[Hỏi về các gói hỗ trợ tiếng Việt trên CTAN. Cụ thể là gói babel và vntex.]

1136 views
Skip to first unread message

Thaison Tranhuynh

unread,
May 2, 2014, 9:06:54 PM5/2/14
to vie...@googlegroups.com
Chào mọi người,
Em mới tập sử dụng TeX để viết báo cáo. Do lần đầu viết TeX nên có nhiều thắc mắc. Cụ thể thắc mắc lần này là em được biết có đến hai gói có thể hỗ trợ gõ Tiếng Việt trong TeX là babel và vntex.

Nếu dùng babel thì ta viết:
\usepackage[unicode]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
Và dùng vntex thì:
\usepackage[utf8]{vietnam}

Nhưng em không hiểu là giữa hai gói này thì có gì khác nhau? Và gói nào nên sử dụng để hổ trợ tiếng Việt tốt hơn ạ?

P/S: À mà còn vấn đề là khi em dùng babel thì bị lỗi: the language definition file vietnam.ldf was not found. Mà vẫn chưa khắc phục được, mọi người có thể hướng dẫn để mình khắc phục lỗi này không?

Nguyen Thanh An

unread,
May 2, 2014, 11:19:51 PM5/2/14
to vie...@googlegroups.com

Theo minh nghi cac ban nen dung goi unicode di.......

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/cce56aa2-5972-4ee4-aa0b-6794016a8f54%40googlegroups.com.

Anh K. Huynh

unread,
May 2, 2014, 11:31:23 PM5/2/14
to vie...@googlegroups.com
On Fri, 2 May 2014 18:06:54 -0700 (PDT)
Thaison Tranhuynh <samtr...@gmail.com> wrote:

> Chào mọi người,
> Em mới tập sử dụng TeX để viết báo cáo. Do lần đầu viết TeX nên có
> nhiều thắc mắc. Cụ thể thắc mắc lần này là em được biết có đến hai
> gói có thể hỗ trợ gõ Tiếng Việt trong TeX là babel và vntex.
>
> Nếu dùng babel thì ta viết:
> \usepackage[unicode]{inputenc}
> \usepackage[vietnam]{babel}
> Và dùng vntex thì:
> \usepackage[utf8]{vietnam}

Đó là hai cách dùng của hỗ trợ VnTeX, không phải hai gói.

Bạn xem ở đây
http://dragula.viettug.org/projects/tex/wiki/VnTeX_ex100_Babel


--
I am ... 5.5 dog years old.

Thaison Tranhuynh

unread,
May 4, 2014, 10:57:06 AM5/4/14
to vie...@googlegroups.com
Cảm ơn mọi người đã trả lời câu hỏi.
Ủa tại em vào link này : http://www.ctan.org/topic/vietnamese
thấy nó list ra có gói babel-vietnamese và vntex nên em cứ tưởng là hai gói khác nhau :|
Còn cái lỗi babel thì em cũng khắc phục được rồi, thì ra là phải download cái gói babel-vietnamese trên link ctan em đưa ở trên về chạy file .ins với câu lệnh: latex để sinh ra file vietnam.ldf copy file này vào thư mục cài của gói babel thì mới hết lỗi :|
Nhưng mà nếu hai cái đó ko có gì khác nhau thì em thích cái cách dùng \usepackage[utf8]{vietnam} thấy nó gọn hơn 1 câu lệnh so với dùng babel :v

Anh K. Huynh

unread,
May 9, 2014, 7:52:10 PM5/9/14
to vie...@googlegroups.com

babel để dùng nhiều ngôn ngữ trong một tài liệu. babel-vietnamese
là để dùng hỗ trợ tiếng Việt trong babel. "Hỗ trợ tiếng Việt" thì
có vài gói, nhưng ở đây chính là gói VnTeX.

On Sun, 4 May 2014 07:57:06 -0700 (PDT)
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages