டி.கே.பட்டம்மாள்

83 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Feb 5, 2016, 11:03:34 AM2/5/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Feb 5, 2016, 11:04:52 AM2/5/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்
டி.கே.பட்டம்மாள் -2 
http://s-pasupathy.blogspot.com/2014/04/34.html

Pas Pasupathy

unread,
Feb 5, 2016, 11:05:57 AM2/5/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்
டி.கே.பட்டம்மாள் -3 

Pas Pasupathy

unread,
Feb 5, 2016, 11:07:02 AM2/5/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்
டி.கே.பட்டம்மாள் - 4

Pas Pasupathy

unread,
Feb 5, 2016, 11:08:08 AM2/5/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்
டி.கே.பட்டம்மாள் - 5 

Pas Pasupathy

unread,
Mar 28, 2016, 8:04:22 AM3/28/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

டி.கே.பட்டம்மாள் - 6

பாட்டம்மாள் 
வீயெஸ்வி 
மார்ச் 28. பட்டம்மாள் அவர்களின் பிறந்த நாள்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 16, 2016, 12:42:16 PM7/16/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

டி.கே.பட்டம்மாள் - 7

பட்டம்மாள் என்கிற பாட்டம்மாள்!
நெல்லைபாரதி
ஜூலை 16. டி.கே.பட்டம்மாளின் நினைவு தினம். 

Pas Pasupathy

unread,
Jul 16, 2017, 8:35:41 AM7/16/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

773. டி.கே.பட்டம்மாள் - 8

இசைத்தட்டு விளம்பரங்கள் -1

Pas Pasupathy

unread,
Mar 17, 2020, 8:41:42 AM3/17/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 15, 2020, 7:38:10 AM7/15/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1585. டி.கே.பட்டம்மாள் - 10

தலைமுறைகளின் கலைஞர்!
என்.விஜய் சிவா

Pas Pasupathy

unread,
Mar 20, 2022, 7:16:02 AMMar 20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Aug 15, 2022, 7:13:39 AMAug 15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2208. டி.கே.பட்டம்மாள் - 12

விடுதலையும் மணிக்கொடியும்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/08/2208-12.html

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages