கே.எஸ்.கிருஷ்ணன்

2 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Nov 7, 2022, 9:19:20 AM11/7/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2300. கே.எஸ்.கிருஷ்ணன் - 1

இயற்பியலின் இமயம் டாக்டர் கே.எஸ்.கிருஷ்ணன்

எஸ்.ராஜசேகரன் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/11/2300-1.html


--

Pas Pasupathy

unread,
Dec 4, 2022, 7:20:58 AM12/4/22
to yAppulagam / யாப்புலகம்
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages