தேவன் படைப்புகள்

596 views
Skip to first unread message

Pas Pasupathy

unread,
Aug 17, 2013, 9:06:34 AM8/17/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 9, 2013, 9:03:38 PM9/9/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்


On Sat, Aug 31, 2013 at 10:22 AM, Pas Pasupathy <pas.pa...@gmail.com> wrote:

தேவன் - 8 : ‘கல்கி’யில் ஒரு ‘தேவன்’ பக்கம்!

http://s-pasupathy.blogspot.com/2013/08/8.html 


On Sat, Aug 24, 2013 at 5:38 PM, Pas Pasupathy <pas.pa...@gmail.com> wrote:


On Sat, Aug 17, 2013 at 9:18 AM, Pas Pasupathy <pas.pa...@gmail.com> wrote:
சில பழைய பதிவுகள்: 
 
’தேவன்’: நடந்தது நடந்தபடியே - 1

 'தேவன்’:கண்ணன் கட்டுரை -1

 ’தேவன்’: துப்பறியும் சாம்பு - 2

’தேவன்’: துப்பறியும் சாம்பு - 1

 தேவன்’: போடாத தபால் - 1

=================== 
'Mister Rajamani' was the story that persuaded Kalki to give 'Devan' a job in 'Vikatan'.
Here are a few of the articles in that series.( These have yet to appear in print.) 

Mister Rajamani-1 

Mister Rajamani -2

Mister Rajamani - 3 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 9, 2013, 9:04:54 PM9/9/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 16, 2013, 7:56:10 AM9/16/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 30, 2013, 8:12:57 AM9/30/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 19, 2013, 8:16:41 AM10/19/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Nov 13, 2013, 6:26:09 PM11/13/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Nov 17, 2013, 10:58:15 AM11/17/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

தேவன் - 15: ‘அம்பை’ யின் கட்டுரை

’தேவன்’ கதைகளில் பெண்கள்
 ‘அம்பை’ 2013/11/13 Pas Pasupathy <pas.pa...@gmail.com>

Pas Pasupathy

unread,
Dec 18, 2013, 7:53:14 AM12/18/13
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Apr 29, 2014, 6:15:55 PM4/29/14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

தேவன் - 17 : ரங்கூன் பெரியப்பா

ரங்கூன் பெரியப்பா
“இந்திரன்”

Pas Pasupathy

unread,
Aug 1, 2014, 11:38:27 AM8/1/14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

தேவன் - 18 ; ராஜத்தின் மனோரதம்


ராஜத்தின் மனோரதம்
4. சில வீட்டுக்காரர்களுக்குத் தெரிந்தது!
தேவன்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 8, 2014, 11:24:08 AM9/8/14
to yAppulagam / யாப்புலகம்

தேவன் -19 : இதென்ன உபசாரம் ?

செப்டம்பர் 8. தேவன் பிறந்த தினம்.  இதோ அவருடைய ஒரு கட்டுரை!

Pas Pasupathy

unread,
May 5, 2015, 12:56:08 PM5/5/15
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jan 11, 2019, 11:48:55 AM1/11/19
to yappu...@googlegroups.com, yAppu...@googlegroups.com

Pas Pasupathy

unread,
Jan 12, 2019, 2:03:03 PM1/12/19
to yappu...@googlegroups.com, yAppu...@googlegroups.com

Pas Pasupathy

unread,
May 1, 2020, 8:48:43 PM5/1/20
to yappu...@googlegroups.com, yAppu...@googlegroups.com

தேவன் - 8 : ‘கல்கி’யில் ஒரு ‘தேவன்’ பக்கம்!

http://s-pasupathy.blogspot.com/2013/08/8.html 

Pas Pasupathy

unread,
May 5, 2016, 7:36:28 AM5/5/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

தேவன்: துப்பறியும் சாம்பு - 7:

"சித்ரஸேனா நாடக சபை” 

தேவன் 

மே 5தேவனின் நினைவு தினம். 

Pas Pasupathy

unread,
Sep 8, 2016, 8:25:14 AM9/8/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்
தேவன் -21 : உத்தமன் கோட்டை
உத்தமன் கோட்டை
‘தேவன்’
http://s-pasupathy.blogspot.com/2016/09/21.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 16, 2016, 9:12:53 PM9/16/16
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Feb 24, 2017, 9:28:47 AM2/24/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

தேவன் -22

கமலம் சொல்கிறாள்!
1. ஒரு சுபமான ஆரம்பம்
‘தேவன்’

Pas Pasupathy

unread,
May 2, 2017, 9:18:23 AM5/2/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

714.தேவன் - 23

கண் ஜாக்கிரதை! 
‘ தேவன்’

Pas Pasupathy

unread,
Jun 23, 2017, 8:42:10 AM6/23/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Sep 25, 2017, 8:09:28 AM9/25/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

850. தேவன்: துப்பறியும் சாம்பு - 9

'அகல்யா’வில் தேநீர் விருந்து
‘தேவன்’
==

Pas Pasupathy

unread,
Nov 17, 2017, 8:27:07 AM11/17/17
to yAppulagam / யாப்புலகம்

907. தேவன்: துப்பறியும் சாம்பு - 10

காணாமல் போன கம்மல்கள்
‘தேவன் + கோபுலு’ 


--

Pas Pasupathy

unread,
Jan 24, 2018, 9:37:41 AM1/24/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
May 14, 2018, 8:01:32 AM5/14/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Jul 13, 2018, 6:27:22 AM7/13/18
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1117. தேவன்: துப்பறியும் சாம்பு - 11

தேடி வருகிறது கௌரவம்!

தேவன் + கோபுலு

Pas Pasupathy

unread,
Jul 11, 2019, 7:42:37 AM7/11/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

Pas Pasupathy

unread,
Oct 14, 2019, 8:16:27 AM10/14/19
to yAppulagam / யாப்புலகம்

1375. தேவன் - 25

சக்தி மோதிரம்
'தேவன்' -

Pas Pasupathy

unread,
May 4, 2022, 7:59:43 AMMay 4
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2101. தேவன் - 26

தேவன் தந்த சாம்பு!

வாதூலன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/05/2101-26.html

Pas Pasupathy

unread,
Jul 11, 2022, 6:42:26 AMJul 11
to yAppulagam / யாப்புலகம்

2177. தேவன் - 27

தேவன் படைப்புகள் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும்

இந்திரா பார்த்தசாரதி 

தொகுப்பும், தமிழாக்கமும்: சாருகேசி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2022/07/2177-27.html

Pas Pasupathy

unread,
Sep 19, 2022, 8:48:03 AMSep 19
to yAppulagam / யாப்புலகம்
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages