Web không thể upload tập tin khi sử dụng CyberPanel

103 views
Skip to first unread message

Võ Duy dot Com

<dyredkeys@gmail.com>
unread,
Feb 20, 2020, 10:36:51 AM2/20/20
to Diễn đàn Hỏi đáp: Domain, Hosting, VPS, Server... - Võ Duy dot Com
Hôm nay tôi gặp một lỗi với Cyberpanel khi các user báo không thể upload hay cập nhật tập tin trên web của họ vì quyền đã bị sai, sau khi kiểm tra mọi thứ chuẩn đoán của tôi chính là Openlitespeed đã không chạy đúng quyền của từng user sở hữu hosting của chính chúng, Openlitespeed vì lý do nào đó đã thay đổi cấu hình của nó từ định dạng cơ bản sang định dạng cấu hình kiểu Apache (xem trong ảnh đỉnh kèm) khiến nó chạy mọi tập tin *.php dưới quyền nobody

Lý do lỗi: nguyên nhân có vẻ là cập nhật Upgrade đã khiến Openlitespeed bị lỗi (chú ý khi xài Cyberpanel nên cực kỳ cực kỳ hạn chế upgrade)
Cách xử lý của tôi: cài lại từ đầu toàn bộ hệ thống sau khi backup lại đầy đủ.

Lỗi Openlitespeed Cyberpanel khiến web không chạy đúng quyền Screenshot (1349).png
Lỗi Openlitespeed Cyberpanel khiến web không chạy đúng quyền Screenshot (1348).png


Lỗi Openlitespeed Cyberpanel khiến web không chạy đúng quyền Screenshot (1348).png
Lỗi Openlitespeed Cyberpanel khiến web không chạy đúng quyền Screenshot (1349).png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages