Aanpassingen

135 views
Skip to first unread message

RDW

unread,
Mar 23, 2022, 9:08:55 AMMar 23
to RDW Open Data

Beste RDW Open Data gebruikers,

 

Voor volgende week, woensdag/donderdag (30/31 maart)  staan een aantal wijzigingen gepland.
Het betreft een aantal uitbreidingen, toevoegingen en naamswijzigingen die de afgelopen tijd aan het licht zijn gekomen. Sommige items hebben tevens geleid tot aanscherping van naamgeving en definities, door de desbetreffende proceseigenaar, die t.z.t. ook in andere RDW diensten terug te zien zijn.


Toevoegen nieuw veld

Dataset:                              Open Data RDW: Gekentekende_voertuigen
Veld:                                    Registratie datum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM)
API Field Name:               registratie_datum_goedkeuring_afschrijvingsmoment_bpm

Verandering:                     Dit is de datum van goedkeuring of in het geval van een nieuw voertuig inschrijving in het kentekenregister.

Deze datum kan veranderen wanneer er een nieuwe goedkeuring op het voertuig wordt doorgevoerd (b.v. een aanpassing die gekeurd moet worden bij een RDW keuringsstation).

Betreft het een BPM-plichtig voertuig dan is dit ook de datum waarop de RDW het inschrijvingsonderzoek voor het voertuig heeft afgerond. Deze datum is van belang bij het berekenen van de afschrijving voor de aangifte BPM.

Naamswijziging/definitieaanscherping

Dataset:                              Open Data RDW: Gekentekende_voertuigen
Veld:                                    Datum eerste afgifte Nederland
API Field Name:               datum_eerste_afgifte_nederland

Verandering:                     Het registergegeven  waarmee dit veld wordt gevuld blijft onveranderd. De oorspronkelijk naamgeving in Open Data is echter niet correct en wordt in lijn gebracht met de naamgeving en definities vanuit de proceseigenaar.

De omschrijving van het veld is:
De datum die aangeeft wanneer het voertuig voor het eerst in Nederland is tenaamgesteld.

Het veld  krijgt de naam:  Datum eerste tenaamstelling in Nederland.
En de API Field name: datum_eerste_tenaamstelling_in_nederland

Inhoudelijke uitbreiding bestaand veld

Dataset:                              Open Data RDW: Gekentekende_voertuigen
Veld:                                    Subcategorie Nederland
API Field Name:               subcategorie_nederland

Verandering:                     Zal vanaf dat moment worden gevuld met een omschrijving i.p.v. een code.

 

Inhoud uitbreiding en verandering naam

Dataset:                              Open Data RDW: Gekentekende_voertuigen
Veld:                                    Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets)
API Field Name:               maximale_constructiesnelheid_brom_snorfiets

Verandering:                     1. Vanaf de wijziging zal, indien deze in het register is vastgelegd, voor alle voertuigen de maximale constructiesnelheid worden gevuld.
2. Veldnaam en API Field Name worden gewijzigd, naar resp.
Maximale constructiesnelheid en maximale_constructiesnelheid

Algemeen

Daar waar er sprake is van een DATUM veld, zal ook het bijbehorende veld die de toevoeging _DT heeft

worden aangepast of toegevoegd conform de nieuwe situatie.

Concreet:

Toevoegen: Registratie datum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) DT

Wijzigen:  “Datum eerste afgifte Nederland DT” naar “Datum eerste tenaamstelling in Nederland DT”

Handleidingen

Deze zullen z.s.m. worden bijgewerkt.

---

Team Open Data RDW

nb. Er bestaat altijd een kans dat details en planning nog wijzigen.

In dat geval zullen we dit z.s.m. doorgeven.

Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages