Mọi người giúp đỡ dùm!

20 views
Skip to first unread message

Son Thai

unread,
Jun 11, 2014, 2:14:47 AM6/11/14
to vie...@googlegroups.com
Lỗi này là thế nào mọi người ơi. Giúp mình với!
Screenshot 2014-06-11 13.12.50.png

Hoai-Thu Vuong

unread,
Jun 11, 2014, 10:54:30 PM6/11/14
to vie...@googlegroups.com

Anh K. Huynh

unread,
Jun 12, 2014, 12:16:44 AM6/12/14
to vie...@googlegroups.com

Thông tin bạn cấp không đầy đủ để gỡ rối. Khả năng là
lỗi phát sinh do một gói hay lệnh trung gian hoặc dùng
sai.

Nếu được bạn gửi mã nguồn qua thư riêng để mình coi giúp
(địa chỉ email: kyanh , tên miền: viettug.org)

On Tue, 10 Jun 2014 23:14:47 -0700 (PDT)
Son Thai <sondt...@gmail.com> wrote:

> Lỗi này là thế nào mọi người ơi. Giúp mình với!
>

--
I am ... 5.5 dog years old.

Anh K. Huynh

unread,
Jun 12, 2014, 3:19:06 AM6/12/14
to vie...@googlegroups.com

Mình đã nhận được mã nguồn và thử thay đổi. Cách tốt nhất
là thêm vào \usepackage{etex} trước khi nạp các gói khác.

Chúc thành công.

(Chú ý bỏ đi dòng nạp gói `geometry` đầu tiên nhé.)
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages