சங்கீத சங்கதிகள் - 1

69 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Dec 9, 2020, 8:24:37 AM12/9/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Dec 11, 2020, 7:18:24 AM12/11/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 18, 2021, 7:46:29 AM1/18/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 20, 2021, 8:16:04 AM1/20/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 24, 2021, 7:47:01 AM1/24/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 27, 2021, 8:28:33 AM1/27/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 28, 2021, 8:38:49 AM1/28/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1789. சங்கீத சங்கதிகள் - 263

 தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 25

ஸி.ஆர். ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது.


Pas Pasupathy

unread,
Feb 3, 2021, 8:33:22 AM2/3/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1795. சங்கீத சங்கதிகள் - 264

 கலாநிதியுடன் ஒரு கலகல சந்திப்பு! 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1795-264.html

Pas Pasupathy

unread,
Feb 6, 2021, 8:11:39 AM2/6/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1798. சங்கீத சங்கதிகள் - 265

ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரிகளின் கிருதிகள் - 8

அரியக்குடி ராமானுஜய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது 

Pas Pasupathy

unread,
Feb 11, 2021, 8:00:59 AM2/11/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1803. சங்கீத சங்கதிகள் - 266

பரதத்தில் ஒன்றிய பாலசரஸ்வதி 
கி. சந்திரசேகரன்

Pas Pasupathy

unread,
Feb 19, 2021, 8:05:42 AM2/19/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1809. சங்கீத சங்கதிகள் - 267

  தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 26 

 https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1809-267.html

Pas Pasupathy

unread,
Feb 22, 2021, 8:25:21 AM2/22/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1811. சங்கீத சங்கதிகள் - 268

கர்நாடக சங்கீத வித்வான்கள் : 3 - 4 

சூலமங்கலம் வைத்தியநாத பாகவதர் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1811-268.html

Pas Pasupathy

unread,
Feb 23, 2021, 7:58:29 AM2/23/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1812. சங்கீத சங்கதிகள் - 269

அன்னமாச்சார்யா 10

ராஜலட்சுமி சிவலிங்கம் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1812-269.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 6, 2021, 7:49:58 AM3/6/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 7, 2021, 7:46:37 AM3/7/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 15, 2021, 8:51:06 AM3/15/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1824. சங்கீத சங்கதிகள் - 272

தியாகராஜர் 100 : 2

ஸ்ரீ தியாகராஜ ஸ்வாமிகளின்  க்ஷேத்திரக் கிருதிகள்
மகராஜபுரம் விச்வநாத அய்யர்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 19, 2021, 8:18:19 AM3/19/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1828. சங்கீத சங்கதிகள் - 273

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 27

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார்  எழுதியது

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/03/1828-273.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 29, 2021, 8:03:02 AM3/29/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1836.சங்கீத சங்கதிகள் - 274

 'சுப்புடு'வின் அதிகப் பிரசங்கம்! 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/03/1836-274.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 3, 2021, 8:14:15 AM4/3/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 8, 2021, 8:06:15 AM4/8/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1844. சங்கீத சங்கதிகள் - 276

முசிரி சுப்ரமணிய ஐயர்
கோட் வாத்தியம் துரையப்ப பாகவதர்

--

Pas Pasupathy

unread,
Apr 9, 2021, 8:15:34 AM4/9/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1845. சங்கீத சங்கதிகள் - 277

காருகுறிச்சி சகோதரர்களின் நாதஸ்வர கானம்

ஈ.கிருஷ்ணய்யர் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/04/1845-277.html--

Pas Pasupathy

unread,
Apr 10, 2021, 7:49:30 AM4/10/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1846. சங்கீத சங்கதிகள் - 278

அமெரிக்காவில் நமது இசை 
எஸ்.ராமநாதன்


--

Pas Pasupathy

unread,
May 4, 2021, 9:46:56 AM5/4/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1863. சங்கீத சங்கதிகள் - 279

 1943- இல் ஒரு நாள் தியாகராஜ ஆராதனை !

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/05/1863-279.html

Pas Pasupathy

unread,
May 12, 2021, 7:56:26 AM5/12/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

 தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 27

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
May 12, 2021, 7:57:26 AM5/12/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

 தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 27

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
Jun 20, 2021, 7:26:35 AM6/20/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1890. சங்கீத சங்கதிகள் - 281

 எட்டயபுரம் கசேரிகள்: 1945

'கல்கி'

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/06/1890-281.html

Pas Pasupathy

unread,
Jun 25, 2021, 8:43:05 AM6/25/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1892.சங்கீத சங்கதிகள் - 282

 நான்கு நாள் கல்யாணக் கச்சேரிகள் - 1943-இல்! 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/06/1892-282.html

Pas Pasupathy

unread,
Jul 2, 2021, 8:28:12 AM7/2/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 11, 2021, 7:31:37 AM7/11/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 17, 2021, 8:11:21 AM7/17/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 23, 2021, 7:47:58 AM7/23/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1905. சங்கீத சங்கதிகள் - 286

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 28

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
Aug 3, 2021, 8:17:15 AM8/3/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1913. சங்கீத சங்கதிகள் - 287

கண்டதும் கேட்டதும் - 11

“ நீலம்”

Pas Pasupathy

unread,
Aug 20, 2021, 7:55:24 AM8/20/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 28

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
Sep 3, 2021, 8:07:29 AM9/3/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1927. சங்கீத சங்கதிகள் - 289

கர்நாடக சங்கீதப் பாதுகாப்புச் சட்டம் - 1982

ஜே.எஸ்.ராகவன் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/09/1927-289.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 17, 2021, 7:53:28 AM9/17/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1934. சங்கீத சங்கதிகள் - 290

ஸங்கீத பூபதியின் பொன்விழா

'நீலம்'

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/09/1934-290.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 25, 2021, 7:50:38 AM9/25/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 10, 2021, 7:51:55 AM10/10/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1945. சங்கீத சங்கதிகள் - 292

 தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 29

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
Oct 15, 2021, 8:54:57 AM10/15/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1947. சங்கீத சங்கதிகள் - 293

மஹா வைத்தியநாத சிவன்

முடிகொண்டான் வேங்கடராம ஐயர்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/10/1947-293.html

Pas Pasupathy

unread,
Oct 26, 2021, 8:23:08 AM10/26/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 27, 2021, 10:45:47 AM10/27/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1958. சங்கீத சங்கதிகள் - 295

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 30

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
Oct 27, 2021, 10:48:54 AM10/27/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 30

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
Nov 8, 2021, 8:05:08 AM11/8/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1966. சங்கீத சங்கதிகள்- 296

வசந்தகோகிலம்-2 :  சில விளம்பரங்கள் !

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/11/1966-296.html

Pas Pasupathy

unread,
Dec 6, 2021, 9:02:44 AM12/6/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1988. சங்கீத சங்கதிகள் - 297

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 31

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
Dec 30, 2021, 9:35:06 AM12/30/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1998. சங்கீத சங்கதிகள் - 298

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 32

காஞ்சி பி.பி.ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் எழுதியது

Pas Pasupathy

unread,
Jan 23, 2022, 6:23:33 AMJan 23
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2011. சங்கீத சங்கதிகள் - 299

ஐயன் சங்கடமும் ஐயாவாள் சங்கீதமும்

ரா.கணபதி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/01/2011-299.html

Pas Pasupathy

unread,
Jan 25, 2022, 9:35:52 AMJan 25
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2013. சங்கீத சங்கதிகள் - 300

இசையின் அழகை உணர்ந்தவர் 

'ஸ்பென்ஸர்' ஆர்.வேணுகோபால்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/01/2013-300.html

Pas Pasupathy

unread,
Feb 8, 2022, 9:36:07 AMFeb 8
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Feb 17, 2022, 9:23:50 AMFeb 17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 8, 2022, 10:29:28 AMMar 8
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2042. சங்கீத சங்கதிகள் - 303

 கண்டதும் கேட்டதும் - 12

“ நீலம்”

Pas Pasupathy

unread,
Mar 26, 2022, 8:05:21 AMMar 26
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 13, 2022, 8:29:26 AMApr 13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2079. சங்கீத சங்கதிகள் - 305

வீணை வித்தகரின் வெளிநாட்டு விஜயம்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/04/2079-305.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 16, 2022, 7:30:56 AMApr 16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2082. சங்கீத சங்கதிகள் - 306

கர்நாடக சங்கீத வித்வான்கள் : 5 - 8 

சூலமங்கலம் வைத்தியநாத பாகவதர் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/04/2082-306.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 26, 2022, 7:46:50 AMApr 26
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2093. சங்கீத சங்கதிகள் - 307

விளாத்திகுளம் சாமி

ஜி.செல்லையா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/04/2093-307.html

Pas Pasupathy

unread,
May 21, 2022, 8:17:22 AMMay 21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2122. சங்கீத சங்கதிகள் - 308

சங்கீதத்தில் புலி; சுபாவத்தில் பசு!
எம்.டி.ராமநாதன்

Pas Pasupathy

unread,
May 22, 2022, 7:31:40 AMMay 22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2123. சங்கீத சங்கதிகள் - 309

அய்யர்வாள் வழிவந்த அய்யங்கார்

சி.வி.நரசிம்மன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2123-309.html

Pas Pasupathy

unread,
May 30, 2022, 7:23:01 AMMay 30