Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometry

72 views
Skip to first unread message

Duy Ha

unread,
Oct 5, 2013, 9:44:38 PM10/5/13
to vie...@googlegroups.com
Chào cả nhà,
Mình đang gặp chút rắc rồi ở gói Geometry. Số là dù đã định dạng

\usepackage[portrait,top=3.5cm, bottom=3.0cm, left=3.5cm, right=2.0cm] {geometry}

thế nhưng khi biên dịch, một số trang được dịch ra không như ý muốn. Phần top có khi nó chừa đến 5cm, phần bot cũng chừa lại tầm 5cm là nó đã sang trang mới rồi. Ngược lại, có trang thì nó chỉ chừa phần top chưa đến 2cm.

Nhờ mọi người giúp mình khắc phục chỗ này với.

Anh K. Huynh

unread,
Oct 5, 2013, 9:56:38 PM10/5/13
to vie...@googlegroups.com

Cái này là do sắp chữ nữa trong trang nữa. Nếu dư ra 3cm mà không
đủ chỗ cho phần đoạn văn, công thức tiếp theo thì TeX sẽ chuyển
qua trang kết tiếp, là cho trang bị "hổng" dư nhiều chỗ như bạn thấy.

Rất khó khắc phục hiện tượng này. Một cách đơn giản là ... giảm
cỡ chữ. Ví dụ, dùng 11pt thì sẽ giảm đáng kể hiện tượng trên.
--
I am ... 5.5 dog years old.

Phan Tấn Phú

unread,
Oct 5, 2013, 10:23:53 PM10/5/13
to vie...@googlegroups.com
Có thể do tài liệu của bạn có nhiều hình vẽ và bảng to buộc TeX phải sang trang mới. Bạn bỏ tuỳ chọn portrait thử xem.


2013/10/6 Anh K. Huynh <ky...@viettug.org>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20131006085638.6332f784%40icy.bar.

Huu Phuoc Lam

unread,
Oct 6, 2013, 5:15:29 AM10/6/13
to vie...@googlegroups.com
Bạn thử lại 
\usepackage[vmargin={3.5cm,3.0cm},hmargin={3.5cm,2.0cm}]{geometry}
Phương án này tương tự nhưng biết đâu hên xui.


Vào 09:23 Ngày 06 tháng 10 năm 2013, Phan Tấn Phú <phant...@gmail.com> đã viết:

Duy Ha

unread,
Oct 6, 2013, 10:43:59 AM10/6/13
to vie...@googlegroups.com
Bỏ tùy chọn portrait thì có đỡ hơn rồi :D
Mà ko hiểu cớ làm sao cứ sau 1 chương nó lại chừa 1 trang trắng là sao nhỉ? Chỗ này xử lý sao đây mọi người ơi?

Anh K. Huynh

unread,
Oct 6, 2013, 10:53:51 AM10/6/13
to vie...@googlegroups.com
chương mới luôn bắt đầu ở trang số lẻ.

Duy Ha

unread,
Oct 6, 2013, 11:34:33 AM10/6/13
to vie...@googlegroups.com

Vậy có thể thiết lập để sang chương mới mà nó không phải sang trang không bác Kỳ Anh??? Em đang làm cuốn luận văn tóm tắt, quy định chỉ có 24 trang nên dù tiết kiệm dc trang nào hay trang ấy.

Hanh Van Nguyen

unread,
Oct 6, 2013, 5:47:20 PM10/6/13
to vie...@googlegroups.com
Chào cả nhà và ĐC Kỳ Anh (Biệt danh kỳ kọ:))

Về câu hỏi của bạn Shevchenko:

Thứ nhất, mình thấy bạn làm thế rất rắc rối.
Vì sao?
Các NXB đã nghĩ mất khá nhiều thời gian để nghỉ ra và thiết kế cho lớp
văn bản với định dạng book là quá chuẩn. Cả thế giới này người ta làm
theo đó bạn à, mình nghĩ chỉ có vài người muốn thay đổi nó. Lúc ở VN
mình cũng "được" rất nhiều người muốn thay đổi kiểu này:(
Câu hỏi? Vì sao bạn hok theo chuẩn cho mọi việc trở nên đơn giản?

Thứ hai, không phải việc này là không làm được.
Cách làm: Nếu qua chương 2, bạn setcounter lại số trang, như vậy trong
văn bản của bạn luôn có hai trang đánh số giống nhau, một tờ trắng cuối
chương 1 và tờ đầu chương 2. Khi đem đi in thì chỉ việc vứt cái tờ trắng
đó đi là xong. Tiết kiệm được một trang đánh số thứ tự!

Hanh NV.

Phan Tấn Phú

unread,
Oct 6, 2013, 7:30:25 PM10/6/13
to vie...@googlegroups.com

Lớp report thì bắt đầu chương mới ở bất kì trang chẵn hoặc lẻ.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+unsubscribe@googlegroups.com.

To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.

Anh K. Huynh

unread,
Oct 6, 2013, 7:38:06 PM10/6/13
to vie...@googlegroups.com
On Sun, 06 Oct 2013 15:47:20 -0600
Hanh Van Nguyen <hanhng...@gmail.com> wrote:

> Chào cả nhà và ĐC Kỳ Anh (Biệt danh kỳ kọ:))

Mừng bác "tái xuất giang hồ". Khi nào thư thả họp các bạn
cùng khóa nó tớ ra chơi, lâu quá rồi.

Anh K. Huynh

unread,
Oct 6, 2013, 7:43:54 PM10/6/13
to vie...@googlegroups.com
On Mon, 7 Oct 2013 06:30:25 +0700
Phan Tấn Phú <phant...@gmail.com> wrote:

> Lớp report thì bắt đầu chương mới ở bất kì trang chẵn hoặc lẻ.

Chính xác. Bạn Duy Ha có thể chuyển qua dùng lớp này, nhưng sẽ
phải mất công điều chỉnh lại vài thứ.

Anh K. Huynh

unread,
Oct 6, 2013, 7:45:24 PM10/6/13
to vie...@googlegroups.com
On Sun, 06 Oct 2013 15:47:20 -0600
Hanh Van Nguyen <hanhng...@gmail.com> wrote:

> Vì sao?
> Các NXB đã nghĩ mất khá nhiều thời gian để nghỉ ra và thiết kế cho
> lớp văn bản với định dạng book là quá chuẩn. Cả thế giới này người ta
> làm theo đó bạn à, mình nghĩ chỉ có vài người muốn thay đổi nó. Lúc ở
> VN mình cũng "được" rất nhiều người muốn thay đổi kiểu này:(
> Câu hỏi? Vì sao bạn hok theo chuẩn cho mọi việc trở nên đơn giản?

Nhớ hồi xưa làm luận văn, cũng "phá chuẩn" tùm lum, không phải vì bất
tuân lệnh, mà là vì theo chuẩn thì nó bung ra quá xấu. Hehe, cuối
cùng "âm thầm" xử lý, may được thầy N. khen đẹp mừng hết lớn.^^

Hanh Nguyen Van

unread,
Oct 6, 2013, 8:16:16 PM10/6/13
to vie...@googlegroups.com
Một thời dĩ vãng hỉ:)

Nhớ hồi xưa làm luận văn, cũng "phá chuẩn" tùm lum, không phải vì bất
tuân lệnh, mà là vì theo chuẩn thì nó bung ra quá xấu. Hehe, cuối
cùng "âm thầm" xử lý, may được thầy N. khen đẹp mừng hết lớn.^^


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+u...@googlegroups.com.

To post to this group, send email to vie...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.

Huu Phuoc Lam

unread,
Oct 8, 2013, 11:35:18 AM10/8/13
to vie...@googlegroups.com
Làm luận văn ở VN không biết họ đưa ra cái chuẩn đó dựa trên gì nữa. Có điều theo mình nghĩ chỉ đơn giản là cho các luận văn giống nhau về canh lề trang thôi. Nhưng cũng vì vậy mà đối với dân TeX hơi cực tí, phải chế đủ thứ không theo chuẩn được.


2013/10/7 Hanh Nguyen Van <hanhng...@gmail.com>

Phan Tấn Phú

unread,
Oct 8, 2013, 9:03:56 PM10/8/13
to vie...@googlegroups.com

Phước nói đúng. Các thầy của ta cứ tùy thích đưa ra các quy định không giống ai. Sinh viên, học viên cao học của mình thì không dám cãi lại đành cam chịu, chứ sv nước ngoài thì phải biết. Cứ để mặc định của Tex là chuẩn nhất rồi, người ta đã nghiên cứu tính toán kĩ rồi.

Duy Ha

unread,
Oct 10, 2013, 1:06:19 PM10/10/13
to vie...@googlegroups.com
Ôi mấy hôm nay em bận quá, chỗ em bão số 10 nó quần cho tan tác, không onl thường xuyên được. Không ngờ vấn đề của mình được nhiều người quan tâm giúp đỡ đến vậy. Mình rất cám ơn mọi người.
Tiện đây mình có 2 chỗ trong luận văn của mình (sắp nộp rồi, gấp lắm cả nhà ơi) nhờ mọi người giúp tiếp đây:
1. Trang tài liệu tham khảo, sau khi đã dùng gói lyh-hbib thì đã có thể lựa chọn đủ Tài liệu tiếng Việt, tài liệu tiếng Anh ... nhưng hiểm nỗi, khi xuống dòng mình không sao cho nó thụt vào khoảng 1cm so với dòng đầu tiên được (mặc dù đã cố tình dùng \quad\quad ở đoạn nó xuống dòng). Có thể xử lý chỗ này được không?

2. Trong trình bày luận văn, người ta lại yêu cầu:

khoảng cách giữa mục 1.1 so với mục 1.1.110mm; và các đề mục cùng cấp phải có kiểu trình bày giống nhau trong toàn bộ luận văn.

Như vậy, không phải chỉ ở Mục lục mà nguyên cả luận văn đều như thế. Lần trước mình đã khắc phục được ở trong trang mục lục, nhưng trong toàn nội dung luận văn thì mục 1.1 và mục 1.1.1 vẫn nằm ở vị trí ngang nhau.

Thời gian gấp quá, mong mọi người giúp 1 tay để mình hoàn thành trọn vẹn bài luận văn trên Tex nhé. Xin chân thành cám ơn.

Anh K. Huynh

unread,
Jun 3, 2015, 10:47:38 PM6/3/15
to vie...@googlegroups.com

Tự nhiên FB mình tò ra bài này

http://icy.theslinux.org/m/kyanh.net/2010/01/23/tex-word2tex-phien-ban-4-x-voi-ho-tro-tieng-viet/index.html

Blog cũ đâu rồi H.?

On Sun, 6 Oct 2013 19:16:16 -0500
Hanh Nguyen Van <hanhng...@gmail.com> wrote:

> Một thời dĩ vãng hỉ:)


Hanh Van Nguyen

unread,
Jun 3, 2015, 10:59:37 PM6/3/15
to vie...@googlegroups.com
"Thật không thể tin nổi!"

Xin chào bạn hiền, lâu nay khỏe không bạn?

Mình lâu rồi cũng không update mấy thông tin về blog cũ. Cái trang đó xin free được 2 năm, sau nó cắt luôn rồi :)

Thanks cậu về bài viết nhé! Nếu cần cậu có thể lập một Facebook Group rồi liên kết mọi người chắc sẽ dễ hơn. Dựa trên FB chắc đỡ tốn tiền và hy vọng là nó kéo dài hơn.

Chúc mọi điều tốt đẹp nhé!


Hạnh.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages