கொத்தமங்கலம் சுப்பு

179 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
May 30, 2014, 5:11:22 PM5/30/14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 6

கொத்தமங்கலம் தந்த தமிழ்
பிரபா ஸ்ரீதேவன்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 5 : ஔவையார்

ஔவையார் திரைப்படம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 4 : ராசரத்தினம் நாதசுரத்திலே ...

சென்னையில் 1953 சங்கீத ஸீஸன். 

--

Pas Pasupathy

unread,
Jun 6, 2014, 10:12:48 AM6/6/14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு -7

பொறந்தநாட்டை நினைச்சுப் பாத்துப்
      பொறப்பட்டு வாங்க 

    கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Jun 13, 2014, 11:03:52 AM6/13/14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு -8

ஆசியக் கதைமன்னன் அமரன் பேர் வாழியவே !

கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Jul 7, 2014, 10:40:23 AM7/7/14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 9

திரைப்படத்துறையில் கொத்தமங்கலம் சுப்பு

Pas Pasupathy

unread,
Feb 15, 2015, 9:12:27 AM2/15/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு -10

படத்தொழில் செழிக்கப் பாடுபட்டவர்கள்!
கொத்தமங்கலம் சுப்பு

Pas Pasupathy

unread,
Aug 20, 2015, 11:35:04 AM8/20/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு -11

சந்திரனே சந்திரனே சௌக்கியமா?

கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Feb 14, 2016, 8:12:19 PM2/14/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 27, 2016, 8:33:47 AM5/27/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு -13

குல  தெய்வத்தின் சிலை எங்கே?


கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

மே 27.  ஜவகர்லால் நேருவின் நினைவு தினம்.

Pas Pasupathy

unread,
Aug 16, 2016, 7:52:00 AM8/16/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 3, 2016, 9:18:54 AM9/3/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு -15

பெருச்சாளி பருத்தது! 

கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 6, 2016, 8:23:44 AM9/6/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்
எஸ். எஸ். வாசன் - 1 
எங்கள் ஆசிரியர் 
கொத்தமங்கலம் சுப்பு

Pas Pasupathy

unread,
Nov 10, 2016, 8:20:24 AM11/10/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு -16

பட்டணத்தான்  பா(ட்)டு

கொத்தமங்கலம் சுப்பு

Pas Pasupathy

unread,
Jan 3, 2017, 11:32:06 AM1/3/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு -17

கட்டபொம்மு கதை
கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Jan 15, 2017, 8:31:43 AM1/15/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு -18

வாய் மணக்க வாழவென்று பொங்கல் வைக்கிறோம் !

கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Feb 15, 2017, 9:26:22 AM2/15/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு -19

ஐக்ய நாட்டுப் பஞ்சாயத்து !

கொத்தமங்கலம் சுப்பு

Pas Pasupathy

unread,
Jun 29, 2017, 8:29:38 AM6/29/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

754. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 20

வேம்பண்ணா பட்டணம் பார்க்கிறார் 

கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 27, 2017, 8:34:24 AM9/27/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

852. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 21

கொலுப்  பொம்மைகள்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Jan 14, 2018, 7:37:32 AM1/14/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

968. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 22

பொங்கலோ! - பொங்கல்! 

கொத்தமங்கலம் சுப்பு

Pas Pasupathy

unread,
Jan 29, 2018, 9:21:44 AM1/29/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

976. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 23

கீதாஞ்சலி: காந்தி மகான் கதை

கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Mar 3, 2018, 8:34:28 AM3/3/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

999. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 24

உயிர் குடிக்கும் பாம்பு

கொத்தமங்கலம் சுப்பு

Pas Pasupathy

unread,
Oct 29, 2018, 8:43:59 AM10/29/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Mar 29, 2019, 8:14:30 AM3/29/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 4, 2019, 8:07:53 AM10/4/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1370. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 27

மாந்தருக்குள் தெய்வம் 
கொத்தமங்கலம் சுப்பு

Pas Pasupathy

unread,
Feb 10, 2020, 8:09:15 AM2/10/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1459. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 28

தாயைப் பாத்துப் படிக்கணும் !

கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Mar 13, 2020, 8:15:54 AM3/13/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1492. நட்சத்திரங்கள் - 5

கொத்தமங்கலம் சுப்பு,  எம்.எஸ்.சுந்தரிபாய்
அறந்தை நாராயணன்

Pas Pasupathy

unread,
Aug 15, 2020, 7:51:21 AM8/15/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1601. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 29

சுதந்தரப் பிரதிக்ஞை

கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Oct 6, 2020, 8:02:22 AM10/6/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1649. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 30

'கொத்தமங்கலம் சுப்பு'வின் நூல்: “மருக்கொழுந்து: அணிந்துரை

பசுபதி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/10/1649-30.html

Pas Pasupathy

unread,
Oct 8, 2021, 8:25:58 AM10/8/21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1943. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 31

வடம் புடிக்க வாங்க!

கொத்தமங்கலம் சுப்பு 

Pas Pasupathy

unread,
Feb 5, 2022, 9:21:30 AMFeb 5
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு


Pas Pasupathy

unread,
Sep 13, 2022, 7:49:56 AMSep 13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2233. கொத்தமங்கலம் சுப்பு - 33

பெரிய கருப்பன் கடிதம்

கொத்தமங்கலம் சுப்பு

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages