proxy_pass không hoạt động !

115 views
Skip to first unread message

canhson75@gmail.com

<canhson75@gmail.com>
unread,
Feb 28, 2020, 9:49:42 PM2/28/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Hi anh Duy,

Hiện tại em đang dùng VDDOS, em đang có 1 case cần anh support

Hệ thống em có 2 servers, 1 server làm trang chủ (a.com), 1 server làm file hosting (chứa file tải dl.a.com), cả 2 đều point về VDDOS, khi dl.a.com có file của user tải hoàn tất, thì dl.a.com sẽ proxy_pass callback log về a.com, cụ thể nginx rule của dl.a.com như sau :

location /files {
        root /home/admin/domains/dl.a.com/public_html;
        post_action @afterdownload;
        internal;
    }
location @afterdownload {
        resolver 8.8.8.8;
        internal;
    }

Sau khi check log ở a.com thì hệ thống không ghi nhận được download callback log này, nếu trỏ a.com đi thẳng về server của a.com mà không qua VDDOS proxy thì hệ thống ghi nhận bình thường

Ngoài ra, log của a.com sẽ ghi nhận tham số &remote_addr=$remote_addr& tất cả đều là IP của VDDOS PROXY mà không phải là REAL IP người truy cập

Anh giúp em làm sao sử dụng được VDDOS mà server chứa file dl.a.com có thể callback log file về a.coma.com ghi nhận đúng IP người truy cập với nhé

Em cảm ơn anh !

Võ Duy dot Com

<dyredkeys@gmail.com>
unread,
Feb 28, 2020, 9:58:11 PM2/28/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Trên vDDOS bạn có bật mode security nào chưa?

Võ Duy dot Com (ncc660)

<ncc660@gmail.com>
unread,
Feb 29, 2020, 12:21:45 AM2/29/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Đã giải quyết xong trực tiếp


1 là phi whitelist IP trên vddos các con cn call back v vddos
whitelist
để nó ko b mode high cn tr
c
ó tp tin whitelist trong vddos y
v
n đề th 2 là set real ip trên 2 con đằng sau vddos
set trong nginx
Module ngx_http_realip_module
http
://nginx.org
thay IP con server vddos v
ào
set_real_ip_from  
13.28.22.12;

Screenshot (1359).png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages