மகாத்மா காந்தி

67 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Jan 28, 2016, 6:42:06 PM1/28/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 28, 2016, 6:43:17 PM1/28/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்
ஐயன் முகம் மறைந்து போச்சே! 
“ சுரபி”

Pas Pasupathy

unread,
Jan 29, 2016, 3:36:34 PM1/29/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

குழப்பக் கோட்பாடு

பசுபதி

Pas Pasupathy

unread,
Jan 30, 2016, 9:07:24 AM1/30/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

சத்தியம் செத்ததோ 
‘கல்கி’

http://s-pasupathy.blogspot.com/2016/01/2_30.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 12, 2016, 7:30:35 PM3/12/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

காந்தி - 2

தண்டி யாத்திரை
 குழந்தைக்கவிஞர் அழ. வள்ளியப்பா

Pas Pasupathy

unread,
Oct 2, 2016, 10:06:55 AM10/2/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

காந்தி - 3

சேவா கிராமத்தில்
கே. அருணாசலம்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 2, 2016, 10:07:26 AM10/2/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

காந்தி - 4

வெள்ளிவிழா வைபவம் 
 அக்டோபர் 2. காந்தி ஜயந்தி .

Pas Pasupathy

unread,
Jan 30, 2017, 9:06:15 AM1/30/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

காந்தி - 5

காந்திஜி கண்ட தமிழ்நாடு -1
     ‘கோபு’

Pas Pasupathy

unread,
Feb 4, 2017, 8:59:13 AM2/4/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

காந்தி - 6

காந்திஜி கண்ட தமிழ்நாடு - 2
     ‘கோபு’

Pas Pasupathy

unread,
Mar 18, 2017, 9:50:26 AM3/18/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

காந்தி - 7

ஆத்ம தரிசனம் 
’கல்கி’
==

Pas Pasupathy

unread,
Jun 7, 2017, 9:04:49 AM6/7/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

741. காந்தி - 8

1. லண்டன் மார்க்கம்
’கல்கி’


--

Pas Pasupathy

unread,
Jul 18, 2017, 8:28:13 AM7/18/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 21, 2017, 8:51:44 AM9/21/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

843. காந்தி - 10

3 . சுங்கவரி நீக்கம்
கல்கி

Pas Pasupathy

unread,
Oct 27, 2017, 8:42:11 AM10/27/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

883. காந்தி - 11

4. சாந்தி நிகேதனம்
கல்கி

Pas Pasupathy

unread,
Nov 6, 2017, 8:30:12 AM11/6/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

895. காந்தி - 12

5 . சபர்மதி ஆசிரமம்
கல்கி

Pas Pasupathy

unread,
Dec 9, 2017, 9:05:57 AM12/9/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

930. காந்தி - 13

6. இராஜ குமார் சுக்லா
கல்கி

Pas Pasupathy

unread,
Jan 1, 2018, 9:20:47 AM1/1/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

954. காந்தி - 14

7. எதிர்பாராத வெற்றி
கல்கி

Pas Pasupathy

unread,
Jan 7, 2018, 9:17:03 AM1/7/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

961. காந்தி - 15

8. கிராமத்தொண்டு
கல்கி

Pas Pasupathy

unread,
Mar 7, 2018, 8:23:21 AM3/7/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1003. காந்தி - 16

9. தொழிலாளர் தோழன்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/03/1003-16.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 15, 2018, 8:45:08 AM3/15/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1011. காந்தி - 17

10. கெயிரா சத்தியாக்கிரஹம்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/03/1011-17.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 18, 2018, 7:18:57 AM3/18/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1014. காந்தி - 18

11. யுத்த மகாநாடு
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/03/1014-18.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 18, 2018, 8:20:22 AM3/18/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1015. காந்தி - 19

12. ரவுலட் அறிக்கை
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/03/1015-19.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 28, 2018, 8:54:46 AM3/28/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1020. காந்தி - 20

13.  ஆத்ம தரிசனம் ; 14. நாடு எழுந்தது!
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/03/1020-20.html

Pas Pasupathy

unread,
Mar 29, 2018, 8:21:14 AM3/29/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1021 தாகூர் - 3

சரித்திர புருஷர் 
ரவீந்திரநாத தாகூர்
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/03/1021-3.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 7, 2018, 8:50:44 AM4/7/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1027. காந்தி - 21

15. இமாலயத் தவறு
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/04/1027-21.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 15, 2018, 8:49:07 AM4/15/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்
1034. காந்தி - 22
16. பஞ்சாப் படுகொலை
கல்கி 
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/04/1034-22.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 22, 2018, 8:11:38 AM4/22/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1039. காந்தி - 23

17. அமிருதஸரஸ் காங்கிரஸ்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/04/1039-23.html

Pas Pasupathy

unread,
Apr 27, 2018, 8:01:51 AM4/27/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1043. காந்தி - 24

18. கிலாபத் கிளர்ச்சி
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/04/1043-24.html

Pas Pasupathy

unread,
May 6, 2018, 7:44:53 AM5/6/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 12, 2018, 8:10:19 AM5/12/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1060. காந்தி - 26

20 . தலைமைக் கிரீடம்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/05/1060-26.html

Pas Pasupathy

unread,
May 19, 2018, 9:05:58 AM5/19/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1067. காந்தி - 27

21. சுயராஜ்ய ஜுரம்!
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/05/1067-27.html

Pas Pasupathy

unread,
May 26, 2018, 8:16:51 AM5/26/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 1, 2018, 8:32:17 AM6/1/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1081. காந்தி - 29

23. கராச்சி விசாரணை
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/06/1081-29.html

Pas Pasupathy

unread,
Jun 9, 2018, 7:51:31 AM6/9/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1088. காந்தி -30

24. முழத்துண்டு விரதம்.
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/06/1088-30.html

Pas Pasupathy

unread,
Jun 16, 2018, 8:08:51 AM6/16/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jun 25, 2018, 8:33:27 AM6/25/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1102. காந்தி - 32

26. பர்தோலி – ஆனந்த்
கல்கி 

http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/06/1102-32.html

Pas Pasupathy

unread,
Jun 30, 2018, 8:23:26 AM6/30/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1106. காந்தி - 33

27. தாழி உடைந்தது!
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/06/1106-33.html

Pas Pasupathy

unread,
Jul 7, 2018, 8:34:09 AM7/7/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1111. காந்தி - 34

28. கோட்டை தகர்ந்தது!
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/07/1111-34.html

Pas Pasupathy

unread,
Jul 14, 2018, 8:22:10 AM7/14/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 21, 2018, 11:27:11 AM7/21/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1123. காந்தி -36

30. சிறைகள் நிரம்பின
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/07/1123-36.html

Pas Pasupathy

unread,
Jul 28, 2018, 8:36:14 AM7/28/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1128. காந்தி - 37

31 . பூஜை வேளையில் கரடி
கல்கி 
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/07/1128-37.html

Pas Pasupathy

unread,
Aug 4, 2018, 7:41:57 AM8/4/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1132. காந்தி -38

32. மாளவியா மத்தியஸ்தம்.
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/08/1132-38.html

Pas Pasupathy

unread,
Aug 11, 2018, 8:27:35 AM8/11/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1136. காந்தி -39

33. தாஸ் - ஆஸாத் தலையீடு
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2012/08/5.html
Message has been deleted

Pas Pasupathy

unread,
Aug 18, 2018, 8:18:52 AM8/18/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1140. காந்தி - 40

34. சர்வாதிகாரி காந்தி
கல்கி 
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/08/1140-40.html

Pas Pasupathy

unread,
Aug 25, 2018, 12:03:19 PM8/25/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்
1145. காந்தி - 41
35. பம்பாய் நாடகம்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/08/1145-41.html 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 1, 2018, 7:02:49 AM9/1/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1148. காந்தி - 42

36. வைஸ்ராய்க்கு இறுதிக் கடிதம்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/09/1148-42.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 6, 2018, 8:13:01 AM9/6/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1151. காந்தி - 43

37. பேரிடி விழுந்தது!
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/09/1151-43.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 21, 2018, 8:39:15 AM9/21/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1156. காந்தி - 44

38. நெருப்பைக் கொட்டினார்கள்
கல்கி
http://s-pasupathy.blogspot.com/2018/09/1156-44.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 27, 2018, 9:12:26 AM9/27/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1157. காந்தி - 45

39. கைதிக் கூண்டில்!
கல்கி

Pas Pasupathy

unread,
Oct 6, 2018, 8:31:14 AM10/6/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 13, 2018, 9:09:18 AM10/13/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 1, 2019, 7:50:26 AM10/1/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1367. காந்தி - 48

மகாத்மா ஞாபகார்த்த ஸ்தூபி

எஸ்.கே.சுவாமி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2019/10/1367-48.html--

Pas Pasupathy

unread,
Oct 3, 2019, 7:54:34 AM10/3/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1369. காந்தி - 49

மனிதருள்  மாணிக்கம்
பெர்ல் பக்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 30, 2020, 7:44:24 AM1/30/20
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1448. காந்தி - 50

பொய்யா விளக்கே விளக்கு!
டி.கே.சி.

Pas Pasupathy

unread,
Jul 27, 2021, 7:46:29 AMJul 27