Cách tắt /?d=1 ở cuối link

30 views
Skip to first unread message

Tran Do Duy Quang

<trandoduyquang@gmail.com>
unread,
Sep 14, 2022, 12:15:53 AM9/14/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
Sau khi cài xong vDDOS, khi truy cập Web thì phát sinh /?d=1 ở cuối link. Làm sao để bỏ tính năng này đi vậy ạ?

Vo Duy dot Com

<voduydotcom@gmail.com>
unread,
Sep 14, 2022, 2:05:16 AM9/14/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
Donate để lấy tài liệu cách bỏ ?d= (mục 6)

Donate-Member-Docs.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages