VDDOS bị lỗi mime.types

79 views
Skip to first unread message

Thai Dang

<thaidang.land@gmail.com>
unread,
Aug 8, 2022, 5:29:50 AM8/8/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
VDDOS bị báo lỗi mime.types không load được css trên trình duyệt khi bật chế độ bảo vệ captcha+

Vo Duy dot Com

<voduydotcom@gmail.com>
unread,
Aug 8, 2022, 5:59:16 AM8/8/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
Có hình ảnh cụ thể gì không bạn

Thai Dang

<thaidang.land@gmail.com>
unread,
Aug 8, 2022, 6:45:37 AM8/8/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
Untitled.png
đây ad, với bật bảo vệ high+ thì bị load liên tục rồi trắng trang, F5 thì mới vào trang bình thường
Vào lúc 16:59:16 UTC+7 ngày Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022, Vo Duy dot Com đã viết:

Vo Duy dot Com

<voduydotcom@gmail.com>
unread,
Aug 8, 2022, 10:04:29 AM8/8/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
Liên hệ để kiểm tra trực tiếp skype/telegram: voduy13

Thai Dang

<thaidang.land@gmail.com>
unread,
Aug 8, 2022, 11:45:13 AM8/8/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
đã tìm ra nguyên nhân do vddos chưa tương thích php 8.1, đã thử hạ về 7.4 và chạy ok, cảm ơn ad đã hỗ trợ

Vào lúc 21:04:29 UTC+7 ngày Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022, Vo Duy dot Com đã viết:

Vo Duy dot Com

<voduydotcom@gmail.com>
unread,
Aug 8, 2022, 11:47:01 AM8/8/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
vDDos nó là proxy trung chuyển data thôi bạn, code bạn ko hợp với PHP 8 tự phát sinh lỗi ấy

Thai Dang

<thaidang.land@gmail.com>
unread,
Aug 8, 2022, 12:09:27 PM8/8/22
to [hoidap.voduy.com] Forum Support: Domain, Hosting, VPS, Server...
web e tắt vddos thì chạy php8 bình thường ak,ko thấy lỗi, với lỗi bật lazyload ảnh thì cả php7 và php8 đôi khi bị lỗi như hình nên tắt luôn lazyload =))

Vào lúc 22:47:01 UTC+7 ngày Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022, Vo Duy dot Com đã viết:
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages