[Thư viện Khoa học VLOS]

1–30 of 113

Chào mừng bạn đến với Thư viện Khoa học VLOS!

Thư viện Khoa học VLOS là thư viện điện tử dạng wiki duy nhất có mục đích phổ biến các kiến thức về khoa học, công nghệ và giáo dục bằng tiếng Việt. Tủ sách Khoa học VLOS được xây dựng nhờ sự tham gia, đóng góp và cộng tác của 38.964 thành viên là những học sinh, sinh viên và nhà khoa học từ khắp mọi nơi. Chính thức hoạt động từ tháng 11 năm 2005 cho đến nay, Tủ sách VLOS đang lưu trữ tổng cộng 69.530 bài viết và tệp tư liệu.

Tham gia mail group VLOS, hàng ngày bạn sẽ nhận email những bài viết mới nhất trên Thư viện Khoa học VLOS.


Chú ý: Để tránh spam hộp thư thành viên, mọi lời chào hỏi, ý kiến, thảo luận được yêu cầu viết tại VLOS:Thảo luận. Hộp thư chỉ gửi thư cập nhật bài viết mới trên Thư viện Khoa học VLOS từ những người quản lý. 


Success is based on knowledge, not chance!


https://www.thuvienkhoahoc.com