Làm site bị dính DCMA

67 views
Skip to first unread message

LINH PRODUCTIONS

<fcduongquanglinh01@gmail.com>
unread,
Sep 2, 2022, 11:52:32 AM9/2/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
Chào mọi người, mình có làm một site phim và thuê máy chủ nước ngoài, nhưng bị Cloudflare report đến bên cung cấp vps, có cách nào tránh được bị phát hiện không mọi người nhỉ, ngoại trừ offshore vps.
 Cảm ơn mọi người.

Vo Duy dot Com

<voduydotcom@gmail.com>
unread,
Sep 4, 2022, 1:48:32 AM9/4/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
Bạn xem xét việc thiết đặt trung gian, ví dụ mua 1 số máy chủ ở nơi không DMCA trung gian proxy đến nơi có  DMCA. ví dụ bạn có 1 vps không  DMCA bạn có thể proxy cho 10 máy chủ khác có DMCA.

LINH PRODUCTIONS

<fcduongquanglinh01@gmail.com>
unread,
Sep 12, 2022, 4:33:57 AM9/12/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
em đang gặp vấn đề là giao diện đang sử dụng yêu cầu SSL, em đã thử sử dụng Cloudflare SSL nhưng vẫn lỗi không có SSL khi sử dụng reverse vps proxy.
Cụ thể em có thử: 
- VPS Reverse cài SSL cho domian A (trỏ IP vps Reverse ) và bật Full trên Cloudflare thì lỗi chuyển hướng quá nhiều lần.
- domian A không cài SSL trên vps Reverse và sử dụng SSL trên Cloudflare thì theme báo lỗi http và yêu cầu https.

Em cấu hình nginx theo bên dưới, anh thử xem nên cấu hình như nào để nó có thể chuyển tất cả http sang https ạ. Cảm ơn anh.

server { 
listen 80; 
server_name domain.com
access_log /var/log/nginx/access.log; 

location / { 
proxy_set_header Host $host;
 proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; 
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; 
 proxy_pass http://ip-vpschinh:port; 
proxy_read_timeout 90; 
 proxy_redirect http://ip-vpschinh:port https://domain.com
}


Vào lúc 12:48:32 UTC+7 ngày Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2022, Vo Duy dot Com đã viết:

Vo Duy dot Com

<voduydotcom@gmail.com>
unread,
Sep 12, 2022, 8:02:10 AM9/12/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
Tốt nhất là CF bật Full SSL ->  HTTPS  reverse vps proxy ->  HTTPS web
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages