சிறுவர் மலர்

42 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Apr 21, 2017, 8:39:11 AM4/21/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 28, 2017, 1:30:36 PM4/28/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

711. சிறுவர் மலர் - 2

பரம்பரைக் குணம்
உ.வே.சாமிநாதய்யர் 

Pas Pasupathy

unread,
May 31, 2017, 10:50:45 AM5/31/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

735. சிறுவர் மலர் - 3

பாப்பா இலக்கணம்
சுத்தானந்த பாரதியார் 

Pas Pasupathy

unread,
Jul 11, 2017, 8:30:15 AM7/11/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Aug 11, 2017, 9:18:42 AM8/11/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

802. சிறுவர் மலர் - 5

மரியாதை ராமன் கதை 
ஓவியர்: கே.ஆர்.சர்மா 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 13, 2017, 8:25:45 AM9/13/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

821. சிறுவர் மலர் - 6

பீ’னோவில் ‘ஹிட்லர்’
செப்டம்பர் 1, 1939. 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 13, 2017, 8:31:04 AM9/13/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

834. சிறுவர் மலர் - 7

சப்தரிஷி மண்டலம்
‘பரதன்’  [ மூலம்: டால்ஸ்டாய் ]

Pas Pasupathy

unread,
Nov 15, 2017, 8:07:40 AM11/15/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Nov 27, 2017, 9:17:35 AM11/27/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 12, 2018, 11:55:39 AM6/12/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Nov 3, 2018, 8:41:46 AM11/3/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1176. சிறுவர் மலர் - 11

துப்பறியும் சுப்புடு -1
‘சந்தனு’

Pas Pasupathy

unread,
Apr 29, 2019, 8:40:57 AM4/29/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 12, 2019, 8:22:35 AM5/12/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1284. சிறுவர் மலர் - 13

சுதேசமித்திரன் கதம்பம் -1 

Pas Pasupathy

unread,
Jan 27, 2020, 7:17:05 AM1/27/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1445. சிறுவர் மலர் - 14

துப்பறியும் சுப்புடு -2
‘சந்தனு’

Pas Pasupathy

unread,
Nov 16, 2020, 8:20:45 AM11/16/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1692. சிறுவர் மலர் - 15

 துப்பறியும் சுப்புடு -3

‘சந்தனு’

Pas Pasupathy

unread,
Mar 31, 2021, 8:25:49 AMMar 31
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1837. சிறுவர் மலர் - 16

 துப்பறியும் சுப்புடு -4

‘சந்தனு’

Pas Pasupathy

unread,
May 11, 2021, 8:19:00 AMMay 11
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1869. சிறுவர் மலர் - 17

துப்பறியும் சுப்புடு -5

‘சந்தனு’

Pas Pasupathy

unread,
May 18, 2021, 8:50:04 AMMay 18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Aug 1, 2021, 6:49:59 AMAug 1
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1911. சிறுவர் மலர் - 19

துப்பறியும் சுப்புடு - 6

‘சந்தனு’
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages