VPS tự nhiên không truy cập được MySQL DB

33 views
Skip to first unread message

nhantam

<bang.webdeveloper@gmail.com>
unread,
Jul 19, 2020, 5:27:16 AM7/19/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com

VPS VULTR tự dưng bị lỗi không truy cập db

Mình có stop, start, restart mã vẫn không được
———————————————————————
[root@vps_panpic home]# sudo service mysql restart
ERROR! MariaDB server PID file could not be found!
Starting MariaDB.200719 09:00:26 mysqld_safe Logging to ‘/home/panpic.com.vn/logs/mysql.log’.
200719 09:00:26 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
/etc/init.d/mysql: line 260: kill: (9035) – No such process
———————————————————————
Nhờ Admin & các bác chỉ dẫn giúp ?

Võ Duy dot Com

<dyredkeys@gmail.com>
unread,
Jul 19, 2020, 5:37:19 AM7/19/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
FIX Chạy được rùi nhé, lỗi trong /var/lib/mysqlScreenshot (127).png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages