முருகன்

68 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Apr 11, 2013, 11:37:11 AM4/11/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

முருகன் -1

தொட்டிலில் வளரும் முருகன் 
‘வாகீச கலாநிதி’ கி.வா.ஜகந்நாதன் 

--

Pas Pasupathy

unread,
May 25, 2013, 5:48:28 PM5/25/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

முருகன் -2

சென்னை நகர் மேவும் சண்முகத் தெய்வமணி 
குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன் 


2013/4/11 Pas Pasupathy <pas.pa...@gmail.com>

Pas Pasupathy

unread,
May 16, 2014, 8:57:49 PM5/16/14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

முருகன் - 3


ஆஞ்சநேயனுக்கு அருளிய அழகன் 

குருஜி ஏ.எஸ். ராகவன் 
2013-05-25 17:48 GMT-04:00 Pas Pasupathy <pas.pa...@gmail.com>:

முருகன் -2

சென்னை நகர் மேவும் சண்முகத் தெய்வமணி 
குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன் 


2013/4/11 Pas Pasupathy <pas.pa...@gmail.com>

முருகன் -1

தொட்டிலில் வளரும் முருகன் 
‘வாகீச கலாநிதி’ கி.வா.ஜகந்நாதன் 

--

--

Pas Pasupathy

unread,
May 16, 2015, 9:02:16 PM5/16/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்
முருகன் -4

மருதமலை மாமணி

குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன் 

Pas Pasupathy

unread,
Mar 4, 2016, 11:25:32 AM3/4/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்
மூவர் தமிழும் முருகனும் 
ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 6, 2017, 8:28:06 AM9/6/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

826. முருகன் - 5

புல்வயல் குமரன்; தேன்மலை ஷண்முகன்

 குருஜி ஏ.எஸ். ராகவன்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 25, 2017, 8:29:59 AM10/25/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

881. முருக வழிபாட்டு நெறியின் முன்னோடி: கட்டுரை

முருக வழிபாட்டு நெறியின் முன்னோடி
பசுபதி

Pas Pasupathy

unread,
Sep 14, 2019, 8:10:47 AM9/14/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 13, 2020, 8:27:06 AM6/13/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1562. முருகன் - 7

ஆவினன்குடி அழகன்

குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன் 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 4, 2020, 8:04:44 AM9/4/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1621. முருகன் - 8

கல்யாண முருகன்

குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன் 

Pas Pasupathy

unread,
Jan 1, 2021, 8:28:04 AMJan 1
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1755. முருகன் - 9

சிவனார் மனங்குளிரச் செய்த சுவாமிநாதன்

குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன் 

Pas Pasupathy

unread,
Feb 27, 2021, 7:08:48 AMFeb 27
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1814. முருகன் - 10

விராலி மலை அமர்ந்த பெருமாள்

குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன் 

Pas Pasupathy

unread,
May 2, 2021, 8:46:37 AMMay 2
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1861. முருகன் - 11

தேனிசை துய்க்கும் தணிகைப் பிரான்
குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன்

Pas Pasupathy

unread,
May 24, 2021, 8:55:07 AMMay 24
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1878. முருகன் - 12

குமார வயலூர் குமரன்

குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 26, 2021, 7:50:56 AMJun 26
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1893. முருகன் - 13

திருமலிவான பழமுதிர்சோலை 
குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 21, 2021, 8:25:41 AMSep 21
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1936. முருகன் - 14

சிக்கல் சிங்காரவேலன்

குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன்

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages