சான்றோர் குல நாடார்| அரச சத்திரிய வரலாறு

33 views
Skip to first unread message

seshadri sridharan

unread,
Mar 14, 2023, 11:40:38 PM3/14/23
to hiru thoazhamai, வல்லமை

சான்றோர் குல நாடார்| அரச சத்திரிய வரலாறு

நல் > நள் >  நட்> நடு  > நாட்டு = நிலைகுத்தி நிற்றல் இதாவது ஆடாமல் அசையாமல் பெயராமல்  நிற்றல். இது காவல் தொழிலுக்கு உரிய சொல் என்பதால் நட்டார் > நாட்டார் என்ற சொல் தோன்றியது. எனவே நாட்டார் வீர மரபினர் என்பது தெளிவு.


image.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages