'கல்கி’ கட்டுரைகள்

317 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Aug 25, 2012, 8:53:03 AM8/25/12
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 4, 2013, 10:21:27 AM7/4/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Dec 5, 2013, 5:29:36 PM12/5/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

தமிழுக்கு ஒருவர்! 

மீ.ப.சோமு

டிசம்பர் 5, 1954. பேராசிரியர் ‘கல்கி’ மறைந்த தினம்.2013/7/4 Pas Pasupathy <pas.pa...@gmail.com>

--

Pas Pasupathy

unread,
Dec 5, 2014, 8:29:14 PM12/5/14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கல்கி -1 : இராஜாம்பாள் ; நூல் மதிப்புரை

http://s-pasupathy.blogspot.com/2011/12/blog-post.htmlகல்கி’ -2: காளிதாஸ் - திரைப்பட விமர்சனம்

http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/06/blog-post_15.html


கல்கி : பாரதியின் நகைச்சுவை -1

பாரதியின் நகைச்சுவை – 1

கல்கி

http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/1.html


கல்கி’ : பாரதியின் நகைச்சுவை - 2

பாரதியின் நகைச்சுவை – 2

http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/07/2.html


கல்கி - 3: மீசை வைத்த முசிரி! திரைப்பட விமர்சனம்

http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/3_25.html


பாரதி மணிமண்டபம் – 1

http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/1.html  


பாரதி மணிமண்டபம் – 2

http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/2.html


பாரதி மணிமண்டபம் – 3

http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/3_12.html


பாரதி மணிமண்டபம் – 4

http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/4.html


பாரதி மணிமண்டபம் – 5

http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/5.html


பாரதி மணிமண்டபம் – 7

http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/09/7.html

 

சங்கீத சங்கதிகள் - 17

விருத்தம் பாடுவது எப்படி?

http://s-pasupathy.blogspot.com/2013/03/17.html


கல்கி -4 : கிட்டப்பா ஞாபகம்

கிட்டப்பா ஞாபகம்

கல்கி

http://s-pasupathy.blogspot.com/2013/07/4.html


சங்கீத சங்கதிகள் - 31

எங்கள் ஊர் சங்கீதப் போட்டி

கல்கி

http://s-pasupathy.blogspot.com/2014/02/31.html

 

சங்கீத சங்கதிகள் - 33

டி.கே.பட்டம்மாள் -1

http://s-pasupathy.blogspot.com/2014/03/33.html


சங்கீத சங்கதிகள் - 34

டி.கே.பட்டம்மாள் -2

http://s-pasupathy.blogspot.com/2014/04/34.html

 

Pas Pasupathy

unread,
Apr 16, 2015, 5:01:57 PM4/16/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 8, 2015, 4:22:51 PM6/8/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Aug 13, 2015, 8:49:38 AM8/13/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கல்கி -8

கல்கியின் நகைச்சுவை -1 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 9, 2015, 8:53:25 AM9/9/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கல்கி -9

கல்கியின் நகைச்சுவை -2

Pas Pasupathy

unread,
Oct 9, 2015, 11:41:04 AM10/9/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கல்கி -10

கல்கியின் நகைச்சுவை -3

http://s-pasupathy.blogspot.com/2015/10/10.html

Pas Pasupathy

unread,
Nov 6, 2015, 10:44:20 AM11/6/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கல்கி -11

கல்கியின் நகைச்சுவை -4 

Pas Pasupathy

unread,
Dec 18, 2015, 8:13:13 AM12/18/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

சங்கீத சங்கதிகள் - 59

இசைக் கலையின் அற்புதம்
கல்கி 

Pas Pasupathy

unread,
Dec 22, 2015, 8:09:25 AM12/22/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

சங்கீத சங்கதிகள் - 60

எம்.எஸ். அளித்த நிரூபணம்
‘கல்கி’ 

Pas Pasupathy

unread,
Jan 30, 2016, 9:32:42 AM1/30/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

சத்தியம் செத்ததோ 
‘கல்கி’

http://s-pasupathy.blogspot.com/2016/01/2_30.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 5, 2016, 8:34:06 AM4/5/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

சங்கீத சங்கதிகள் - 70

கிட்டப்பா பிளேட் 
‘கல்கி’ 

Pas Pasupathy

unread,
May 13, 2016, 8:38:24 AM5/13/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

சங்கீத சங்கதிகள் -75

பாலஸரஸ்வதியும் ஜயம்மாளும்!
கல்கி
மே 13 பாலசரஸ்வதி அவர்களின் பிறந்த தினம்.

http://s-pasupathy.blogspot.com/2016/05/75.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 9, 2016, 8:39:13 AM9/9/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 10, 2016, 8:13:28 AM10/10/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கே.பி. சுந்தராம்பாள் -2

நாடகமும் பாடகமும்
‘கல்கி’ 

Pas Pasupathy

unread,
Dec 24, 2016, 5:05:11 PM12/24/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கல்கி - 13

ஈ.வே.இராமசாமி நாயக்கர்
'கல்கி'

---

Pas Pasupathy

unread,
Jun 8, 2017, 8:22:08 AM6/8/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்
741. காந்தி - 8
1. லண்டன் மார்க்கம்
’கல்கி’
http://s-pasupathy.blogspot.com/2017/06/741-8.html--

Pas Pasupathy

unread,
Jul 18, 2017, 8:37:45 AM7/18/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 21, 2017, 8:49:15 AM9/21/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

843. காந்தி - 10

3 . சுங்கவரி நீக்கம்
கல்கி
==

Pas Pasupathy

unread,
Nov 14, 2017, 8:25:32 AM11/14/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

904. கல்கி - 14

என் பூர்வாசிரமம்
‘கல்கி’


--

Pas Pasupathy

unread,
Dec 9, 2017, 9:11:22 AM12/9/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

930. காந்தி - 13

6. இராஜ குமார் சுக்லா
கல்கி

Pas Pasupathy

unread,
Jan 1, 2018, 9:24:08 AM1/1/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

954. காந்தி - 14

7. எதிர்பாராத வெற்றி
கல்கி

Pas Pasupathy

unread,
Jan 7, 2018, 9:09:12 AM1/7/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

961. காந்தி - 15

8. கிராமத்தொண்டு
கல்கி

Pas Pasupathy

unread,
Mar 7, 2018, 8:31:29 AM3/7/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1003. காந்தி - 16

9. தொழிலாளர் தோழன்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/03/1003-16.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 15, 2018, 9:06:51 AM3/15/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1011. காந்தி - 17

10. கெயிரா சத்தியாக்கிரஹம்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/03/1011-17.html-- 

Pas Pasupathy

unread,
Mar 18, 2018, 7:19:38 AM3/18/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1014. காந்தி - 18

11. யுத்த மகாநாடு
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/03/1014-18.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 18, 2018, 8:19:21 AM3/18/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1015. காந்தி - 19

12. ரவுலட் அறிக்கை
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/03/1015-19.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 28, 2018, 8:55:28 AM3/28/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1020. காந்தி - 20

13.  ஆத்ம தரிசனம் ; 14. நாடு எழுந்தது!
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/03/1020-20.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 6, 2018, 8:36:54 AM4/6/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1026. கல்கி - 15

அதிசய மனிதர் அழகப்பர்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/04/1026-15.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 7, 2018, 8:54:52 AM4/7/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1027. காந்தி - 21

15. இமாலயத் தவறு
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/04/1027-21.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 15, 2018, 8:47:54 AM4/15/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1034. காந்தி - 22

16. பஞ்சாப் படுகொலை

கல்கி 

http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/04/1034-22.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 22, 2018, 8:13:23 AM4/22/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1039. காந்தி - 23

17. அமிருதஸரஸ் காங்கிரஸ்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/04/1039-23.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 27, 2018, 8:12:18 AM4/27/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1043. காந்தி - 24

18. கிலாபத் கிளர்ச்சி
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/04/1043-24.html

Pas Pasupathy

unread,
May 6, 2018, 7:42:56 AM5/6/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 12, 2018, 8:15:51 AM5/12/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1060. காந்தி - 26

20 . தலைமைக் கிரீடம்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/05/1060-26.html

Pas Pasupathy

unread,
May 19, 2018, 8:56:59 AM5/19/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1067. காந்தி - 27

21. சுயராஜ்ய ஜுரம்!
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/05/1067-27.html

Pas Pasupathy

unread,
May 26, 2018, 8:20:02 AM5/26/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 1, 2018, 8:25:46 AM6/1/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1081. காந்தி - 29

23. கராச்சி விசாரணை
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/06/1081-29.html

Pas Pasupathy

unread,
Jun 9, 2018, 7:54:35 AM6/9/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1088. காந்தி -30

24. முழத்துண்டு விரதம்.
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/06/1088-30.html

Pas Pasupathy

unread,
Jun 16, 2018, 8:03:55 AM6/16/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 25, 2018, 8:33:54 AM6/25/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1102. காந்தி - 32

26. பர்தோலி – ஆனந்த்
கல்கி 

http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/06/1102-32.html

Pas Pasupathy

unread,
Jun 30, 2018, 8:23:53 AM6/30/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1106. காந்தி - 33

27. தாழி உடைந்தது!
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/06/1106-33.html

Pas Pasupathy

unread,
Jul 7, 2018, 8:45:30 AM7/7/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1111. காந்தி - 34

28. கோட்டை தகர்ந்தது!
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/07/1111-34.html

Pas Pasupathy

unread,
Jul 14, 2018, 8:25:44 AM7/14/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 21, 2018, 11:33:15 AM7/21/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1123. காந்தி -36

30. சிறைகள் நிரம்பின
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/07/1123-36.html

Pas Pasupathy

unread,
Jul 28, 2018, 8:36:57 AM7/28/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1128. காந்தி - 37

31 . பூஜை வேளையில் கரடி
கல்கி 
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/07/1128-37.html

Pas Pasupathy

unread,
Aug 4, 2018, 7:46:51 AM8/4/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1132. காந்தி -38

32. மாளவியா மத்தியஸ்தம்.
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/08/1132-38.html

Pas Pasupathy

unread,
Aug 11, 2018, 8:28:00 AM8/11/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1136. காந்தி -39

33. தாஸ் - ஆஸாத் தலையீடு
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/5.html
Message has been deleted
Message has been deleted

Pas Pasupathy

unread,
Aug 18, 2018, 8:13:54 AM8/18/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1140. காந்தி - 40

34. சர்வாதிகாரி காந்தி
கல்கி 
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/08/1140-40.html

Pas Pasupathy

unread,
Aug 25, 2018, 12:02:55 PM8/25/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்
1145. காந்தி - 41
35. பம்பாய் நாடகம்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/08/1145-41.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 1, 2018, 6:59:12 AM9/1/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1148. காந்தி - 42

36. வைஸ்ராய்க்கு இறுதிக் கடிதம்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/09/1148-42.html

==