீத சங்கதிகள் - 269

அன்னமாச்சார்யா 10

ராஜலட்சுமி சிவலிங்கம் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1812-269.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 6, 2021, 7:49:58 AMMar 6
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 7, 2021, 7:46:37 AMMar 7
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 15, 2021, 8:51:06 AMMar 15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1824. சங்கீத சங்கதிகள் - 272

தியாகராஜர் 100 : 2

ஸ்ரீ தியாகராஜ ஸ்வாமிகளின்  க்ஷேத்திரக் கிருதிகள்
மகராஜபுரம் விச்வநாத அய்யர்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 19, 2021, 8:18:19 AMMar 19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1828. சங்கீத சங்கதிகள் - 273

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 27

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார்  எழுதியது

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/03/1828-273.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 29, 2021, 8:03:02 AMMar 29
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1836.சங்கீத சங்கதிகள் - 274

 'சுப்புடு'வின் அதிகப் பிரசங்கம்! 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/03/1836-274.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 3, 2021, 8:14:15 AMApr 3
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 8, 2021, 8:06:15 AMApr 8
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1844. சங்கீத சங்கதிகள் - 276

முசிரி சுப்ரமணிய ஐயர்
கோட் வாத்தியம் துரையப்ப பாகவதர்

--

Pas Pasupathy

unread,
Apr 9, 2021, 8:15:34 AMApr 9
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1845. சங்கீத சங்கதிகள் - 277

காருகுறிச்சி சகோதரர்களின் நாதஸ்வர கானம்

ஈ.கிருஷ்ணய்யர் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/04/1845-277.html--

Pas Pasupathy

unread,
Apr 10, 2021, 7:49:30 AMApr 10
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1846. சங்கீத சங்கதிகள் - 278

அமெரிக்காவில் நமது இசை 
எஸ்.ராமநாதன்


--

Pas Pasupathy

unread,
May 4, 2021, 9:46:56 AMMay 4
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1863. சங்கீத சங்கதிகள் - 279

 1943- இல் ஒரு நாள் தியாகராஜ ஆராதனை !

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/05/1863-279.html

Pas Pasupathy

unread,
May 12, 2021, 7:56:26 AMMay 12
to yAppulagam / யாப்புலகம்

 தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 27

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
May 12, 2021, 7:57:26 AMMay 12
to yAppulagam / யாப்புலகம்

 தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 27

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
Jun 20, 2021, 7:26:35 AMJun 20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1890. சங்கீத சங்கதிகள் - 281

 எட்டயபுரம் கசேரிகள்: 1945

'கல்கி'

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/06/1890-281.html

Pas Pasupathy

unread,
Jun 25, 2021, 8:43:05 AMJun 25
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1892.சங்கீத சங்கதிகள் - 282

 நான்கு நாள் கல்யாணக் கச்சேரிகள் - 1943-இல்! 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/06/1892-282.html

Pas Pasupathy

unread,
Jul 2, 2021, 8:28:12 AMJul 2
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 11, 2021, 7:31:37 AMJul 11
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 17, 2021, 8:11:21 AMJul 17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 23, 2021, 7:47:58 AMJul 23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1905. சங்கீத சங்கதிகள் - 286

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 28

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
Aug 3, 2021, 8:17:15 AMAug 3
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1913. சங்கீத சங்கதிகள் - 287

கண்டதும் கேட்டதும் - 11

“ நீலம்”

Pas Pasupathy

unread,
Aug 20, 2021, 7:55:24 AMAug 20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 28

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
Sep 3, 2021, 8:07:29 AMSep 3
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1927. சங்கீத சங்கதிகள் - 289

கர்நாடக சங்கீதப் பாதுகாப்புச் சட்டம் - 1982

ஜே.எஸ்.ராகவன் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/09/1927-289.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 17, 2021, 7:53:28 AM (yesterday) Sep 17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1934. சங்கீத சங்கதிகள் - 290

ஸங்கீத பூபதியின் பொன்விழா

'நீலம்'

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/09/1934-290.html

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages