801 உக்கடம்

0 views
Skip to first unread message

Ramachandran Vaidyanathan

unread,
Dec 27, 2023, 8:25:51 PM12/27/23
to kurukkumnedukkum, vaarthai_vilayaatu, Muthu, V Subramanyam
உக்கடம் என்பது கோவையில் ஒரு நெரிசலான பகுதி .

புதிர் விடுவிக்க அது தெரிய வேண்டாம் !--
anbudan

Vaidyanathan
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages