zine-01 (200908) bản đầy đủ kỷ yếu offline năm 2009

14 views
Skip to first unread message

Anh K. Huynh

unread,
Jun 7, 2014, 12:45:41 AM6/7/14
to vie...@googlegroups.com

Các bạn có thể tải về đầy đủ kỷ yếu offline 2 vào tháng 8/2009
ở địa chỉ [1]. Mặc dù đã 3 năm nhưng nhiều bài còn nguyên giá trị.

Chúc vui,

[1] http://zine.viettug.org/public/zine-200908.pdf


--
I am ... 5.5 dog years old.

Hoai-Thu Vuong

unread,
Jun 12, 2014, 12:05:59 AM6/12/14
to vie...@googlegroups.com
Cho em/cháu hỏi là nhóm của chúng ta có mấy lần offline ạ? Ngoài bản kỷ yếu này ra còn có bản kỷ yếu nào nữa không ạ? (em/cháu có thử search keyword kỷ yếu nhưng không thấy gì khác cả?)

Anh K. Huynh

unread,
Jun 12, 2014, 12:15:17 AM6/12/14
to vie...@googlegroups.com

Thông tin về các lần Offline có ở [1]. Kỷ yếu zine-200908
là duy nhất trong giai đoạn 2008 - 2013.

[1] http://dragula.viettug.org/projects/tex/wiki/Offline
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages