uninstall vddos

74 views
Skip to first unread message

ND REX

<ndgamer95@gmail.com>
unread,
Jul 26, 2021, 3:17:05 AM7/26/21
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Làm sao để gỡ cài đặt vddos?

Võ Duy dot Com

<dyredkeys@gmail.com>
unread,
Jul 29, 2021, 2:29:55 AM7/29/21
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
#Remove vDDOS:

vddos stop
rm -rf /vddos
rm -rf /usr/lib64/vddos/modules
rm -rf /var/log/vddos
rm -rf /var/cache/vddos
rm -rf /usr/bin/vddos*Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages