Lệnh cơ bản của centos 8

44 views
Skip to first unread message

richard.gamestudio@gmail.com

<richard.gamestudio@gmail.com>
unread,
Feb 20, 2020, 10:54:10 PM2/20/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Cho hỏi lệnh và cách cấu hình chuẩn của Centos-8

1/ Cấu hình ipv4 tĩnh + ipv6 động
2/ Cấu hình firewall :
TH1 : Mở port 22 chỉ cho 1 ipv4 kết nối (ipv6 không kết nối được)
TH2 : Mở port 22 cho VLan kết nối 192.168.1.XXX (ipv6 không kết nối được)
Mở port 3306 cho 2 ip ngoài và 1 ip Lan kết nối
Mở port 1234 cho tất cả ipv4 kết nối (không ipv6)
Mở port 5678 cho tất cả ipv6 kết nối (không ipv4)
Mở port 9999 cho ipv4 và ipv6 kết nối
3/ Lấy địa chỉ ipv6 public của server

Võ Duy dot Com (ncc660)

<ncc660@gmail.com>
unread,
Feb 20, 2020, 10:59:02 PM2/20/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Cái này giống bài tập thầy giao quá vậy bạn :))

gạch-298342-12364377.png
richard.gamestudio@gmail.com

<richard.gamestudio@gmail.com>
unread,
Feb 20, 2020, 11:09:44 PM2/20/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Em chạy server app bằng java cho centos 6 quen rồi. Giờ muốn chuyển qua centos 8. Pc có 2 cổng Rj45 (cổng nào cũng vừa ipv4, vừa ipv6).
Giờ chỉ cần cấu hình firewall cho đúng theo yêu cầu là được. Một số port em dùng app, một số cho database
Admin làm mẫu đi. Anh em mới vào nghề rất cần phần cấu hình chuẩn thế này

Võ Duy dot Com

<dyredkeys@gmail.com>
unread,
Feb 20, 2020, 11:28:52 PM2/20/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Cách đặt IPv4 và Ipv6 tĩnh trong Centos 8 (Các Centos khác cũng tương tự)1. Tìm tên card mạng:
cd /etc/sysconfig/network-scripts/
ls
-lah


Ví dụ tên card mạng có thể là eth0. eth1, ens18...


2. Sửa tập tin cấu hình dùng Ipv4

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens18


DEVICE
="ens18"
ONBOOT
="yes"
BOOTPROTO
="none"
TYPE
="Ethernet"
IPADDR
="15.6.56.3"
NETMASK
="255.255.255.0"
GATEWAY
="15.6.56.1"
DNS1
="8.8.8.8"
DNS2
="1.0.0.1"
NM_CONTROLLED
="NO"


3. Sửa tập tin cấu hình dùng Ipv6
Bạn nhét thêm bên dưới tập tin bên trên để thêm Ipv6

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens18DEVICE
="ens18"
ONBOOT
="yes"
BOOTPROTO
="none"
TYPE
="Ethernet"
IPADDR
="15.6.56.3"
NETMASK
="255.255.255.0"
GATEWAY
="15.6.56.1"
DNS1
="8.8.8.8"
DNS2
="1.0.0.1"
NM_CONTROLLED
="NO"
IPV6INIT
="yes"
IPV6_AUTOCONF
="no"
IPV6_DEFROUTE
="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL
="no"
IPV6ADDR
="2a00:7b80:452:3000::31/48"
IPV6_DEFAULTGW
="2a00:7b80:452::1"4. Restart card mạng

systemctl restart network.service
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages