Cài vDDoS trên HostVN bị lỗi SSL

49 views
Skip to first unread message

Tran Do Duy Quang

<trandoduyquang@gmail.com>
unread,
Jun 8, 2022, 8:52:56 PM6/8/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
Sau khi cài xong vDDoS trên HostVN script thì bị lỗi SSL.
Ad có thể hướng dẫn rõ hơn cách fix không? vì mình thấy sẽ thay đổi đường dẫn file cert

Vo Duy dot Com

<voduydotcom@gmail.com>
unread,
Jun 9, 2022, 6:10:16 AM6/9/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
Từ nay Bạn phải quản lý SSL qua vDDoS vì nó đã chạy proxy chắn trước traffic, quản lý SSL thì bạn đọc trong tài liệu về vDDoS Auto Add
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages