தண்ணீரை இப்படி குடித்தால் வாதம் பித்தம் கபம் நீங்கும்

5 views
Skip to first unread message

seshadri sridharan

unread,
Sep 26, 2023, 2:14:29 AMSep 26
to வல்லமை

தண்ணீரை இப்படி குடித்தால் வாதம் பித்தம் கபம் நீங்கும்


தியான குரு https://www.youtube.com/watch?v=CBZFhWqKbZw


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages