நாமக்கல் கவிஞர்

13 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
May 9, 2016, 9:11:26 AM5/9/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்
நாமக்கல் கவிஞர் -1
கோபால கிருஷ்ண கோகலே
நாமக்கல் கவிஞர் 

மே 9.   கோபால கிருஷ்ண கோகலேயின் பிறந்த தினம்

--

Pas Pasupathy

unread,
Aug 24, 2016, 8:57:55 AM8/24/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

நாமக்கல் கவிஞர் -2

தமிழர்களுக்கு ஆபத்து!

நாடோடி

http://s-pasupathy.blogspot.com/2016/08/2.html

Pas Pasupathy

unread,
Oct 19, 2016, 8:14:26 AM10/19/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

நாமக்கல் கவிஞர் -3

நாமக்கல் கவிஞர்: ஒரு பேட்டி 
பூவை எஸ். ஆறுமுகம்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 6, 2017, 9:04:21 AM9/6/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

827. நாமக்கல் கவிஞர் -4

சொல் 
நாமக்கல் வே.ராமலிங்கம் பிள்ளை

Pas Pasupathy

unread,
Dec 25, 2018, 9:01:07 AM12/25/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Aug 24, 2020, 7:17:17 AM8/24/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Aug 7, 2021, 8:03:45 AMAug 7
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1917. நாமக்கல் கவிஞர் - 7

காந்தி காந்திதான்

நாமக்கல் ராமலிங்கம் பிள்ளை

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/08/1917-7.html

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages