கவிஞர் சுரபி

43 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Nov 14, 2014, 1:27:42 PM11/14/14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 30, 2015, 11:34:43 AM1/30/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்


ஐயன் முகம் மறந்து போச்சே! 
“ சுரபி” 

http://s-pasupathy.blogspot.com/2015/01/1_30.html

Pas Pasupathy

unread,
Jul 16, 2015, 11:27:26 AM7/16/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

கவிஞர் சுரபி - 2

பரீட்சை முடிஞ்சு போச்சுதப்பா மூட்டெ கட்டுங்க!  

‘சுரபி’ 

Pas Pasupathy

unread,
Jul 15, 2017, 8:46:09 AM7/15/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Aug 10, 2017, 8:33:27 AM8/10/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

800. கவிஞர் சுரபி - 4

சக்தி பிறக்குது 
“சுரபி” 


--

Pas Pasupathy

unread,
Jun 19, 2019, 8:05:37 AM6/19/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Nov 22, 2019, 8:45:56 AM11/22/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1397. கவிஞர் சுரபி - 6

நாட்டுக்கெல்லாம் நல்ல சேதி
'சுரபி'

Pas Pasupathy

unread,
Mar 18, 2021, 8:46:06 AMMar 18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1827. கவிஞர் சுரபி - 7

சின்னஞ் சிறிய கிளி

'சுரபி'

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/03/1827-7.html

Pas Pasupathy

unread,
Aug 4, 2021, 8:13:49 AMAug 4
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1914.கவிஞர் சுரபி - 8

குருவி கொஞ்சம் நில்

'சுரபி'

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/08/1914-8.html
--

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages